PVD: Soukromá školka z pohledu maminek

Rubrika: Předškolní vzdělávání, Rozhovory

VD diskuze, ke které se vracím v této sérii článků, vypovídala názory maminek na předškolní výchovu a péči dětí ve státních a soukromých školkách. Dala jsem tedy slovo se dvěma z nich, jejichž děti navštěvují právě školky soukromé…

Na začátek bych ráda upozornila na předchozí články, které v souvislosti s diskuzí o státních a soukromých školkách vznikly.

První z nich byl věnovaný konkrétně mezinárodní školce a jesličkám Nestlingue v Praze na Chodově, kde se vyjádřila svým názorem ředitelka, paní Klára Markuciová. Rovněž zodpověděla dotazy, které byly v této diskuzi položeny.

Druhý článek patřil učitelce státní mateřské školky, kterou znáte z VD jako Bamisku.

Nerada bych vynechala i skvělé seznámení s Luční školkou, kde jsem si povídala s Lien (1.část2.část).


Pro tento článek jsem oslovila dvě z maminek z projektu Předškolákem s VD.

První jsem o krátký rozhovor požádala zzabicku. Je to maminka šestileté Anežky a čtyřletého Vítka. Oba navštěvují soukromou církevní školku.

1. Zzabicko, Anežka i Vítek navštěvují soukromou školku, navíc tedy specifikovanou jako církevní. Co tě vedlo k tomu, dát je zrovna do takto zaměřené školky? A co od ní očekáváš?

Odpověď: Ona to byla spíš shoda náhod. V roce kdy Anežka měla tři, jsem ji chtěla umístit do školky, ale vzhledem k tomu, že jsem byla na mateřské s Vítkem a Anežka je narozená na začátku září, jsem moc šancí neměla. O otevření této školky se mluvilo, ale bylo vlastně překvapením, že k tomu došlo zrovna ten rok. Zápis probíhal později než v ostatních školkách a o přijetí jsme se dozvěděli hned druhý den. Jako věřící jsme to uvítali.

A očekávám od ní férovější jednání, bez lží a manipulací.

Přirozené předávání víry v Boha a co z toho možná vychází: děti nemluví sprostě, rodiče také ne, snaží se si navzájem pomáhat, neberou Boží jméno nadarmo (což je v ostatní společnosti velký nezmar) atd.

2. Jaký je zájem o místa v církevní školce? Píšeš, že školné je jen o něco málo vyšší než ve státní školce, zřejmě tedy s přihlédnutím k dotacím zřizovatele, což je na soukromou školku poměrně zajímavý fakt. Mají rodiče zájem o služby církevní školky?

Odpověď: Zájem je především od rodičů, kteří už tam jedno dítě mají a chtějí umístit druhé, to, s pár novýma žáčkama, zatím pro naplnění kapacity stačí. Ještě bych doplnila, že k přijetí není nutná víra v Boha dítěte ani rodičů, ale dává se jim přednost a pokud se tam takové dítě dostane, musí rodiče souhlasit s vedením k víře.

3. V diskuzi uvádíš, že se ve školce ze začátku poměrně často střídaly učitelky. To není samozřejmě pro děti ideální. Jaký jsi vnímala, že v tom byl důvod?

Odpověď: Důvodů bylo více. Jedna zjistila, že nezvládá práci a péči o rodinu, jiná brala Boží jméno nadarmo, u těch dalších si to už nepamatuji.

4. Jedná se o církevní školku. V diskuzi se zmiňuješ, že do školky dochází pravidelně řádová sestra či kněz. Znamená to, že učitelky nejsou například řádové sestry? Jedná se tedy o „běžné“ učitelky v mateřských školkách, nebo je tu podmínkou vysloveně víra a vztah k náboženství?

Odpověď: Ano, učitelky jsou jako v „běžné“ školce, s tím, že podmínkou je víra, nebo možná alespoň tolerování a chování podle zásad desatera. Momentálně všechny učitelky jsou praktikující katoličky a potkáváme je i v neděli v kostele.

5. Zprostředkovává církevní školka dětem i nějaké kroužky? Uvádíš, že v rámci kroužků mají děti scholu a zpívají na mších v neděli. Co běžné kroužky jako ve státních školkách – keramika, sportovní aktivity, angličtina, flétna apod.?

Odpověď: Ze začátku, když se školka rozbíhala, bylo kroužků málo, ale teď mají angličtinu, flétnu, plavání a scholu. Anežka navštěvuje ve školce 3 z nich, flétnu v ZUŠ.

6. Počet 45 dětí na dvě třídy a 4 učitelky mi přijde dost vysoký (pravdou je, že neznám přesné normy a spíš to beru podle syna a „jeho“ školky). Jak to vnímáš ty? Je dětem poskytnuto s tímto počtem, podle tebe, dostatečné předškolní vzdělání?

Odpověď: Dle mě asi ano, učitelky se střídají tak, že od 10 do 13 hodin jsou v každé třídě dvě. Ven chodí celá školka spolu a výrobků nosí domů také hromadu.

O spokojenosti dětí ve školce hovoří také to, že pro ně musím chodit až po 16. hodině, jinak dostanu „vynadáno“ a některé dny prosí, abych je tam zavedla já ještě před sedmou a ne tatínek v osm.

Druhou oslovenou byla Marýsek, která je v projektu Předškolákem s VD zapojená se synem Marečkem, 5,5 roku. Mareček navštěvuje soukromou školku s prvky Montessori.

1. Marýsku, jak uvádíš v diskuzi, syn navštěvuje soukromou školku s angličtinou a Montessori pedagogikou. Do soukromé jsi ho dala proto, že ve státní by ho přijali až jako předškoláka. Proč sis vybrala zrovna školku s Montessori pedagogikou?

Když jsem hledala nejbližší soukromou školku u nás, tak mi vyjela ta naše s prvky Montessori a angličtinou. Podrobnější informace jsme získali při první prohlídce školky. Takže jsem vlastně nehledala přímo školku s Montessori pedagogikou.

2. Pokud porovnáš přístup v předškolní výchově na státní školce a v této, jaký vnímáš rozdíl?

Hlavně v tom, že je tam více učitelek, které mají na děti více času. A v té naší jsou super učitelky – to je taky štěstí. A synovi celkově ten systém v soukromé školce vyhovuje.

3. Zmiňuješ například i speciální Montessori pomůcky. Přibliž nám, o co se vlastně jedná?

No některé speciální jsou a některé nejsou:-). Bavila jsem se o tom s paní učitelkou a říkala, že tyto pomůcky se v běžných školkách nepoužívají. A takhle jsem to myslela v diskuzi, že v běžné školce se dítě většinou s takovými pomůckami nesetká. Existují speciální pomůcky, které vymyslela Maria Montessori či její předchůdci. Dále je nekonečná řada pomůcek, které jsou vytvořeny z běžně dostupných věcí na základě aktuální potřeby dítěte – pomůcka na procvičování řezání, strouhání, šroubování… Jedná se například o přesýpání fazolek, navlékání korálků, prosívání písku, krájení, používání kleští, pinzety, …

Pomůcky jsou rozmístěny v učebně tak, aby na ně děti mohly dosáhnout. Pomůcky by měly mít HLAS VĚCI – vypadat tak, aby byly pro dítě lákavé. Aby se na pomůcku podívali a přáli si ji vyzkoušet.

Maria Montessori rozdělila systém učení do pěti hlavních oblastí – praktický život, smyslová výchova, jazyk, matematika a kosmická výchova.

4. Jak vnímáš přístup učitelek k rodičům? Vychází například maximálně vstříc nejrůznějším požadavkům apod.? Mají rodiče k dispozici třeba konzultační hodiny, nebo se mohou kdykoliv obrátit na učitelky s dotazem, připomínkami apod.?

Určitě se s nimi dá vždy domluvit. Ano, od září se zavedly konzultační hodiny. Ale kdo nemůže v danou dobu, tak je možnost jiného termínu.

5. Uvádíš, že školka je zaměřená kromě Montessori pedagogiky i na angličtinu. Jak často a jakým způsobem se zde vyučuje?

Angličtina se používá denně, učitelky na děti mluví anglicky i česky. Chodí tam pár dětí, co mluví jen anglicky. Mají tam i rodilou mluvčí z Ameriky, která má s dětmi v tomto školním roce výuku jedno odpoledne v týdnu. Je to formou písniček, básniček, jednoduše řečeno hrou. Syn si prozpěvuje anglicky a přitom si neuvědomuje, že se učí např. počítat. Podle mě je super, že angličtinu slyší každý den.

6. Nabízí školka, kromě výuky angličtiny, i jiné kroužky?

Ano, jsou tam tanečky, šachy, hra na zobcovou flétnu, ping pong, tenis, jednou týdně chodí do solné jeskyně, v zimě lyžařský kurs a v létě plavání.

7. Tvůj syn, jak uvádíš, se začal více věnovat výtvarné činnosti, která ho hodně baví. Domníváš se, že je to výsledkem přístupu v této školce?

To stoprocentně.

8. Jak vnímáš přípravu dětí na základní vzdělání ve školce s Montessori pedagogikou?

Připomínám, že to jsou jen mé postřehy. Děti jsou více samostatné, mají více volnosti a možnost volby. Zjišťují, že když udělají chybu, tak že to není nic špatného, že se nemusí vztekat, když jim něco nejde.

9. Předpokládám, že vnímáš počet dětí a učitelek jako pozitivum. Kolik je ve třídě s tvým synem dětí a na kolik učitelek?

Syn chodí do smíšené třídy, kde je 28 dětí. Momentálně jsou tam dvě učitelky, jedna z nich je ředitelka, které tráví s dětmi nejvíc času, ale od listopadu má myslím nastoupit další paní učitelka, potom je tam asistentka pedagoga, pomocná učitelka a brigádnice – mají tam většinou praxi při studiu. Takže v průběhu dne jsou tam většinou 3-4 učitelky.

Oběma maminkám moc děkuji za vyjádření se k otázkám a dětem mnoho spokojenosti ve školkách.


Článek byl zařazen do projektu Předškolákem s VD, v němž můžete prožívat s dětmi ve věku 2,5 – 6 let jejich radosti a zážitky, sledovat aktivity, které pro ně vymýšlíme a prohlížet si obrázky všeho, co vytvořili ve speciální fotogalerii.

FRAGMENT_logo claim1_2barvylogo_nestlingue_AJ_bila_RGB – male

Activacek_logo_text

Napsal/a: Iveta Pešková

Toto taky stojí za přečtení!

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist