PVD: Soukromá nebo státní – proč zrovna Montessori?

Rubrika: Výchovné tipy, Vývoj a výchova batolete, Vývoj a výchova předškoláka

Nedávno proběhla na VD diskuze, v níž jste se mohli setkat s názory maminek na předškolní výchovu a péči dětí ve státních a soukromých školkách. Nyní se v první části série článků k této diskuzi vrátíme…

Jako první dáme slovo ředitelce mezinárodní školky a jesliček Nestlingue, paní Kláře Markuciové. Dozvíte se také, jak se Klára Markuciová vyjádřila k otázkám, které byly položené právě ve zmiňované diskuzi…

Klára Markuciová se zabývá již více než 15 let výchovou a vzděláváním předškolních dětí podle principů učení Klara_MarkuciovaMontessori. Přes 10 let je ředitelkou mezinárodní školky a jesliček Nestlingue v Praze na Chodově, která se těmito principy řídí.

Děti z Nestlingue dosáhly nejlepších výsledků ze všech pražských soukromých školek hodnocených společností CALLA MEDICA, která prováděla diagnostiku dětí zaměřenou na rozvoj osobnosti, sociální a znalostní dovednosti.

Co se Vám osobně líbí na Montessori? Jak se odlišuje „systém“ fungování  od státních školek?

ODPOVĚĎ:

Jsem fascinovaná dvěma věcmi, které Dr. Marie Montessori zformovala. Jsou to „lidské tendence“ a „senzitivní období vývoje dítěte“. Obecně je platné, že je třeba děti vzdělávat z „vnějšku“, prostřednictvím učitele. Systém školství díky tomu vytváří tlak a děti ztrácí zájem o učení. Lidské tendence a senzitivní období jsou však vrozeným pokladem každého z nás, který zajištuje zapálení neuhasitelného ohně touhy učit se a poznávat. Jsou vnitřním učitelem, který je vždy a za každých okolností dítěti k dispozici a pomáhá mu utvořit sama sebe v celistvého a sebe si vědomého člověka.

Skolka-5Skolka-13

Práce s dětmi v montessori školkách se liší od běžných školek tím, že vzdělávání vychází z potřeb dítěte nikoliv z dospělého. Děti mají možnost zvolit, co se chtějí naučit, kdy se to chtějí naučit, místo kde se to chtějí učit, s kým se chtějí učit a jak dlouho se prohlubování dané dovednosti chtějí věnovat. Díky těmto několika faktorům přestává být vzdělávání násilnou a podmíněnou zkušenosti a v dětech přirozeně vyvstávají kvality, které se jim jinak dospělí snaží vštěpovat, jako je samostatnost, zodpovědnost, sebeovládání, trpělivost, soustředění, empatie a schopnost spolupráce.

Zajímalo vás, jak to v Montessori školce „chodí“…

Otázky, které zazněly ve zmiňované diskuzi jsem přepsala a poslala paní Kláře Markuciové. Velice paní ředitelce děkuji za její vyjádření, které věřím, že dokáže osvětlit přístup ve výchově předškolních dětí v Montessori školce a pochopit smysl tohoto učení.

1. Jaký je počet dětí na jednu učitelku v soukromé Montessori školce? Vychází toto ze zákona?

V soukromých montessori třídách bývá zvykem, že se o 10 až 12 dětí stará jeden učitel. Dr. Maria Montessori nám však předala tak precizně vypracovaný vzdělávací odkaz, díky němuž je možné, aby jeden učitel zvládl pedagogickou činnost s 30 až 40 dětmi. V České republice se však tento model nerealizuje.
Zákonná norma ČR pro státní školky hovoří o počtu 24 dětí na jednoho učitele.

2. Jak je to se střídáním učitelek během dne v soukromé Montessori školce – prolínají se, míjejí se mezi sebou? Kolik učitelek je vždy přítomno u dětí?

V montessori třídách se učitelé během jednoho dne nestřídají. Dva učitelé jsou přítomni v přímé vzdělávací činnosti s dětmi po celý den. Děti díky tomu získávají důvěru ve své prostředí, mohou se uvolnit a hlouběji soustředit na rozvoj svých vlastních dovedností.

3. Podléhá soukromá Montessori školka RVP a veškeré dokumentaci jako běžná školka (tematické celky, hodnocení dětí atd..)?

Je v zájmu každé montessori školky, aby vycházela z RVP, neboť ten tvoří základní osnovu pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Z RVP tvoří každá školka svůj vlastní Školní vzdělávací program na základě něhož je následně uskutečňován celý vzdělávací proces ve školce. Montessori pedagogika však v mnohém přesahuje rámec RVP. Proto z montessori školek odcházejí děti s mnohem širší škálou dovedností, než je v rámci RVP očekáváno.

Záznamy o rozvoji dětí a evaluace dětí a pedagogů je vedená mnohem detailněji než u běžné školky.

Skolka-26Skolka-21

4. Jak probíhá den v Montessori školce? Pracuje se u dětí s tématy, které se prolínají celým dnem?
(např. ráno si děti hledají aktivity na stolečkách, rovnají jablíčka podle velikosti, podle barev, uvolňují ruku – grafomotorika. Hledání cestičky červíka v jablíčku, volné hry dětí po svačince, přivítání dětí povídání s opičkou o ovoci, třídění obrázků – co kdo o nich ví, cvičení s jablíčky, seznámení s básničkou o červíkovi, pobyt venku a sběr jablíček na zahradě, sestavování obrázků z jablek…)

Ano. Pracujeme s tématickými celky jako v běžných školkách. Máme téma dne, týdne i měsíce. K tomu přidáváme blok pro samostatnou individuální práci dětí tak, aby si mohly osvojit všechny potřebné dovednosti, které jsou adekvátní jejich věku.

Den ve školce většinou začíná společným posezením, prezentací tématu a lekce dne, společným sdílením, NestLingue_September_2013_-_first-29zpíváním, tancováním a rozvojem sociálních dovedností ve skupině. Poté je otevřen blok pro samostatnou individuální práci.

Děti si svobodně volí z připraveného prostředí třídy pomůcky, se kterými chtějí pracovat. Třída je rozdělená do několika oblastí, ze kterých si děti vybírají. Jedná se o část výtvarnou, část rozvoje praktických dovedností a péče o sebe a o okolí, část rozvoje smyslových dovedností, část pro rozvoj jazyka – před-psaní, před-čtení, rozvoj slovní zásoby, část před-matematiky a oblast pro nauku o zemi, o přírodě, o člověku, zvířatech a rostlinách, hudební výchova. Pomůcek pro rozvoj jednotlivých znalostí a dovedností je ve třídě přibližně kolem tři sta. Děti pracují s jednotlivými pomůckami na základě přímého uvedení do rozvoje dané dovednosti učitelem.

Ranní pracovní perioda trvá přibližně dvě a půl hodiny, poté následuje oběd, odpočinek, čtení pohádek a odpoledne na hřišti či v lese.

5. Jaké jiné metody se používají v Montessori školce oproti běžné školce?

Rozdíl můžeme nejlépe vidět na práci učitele. Přímá vzdělávací činnost není uskutečňována od učitele k dítěti, ale obráceně. Děti si vybírají, co se v daný den chtějí naučit, místo, na kterém budou pracovat, čas jak dlouho chtějí pracovat a s kým budou chtít pracovat.

Třídy nejsou naplněné hračkami, ale pečlivě připravenými výukovými pomůckami, které odpovídají senzitivním obdobím vývoje jednotlivých dětí a v případě, že dítě danou dovednost ovládne, vymění se za nové, které rozvíjí dovednost další.

6. Lidé si často stěžují na státní školky a přístup některých učitelek. Domníváte se, že se i v Montessori školce (obecně) může vyskytnout učitelka, jejíž přístup není nejideálnější, její vztah k dětem není ideální apod.? Nebo je na Montessori školkách výběr učitelek jiný, nebo se prostě může stát, že i zde nastoupí učitelka, která sem prostě nepatří?

Ano. I to se může stát.

Většinou však mají ředitelé montessori mateřských škol ulehčený výběr díky diplomovému studiu montessori, kterým učitelé procházejí. V jeho průběhu se formuje jejich osobnost a tříbí jejich charakterové vlastnosti, díky nímž snáze realizují respekt, vstřícnost, otevřenost, trpělivost a rovnocenné partnerství s dětmi, namísto potřeby děti formovat a manipulovat, očistí své záporné povahové rysy a přestanou klást důraz na záporné vlastnosti dětí.  

Paní Kláře Markuciové velice děkuji za její vyjádření.

Pokud vás odpovědi paní Markuciové zaujaly, určitě se podívejte do poradenského blogu, kde paní Klára odpovídá na konkrétní dotazy rodičů, týkající se výchovy a chování dětí: www.klara-markuciova.cz.

Pokud jste zvědaví, jak se vede dětem v soukromých školkách z pohledu maminek, pak se těšte na jeden z dalších článků. Stejně tak pro vás chystáme i vyjádření učitelky státní školky…

Článek byl zařazen do projektu Předškolákem s VD, v němž můžete prožívat s dětmi ve věku 2,5 – 6 let jejich radosti a zážitky, sledovat aktivity, které pro ně vymýšlíme a prohlížet si obrázky všeho, co vytvořili ve speciální fotogalerii.

Partneři projektu Předškolákem s VD

FRAGMENT_logo claim1_2barvylogo_nestlingue_AJ_bila_RGB – male

Activacek_logo_text

 

Napsal/a: Iveta Pešková

Toto taky stojí za přečtení!

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist