Říkanky pro rozvoj řeči

Rubrika: Kulturní a literární tipy

Děti s opožděným vývojem řeči nebo děti s dysfázií se obtížně učí básničky. Jsou pro ně příliš složité, mnoho hlásek nedokážou správně vyslovit, a proto jsou básničky v jejich podání často nesrozumitelné, což negativně ovlivňuje jejich sebevědomí.


Kniha obsahuje soubor jednoduchých ilustrovaných říkadel, která mohou logopedi, učitelky mateřských škol i rodiče s úspěchem použít u dětí, které mají s řečí závažnější problémy.
Básničky mohou posloužit také pro podporu normálního vývoje řeči u malých dětí.
Nejjednodušší říkanky obsahují pouze hlásky prvního artikulačního okruhu, u dalších se postupně přidávají hlásky další. V žádné básničce nejsou sykavky ani hlásky l, r, ř, které jsou z hlediska výslovnosti nejobtížnější. Jednoduché ilustrace podporují zapamatování říkanky, takže si je mohou osvojit i děti, které mají z různých důvodů potíže s učením.

autor: Jitka Tučková
nakladatel: PORTÁL, s.r.o.
rok vydání: 2007
rozsah: 48 stran
vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7367-241-6


Ukázka z knihy:

Záměr publikace

Nastínění účelu publikace s výčtem skupin dětí, pro které jsou „Říkanky pro rozvoj řeči“ vhodné.

Vidíme, že v předškolním věku mají děti do ukončení vývoje výslovnosti nárok některé hlásky nevyslovovat nebo je vyslovovat nesprávně. Některé děti však tohoto „nároku“ využívají více a déle. Jejich rodiče někdy bývají nešťastní ze srovnání s vrstevníky, jejichž řeč je již po třetím roce zcela srozumitelná, zatímco jejich dítěti často rozumějí pouze oni, a to ještě ne vždy. Někdy se vývoj řeči opozdí celkově nebo je součástí jiné, ještě závažnější řečové poruchy. Zde není výjimkou, že dítě staršího předškolního věku ještě neumí žádnou básničku ani písničku. Většinou také nemá správnou výslovnost. Je-li v odborné péči, může se začít s úpravou výslovnosti až po vytvoření základních předpokladů, zvláště odpovídající slovní zásoby.
U závažné řečové poruchy vývojové dysfázie, což je podle Logopedického slovníku specificky narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené, je zvládnutí říkanky či písničky obrovským výkonem i pro starší dítě. Do široké škály dalších příznaků dysfázie se řadí poruchy vnímání a napodobování rytmu, obtíže s krátkodobou pamětí a artikulací. Dítěti se pak někdy osvojování básničky velmi dlouho nedaří vůbec, případně přehazuje a vynechává slova nebo je redukuje na slabiky. Jedinci s mentální retardací (podle jejího stupně) mají v některých případech problém zapamatovat si i v dospělém věku jeden verš, i když snaha a zájem o umělecké vyjadřování bývá velká. Zde všude by naše jednoduché básničky mohly najít své interprety. Radost mohou přinést i úplně malým dětem.Ty nejdříve poslouchají a reagují pohybem. Pak přizvukují a doříkávají většinou poslední slova ve verši, než svou první básničku, někdy ještě před druhým rokem, přednesou. Stejně, ale podstatně později, probíhá osvojení říkanek u dětí s narušeným řečovým vývojem.
Text říkanek je proto doprovázen obrázky, které postupně a co nejpřesněji mapují děj. Obliba obrázků k dětským říkankám je známá. Záměrně jsme volili jednoduché, výrazné linie postav a předmětů s absencí pozadí. Takový zrakový vjem přispívá hlavně dětem se zmíněnými obtížemi. Říkají, popřípadě si ukazují, co zároveň vidí. Pokud se nedokážou orientovat v řadě obrázků, je možné stranu okopírovat, rozstříhat a obrázky jim předkládat postupně. Vzhledem k pozdějšímu úspěšnému osvojování čtení je nutné důsledně zachovávat směr zleva doprava. Snažili jsme se, aby i výtvarná realizace respektovala specifi cké obtíže dětí s vážnějšími řečovými potížemi. Obrázky je proto možné využít i při jiných terapeutických postupech, například při procvičování krátkodobé paměti.
U textu každé říkanky uvádíme použité souhlásky. Slouží k upevňování hlásek, které většina dětí umí vzhledem k artikulační jednoduchosti velmi brzy. Důsledně nepoužíváme ani jednu z vývojově pozdějších souhlásek. V odborné literatuře existuje velké množství logopedických říkanek a dalších textů zaměřených na nejčastěji upravované hlásky, zvláště na sykavky, R a Ř. Klinická praxe však musí řešit velkou škálu problémů, z nichž ty výslovnostní patří k nejmenším. Například pro děti s dětskou mozkovou obrnou, která bývá často doprovázena mentálním postižením a velmi ztíženou schopností artikulace, někdy obtížně hledáme odpovídající materiály. Totéž platí i pro děti s vývojovou dysfázií. Pro vývojově nejsnazší hlásky, snad proto, že jejich chybná výslovnost není tak častá, je textů poměrně málo nebo obsahují i hlásky, které se vyslovují obtížně. Použitelnost těchto textů pro děti s mnohočetnou vadou výslovnosti či závažnější poruchou je tím snížena.
Záměrně neuvádíme básničky s hláskou L, i když bývá ve vývojových škálách výslovnosti uváděna poměrně brzy. Pro svoji artikulační náročnost patří k nejčastěji upravovaným hláskám a materiálů je pro ni dostatek.
Říkanky jsme sestavovali s maximálním využitím samohlásek zvláště v otevřených slabikách. Ty přispívají k celkové srozumitelnosti projevu. Naskýtají se také další možnosti využití při korekci jiných řečových vad, např. koktavosti či brebtavosti. Básničky, kde se určitá souhláska víckrát opakuje, můžeme použít při fi xaci dané zvládnuté souhlásky.

Komu jsou říkanky (zvláště) určeny
Rodiče a vychovatelé mohou říkanky využít:
U dětí, kterým je obtížně rozumět. V logopedické praxi se setkáváme se stesky rodičů, že v lepším případě jejich dítě na besídce ve školce nenechali jako jediné sólově recitovat či zpívat, a v odstrašujícím případě, že se nemohlo zapojit ani do skupinového recitování, protože „neumí mluvit“. A to i přesto, že dítě by se zapojit chtělo. Někdy je nenechají vystoupit sami rodiče, protože se za řeč dítěte stydí. Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti logopedie a předškolní výchovy bychom chtěli dát těmto dětem možnost, aby jim do doby, než se jejich výslovnost upraví, bylo rozumět alespoň v jednoduché básničce.
U dětí, které zatím neumějí žádnou básničku ani písničku. Zvláště rodiče dětí s opožděným či jinak narušeným řečovým vývojem často trápí, že ostatní již umějí spousty básniček, a jejich dítě žádnou. Rozkreslení textu jako pomůcka pro zapamatování je ověřeno v praxi. Pokud se dítěti nezdaří básničku zapamatovat, „ukazuje“ ji na obrázcích.
Rodiče a vychovatelé mohou říkanky využít: – U dětí, kterým je obtížně rozumět. V logopedické praxi se setkáváme se stesky rodičů, že v lepším případě jejich dítě na besídce ve školce nenechali jako jediné sólově recitovat či zpívat, a v odstrašujícím případě, že se nemohlo zapojit ani do skupinového recitování, protože „neumí mluvit“. A to i přesto, že dítě by se zapojit chtělo. Někdy je nenechají vystoupit sami rodiče, protože se za řeč dítěte stydí. Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti logopedie a předškolní výchovy bychom chtěli dát těmto dětem možnost, aby jim do doby, než se jejich výslovnost upraví, bylo rozumět alespoň v jednoduché básničce.
U batolat a nejmladších předškoláků. Slova použitá v říkankách jsou již většinou součástí jejich slovníku. Říkanky se jim budou dobře vyslovovat i ukazovat na obrázcích, navíc jim bude dobře rozumět.
Učitelkám mateřských škol, vychovatelům mohou říkanky sloužit jako zásobník dalších textů. Děti s řečovými obtížemi často trpí pocitem méněcennosti, zvláště když jsou na ně rodinou a dalším okolím upozorňovány. První zvládnutá říkanka jim umožní zažít pocit úspěchu, tolik důležitého pro povzbuzení chuti k mluvení, která u nich bývá většinou velmi malá. Vyberou-li učitelky dítěti s mnohočetnou poruchou výslovnosti básničku se zvládnutými hláskami, cítí se například na besídce dobře i jeho rodiče, protože handicap vůči ostatním se nepozná.
Jednoduché říkanky s postupně rozkreslenými obrázky přijímají pozitivně děti i dospělí s mentálním postižením (i těžšího stupně). Ať žijí v rodině či v ústavu, mají z první samostatné produkce velkou radost oni i jejich okolí.
Logopedi a pracovníci ve speciálních zařízeních s logopedickým zaměřením si říkankami mohou obohatit materiály pro fixaci jednoduchých souhlásek i samohlásek. Dají se rovněž využít v různých rytmických a pohybových cvičeních (např. hra na tělo).

Právě vychází v nakladatelství Portál, objednat si ji můžete ZDE.

Napsal/a: redakce (Jarmila)

Toto taky stojí za přečtení!

Kam s dětmi za lyžováním? V italském středisku Passo Tonale děti milují!

Italové děti milují, to je obecně známo. A udělají pro ně první poslední. Lyžařské středisko Passo Tonale vás o

Čtu dál →
Jak dětem ulevit od ucpaného nosu

Jak dětem jednoduše ulevíte od ucpaného nosu

Milé maminky, jsou Vaše děti často nachlazené? Teče jim z nosu, v noci mají ucpaný nos a těžce se jim dýchá? Pomozte

Čtu dál →

Môžem dať dieťatku jesť hocičo?

Môžem dať dieťatku pribináčika? Alebo zákusok? Alebo kupovanú nočnú kašu? V mamičkovských internetových skupinách sa pravidelne objavujú otázky, či to alebo

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist