Dysgrafie – specifická porucha psaní

Rubrika: Základní školy

412026_preschool_hands-on_activitiesPředpona dys- znamená rozpor, deformaci. Z hlediska vývoje znamená dysfunkce funkci neúplně vyvinutou (ale afunkce je ztráta funkce již vyvinuté)…

Mezi dys- poruchy nepočítáme pomalé osvojování dovedností číst, psát a počítat u dětí vývojově nezralých nebo s inteligencí na hranici mentální retardace. Jako poruchu také nelze označovat pouze izolovaný projev poruchy učení – např. záměny krátkých a dlouhých samohlásek.

Dysgrafie bývá často zahrnuta pod pojmem dyslexie. Postihuje písemný projev, který bývá nečitelný, dítě si obtížně pamatuje písmena, obtížně je napodobuje. Projevuje se také výraznými obtížemi v osvojování psaní, tj. při učení se tvarům jednotlivých písmen nebo celkovou nápadnou formální neobratností písemného projevu. Úzce souvisí s dysortografií a velmi často se objevují společně.
I dítě s dysgrafií může psát čitelně, když má na psaní neomezený čas. Zpočátku je porucha často považována za lenost, protože psaní je velmi únavné a děti rychle vyčerpá.

Dysgrafik se nenaučil psát, ačkoliv netrpí žádnou smyslovou vadou ani žádnou závažnou poruchou pohybovou a ačkoliv nemá žádné závažné nedostatky v oblasti inteligence ani v oblasti citových vztahů. Takové dítě nedovede napodobit tvary písmen, nepamatuje si je, zaměňuje je, zrcadlově obrací. Zpravidla píše toporně a křečovitě, takže písmo má někdy zcela zvláštní ráz, a to nikoliv proto, že by dítě trpělo nějakou vadou hybnosti, ale že si s tvary písmen prostě není rady. U takových dětí pak zpravidla nacházíme i jiné nápadnosti, které svědčí nejspíše o LMD na podkladě určitého poškození mozku.

Vady při specifických poruchách psaní

Přesná příčina potíží se psaním se liší od dítěte k dítěti.

Pohybové potíže s plánováním pohybu
Při těchto potížích umí dítě provádět všechny úkony potřebné k utvoření jednotlivých písmen, ale neumí tyto úkony provést postupně a nepřerušovaně. Vadu lze pozorovat i u dospělých, kteří utpěli poškození určitých částí mozku. Může být také spojena s celkovou neobratností a řečovými problémy (verbální dyspraxie).

Vada vizuálního vnímání
Vada vizuálního vnímání se týká postupu při rozpoznávání písmen. Děti tak mají potíže s rozeznáváním tvaru a umístění písmen. Poruchu nezapříčiňuje špatná funkce očí, ale porucha mechanismu, kterým mozek interpretuje podněty přenášené z očí.
Takové děti často tvoří písmena extrémně komplikovaným a pohodlným způsobem. Mohou psát písmena přes sebe, psát kostrbatě nebo dělat velké mezery mezi písmeny.

Špatné držení tužky
Někdy může být za poruchu psaní považován nízký svalový tonus v malých svalech rukou. Svalový tonus je měřen jako stupeň odporu pociťovaného, když testující pohybuje uvolněnými svaly. Nízký tonus proto znamená určitou ochablost svalů. Ale je nepravděpodobné, že by to bylo úplné vysvětlení jejich potíží.

Poruchy vizuální paměti
Porucha spočívá v neschopnosti zapamatovat si tvar písmen. Vada se objevuje zřídka – děti sice opisují dobře, ale neumějí psát podle diktátu.

Vada prostorové orientace
Tato vada by vysvětlovala, proč mají některé děti zvláštní potíže s uspořádáním písma na stránce.

Snížená rychlost zpracování
Porucha se může vyskytnout u dětí, které píšou velmi pomalu. Proces psaní je normální, ale tak zpomalený, že když se dítě pokouší psát normální rychlostí, tak se písmo stane neuspořádaným.

Písemný projev dítěte s dysgrafií obsahuje mnohotvárné a mnohočetné chyby, které nemůžeme vysvětlit neznalostí gramatických pravidel. Dysgrafické děti mají někdy tak nezvládnutý rukopis, že samy své poznámky v sešitě nepřečtou.

Psaní přecvičených leváků má někdy týž ráz jako psaní dětí s mírnějšími motorickými defekty, není však dysgrafií v pravém slova smyslu.

Písmo dysgrafiků odčerpává příliš pozornosti dítěte, takže se jí nedostává na kontrolu obsahu a pravopisných pravidel.

Dysgrafické děti rády píší příběhy nebo povídky. Některé se těžko luští, protože děti mnoho slov komolí a nerespektují gramatická pravidla. Je ale dobré respektovat jejich potřebu psát, podněcovat jejich snahu a projev kladně hodnotit. Největší chybou by bylo dítěti nejprve opravovat chyby. Může tak dojít k zablokování jejich talentu a odradí je to.

Lékař posoudí, zda se u dítěte nevyskytuje motorická (pohybová) nebo vizuální porucha. Zjistí, zda dítě nemá příznaky slabosti a jestli v psaní nebrání třes nebo jiné nedobrovolné pohyby ruky.
Psycholog může provést i jiné zkoušky – např. test kreslení a test zrakové vnímavosti.

Klíčovým obdobím pro rozvoj osobnosti dítěte je první ročník. Negativním rysem je přílišné zaměření pozornosti učitelů na vyhledávání dětí s poruchami již v prvním pololetí 1. ročníku a výzvy k návštěvě pedagogicko-psychologické poradny.

V prvním ročníku nejčastěji signalizují poruchy psaní tyto projevy:
Držení psacího náčiní je křečovité nebo nesprávné.
Dítě tlačí na psací náčiní, není schopno provádět plynulé tahy.
Obtížně si pamatuje a napodobuje tvary písmen.
Písmo je neurovnané, kostrbaté, tvary písmen jsou téměř nečitelné.
Písmena jsou nestejně veliká. Přepisování je neúčinné. Mnohdy se stává, že přepisovaný úkol je horší než úkol původní.
V diktovaných slabikách nebo slovech píše dítě pouze některá písmena, většinou ta, která jsou zvukově výrazná, nebo ta, která si pamatuje.
Dítě nepíše čárky, háčky, neslyší všechna písmena správně.

Ale nelze usoudit podle izolované poruchy (chyby) v psaní, že jde o specifickou poruchu psaní (dysgrafii). Pozorování musí být zaměřeno na celou osobnost dítěte, na jeho vztahy s okolím i na vztah ke školní práci. Významný je i způsob adaptace na školu.

Napsal/a: Pavlinkav

Toto taky stojí za přečtení!

Tipy na dárky pro děti podle věku – zabaví se a rozvinou dovednosti

Lámete si hlavu s tím, co potěší nastávající, novopečené či už ostřílené rodiče, respektive jejich děti? Přečtěte si naše

Čtu dál →

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (34 vyjádření)

 • Zdislav Wegner

  Ví někdo prosím, jak se jmenuje porucha, při níž dítě není schopno psát na tabuli velkými písmeny a snaží se psát stejně jako do sešitu? Děkuji za odpověď!

 • dobrý den mám jeden problém můj syn je levák a teď se učí písmeno S a píše mi to S obráceně a ještě tomu mi píše zrcadlově a jak ho to mám odnaučit.Tužku a pastelky drží krčovitě a co s tím mám dělat.Může Te mi poradit.Děkuji jitka

 • Radmila Jelínková

  Prave jsem zjistila, že i můj syn (levak) pise sve jmeno zrcadlově. Letos v září půjde do školy, navíc se teprve učí pořádně česky, první jazyk je angličtina….asi to nebude lehké a doufám, že mu škola nezoškliví učení, protože se rád učí a do školy se moc těší ( v UK už ve škole první pololetí byl)….pravdou je, že si nikdo doposavad ničeho nevšiml, když syna požádám aby napsal jméno ještě jednou na čistou stránku, napíše to správně.

 • Marci55

  Taky mám zkušenost s dys… Naště+stí se to dobře ve škole zvládlo.

 • Anonymní

  Ahoj,muj syn je nyní ve druhé třídě.Byli jsme v PPP a má diagnostikovanou SPU s dyslexií,dysgrafii a dysortografii.Zprava z PPP přišla před dvěma dny.Ve všech předmětech má tak 1-2, nebo 2 a to ještě bez jakýchkoliv ulev,jenom ta čeština ho moc trápí.Prumerove podle známek v ŽK mu český jazyk sice vychází 3,06 přesto si jeho učitelka usmyslela,ze si s takovýmto dítětem nebude pridelavat práci a sdělila mi že ho nechá propadnout s tím že to bude pro něho lepší.S tim nesouhlasím,s průměrem 3,06 přeci není na propadnutí, a navíc za tuto vadu nemůže.Rekla nam že nemusí být syn smutný,ze tam nebude sám,ze propadnou s ním ještě další tři děti.To ale pro mne není argument pro to,aby s průměrem 3 opakoval třídu.A to podotýkám že tento průměr má ještě bez jakýchkoliv úlev na které má vzhledem ke svému handicapu nárok.Jinak je to velmi svědomitý a pečlivý a chytrý kluk.Nenecham ho tou ucou zaslapat do země jenom pro to že ona je líná se mu více věnovat jelikož by musela pro něj připravovat zvláštní práci.Prosim poradit mi co dělat,aby ho nemohla nechat propadnout?Děkuji moc všem za pomoc.Eva.

 • Anonymní

  Dnes jsem se dověděl zajímavý názor. Hodně dětí, které jsou považovány za DYS a něco jsou tzv. bustrofedon
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Bustrof%C3%A9don

  píší zleva do prava a další řádek začnou psát zprava do leva a na kinci zase zleva do prava. A pokud se toto děti odnaučují, pak mají právě problémy se psaním a následně i se čtením. A jediná možnost je jim vysvětlit, že sami pro sebe to mohou psát tak i tak a pokud píší pro někoho jiného, tak pouze zleva do prava, protože by to jinak nepřečetl. Pokud se to odnaučují, mají nerovnováhu mezi pravou a levou mozkovou hemisférou a jsou z toho právě různé DYS – funkce. Nikdo se tím nechce zabývat a jediný, kdo se tím kdy zabýval byl František Synek
  http://www.databazeknih.cz/knihy/zahady-levorukosti-118051

 • Anonymní

  Dobrý večer, u syna byla zjištěna LMD pomoc má Pirabene jelikož už chodí do 4.třídy. Je dysgrafik,dyslektik..z PPP je zpráva zohlednit projev v předmětech matematika,český i cizí jakyk.
  Od 1-3tr.stejná paní učitelka ve 4tr.už jiná a ta už nyní ví že ho nechá propadnout a do 5tridy ho nepustí.
  Nevíte prosim zda je to možné a může propadnout.Snažit se snaží, ale i já sama vím,že napsat diktát je pro něj nemožné chyb jak máku.

 • Anonymní

  Zdravím,
  ano s dysortografii se dá zvládnout všechno, ale jak vysvětli těm „milím paním v poradně“, že když já jsem dysortografik tak syn být nemusí a i přesto, že i dle názoru učitelek je syn dysgrafik a měly bychom se spíš zaměřit na to, mu do zprávy napsaly, že je dysortografik. A tak mi chodí domů syn z diktáty za jedna, protože nemá problém to napsat gramaticky správně, ale je v psaní pomalejší, ale udělat čáru podle pravitka po něm nechtějte, vypíchl by vám oko :):)

 • Anonymní

  Víte když jsem ještě byl na základní škole a jezdilo se na různé olympiády setkal sem se i s tím, že si řekli: „to je, dysgrafik co ten tu dela did sou uplně blby“ po konci a vyhodnocení jsem odcházel s úsměvem a druhým místem i takový jsou lidé. Já říkám nezáleží, jakým písmem je text napsaný, ale záleží na obsahu.

 • Anonymní

  Dobrý den,
  Provozujeme online poradnu, která se zaměřuje na problematiku SPUCH u dětí. Poradna funguje zdarma 24 hodin denně a najdete ji na adrese http://poradna.alfabet.cz. Mohou se na nás obrátit rodiče dětí se SPUCH, učitelé ale i další lidé, které zajímá tato problematika.

 • Anonymní

  Dysgrafie, no co , tak není to tak hrozné , akorát na ZŠ bude mít Vaše dítě špatné známky z češtiny. Když učitelka nedá čas, tak nedopíše písemku i s jiného předmětu. Na střední tam už to tak nevadí a na VŠ, tam už jsem sbíral cenny pro nejlepší studenty… Jinak změnit se do nedá , ať děláte co děláte. Ale dají se pravidla češtiny naučit tak, že na ně člověk při diktátu nemusí myslet, myslím že ta dřina za to nestojí, jinak trojka s diktátu to je krásné já měl čtyřky sem tam i pětku. U většiny těchto lidí dojde k rozvoji jiných center mozku, což vede v konečném důsledku k lepšímu specifickému výkonu v jiných oblastech – logické myšlení , matematika, fyzika atd. Takový člověk má mnohem lepší společenské uplatnění než průměrní lidé, neboť to že nedokáže rychle a bez chyb ručně psát je problémem tak do 15 let po střední škole to po Vášem dítěti nikdo chtít nebude v reálném životě je tato dovednost naprosto k ničemu. Jinak se to projevuje i v jiných činnostech , ale málo. Pokud má být Vaše dítě dobré musíte v něm pěstovat to co mu jde a ne co mu nejde v tom nikdy nemůže být dobré a nemůže to dělat ani profesionálně , fakticky má smysl tyto činnosti trénovat jen do té míry , ale dítě uspokojivě dokončilo ZŠ nic více. Zlepší se to – 2 měsíce jsem denně psal opisy , abych nazapomínal háčky a čárky za tuhle cenu to lze zlepšit v mozku se vytovří určitý automatismus , který překlene ten nedostatek, ale je to jen na jednu danou činnost…

 • Anonymní

  Ahojte maminy . Také mám syna 11 let, kterému byla zjištěna dysgrafie. Nedávno jsme byli v PP poradně.Tak doufám, že na to bude ve škole přihlíženo . Také hledám na internetu nějaké příručky ne nějaké procvičování ke stažení, ale zatím bezúspěšně. Tak kdyby jste někdo o něčem věděli, tak bych byla ráda. Dík Dita

 • Anonymní

  ahojky lidičky,prosím porad´te. Mám syna v předškolním věku a má tendence psát zrcadlově. Když ho upozorním tak píše správně. Je to levák,rád a krásně kreslí,písmenka si pamatuje a psat se některá slova naučil sám. Může se jednat o dysgrafii. Koho případně navštívit.díky Šárka

 • Anonymní

  Díky za povzbuzení. Taky řešíme problémy s třídní učitelkou, kdy syn ve 3.třídě s diagnostikovanou dysgrafií dostal trojku za diktát, kde měl krasopisným písmem (co mu to dalo asi za práci si asi neumíme představit) 4 chyby- z toho jeden kroužek nad ů a 3x stejnou chybu Velké písmeno na začátku věty. Největší sranda je , že syn p.uč je taky ADHD, ale ona si to nechce připustit.

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist