Dysgrafie – specifická porucha psaní

Rubrika: Základní školy

412026_preschool_hands-on_activitiesPředpona dys- znamená rozpor, deformaci. Z hlediska vývoje znamená dysfunkce funkci neúplně vyvinutou (ale afunkce je ztráta funkce již vyvinuté)…

Mezi dys- poruchy nepočítáme pomalé osvojování dovedností číst, psát a počítat u dětí vývojově nezralých nebo s inteligencí na hranici mentální retardace. Jako poruchu také nelze označovat pouze izolovaný projev poruchy učení – např. záměny krátkých a dlouhých samohlásek.

Dysgrafie bývá často zahrnuta pod pojmem dyslexie. Postihuje písemný projev, který bývá nečitelný, dítě si obtížně pamatuje písmena, obtížně je napodobuje. Projevuje se také výraznými obtížemi v osvojování psaní, tj. při učení se tvarům jednotlivých písmen nebo celkovou nápadnou formální neobratností písemného projevu. Úzce souvisí s dysortografií a velmi často se objevují společně.
I dítě s dysgrafií může psát čitelně, když má na psaní neomezený čas. Zpočátku je porucha často považována za lenost, protože psaní je velmi únavné a děti rychle vyčerpá.

Dysgrafik se nenaučil psát, ačkoliv netrpí žádnou smyslovou vadou ani žádnou závažnou poruchou pohybovou a ačkoliv nemá žádné závažné nedostatky v oblasti inteligence ani v oblasti citových vztahů. Takové dítě nedovede napodobit tvary písmen, nepamatuje si je, zaměňuje je, zrcadlově obrací. Zpravidla píše toporně a křečovitě, takže písmo má někdy zcela zvláštní ráz, a to nikoliv proto, že by dítě trpělo nějakou vadou hybnosti, ale že si s tvary písmen prostě není rady. U takových dětí pak zpravidla nacházíme i jiné nápadnosti, které svědčí nejspíše o LMD na podkladě určitého poškození mozku.

Vady při specifických poruchách psaní

Přesná příčina potíží se psaním se liší od dítěte k dítěti.

Pohybové potíže s plánováním pohybu
Při těchto potížích umí dítě provádět všechny úkony potřebné k utvoření jednotlivých písmen, ale neumí tyto úkony provést postupně a nepřerušovaně. Vadu lze pozorovat i u dospělých, kteří utpěli poškození určitých částí mozku. Může být také spojena s celkovou neobratností a řečovými problémy (verbální dyspraxie).

Vada vizuálního vnímání
Vada vizuálního vnímání se týká postupu při rozpoznávání písmen. Děti tak mají potíže s rozeznáváním tvaru a umístění písmen. Poruchu nezapříčiňuje špatná funkce očí, ale porucha mechanismu, kterým mozek interpretuje podněty přenášené z očí.
Takové děti často tvoří písmena extrémně komplikovaným a pohodlným způsobem. Mohou psát písmena přes sebe, psát kostrbatě nebo dělat velké mezery mezi písmeny.

Špatné držení tužky
Někdy může být za poruchu psaní považován nízký svalový tonus v malých svalech rukou. Svalový tonus je měřen jako stupeň odporu pociťovaného, když testující pohybuje uvolněnými svaly. Nízký tonus proto znamená určitou ochablost svalů. Ale je nepravděpodobné, že by to bylo úplné vysvětlení jejich potíží.

Poruchy vizuální paměti
Porucha spočívá v neschopnosti zapamatovat si tvar písmen. Vada se objevuje zřídka – děti sice opisují dobře, ale neumějí psát podle diktátu.

Vada prostorové orientace
Tato vada by vysvětlovala, proč mají některé děti zvláštní potíže s uspořádáním písma na stránce.

Snížená rychlost zpracování
Porucha se může vyskytnout u dětí, které píšou velmi pomalu. Proces psaní je normální, ale tak zpomalený, že když se dítě pokouší psát normální rychlostí, tak se písmo stane neuspořádaným.

Písemný projev dítěte s dysgrafií obsahuje mnohotvárné a mnohočetné chyby, které nemůžeme vysvětlit neznalostí gramatických pravidel. Dysgrafické děti mají někdy tak nezvládnutý rukopis, že samy své poznámky v sešitě nepřečtou.

Psaní přecvičených leváků má někdy týž ráz jako psaní dětí s mírnějšími motorickými defekty, není však dysgrafií v pravém slova smyslu.

Písmo dysgrafiků odčerpává příliš pozornosti dítěte, takže se jí nedostává na kontrolu obsahu a pravopisných pravidel.

Dysgrafické děti rády píší příběhy nebo povídky. Některé se těžko luští, protože děti mnoho slov komolí a nerespektují gramatická pravidla. Je ale dobré respektovat jejich potřebu psát, podněcovat jejich snahu a projev kladně hodnotit. Největší chybou by bylo dítěti nejprve opravovat chyby. Může tak dojít k zablokování jejich talentu a odradí je to.

Lékař posoudí, zda se u dítěte nevyskytuje motorická (pohybová) nebo vizuální porucha. Zjistí, zda dítě nemá příznaky slabosti a jestli v psaní nebrání třes nebo jiné nedobrovolné pohyby ruky.
Psycholog může provést i jiné zkoušky – např. test kreslení a test zrakové vnímavosti.

Klíčovým obdobím pro rozvoj osobnosti dítěte je první ročník. Negativním rysem je přílišné zaměření pozornosti učitelů na vyhledávání dětí s poruchami již v prvním pololetí 1. ročníku a výzvy k návštěvě pedagogicko-psychologické poradny.

V prvním ročníku nejčastěji signalizují poruchy psaní tyto projevy:
Držení psacího náčiní je křečovité nebo nesprávné.
Dítě tlačí na psací náčiní, není schopno provádět plynulé tahy.
Obtížně si pamatuje a napodobuje tvary písmen.
Písmo je neurovnané, kostrbaté, tvary písmen jsou téměř nečitelné.
Písmena jsou nestejně veliká. Přepisování je neúčinné. Mnohdy se stává, že přepisovaný úkol je horší než úkol původní.
V diktovaných slabikách nebo slovech píše dítě pouze některá písmena, většinou ta, která jsou zvukově výrazná, nebo ta, která si pamatuje.
Dítě nepíše čárky, háčky, neslyší všechna písmena správně.

Ale nelze usoudit podle izolované poruchy (chyby) v psaní, že jde o specifickou poruchu psaní (dysgrafii). Pozorování musí být zaměřeno na celou osobnost dítěte, na jeho vztahy s okolím i na vztah ke školní práci. Významný je i způsob adaptace na školu.

Napsal/a: Pavlinkav

Toto taky stojí za přečtení!

10 pravidel, jak oblékat děti v zimě

Venku přituhuje, nejen na horách napadla sněhová pokrývka. Zatímco my poznáme, kdy je nám zima nebo naopak příliš teplo

Čtu dál →

Tipy, jak zabavit děti na zahradě v zimě i v létě

Zahrada je pro děti osobitým útočištěm, kde mohou stále něco nového objevovat. Stačí pár vychytávek, nezbytných komponentů i vhodný

Čtu dál →

Tipy na dárky pro děti podle věku – zabaví se a rozvinou dovednosti

Lámete si hlavu s tím, co potěší nastávající, novopečené či už ostřílené rodiče, respektive jejich děti? Přečtěte si naše

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (34 vyjádření)

 • Anonymní

  Erčo,co doporučíš k výuce dítěte s dysgrafiíí??Ráda si něco nastuduji,ocením i tip na dobrý výukový program,prostě cokoliv,co by dítěti pomohlo.Pomalu bych uvažovala i o studiu speciální pedagogiky.Píše se tu i o Vojtově metodě,v čem spočívá ?Brmbulko,jak jsi zvládla těch 11 dětí a ještě jedno zrakově postižené?díky sisi

 • kupoz je dobrý, osobně s ním zkušenosti nemám, používají ho kolegyně a naučí dítě soustředění na určitou kratičkou práci s písmeny, obrázky, slabikami,…prostě vším, co všechno se u těchto poruch dá vypilovat a trochu napravit, protože na 100% se to neodbourá
  Pokud jsem to neuvedla dost přesně, jistě mně tu někdo další opraví a možná bych to dala jako dotaz do poradny škola.

 • Anonymní

  Jsou to dva dny, kdy jsem dostatala z PPP poradny verdikt, že má dcera je dys -lektik, grafik, ortografik. Byl nám doporučen program KUPOZ. Máte-li kdo s ním zkušenost, dejte prosím vědět.

 • Někdy mi připadá, že rodiče dětí s ADHD jsou bojovníci s větrnými mlýny. My jsme poprvé bojovali ve školce, kdy to bylo opravdu dost škaredé a syn na tuto školku dodneška nevzpomíná v dobrém, a to měl 4 roky a chodil do ní naštěstí jen půl roku, než jsme ho dali jinam. Už od těch 4 let měl diagnostikováno ADHD a nyní chodí do 1. třídy a přibyla dysgrafie. Bohužel teď zase začínáme bojovat s paní učitelkou. I přes vyšetření z PPP a doporučení, jak k Honzovi přistupovat, je to opět boj s lidskou blbostí a někdy mám pocit, že i s větrnými mlýny. Hned na začátku školního roku vůbec nezvládla situaci ve třídě. Děti Honzíka šikanovaly, došlo to tak daleko, že přestal jíst a každé ráno zvracel. Je to bohužel suk, který neřekne, že se něco děje, dokud na něj člověk opravdu neuhodí. Když ksme za ní přišli s tím, co se děje, nejprve tomu nechtěla věřit, ale pak naštěstí situaci pochopila a teď je relativní klid. Bohužel Honzík pořád čeká nějakou tu ránu, ale postupně začíná dětem věřit. Ale přítup učitelky vůči němu, co se týče ADHD a dysgrafie je dost otřesný. Neustále mu píše do sešitu – úprava, úprava a z písemných úkolů mu dává od dvě mínus po tři mínus. Občas mu dá jedničku, ale to už musí být v hodně dobré náladě. Syn je z toho nešťastný, protože mi říká: snažím se maminko, ale líp to neumím a zase jsem dostal trojku. Tak nevím, co teď dělat. Nakonec mu školu zprotiví úplně, protože bude mít pocit, že každá snaha marná. Mám strach, že budeme muset vytáhnout do boje. Měli ve třídě jednoho kluka, který byl hodně problematický – neposlouchal, dost zlobil, byl na děti agresivní. Řešilo se to celé první pololetí. Nakonec si škola zavolala na pomoc PPP. Klukovi dali důtku třídního učitele na pololetí a přeřadili ho do vedlejší třídy. Moc se mi to nelíbí a mám brnění kolem žaludku, protože jsem si vždycky myslela, že PPP je tady především pro děti a rodiče a ne pro to, aby se škola zbavila „problematického“ žáka, který paní učitelku „obtěžuje“. Za 14 dní jdeme s Honzíkem k psycholožce, ale ne do PPP, chceme někoho nezávislého a začneme přes výchovnou poradkyni, třídní učitelku a ředitele bojovat za Honzíka. Tak snad se nám to povede!!!

 • Anonymní

  Takový kantor, který bere dítě s dygrafií jako méněcenné je normální idiot. Že trpím dysgrafií jsem se dozveděl až ve třetím ročníku střední školy a to tak, že mi učitelka řekla, že by bylo lepší psát písemnou maturitu na PC, ale k tomu je potřeba mít potvrzení od PPP. Tak jsem se nechal vyšetřit a dostal jsem potvrzení. Maturita byla za 9 a o víc jsem se nestaral. Kolektiv ve třídě se mi nikdy neposmíval za mou písemnou úpravu. Teď v době počítačů se pokouším psát, pokud to jde, vše na počítači. Je to rychlejší způsob, ze kterého nebolí ruka při delším psaní. Akorát si říkám, proč nepoznali dysgrafii už na základní škole???!! Stejně to nejde vyléčit, člověk se s tím musí smířit a naučit žít, je to prostě tak. Proto lidem, kteří mají tuto poruchu písma, radím jedno – Jste normální lidé, kteří mohou žít plnohodnotný život, ale pouze trochu hrabete, jako kdyby to bylo od prasat 🙂 No a co?????? Když nejde o život, tak jde o hovno…..

 • Pavlinkav

  Dášo, jde to asi s dobou – dřív se všechny „jiné“ děti separovaly, buď do vyrovnávaček, nebo do zvláštních škol….dnes je doba integrace, do speciálek jdou opravdu jen vážnější případy, jinak se snažíme bojovat:o)
  Je to asi o lidech. Kolikrát bych ti řekla, že je mi nějaký „truhlík“ milejší než vzorné nadané dítě:o) prostě mají něco do sebe, mají většinou velkou schopnost empatie, jsou praktičtí….mě osobně dost láká práce s „dowňáky“, třeba i na to někdy dojde.
  Jinak ve škole jsem se specializovala na dysgrafiky, vedla jsem je v „dyskroužku“ a musím říct, že až na ten písemný projev to byly moc bystré děti, prostě to uměly kompenzovat.
  Radko – myslím, že takoví rodiče jako jsi ty (myslím tím tvůj přístup), by měl být všichni. Prostě se uvidí, co to udělá. S tím kreslením si nedělej hlavu, každé dítě má jiný vývoj kresby, ve školce můžou začít vymalovávat, ale někteří to fakt nezvládají ani v první třídě, jak píše Renča:o) Pokud si můžu dovolit soudit svou dceru, co se týče ADHD, tak rozhodně žádnou poruchou netrpí, ale tužka ji prostě absolutně nezajímá. V jejím věku už některé děti „kreslí“, zkouší vodovky, voskovky, ale ji to nebere, načmárá pár čar a jde si sednout k jiné hračce – prostě je po mě:o))) Mě kreslení děsí dodnes:o))
  Takže ji nech v klidu žít, tak jak to děláš, do školy stejně bude mít z důvodu narození v září tzv. „přirozený odklad“, určitě jí to prospěje a když budou problémy, budete je pak řešit, ne?

 • Brmbulko,já si nestěžuju,je to pro mě moje zlatíčko,to víš,že jo,vždycky to tak bylo a bude.Není to dlouho,co mi psycholožka řekla to,co jsem už dávno věděla,že prý jsme jakoby pořád spojené pupeční šnůrou,ale která máma není,že?!No tu diagnozu mi řekla nezávisle na sobě psycholožka v PPP,tak i dětský psychiatr,tak nevím.A podle toho,co jsem si přečetla v různých publikacích,tak asi nebudou daleko od pravdy.S tou školou nevím,je v září,takže ji čekají ještě tři roky ve školce,tak uvidím,jak to bude dál.S tím malováním jsem to myslela tak,že paní učitelka ve školce říkala na můj dotaz,no ona jen tak čmáře,ona nevykresluje,a když si hrají,tak kolem nich spíš jen tak běhá.Tak nevím.Ale nějak to nerozebírám,každé dítě je jiné.Radka

 • Dáša P.
  Dáša P.

  Mě udivuje, že i učitelé mají názor na děti s poruchami učení takový, jakoby to byly „normální děti“ (což samozřejmě jinak jsou), a že je neberou jako méněcenné, jak tomu bývalo převážně v dobách komunismu.
  Dokonce i synova (starší paní)učitelka, která jinak žádné dys- nebere v úvahu, i (učením) slabší děti bere, a zapojuje…

  Vzpomínám si totiž na svá dětská léta, měla jsem štěstí, že žádnou dys- netrpím, ale děti, co ji měly, nebo prostě děti bez poruchy, ale ne tak bystré, byly diskriminovány i v dětském kolektivu, a dodnes se děti často mezi sebou poměřují podle výsledků. „To je ten, co měl čtyřku z matiky“…místo „To je Kája“, je běžné i dnes. 🙁

  Jsem ráda, že učitelé jsou dnes jiní a dokáží i ve slabších žácích vidět lidské hodnoty.
  Můj syn není premiant, a přesto o něm paní učitelka mluví jako o hrozně milém a příjemném klukovi, to zahřeje každou mámu. :o)

 • Milá Radko…..děti s ADHD potrebuji velkou trpelivost…to ji ma diagnostikovanou tak brzy?….nech ji zatim ziv v pokoji…ale davej pozor pri vyberu skoly..hlavne ucitele..ne vsichni s takovymi detmi tu trpelivost maji….je to urcite tvoje zlaticko a je potreba vybrat takoveho ucitele, aby byla tva dcerka zlaticko i pro nej:)…drzim palce a kdyz tak se pro radu ozvi na http://www.vzdelani.net….obrazky nevymalovavaji deti jeste ani ve skole…neboj bude to dobre…a hlavne nic neocekavej…co z Martinky vyleze….je tvoje…na cely zivot a jinak to nebude….:)

 • Ahoj Brmbulko.
  Jsou tady moc pěkné články,co se týká dysgrafie.Popravdě řečeno čekám,co se „vyvrbí“ z naší Martiny.Je narozená o 3 měsíce dřív a má diagnostikovanou ADHD.Je taky levák,ale nevím,jestli to není dědičné,levákem je i moje maminka,manžel,synovec(ten toho pochytal víc,krom ADHD i onu dysgrafii).Proto mě napadá,co z Martiny vyleze.Ono je zatím asi dost brzo něco vypozorovat,má 4 roky a 3 měsíce,tak nevím.Spíš s tím počítám.Když navíc vidím,jakým způsobem drží tužku,jak kopyto,myslíš,že v tomhle věku už by mohla obrázek vymalovávat?Zatím teda spíš čmrká,ale zdá se mi,že ji nějaké kreslení nezajímá,jakoby ji to spíš obtěžovalo….No-ona nevydrží u ničeho.Radka

 • Mám takovýych děti ve tride 11. Celkem 30 deti a to jeste jednoho integrovaneho se zrakovym postizenim. Dokazu poznat uz v prvni tride dys…coz je asi dar od boha, to by vam potvrdila pavlinka, protoze v PPP pry se to da poznat az po zacatku 2. tridy. Ja ma problemy s nekteerymi rodici kteri na vysetreni nechteji jit a mluvi o svych detech jako o lenivych a nepozornych…to je nevetsi bolistka. kdy vlastni rodice jdou proti svemu diteti….:(((…a ja je neumim presvedcit o tom ze dite za to nemuze ze to tak proste je

 • Anonymní

  Já jsem taky dysgrafik přežila sem to,dcery to po mě nepodědily syn ano,volila sem metodu najít něco k pochválení netlačit nestresovat,sama vím sválně to to dítě nedělá ať se snaží jak se snaží psané písmo nebude nej…,ale jinak dobrý,nakonec přešel k psaní tiskacím PISMEM a neuvěřila bych že to psal on,nevidět to jak to měl uhledný

 • Anonymní

  fff

 • Dáša P.
  Dáša P.

  Pro posl. anonymní:
  Jo, Váš syn měl štěstí na kantory, ale hlavně na MAMINKU.
  Tohle obdivuji, tahle se doslova obětovat dítěti. A té dřiny, co s tím bylo…
  Ale vidím, že to mělo smysl. Jste dobří! 🙂

  Píšete, že jste měli před nástupem do ZŠ původně domluvenou pomocnou školu…a teď je v sextě na gymnáziu?
  To se někdo v poradně TOLIK spletl, že nepoznal jeho inteligenci a chtěli jste ho poslat do pomocné školy (ani ne ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY, ale POMOCNÉ)? Ta je snad pro děti se středním a těžkým postižením intelektu…

 • Anonymní

  Dysgrafie
  – kdo nezažil, nepochopí !!!
  Syn, ideální,hodné,sladké, neplačící miminko, ale později, kam jsem ho posadila, tam jsem ho našla( to ostatmě trvá do dnes ). Špatně vyslovoval( 4 roky logopedie – každý den 2x 20 min. procvičování). Do první nastupoval na zkoušku a měli jsme domluvenou pomocnou školu. Z PPP měl papír a ten obsahuje téměř to samé, co se píše výše v článku paní Zelinkové. Píše ( škrábe)levou.
  Zkrátím to : nyní je synovi 17 let, sextán na gymplu, zrova dnes jsem mu vytýkala, že asi přinese trojku na vysvedčení z čj a biologie, protože se není ochoten podívat na Kajetána Tyla a členovce. Nyní je to už legrace, už to je jen 20 minut Vojtovy metody denně. V první a druhé třídě to byly 2,5 hodiny psaní denně systémem cukr a bič, 20 minut logopedie, 20 minut Vojtovky 365 dní v roce, ale už 4 roky dělám zase na plný úvazek a znovu čtu knížky a mám nové záhony na zahradě ( to jsem dříve nezvládala). Byla to dřina
  hlavně asi pro něj. Celý život bude pro něj problém , když ho vidím jak si zavazuje 10 minut boty.
  Jo, za loňský rok byl na lyžáku, v tanečních a v autoškole na malou motorku. V PPP i paní doktorka říkají, že je dost dobrej. Já si myslím, že měl štěstí na dobrý kantory na základce i na gymplu.

 • Anonymní

  Moje dcera má dysgrafii i dysortografii . Docházela do poradny. Celou školní docházku bojujeme! Máme sice doporučení na papíře, ale zajímavé je, že hlavně musíme bojovat s kantorkami, které vyučují ČJ a NJ.Vždy na začátku roku podepíšeme nějaký vypracovaný plán od třídní učitelky, ale tím to končí. Dcera chodí doslova ze školy vystresovaná, že je lajdák, dělá věci schválně, nedává pozor, škaredě píše, má oznámkovaný pravopis pětkou a když čte, má učitelka oči nahoru a kroutí nespokojeně hlavou. Je fakt, že hodně zapomíná a písemný projev není pěkný. Je už v deváté třídě, tak už to vydržíme, ale je to náročné.Nyní udělala talentové zkoušky na výtvarnictví SŠ, třídní učitelka to komentovala – to se teda divím! Já osobně bych to asi nevydržela. Eva.

 • Pavlinkav

  Nevěnuje se jim učitel ČJ, ale speciální pedagog (teda tam, kde je na škole nebo pravidelně dochází) No a právě do tohoto „kroužku“ jsem vzala jen dítě, které mělo i tzv. doložku, ne jen papír o vyšetření.

 • Přesně tak, dětí s papírem z PPP je čím dál víc (hlavně romských). Pracovnice v PPP se přiznaly, že mají strach z obvinění z rasismu. Myslím, že učitel ve škole už si to sám přebere, ale je škoda, že tyto děti zdržují ostatní.
  Také bych chtěla připsat, že PPP doporučuje děteme s LMD tzv. reedukační hodiny, kde se dítěti věnuje učitel ČJ individuálně a speciálními metodami a pomůckami.

 • Pavlinkav

  Takových rodičů je spousta a byl by to námět na další článek – přístup rodičů k problémům ve škole. Já jsem měla štěstí na spolupracující rodiče a naše PPP už doložku naštěstí nedává „na potkání“, jak tomu dříve bylo. A zrovna práce s dysgrafiky mě docela zaujala.

 • Jak jsem si přečetla ten nadpis, tak mě to hned vrátilo o 2 roky zpět, kdy jsem ukončila své rozšiřující studium pro poruchy učení a chování.
  Ze své praxe mohu říci, že je spousta dětí, kterým pomohlo to, že ped. psych. poradnu navštívili, zjistilo se v čem je chyba a jak s nimi postupovat. Bohu žel na druhém stupni ZŠ jsem se setkala i s takovími rodiči, jejichž dítěti to ve škole nešlo proto, že na ně nikdo neměl čas, nebo měli nižší IQ a rodiče nelenili, děti nahnali do poradny a mávali mi před nosem papírem na které bylo (zaobaleně) napsáno, že žádnou poruchou netrpí. jenže to rodiče nechtěli slyšet a dožadovali se všelijakých úlev ve vyučavání pro svoji ratolest a pohodlnost.

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist