Pozitivní rodičovství

Rubrika: Partnerství a vztahy v rodině

Počty fyzicky a psychicky týraných dětí se v ČR bohužel stále zvyšují. Proto nadace Naše dítě zahajuje novou etapu osvětové kampaně zaměřené na pozitivní přístup rodičů k dětem pod názvem Pozitivní rodičovství. V rámci této kampaně bude rovněž ve spolupráci s uznávanými odborníky připravena řada seminářů pro rodiče, které pomohou zodpovědět řadu otázek.

Nadace Naše dítě reaguje na stále se zvyšující počty fyzicky a psychicky týraných dětí v ČR a zahájila novou etapu osvětové kampaně zaměřenou na pozitivní přístup rodičů k dětem. Statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2008 uvádějí, že v naší zemi bylo v uplynulém roce prokázáno týrání u 1 239 dětí, z toho násilí v úplné rodině prožila téměř polovina z těchto dětí, 524 chlapců a dívek. V 53 případech byly týrány děti mladší než 1 rok. Jedná se pouze o případy, o kterých se dozvěděly příslušné úřady. Reálné počty týraných dětí se pohybují v desítkách tisíců ročně.

Nadace se obrací na širokou veřejnost kampaní POZITIVNÍ RODIČOVSTVÍ.

Pozitivní rodičovství znamená, že rodiče dětem poskytují bezpodmínečnou lásku, bezpečí a podporu, tráví s nimi dostatek času a naslouchají jim. Zároveň stanovují jasné hranice a na špatné chování dítěte reagují vysvětlováním, resp. pokud je to nevyhnutelné, nenásilnou vhodnou formou trestu. Předcházejí tak psychickým či fyzickým trestům, které se snadno mění v týrání s poškozujícími následky.

Pozitivním rodičovstvím se v souladu s Doporučením Výboru ministrů Rady Evropy rozumí chování rodičů založené na nejlepším zájmu dítěte, které je výchovné, posilující a nenásilné a které poskytuje uznání a vedení včetně stanovení mezí umožňujících plný rozvoj dítěte.

„Nad tím, zda usilovat o absolutní zákaz fyzických trestů, nebo dovolit jejich přiměřenou formu do měkkých částí těla, prozatím odborníci vedou diskuse. Přesto, že ve většině evropských zemí už absolutní zákaz fyzických trestů platí, jsme si vědomi toho, s jakou nelibostí a nepochopením velká část české veřejnosti na návrhy úplného zákazu fyzických trestů reaguje. Zároveň je třeba říci, že naše země v současnosti patří k těm nejhorším z hlediska počtu týraných či vlastními rodiči usmrcených dětí,“ varuje ředitelka Nadace Naše dítě ing. Zuzana Baudyšová.

Přínos pozitivního rodičovství především spočívá v ochraně dětí před fyzickými i psychickými tresty. Děti, které jsou vychovávány s respektem a bez násilných prvků jsou kromě jiného více komunikativní, mají méně emočních problémů a lépe přebírají zodpovědnost za své chování.

vizuály kampaně Pozitivní rodičovství

Nadace oslovuje veřejnost v rámci nové kampaně prostřednictvím inzertních ploch, podrobnými informacemi na internetových stránkách www.nasedite.cz a dále pořádáním řady osvětových seminářů pro rodiče, sociální pracovníky a širokou veřejnost, které začnou v Praze od ledna 2010.

Osvětové semináře POZITIVNÍ RODIČOVSTVÍ
Od ledna 2010 zahajuje Nadace Naše dítě novou řadu osvětových seminářů ve spolupráci s uznávanými odborníky, zaměřenou na pozitivní rodičovství a pomoc rodičům při hledání odpovědí na otázky týkající se jejich přístupu k výchově dětí.

Z výzkumu společnosti GfK Praha realizovaného během roku 2008 v českých domácnostech vyplynulo, že veřejnost není spokojena s ochranou dětí v ČR, na 54 % respondentů se domnívá, že by se ochrana dětí měla zlepšit. Ženy kladou zvýšený důraz na lepší komunikaci s dětmi. Lidé s vysokoškolským vzděláním nejvíce spoléhají na změnu legislativy a zlepšení práce příslušných pracovníků.

Semináři o pozitivním rodičovství chce nadace připomenout tzv. matějčkovskou školu, tedy práci dětského psychologa Zdeňka Matějčka a jeho kolegů: „Je žádoucí, abychom v evropském kontextu uhájili to pozitivní, čeho jsme na poli péče o děti dosáhli, a naopak zamezovali negativním trendům, které k nám z rozvinutých západních společností pronikají. Prostřednictvím seminářů o pozitivním rodičovství chceme všem, kteří vychovávají děti, tedy rodičům i odborníkům, nabídnout potřebnou inspiraci i výměnu zkušeností, ale také zdůraznit, že péče o dítě je především neustálým zdrojem sebepoznání a práce na vlastní osobnosti pro každého dospělého,“ říká Zuzana Baudyšová.

Součástí programu prvního semináře, který se uskuteční v lednu 2010 v Praze, bude hledání odpovědí kromě dalších také na následující otázky:
– Jaké místo ve výchově mají odměny a tresty? Je správný úplný zákaz fyzických trestů?
– Na čem záleží kvalita rodičovství? Do jaké míry je určována biologickým či sociálním instinktem, a nakolik je ohrožena konvencemi kultury, v níž žijeme?
– Co jsou „pilíře“ pozitivního rodičovství, jehož výsledkem má být životaschopná nová generace?
– Proč je rané dětství určujícím životním obdobím?
– Terapie pevným objetím podle psycholožky Jiřiny Prekopové
– A řada dalších.

Více informací naleznete na WWW.NASEDITE.CZ.

Napsal/a: Tisková zpráva

Toto taky stojí za přečtení!

Tipy na dárky pro děti podle věku – zabaví se a rozvinou dovednosti

Lámete si hlavu s tím, co potěší nastávající, novopečené či už ostřílené rodiče, respektive jejich děti? Přečtěte si naše

Čtu dál →

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (2 vyjádření)

 • Horempádem

  Myslím,že tato kampaň je velmi dobrá. Trochu jsem prošla jejich www stránky a mají to pěkně podáno.

  Mám dojem, že opravdu týraných dětí přibývá a je dobré, když se tím někdo takto zaobírá.

  Je dobré pro mne jako pro rodiče si čas od času takovéto věci přečíst.

  A ještě jedna věc, občas v poradně se vyskytují dotazy typu, jak se má dotyčný dospělý, který je ve svém okolí svědkem týrání dítěte zachovat. Tak tyto stránky dokonale o této problematice informují a pomohou s tím, kam se obrátit.

  Takže tato kampaň má u mne velký plus.

 • Lien

  Myslím, že zákaz fyz. trestů stejně nic nevyřeší. Ještě teď si hodně lidí myslí, že je to normální a dobrá výchovná metoda a my jsme tak vychováváni skoro všichni, takže i když to někdo zakáže, tak se podle toho řídit nebudeme. To bychom museli sami chtít a i tak je to někdy těžké.

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist