Mýty a realita společné a střídavé porozvodové výchovy

Rubrika: Partnerství a vztahy v rodině

Když Filémón a Baukis zjistili, že jejich manželství je rozvráceno akutním nedostatkem společných zájmů, svorně chtěli i po rozvodu pečovat rukou společnou a nerozdílnou o děti. Filémón chtěl, aby i po rozvodu pečovali o dítka zcela společně, Baukis soudila, že bude lépe se v péči střídat – měsíc jeden, měsíc druhý z nich.

Nevíme, zda by takto mohl začínat „rozvodový večerníček“, leč jisté je, že jedním z přínosů novely zákona o rodině je právě možnost výše zmíněných nových řešení péče o nezletilé děti po rozvodu. Varianta je to v mnohém ideální.

Nikdo z rodičů se při ní nemůže cítit ošizen a dítěti je ponechána možnost nejen víkendového a prázdninového, ale i „všednodenního“ kontaktu s oběma rodiči. Ti se mohou v době svého „pečovatelského času“ plně věnovat dítku. V době pauzy, hokejista by řekl „na střídačce“, mají dostatečný prostor pro vyřízení svých záležitostí, pro maximální soustředění se na práci, pro zábavu. Dítěti se posléze mohou věnovat s plným nasazením. Vymezení celé věci v § 26 odst. 2 zák. o rodině je lakonické: „Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud dítě svěřit do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby.“ Soud může schválit i dohodu rodičů ve výše uvedeném směru. I laikovi je zřejmé, že základním faktorem zde je zájem dítěte. Zákon neřeší délku střídavé výchovy, obvykle jde o 14 dní či měsíc. Známe i případy střídání po týdnu.

Kdy se z Filémóna a Baukis stává Herodes s. r. o.

Dle již zmíněných výsledků v čínských převýchovných táborech lehčího stupně stačí šest měsíců pobytu k vymytí mozku. Původně zavilí kontrarevolucionáři po půl roce nadšeně recitovali myšlenky předsedy Maa a žili kolektivem pro kolektiv. Nebo to jen předstírali, aby přežili? Pokud by se při výchově střídaly rodičovské páry, jejichž cílem by bylo získat dítě na svou stranu za každou cenu, mohl by tento typ výchovy  připomínat pověstné vymývání mozku. Dejme tomu jeden měsíc budou věci v podání příslušné otcovské autority bílé jako padlý sníh a druhý měsíc „pro změnu“ pod taktovkou obdobné autority mateřské černé jako noc. Nemusí to hned znamenat vymývání mozku, ale notnou porci oportunismu ano. Nepovažujme tuto úvahu za překombinovanou. Jsou rodiče, kteří by mohli střídavou výchovu považovat především za prostor k manévrování. Pokud se týče výchovy společné, pak ji u rozhádaného páru může reprezentovat styl „jeden hot a druhý čehý“ a dítě nemusí vědět, čí je (málem doslova).

Takhle to určitě nejde. Obavy z podobného vývoje nás v době, kdy se k vydání zákona schylovalo či bezprostředně po té, nutili k velice skeptickému postoji k dané formě péče o děti. Leč opět se ukázalo, že věci vskutku nebývají ani černé, ani bílé. Za určitých předpokladů je možné se pro střídavou výchovu vyslovit a pro rodiče i pro dítě jde o dobré východisko.

Kdy si Filémón a Baukis mnou ruce

Základní, zcela nenahraditelné a nezastupitelné předpoklady střídavé péče jsou dva:

1.  Přiměřené osobnostní rysy rodičů. Musí to být jednoduše řečeno normální lidé schopní se domluvit. Nestačí ochotu k domluvě pouze proklamovat. Je nutno ji dokázat i v realitě, a to nejen slovy, ale i činy. Tónem hlasu dokážeme sdělit víc než slovy.

2.  Všichni zúčastnění, samozřejmě včetně dítěte a eventuálně nového partnera či partnerky toho kterého z rodičů, si takové řešení přejí. Nesmí jít jen o kývnutí jako východisko z nouze a předpoklad pro další akce. Pozor, podle Úmluvy o právech dítěte, jež má dle ústavy přednost před zákonem, je nutno věnovat patřičnou, věkově přiměřenou pozornost názorům dítěte. Jistěže nemusí být vyslýcháno v soudní síni, ale nelze jednat o něm bez něj, přesněji bez přihlédnutí k jeho názoru.

3.  Přiměřené sociální a prostorové poměry. V obou bytech musí být dosti místa, podstatné je, aby dítě bez větších nesnází mohlo chodit do stejné školy, byť třeba od maminky je to pár kroků pěšky a od otce dvě zastávky tramvají. Obdobně je třeba dbát na nutnost nepřerušit podnětné zájmové, sportovní či kulturní aktivity.

4.  Jasná a neproblémová „technická“, materiální domluva: Je třeba domluvit nejen předávání dítěte, ale i jeho vybavení. Možná bude potřeba víc šatů či různých pomůcek. Je třeba přesně určit, kdo bude prát šatstvo. Musí být jasné, co který z rodičů platí. Jde především o předměty či služby dlouhodobé potřeby, školné na celý rok, školní výlety atd.

5.  Rodiče snesou zmínku jeden o druhém bez záporně laděných komentářů. Dítě může vyprávět otci, jak se mělo dobře na výletě s matkou, a naopak. Totéž platí i pro další blízké osoby.

6.  Rodiče se dokáží domluvit na trvalém bydlišti dítěte i na tom, kdo bude pobírat eventuální sociální dávky.

Za výše popsaných okolností může být střídavá výchova skutečně velkým přínosem, na minimum snižujícím dopad rozvodu na děti.

Jedná se o ukázku z knihyPéče o dítě po rozvodu a její úskalí.
Vydalo nakladatelství Grada, 2012.

Napsal/a: PhDr. Tomáš Novák

Toto taky stojí za přečtení!

Kam s dětmi za lyžováním? V italském středisku Passo Tonale děti milují!

Italové děti milují, to je obecně známo. A udělají pro ně první poslední. Lyžařské středisko Passo Tonale vás o

Čtu dál →
Jak dětem ulevit od ucpaného nosu

Jak dětem jednoduše ulevíte od ucpaného nosu

Milé maminky, jsou Vaše děti často nachlazené? Teče jim z nosu, v noci mají ucpaný nos a těžce se jim dýchá? Pomozte

Čtu dál →

Môžem dať dieťatku jesť hocičo?

Môžem dať dieťatku pribináčika? Alebo zákusok? Alebo kupovanú nočnú kašu? V mamičkovských internetových skupinách sa pravidelne objavujú otázky, či to alebo

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (2 vyjádření)

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist