Dětské alergie v domácím prostředí aneb nebezpečí domova, kterým lze předejít (3.)

Rubrika: Onemocnění a léčba, Péče o dítě

Dalšími významnými alergeny jsou pyly, které létají vzduchem, takže se dostanou i do domácího prostředí. Pylová sezóna překvapivě často začíná už v zimě, někdy první lísky a olše rozkvetou už koncem ledna. „V České republice má pylová sezóna tři hlavní období – jarní, kdy kvetou hlavně stromy, letní, kterému vévodí květní období více než 200 druhů trav, a podzimní, nebo spíše období konce léta, kdy nás mohou zlobit plevele,“ říká doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.


S podzimem klesá venkovní teplota a lidé se ohřívají doma. Během topné sezóny se zvyšuje nemocnost a lidi obtěžují většinou banální infekce horních cest dýchacích zintenzivněním alergických problémů vyvolávaných alergeny domácího prachu, který se při vytápění místností daleko více víří. Domácí prach obsahuje částice organického i anorganického původu. Z organických se jedná mimo jiné o alergeny roztočů, spory plísní, alergeny uvolňované domácími zvířaty a rozpadlými částečkami z pokojových rostlin. Anorganické prachové částečky jen mechanicky dráždí naše sliznice, ale organické vyvolávají alergické problémy.
„Z látek, které mohou podpořit vznik alergické reakce, je třeba zmínit i oxidy dusíku, které v bytech vznikají při použití plynových spotřebičů. Kuchyň s plynovým sporákem by měla být velmi dobře větraná, stejně jako koupelna, ve které je umístěn plynový spotřebič. Oxidy dusíku vznikají zcela přirozeně při hoření reakcí vzdušného kyslíku a dusíku. Plynové spotřebiče, především pokud jsou umístěny v koupelně, mohou představovat i další riziko: otravu oxidem uhelnatým. Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování, tedy pokud není k dispozici dostatek kyslíku. Proto koupelna bez větracích systémů představuje značné riziko, neboť se oxid uhelnatý může hromadit a může tak dojít k akutní otravě,“ říká MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

Hlavní příčiny výskytu alergenů v domácím prostředí
„V naprosté většině případů je rizikovost zmíněných faktorů podmíněna nedostatečnou výměnou vzduchu. Při nedostatečném větrání se v místnosti mohou hromadit oxidy dusíku, nedostatečný přívod kyslíku vede ke vzniku oxidu uhelnatého při spalování plynu (nebo čehokoliv jiného), a pokud neodvádíme vzdušnou vlhkost (kterou samy produkujeme), pak se někde koncentruje a vytváří ideální podmínky pro růst plísní a množení roztočů,“ říká MUDr. Holcátová a dodává: „Je tedy zřejmé, že dostatečný přívod čerstvého a čistého vzduchu může snížit množství alergenů v bytech, a tím minimálně oddálit vznik alergických obtíží. Pokud se nám podaří zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, pravděpodobně se nám podaří i udržet množství škodlivých látek na nízké úrovni.“
Problematika častého větrání okny sebou zase nese pravidelný přísun smogu, prachových a pylových alergenních látek. Jak z toho ven, když chceme vytvořit doma prostředí vhodné pro nás a naše děti?

Řešení a doporučení pro snížení alergenů v bytech

Ne vždy je však k dispozici čerstvý čistý vzduch. Pokud náš dům stojí na místě, kde nemáme možnost přirozeného větrání bez potenciálu alergenních složek, pak musí nastoupit větrání mechanické. Mechanické větrání umožní nejen cirkulaci čerstvého vzduchu, ale přicházející vzduch se také filtruje a současně zpětně získává teplo z odcházejícího vzduchu. Je tedy možné zachovat přívod nezbytného množství čerstvého vzduchu při velmi nízkých provozních nákladech.
V současné době je na vzestupu trend moderního zdravého bydlení, který tuto možnost nabízí, a to v podobě nízkoenergetických a energeticky pasivní bytů a domů.

„Nízkoenergetické a energeticky pasivní byty mají nejen nízkou spotřebu energie a jsou environmentálně šetrné, ale také po celý rok udržují velmi příjemné a zdravé prostředí. V bytech je zajištěna příjemná teplota jak v zimě, tak i v horkých letních dnech. Největší výhodou je ale stálý přísun čerstvého vzduchu bez průvanu. Díky tomu se v takovém bytě stále cítíte příjemně a váš spánek je kvalitnější,“ říká Ing. Martin Svoboda, odborník na zdravé bydlení ze společnosti JRD, s.r.o. Nesetkáte se zde se suchým vzduchem, nevyhovující teplotou ani s vydýchaným vzduchem způsobujícím únavu, bolest hlavy a špatný spánek.

„Systém řízeného větrání přivádí dostatek čerstvého vzduchu a současně odvětrává oxid uhličitý, nepříjemné odéry, různé druhy plynů a aerosolů. Díky filtraci vzduchu zbavuje prostor od prachu a je-li požadavek i pylů,“ dodává Ing. Martin Svoboda.
V běžném bytě se musí udělat mnohá opatření, aby bylo domácí prostředí dítěte bez alergenů. Například pyly jsou ve vzduchu všudypřítomné, protože se přenášejí větrem. Obecně se tedy radí tedy nenechávat otevřená okna, a to i v případě, že se ve vašem okolí nevyskytují žádné rostliny vytvářející pyl. Některé pyly totiž mohou vzduchem procestovat stovky kilometrů. „Výhodou našich zdravých bytů je, že díky možnosti použít pylové filtry do vzduchotechniky nabízejí řešení i pro lidi s pylovou alergií, pro které doma vytváří doslova oázu bez pylů,“ dodává Ing. Martin Svoboda.

Pro zdravé osoby je plně vyhovující použití prachových filtrů, které zachytí velké množství prachových částic z venku. To určitě potěší hospodyňky, které nebudou muset pravidelně používat prachovku pro odstranění usazeného prachu.

Dalším úskalím nástrah dětských alergií jsou plísně, kterým se daří ve špatně větraných prostorech s vysokou teplotou vzduchu a koncentrací vodních par. Vysoká vlhkost a teplota je prostředí optimální i pro rozvoj roztočů. Běžné budovy s velmi těsnými plastovými okny nejsou schopny zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, a proto v nich velmi často vzniká velmi vysoká relativní vlhkost s nespornými zdravotními riziky. V této souvislosti WHO uvádí, že až 60 % budov je nezdravých. „Jednou z největších výhod našich bytů je, že díky systému řízeného větrání a instalovaným speciálním čidlům měřícím vlhkost umožňuje udržovat vlhkost ve zdravotně vhodném rozmezí a vytváří tak jednoznačně zdravější prostředí než v běžných budovách.“

„Pokud se omezíme pouze na opatření uvnitř budov a chceme být důslední, doporučuje se i po návratu domů osprchovat a mimo byt vyklepat oblečení, které jsme venku měli na sobě,“ říká doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph. D.

„Systémy instalované v bytech JRD umožňují vytvořit nejen komfortní, ale i zdravé prostředí pro život i odpočinek. Čerstvý vzduch s vhodnou teplotou spolu s účinným omezením hluku je základem kvalitního spánku,“ říká Ing. Martin Svoboda.

Přikrývky by měly být z dutého vlákna a povlečení se má prát nejméně jednou za 14 dní při teplotě vyšší než 55°C. Lůžkoviny by se měly alespoň 2x týdně větrat a matrace vysávat.
Obecně je správné nepodceňovat vnitřní prostředí a klima uvnitř našich domovů, a to nejen s ohledem na dospělé, ale především na děti, které jsou daleko více ohrožovány a vystavovány nástrahám alergenního prostředí již od velmi útlého věku.

Předchozí díly najdete zde: viz 1. díl a viz 2. díl.

Napsal/a:

Toto taky stojí za přečtení!

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist