Očkování dětí v ČR – Desatero

Rubrika: Očkování

818438_injection_2Původně jsem zamýšlela seznámit vás s tím, jak je to s povinností očkovat u nás a v sousedních státech. Než se ale zahloubáme do této problematiky, je dobré znát tzv. Desatero týkající se bezpečnosti očkování.

Ono „desatero“ nemá jen deset zásadních bodů, kterých bychom se my jako rodiče nebo lékaři měli držet. Bodů je více a není sporu o tom, že bychom je měli zvážit a tak učinit vše pro bezpečí našeho dítěte.

Nejdříve předkládám stručnější variantu:
1) Co by rodiče měli udělat před očkováním?
– měli by sledovat zdravotní stav dítěte alespoň po dobu 3 dní před očkováním (zvýšená teplota, kašel, vyrážka, alergie, štípnutí hmyzem, bolesti hlavy a jiné bolesti, průjem, nechutenství, změna chování dítěte apod.)
– měli by sledovat spánek dítěte před dnem očkování

2) Jak by rodiče měli informovat lékaře?
– měli by lékaři sdělit, které léky dítě užívá
– zda dítě mělo reakci na předchozí očkování
– zda některý člen rodiny, s nímž dítě bylo poslední 3 týdny v blízkém styku, byl nemocen
– kde bylo dítě poslední 3 týdny (např. škola v přírodě, pobyt na venkově, v zahraničí apod.)

3) Co by rodiče měli udělat po očkování?
– po očkování se dítě podrobí šetřícímu režimu po dobu 2 až 7 dní podle druhu očkování (omezení fyzické námahy, slunění a jiných stresových situací jako např. nástup do MŠ, změna prostředí apod.)
– lehké lokální reakce v místě vpichu (otok, zarudnutí, bolest apod.) se neléčí, ale nechají se samovolně odeznít nebo se provede jednoduché ošetření ve formě chladivých obkladů.
– nežádoucí účinky po očkování je nutné oznámit dětskému lékaři, který rozhodne o případné léčbě či dalším postupu

Zdroj informací: Vakciny.net

Nyní trochu lidštější a rozšířenější varianta:
1) Než se rozhodnete, zda vůbec chcete očkovat, ujasněte si, které nemoci jsou pro vás skutečně nebezpečné svým průběhem, reálným počtem komplikací, výskytem nebo možností přenosu. Důležitý je i fakt, zda je možné dané onemocnění vyléčit a jaká je náročnost léčby pro dětský organismus.
(Osobní poznámka: Rozhodnout, zda „vůbec očkovat“, ze zákona platného v ČR můžete u vakcín tzv. nepovinných. To znamená např. Hepatitida A, Klíšťová encefalitida, Meningokok apod. Od některých povinných očkování můžete upustit, pokud k tomu povedou zdravotní důvody. Tyto informace se dozvíte v dalším z článků, týkajícího se právě povinných očkování v ČR ve srovnání se světem.)

2) Zjistěte, jaké vakcíny jsou u nás proti danému onemocnění k dispozici, co obsahují (ve všeobecnosti se považují za bezpečné vakcíny obsahující neživé viry a bakterie (inaktivované), případně jen jejich části (acelulární), co nejmenší množství toxických přídavných látek) a jak časté jsou na ně negativní reakce. Porovnávejte pravděpodobnost nežádoucích reakcí po očkování s výskytem daného onemocnění nebo jeho komplikací. Téměř všechny příbalové letáky vakcín schválených Ministerstvem zdravotnictví ČR najdete na adrese www.vakciny.net

3) V případě, že vám z nějakého důvodu u nás dostupná vakcína nevyhovuje, ale vyhovuje vám ta, která je schválená v zahraničí, můžete si ji dovézt. V takovém případě ale kromě samotné vakcíny budete hradit i její aplikaci u pediatra. Váš pediatr je povinen o aplikaci u nás neschváleného přípravku podat hlášení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

4) Dobře prostudujte příbalový leták nebo souhrn údajů o přípravku (SPC) k vybrané vakcíně a zkontrolujte, zda u vašeho dítěte není vakcína kontraindikována.

5) Když už máte představu, proti čemu a čím očkovat, zvažte, v jakém věku je vaše dítě danou nemocí nejvíce ohrožené, naočkujte ho tehdy, aby bylo očkování pro něho skutečně přínosné (většina očkování chrání po dobu 2-10ti let)

Asi nejlepší a nejpřehlednější je projít si všechna očkování, povinná i nepovinná, jedno po druhém, a jednotlivě si pro každé očkování zodpovědět předcházející otázky. Informace o očkování a komplikacích s ním spojenými čerpejte z vícerých, nejen propagujících zdrojů a výzkumů. V této chvíli byste měli mít určitou představu, proti čemu, čím a kdy chcete očkovat. Jak ale najít tu nelepší dobu pro očkování?

6) Dítě by mělo být při očkování 100% zdravé, to platí i pro dobu asi dvou týdnů před očkováním. Za zdravé dítě považujeme to, které nesmrká, nekašle, a to ani při nezvýšené teplotě.

7) Důležité je, aby i sourozenci nebo jiní rodinní příslušníci, žijící v jedné domácnosti byli zdraví. V opačném případě je velmi pravděpodobné, že je vaše dítě v inkubační době daného onemocnění

8) Ne vždy je jednoduché, obzvlášť v zimním období, najít u dětí delší časový úsek bez rýmy. Proto, pokud vám to situace umožňuje, odložte očkování do období, kdy je menší pravděpodobnost různých viróz.

9) Kromě fyzického stavu je důležitá i celková pohoda dítěte. Očkování je lepší odložit v případě, že Vašemu dítěti rostou zrovna zoubky, stěhujete se do nového prostředí, právě jste přestali kojit, narodil se sourozenec, nastupuje do školky nebo vaše rodina prochází jinou významnou změnou či problémy.

Předpokládejme, že jste se úspěšně dostali od rozhodnutí až k činu a vaše dítě je pediatrem naočkované. V tom případě:

10) Zůstaňtě po očkování s dítětem 30 minut v čekárně lékaře. Mohlo by se totiž stát, že upadne do anafylaktického šoku. Je to sice velmi výjimečná reakce, ale velmi nebezpečná a bez okamžité pomoci lékaře může skončit smrtí

11) Následující dny dítě pečlivě pozorujte a každou odchylku od normálního stavu hlaste pediatrovi jako nežádoucí reakci. K nežádoucím reakcím patří i mírně zvýšená teplota nebo jakákoliv malá kožní reakce. Pediatr by měl správně vyplnit hlášení o nežádoucím účinku pro Státní ústav pro kontrolu léčiv, většinou se tak ale neděje. V případě, že ho pediatr odmítne podat, můžete hlášení o nežádoucím účinku podat sami na této adrese

12) V léčení nežádoucích účinků po očkování má dobré výsledky například homeopatie. O podání homeopatik se poraďte se zkušeným homeopatem. Je otázkou, zda např. při zvýšené teplotě okamžitě podávat antipyretika nebo nechat tělo, které evidentně s něčím bojuje, pracovat bez vnějších zásahů (samozřejmě jen do té doby, dokud neupadá do vážného stavu) a tak podpořit jeho obranyschopnost.

13) V případě, že dodržíte všechny zásady, se může stát, že se u Vašeho dítěte objeví nežádoucí účinky. Jejich kompletní seznam najdete na příbalovém letáku vakcíny. Mohou mít podobu vysokých horeček trvajících několik dní. Zpozorujete, že se zdravotní stav dítěte po očkování dlouhodoběji zhoršil nebo z nějakého důvodu budete mít pocit, že očkování Vašemu dítěti nesvědčí. Někdy po vakcinaci propukne u dítěte onemocnění, proti kterému bylo právě očkované. Tehdy zvažte přerušení a odklad očkování až do doby, kdy bude možné dítěti vyšetřit stav imunity (přibližně ve 3 letech věku) a o dalším očkování se poraďte s imunologem. Odložení očkování do vyšetření imunity zvažte i v případě, že se s vážnými nežádoucími účinky setkal starší sourozenec vašeho dítěte.

Zdroj informací: Rozalio

Nyní jste měli možnost přečíst si doporučení, které v prvním případě dává informační zdroj, který shromažďuje informace o vakcínách (www.vakciny.net) a v druhém případě sdružení Rozalio (www.rozalio.cz). Rozalio je občanské sdružení rodičů, kteří mají na očkování různé názory a mají k němu různý přístup, v jednom se ale shodují, že by jeho volba měla být dobrovolná a rodiče by o očkování měli mít dostatek informací.

Osobní názor:
Aniž bych něco z toho četla, ať už se to týká těchto pravidel nebo příbalových informací, dostalo se mi plného servisu v tomto ohledu od naší pediatričky. Tímto jí za toto děkuji a jsem ráda, že mou neinformovanost v tomto ohledu, vyvážila svou zodpovědností.

Vždy upozornila na nežádoucí účinky (teplota, otoky, vyrážka apod.) Ptala se pečlivě na zdravotní stav před očkováním, pokud jí něco nepřipadalo v pořádku provedla přiměřený odklad. Uložila mi vždy doporučení, jak se zachovat v případě objevení se nežádoucích účinků a jak postupovat. Nikdy mi nepodsouvala žádné nepovinné očkování.

Má dcera se narodila v roce 2006, její očkovací kalendář se shodoval s tím, který platí v současné době. Jediný rozdíl zde byl v tom, že tehdy ještě neprobíhalo očkování Hexou (Infarix Hexa). Tudíž s touto vakcínou zkušenosti nemám.

Dcera byla „povinně“ očkována těmito vakcínami:TETRAct-HIB (záškrt, tetanus, dávivý kašel,hemophilus b), TRIVIVAC (spalničky, přiušnice, zarděnky), Engerix (hepatitida typu B), BCG VACCINE SSI (Tuberkuloza), POLIO SABIAN (dětská obrna – lžička).

Pokud budu hovořit z osobní zkušenosti týkající se stavu dcery po prodělání těchto očkování, tak vše proběhlo bez vážných nežádoucích účinků. V jednom případě, ale bohužel už nevzpomenu, po kterém očkování to bylo, se objevilo zarudnutí v místě vpichu. Bylo to očkování do nožičky, objevil se menší otok, mírné zarudnutí a místo trochu hřálo. Na pokyn pediatričky jsem ale na místo dávala chladivý obklad a otok zmizel. Na tuto reakci jsem upozornila.

Jinak jsem se nesetkala se zvýšenou nebo vysokou teplotou, žádné vyrážky, průjmy, zvracení apod. Nepozorovala jsem u dcery žádné změny chování jako podrážděnost, nespavost nebo naopak spavost, dlouhotrvající pláč apod. Co se týká nemocnosti, nepozoruji, že by její imunita byla výrazněji oslabena.

V průběhu necelých třech let jejího života byla nemocná cca 4 krát. Vždy se jednalo o běžné virozy a povětšinou to byla jedna za rok a to v zimním období. Jednou to byla angína, která po podání atb. po pár dnech odezněla. Po třikrát to byla běžná viroza provázená kašlem a rýmou. Prozatím se nestalo, že by se rýma zvrhla v tzv. „zelenou“ nebo jinak komplikovanou zánětem nosních dutin. Co se týká kašle, tak se prozatím nestalo, že by byl vážnějšího rázu (průdušky apod). Nemusela být použita atb. Léčilo se běžně dostupnými sirupy a kapičkami. Pravdou je, že letošní zimní viroza byla poněkud neodbytnější, ale co jsem tak slýchala okolo sebe, potýkala se s tím většina dětí.

Dále jsem se u dcery nesetkala se zánětem středouší, žádnými alergickými reakcemi, ekzémy apod. Pokud bych to tedy měla shrnout, tak v souvislosti s možnými následky po očkováních jsem nezpozorovala, že by její imunita byla nějakým vážným způsobem narušena. Osobně doufám, že tomu ještě po dlouhou dobu zůstane.

Rada na závěr. Možná vám některé body, které by měly vést k bezpečnějšímu očkování, budou připadat přehnané, ale věřte, toto je minimum, které můžete pro své dítě absolvovat. V každém případě je nutné zjišťovat si informace ze všech možných zdrojů a konzultovat je s pediatrem. Pokud vám připadá, že se od pediatra nedostává potřebných info, konzultujte s jiným, pomůže vám to sjednotit si názor na problematiku.

Co bude příště? Probereme bod po bodu uveřejněný v desateru a podíváme se do hloubky problému.

Napsal/a: Horempádem

Toto taky stojí za přečtení!

Môžem dať dieťatku jesť hocičo?

Môžem dať dieťatku pribináčika? Alebo zákusok? Alebo kupovanú nočnú kašu? V mamičkovských internetových skupinách sa pravidelne objavujú otázky, či to alebo

Čtu dál →

Hravé kostky: Objevte říši kouzel i pestré barvy globálního světa

Na začátku byla… kostka. Ale nebyla obyčejná. Za vším stojí Dán Öle Kirk Christiansen. V roce 1932 zakládá firmu Lego,

Čtu dál →

Ta nejmenší miminka cítí lásku skrze dotek

Něžný dotek je nesmírně důležitý pro vytváření vzájemného vztahu rodiče s miminkem. Novorozenci ještě nemají plně vyvinutý zrak a o

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (56 vyjádření)

 • Lien, taky znám, děkuji. Hovory s porodní bábou už jsem přečetla a Znovuzrozený porod taky asi padne do dovolené:-)

 • Horempádem

  Lien, nezatoulaly, už se dotoulaly, víc okolností najednou, ale už jsem dnes měla e-mail, že je vše v pořádku a budou zveřejněny 🙂

 • Lien

  Ještě Sončo pro inspiraci dvě knihy (nejsou o očkování)

  Jean Liedloff – koncept kontinua

  Zuzana Štromerová – Možnost volby kde mohu přivést své děťátko na svět

 • Lien

  no už jsem si říkala, kam se asi zatoulaly článečky.

 • Nemám sílu to číst, ale dle začátku iž před deseti lety se vědělo, že vakcína není příliš účinná? Proto se asi neužívá v Německu.

  Jinak jsem na stránkách HAMu našla info o očkování v zahraničí, taky zajímavé počtení, i když přímo očkovací kalendáře tam nebyly.

 • Horempádem

  Omlouvám se všem, trošku se mi zasekaly pokračovací články k očkování v redakci mou vinou, už jsem začala s opravami, snad se to brzy podaří zveřejnit.

 • Lien

  obchod se strachem jsem doma taky měla, nezačetla jsem se. Bylo to dost jednostranné a já už v té době byla rozhodnutá, takže už jsem se víc utvrzovat nepotřebovala. Tak pěkné počtení.

 • Horempádem

  Sončo, já nemyslím, že to je o nahnání strachu, jde jen o to vědět na co se zaměřit a víc se ptát 🙂

 • Lien, tu jsem přečetla těsně před porodem Kačenky a na základě toho odmítla všechna analgetika, oxytocin a spol. Naštěstí mě vyzbrojil homeopat úžasnými kuličkami.

  Teď jsem našla na MMB Očkování – obchod se strachem, tak jsem zvědavá. Ale tyhle články a diskuze, kterou jsi rozvířila už mi strach nahnala dostatečně.

 • Lien

  Sončo, to jsou super knížky, co sis vybrala. Ještě jeden tip: Vlastimil Marek Nová doba porodní, jestli neznáš, taky pěkné.

 • Horempádem

  Sončo, jo jo, taky za 14 dní frčíme do tepla, takže se uchýlím do virtuální tmy 😀 Mozek hodím do vln a proberu se až v letadle nazpátek :-))))

  Auditořinou jsem hodně poznamenaná, ale dá se s tím žít 😀

  Taky mě to zajímá, nejen kvůli dcerce, ale co kdyby ještě někdy bylo nějaké mimi, tak už chci být zodpovědnější.

  I když kdo ví, co se s očkováním stane za pár let. Nějak prostě tyto info šly mimo mě, ale když se člověk zahloubá, tak nestačí jukat.

  Taky přeji dobrou, dnes to balim, zítra mám pracovní den.

 • (Jdu spát, už píšu blbosti. Sovám lovu zdar:-)

 • Tak jo, právě jsem se mi jednu z doporučovaných Rozaliem podařilo rezervovat na MMB. My za chvíli začneme strašně dlouho dovolenkovat bez Netu, takže aspoň nějaké informace budou. (Mám nachystané Hovory s porodní bábou a Znovuzrozený porod, tak se budu vzdělávat:-)

  Horempádem, ještěže sem chodíš a podstatné jako správná auditorka najdeš a vypíchneš pro nás. I když radši bych si přečetla prohlášení typu: „Takle vakcína je naprosto bezpečná.“

  Aspoň, že na Slovensku je Hexa rozmělněná a přeočkování proti spalničkám je až v 11 letech. A já blbá jsem si tady Kubíka nechala přeočkovat podle českého schématu, ať v tom potom nemá chaos:-(

 • Horempádem

  Holky, knihy jsou dobrá věc, ale na netu se můžete dohrabat i k tomu, co v knížkách nejspíš nenajdete. Sežere to hafo času, protože člověk slovíčka pro vyhledávání musí různě formulovat,nebo se prostě k tomu proklikáte úplně náhodou. Dají se najít i lékařské materiály, nejen oficiální záznamy nebo laické názory.

  Ale po těch knížkách se taky poohlédnu. Co mě nejvíc zaráží je ten chaos v informacích a hlavně jejich nedostatek a hlavně nijak se tím moc lidí nevzrušuje. Tedy myslím těch, které by to zajímat mělo :-)odborníci. Jo jo lobbyng a peníze dělají hodně.

 • Lien

  V těch co jsem uváděla já tak myslím, že nijak extra dopodrobna ne, ale já si jí budu půjčovat znova, tak ti dám vědět.

Pšt, tady si komentáře radši nechte pro sebe ;-)

Sdílet
Sdílet
TOPlist