Očkování dětí v ČR – Desatero

Rubrika: Očkování

818438_injection_2Původně jsem zamýšlela seznámit vás s tím, jak je to s povinností očkovat u nás a v sousedních státech. Než se ale zahloubáme do této problematiky, je dobré znát tzv. Desatero týkající se bezpečnosti očkování.

Ono „desatero“ nemá jen deset zásadních bodů, kterých bychom se my jako rodiče nebo lékaři měli držet. Bodů je více a není sporu o tom, že bychom je měli zvážit a tak učinit vše pro bezpečí našeho dítěte.

Nejdříve předkládám stručnější variantu:
1) Co by rodiče měli udělat před očkováním?
– měli by sledovat zdravotní stav dítěte alespoň po dobu 3 dní před očkováním (zvýšená teplota, kašel, vyrážka, alergie, štípnutí hmyzem, bolesti hlavy a jiné bolesti, průjem, nechutenství, změna chování dítěte apod.)
– měli by sledovat spánek dítěte před dnem očkování

2) Jak by rodiče měli informovat lékaře?
– měli by lékaři sdělit, které léky dítě užívá
– zda dítě mělo reakci na předchozí očkování
– zda některý člen rodiny, s nímž dítě bylo poslední 3 týdny v blízkém styku, byl nemocen
– kde bylo dítě poslední 3 týdny (např. škola v přírodě, pobyt na venkově, v zahraničí apod.)

3) Co by rodiče měli udělat po očkování?
– po očkování se dítě podrobí šetřícímu režimu po dobu 2 až 7 dní podle druhu očkování (omezení fyzické námahy, slunění a jiných stresových situací jako např. nástup do MŠ, změna prostředí apod.)
– lehké lokální reakce v místě vpichu (otok, zarudnutí, bolest apod.) se neléčí, ale nechají se samovolně odeznít nebo se provede jednoduché ošetření ve formě chladivých obkladů.
– nežádoucí účinky po očkování je nutné oznámit dětskému lékaři, který rozhodne o případné léčbě či dalším postupu

Zdroj informací: Vakciny.net

Nyní trochu lidštější a rozšířenější varianta:
1) Než se rozhodnete, zda vůbec chcete očkovat, ujasněte si, které nemoci jsou pro vás skutečně nebezpečné svým průběhem, reálným počtem komplikací, výskytem nebo možností přenosu. Důležitý je i fakt, zda je možné dané onemocnění vyléčit a jaká je náročnost léčby pro dětský organismus.
(Osobní poznámka: Rozhodnout, zda „vůbec očkovat“, ze zákona platného v ČR můžete u vakcín tzv. nepovinných. To znamená např. Hepatitida A, Klíšťová encefalitida, Meningokok apod. Od některých povinných očkování můžete upustit, pokud k tomu povedou zdravotní důvody. Tyto informace se dozvíte v dalším z článků, týkajícího se právě povinných očkování v ČR ve srovnání se světem.)

2) Zjistěte, jaké vakcíny jsou u nás proti danému onemocnění k dispozici, co obsahují (ve všeobecnosti se považují za bezpečné vakcíny obsahující neživé viry a bakterie (inaktivované), případně jen jejich části (acelulární), co nejmenší množství toxických přídavných látek) a jak časté jsou na ně negativní reakce. Porovnávejte pravděpodobnost nežádoucích reakcí po očkování s výskytem daného onemocnění nebo jeho komplikací. Téměř všechny příbalové letáky vakcín schválených Ministerstvem zdravotnictví ČR najdete na adrese www.vakciny.net

3) V případě, že vám z nějakého důvodu u nás dostupná vakcína nevyhovuje, ale vyhovuje vám ta, která je schválená v zahraničí, můžete si ji dovézt. V takovém případě ale kromě samotné vakcíny budete hradit i její aplikaci u pediatra. Váš pediatr je povinen o aplikaci u nás neschváleného přípravku podat hlášení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

4) Dobře prostudujte příbalový leták nebo souhrn údajů o přípravku (SPC) k vybrané vakcíně a zkontrolujte, zda u vašeho dítěte není vakcína kontraindikována.

5) Když už máte představu, proti čemu a čím očkovat, zvažte, v jakém věku je vaše dítě danou nemocí nejvíce ohrožené, naočkujte ho tehdy, aby bylo očkování pro něho skutečně přínosné (většina očkování chrání po dobu 2-10ti let)

Asi nejlepší a nejpřehlednější je projít si všechna očkování, povinná i nepovinná, jedno po druhém, a jednotlivě si pro každé očkování zodpovědět předcházející otázky. Informace o očkování a komplikacích s ním spojenými čerpejte z vícerých, nejen propagujících zdrojů a výzkumů. V této chvíli byste měli mít určitou představu, proti čemu, čím a kdy chcete očkovat. Jak ale najít tu nelepší dobu pro očkování?

6) Dítě by mělo být při očkování 100% zdravé, to platí i pro dobu asi dvou týdnů před očkováním. Za zdravé dítě považujeme to, které nesmrká, nekašle, a to ani při nezvýšené teplotě.

7) Důležité je, aby i sourozenci nebo jiní rodinní příslušníci, žijící v jedné domácnosti byli zdraví. V opačném případě je velmi pravděpodobné, že je vaše dítě v inkubační době daného onemocnění

8) Ne vždy je jednoduché, obzvlášť v zimním období, najít u dětí delší časový úsek bez rýmy. Proto, pokud vám to situace umožňuje, odložte očkování do období, kdy je menší pravděpodobnost různých viróz.

9) Kromě fyzického stavu je důležitá i celková pohoda dítěte. Očkování je lepší odložit v případě, že Vašemu dítěti rostou zrovna zoubky, stěhujete se do nového prostředí, právě jste přestali kojit, narodil se sourozenec, nastupuje do školky nebo vaše rodina prochází jinou významnou změnou či problémy.

Předpokládejme, že jste se úspěšně dostali od rozhodnutí až k činu a vaše dítě je pediatrem naočkované. V tom případě:

10) Zůstaňtě po očkování s dítětem 30 minut v čekárně lékaře. Mohlo by se totiž stát, že upadne do anafylaktického šoku. Je to sice velmi výjimečná reakce, ale velmi nebezpečná a bez okamžité pomoci lékaře může skončit smrtí

11) Následující dny dítě pečlivě pozorujte a každou odchylku od normálního stavu hlaste pediatrovi jako nežádoucí reakci. K nežádoucím reakcím patří i mírně zvýšená teplota nebo jakákoliv malá kožní reakce. Pediatr by měl správně vyplnit hlášení o nežádoucím účinku pro Státní ústav pro kontrolu léčiv, většinou se tak ale neděje. V případě, že ho pediatr odmítne podat, můžete hlášení o nežádoucím účinku podat sami na této adrese

12) V léčení nežádoucích účinků po očkování má dobré výsledky například homeopatie. O podání homeopatik se poraďte se zkušeným homeopatem. Je otázkou, zda např. při zvýšené teplotě okamžitě podávat antipyretika nebo nechat tělo, které evidentně s něčím bojuje, pracovat bez vnějších zásahů (samozřejmě jen do té doby, dokud neupadá do vážného stavu) a tak podpořit jeho obranyschopnost.

13) V případě, že dodržíte všechny zásady, se může stát, že se u Vašeho dítěte objeví nežádoucí účinky. Jejich kompletní seznam najdete na příbalovém letáku vakcíny. Mohou mít podobu vysokých horeček trvajících několik dní. Zpozorujete, že se zdravotní stav dítěte po očkování dlouhodoběji zhoršil nebo z nějakého důvodu budete mít pocit, že očkování Vašemu dítěti nesvědčí. Někdy po vakcinaci propukne u dítěte onemocnění, proti kterému bylo právě očkované. Tehdy zvažte přerušení a odklad očkování až do doby, kdy bude možné dítěti vyšetřit stav imunity (přibližně ve 3 letech věku) a o dalším očkování se poraďte s imunologem. Odložení očkování do vyšetření imunity zvažte i v případě, že se s vážnými nežádoucími účinky setkal starší sourozenec vašeho dítěte.

Zdroj informací: Rozalio

Nyní jste měli možnost přečíst si doporučení, které v prvním případě dává informační zdroj, který shromažďuje informace o vakcínách (www.vakciny.net) a v druhém případě sdružení Rozalio (www.rozalio.cz). Rozalio je občanské sdružení rodičů, kteří mají na očkování různé názory a mají k němu různý přístup, v jednom se ale shodují, že by jeho volba měla být dobrovolná a rodiče by o očkování měli mít dostatek informací.

Osobní názor:
Aniž bych něco z toho četla, ať už se to týká těchto pravidel nebo příbalových informací, dostalo se mi plného servisu v tomto ohledu od naší pediatričky. Tímto jí za toto děkuji a jsem ráda, že mou neinformovanost v tomto ohledu, vyvážila svou zodpovědností.

Vždy upozornila na nežádoucí účinky (teplota, otoky, vyrážka apod.) Ptala se pečlivě na zdravotní stav před očkováním, pokud jí něco nepřipadalo v pořádku provedla přiměřený odklad. Uložila mi vždy doporučení, jak se zachovat v případě objevení se nežádoucích účinků a jak postupovat. Nikdy mi nepodsouvala žádné nepovinné očkování.

Má dcera se narodila v roce 2006, její očkovací kalendář se shodoval s tím, který platí v současné době. Jediný rozdíl zde byl v tom, že tehdy ještě neprobíhalo očkování Hexou (Infarix Hexa). Tudíž s touto vakcínou zkušenosti nemám.

Dcera byla „povinně“ očkována těmito vakcínami:TETRAct-HIB (záškrt, tetanus, dávivý kašel,hemophilus b), TRIVIVAC (spalničky, přiušnice, zarděnky), Engerix (hepatitida typu B), BCG VACCINE SSI (Tuberkuloza), POLIO SABIAN (dětská obrna – lžička).

Pokud budu hovořit z osobní zkušenosti týkající se stavu dcery po prodělání těchto očkování, tak vše proběhlo bez vážných nežádoucích účinků. V jednom případě, ale bohužel už nevzpomenu, po kterém očkování to bylo, se objevilo zarudnutí v místě vpichu. Bylo to očkování do nožičky, objevil se menší otok, mírné zarudnutí a místo trochu hřálo. Na pokyn pediatričky jsem ale na místo dávala chladivý obklad a otok zmizel. Na tuto reakci jsem upozornila.

Jinak jsem se nesetkala se zvýšenou nebo vysokou teplotou, žádné vyrážky, průjmy, zvracení apod. Nepozorovala jsem u dcery žádné změny chování jako podrážděnost, nespavost nebo naopak spavost, dlouhotrvající pláč apod. Co se týká nemocnosti, nepozoruji, že by její imunita byla výrazněji oslabena.

V průběhu necelých třech let jejího života byla nemocná cca 4 krát. Vždy se jednalo o běžné virozy a povětšinou to byla jedna za rok a to v zimním období. Jednou to byla angína, která po podání atb. po pár dnech odezněla. Po třikrát to byla běžná viroza provázená kašlem a rýmou. Prozatím se nestalo, že by se rýma zvrhla v tzv. „zelenou“ nebo jinak komplikovanou zánětem nosních dutin. Co se týká kašle, tak se prozatím nestalo, že by byl vážnějšího rázu (průdušky apod). Nemusela být použita atb. Léčilo se běžně dostupnými sirupy a kapičkami. Pravdou je, že letošní zimní viroza byla poněkud neodbytnější, ale co jsem tak slýchala okolo sebe, potýkala se s tím většina dětí.

Dále jsem se u dcery nesetkala se zánětem středouší, žádnými alergickými reakcemi, ekzémy apod. Pokud bych to tedy měla shrnout, tak v souvislosti s možnými následky po očkováních jsem nezpozorovala, že by její imunita byla nějakým vážným způsobem narušena. Osobně doufám, že tomu ještě po dlouhou dobu zůstane.

Rada na závěr. Možná vám některé body, které by měly vést k bezpečnějšímu očkování, budou připadat přehnané, ale věřte, toto je minimum, které můžete pro své dítě absolvovat. V každém případě je nutné zjišťovat si informace ze všech možných zdrojů a konzultovat je s pediatrem. Pokud vám připadá, že se od pediatra nedostává potřebných info, konzultujte s jiným, pomůže vám to sjednotit si názor na problematiku.

Co bude příště? Probereme bod po bodu uveřejněný v desateru a podíváme se do hloubky problému.

Napsal/a: Horempádem

Toto taky stojí za přečtení!

V jakých lázních vám zajistí hlídání pro děti?

Touží vaše srdce po lázních, ale říkáte si, že děti jsou pořád ještě malé, tak vám nezbývá než o

Čtu dál →

Dětský svět v zahradě? Vsaďte na bunkr, hmyzí hotel nebo malé hřiště

Hledáte recept, jak děti vylákat na zahradu, aby se vydováděly na čerstvém vzduchu a měly jste je přitom na

Čtu dál →

Půjčku vyřídíte pomocí textové zprávy na mobilním telefonu

SMS půjčka je jeden z finančních produktů, který vám dokáže vyřešit nepříjemnou situaci s financemi. Pokud máte nečekané finanční

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (56 vyjádření)

 • Lien a Horempádem, tak jste mě nahlodali, že si asi někde tu knihu o očkování seženu. Rozebírají se tam i změny chování po očkování?

 • Horempádem

  Víš Lien, ono to je vlastně taky takové očkování a to pro zdravou „mozkovnu“ :-))

  Když si píchneš řádnou dávku práce, dítěte a tvorby článků pro VD, tak ti to nedovolí, aby tento druh starosti zastřel mozek a uvedl do naprosté letargie vůči všemu. Kdybych ani jedno z toho neměla, dopadla bych jak píšeš, utopila bych se. Takže dobře, že tak 🙂

 • Lien

  Horempádem to jsem ráda, leželo mi to v žaludku. Jinak je mi líto, co prožíváš s manželem a obdivuju, že se ještě zabýváš tolika jinými věcmi, i když pro někoho to může být takový lék na bolest, já to mám jinak, já když trpím, nejsem schopna dělat nic, takže smekám.

 • Horempádem

  Lien, no pravda je, že třeba překvapená nebudeš, ale někteří určitě ano 🙂

  Jinak donutila jsi mě se podívat do té staré diskuze a musím říct, že přestože jsem tě už tehdy nějakou formou bránila, ta omezenost tam padla. Takže se omlouvám, ale jak už tu někteří řekli, tehdy jsi to podala tak stroze, že mě to asi přímo vybídlo, k takovému tvrzení, na kterém samozřejmě netrvám 🙂

 • Lien

  Horempádem, dopátrala jsem dost věcí,i když v té době jsem neměla internet, takže se mohlo mnoho změnit, ale doufám, že už příliš překvapená nebudu, přece jen i moje dcera očkování má, tak bych raději těch překvapení co nejméně.

  Promiň, ale nemůžu to nenapsat. Doufám, že už ti moje rozhodnutí nepřijde tak OMEZENÉ.

 • Horempádem

  Lien, dopátrala jsem se i jiných věcí a chemikálie to zrovna nejsou, možná budeš dost překvapená 🙂

 • Lien

  Sončo, formaldehyd se používá na inaktivaci virů, takže ten je ve všech takových vakcínách,o kterých se říká, že jsou to ty šetrné, protože tam nejsou živé viry. Mám pocit, že to samé je u rtuti a hliníku.

 • Horempádem

  Sončo ano, i takové odkazy a informace tam mám a věř mi kuřaty to nekončí 🙁

  O MMR píši hned po TBC, které už je v redakci.

 • Taky mám za to, že přeočkování si hlídaly kalmetizační centra. Nás zvali i na kontrolu po prvním očkování u Kubíka, jak je pupínek veliký.

  Jsem zvědavá, co mi řekne místní Dr. na Slovensku, když už i v Čechách probíhá u očkování proti TBC celkem revoluce.

  Holky a za deset let třeba konečně připustí, že existuje souvislost mezi očkováním MMR a autismem. To je fakt na prd. Už jsem rozhodnutá, že minimálně do dvou let (a nejlépe do třech) Kačku naočkovat nenechám, s partnerem máme oba alergie, tak snad to půjde svést na to.

  A jak se poznat, jestli jsou méně škodlivé viry vypěstované na „kuřatech, na člověku nebo na psu“?

  Horempádem, ve kterých vakcinách jsi našla rtuť a další jedy? Bude to v článcích?

 • „za info“ tam mělo být… :))

 • Tak jsem z toho trochu zmatená…. 🙁
  Naše paní doktorka jaksi správně podotkla, že u nás to byla věc kalmetizační ambulance, že dříve ty pozvánky posílali,teď už ne…. budu to s ní muset probrat. Na ni bych to neházela, protože ze zkušenosti vím, že si tyhle věci opravdu hlídá, není jí zatěžko nám teba zavolat nebo tak….
  Horempádem, dík a info 🙂

 • Horempádem

  Ještě jeden odkaz na TBC:
  http://www.fnbrno.cz/article.asp?nArticleID=2118

 • Horempádem

  a poslední, konečné stanovisko o platném zrušení přeočkování proti TBC, které si nyní musíte sami pohlídat a následně i zaplatit.

  http://www.novinky.cz/domaci/158585-ministerstvo-zrusilo-preockovani-deti-proti-tuberkuloze.html

  Musím pokritizovat naší pediatričku za to, že neřekla aní „bla“ o tom, že přeočkování je zrušeno 🙁 A jsme znovu o té povinnosti informovat…

 • Horempádem

  „Lékařka také upozorňuje, že u novorozenců se často objevují nadměrné místní reakce při očkování, v podkoží se hromadí hnis, který je třeba injekční jehlou odsávat. Počet takových případů jde podle ní do stovek, ale podle údajů všech praktických lékařů komplikace má až deset procent očkovaných novorozenců. V mnoha státech už podle ní očkování novorozenců zrušili. ČR ale toto očkování novorozenců zachovává, i když doporučení světových organizací je neočkovat. “

  Toto je úryvek z podobného článku http://www.novinky.cz/zena/zdravi/159350-preockovani-deti-proti-tbc-rozdeluje-lekare.html

  Vyjádření MUDr Cabrnochové:

  Jsem proti přeočkování dětí do 11 let proti tuberkulóze. Je samozřejmě třeba počítat s tím, že po zrušení očkování se zvýší riziko výskytu případu TBC i u dětí. Pediatři budou muset na toto onemocnění více myslet a v případě prokázané infekce včas zasáhnout. Na jednu misku vah je tedy třeba vložit tisíce komplikací po očkování včetně těch velmi závažných a na druhou misku pak jistě o několik řádů nižší riziko plynoucí ze zrušeného očkování.

  V zahraničí se už upustilo od očkování novorozenců i očkování dospívajících, a přesto se v těch zemích neobjevily u dětí žádné případy epidemie TBC ani vzestup onemocnění. Pediatři proto vítají, že nová vyhláška ministerstva zdravotnictví o očkování již počítá se zrušením celoplošného přeočkování proti tuberkulóze v 11 letech.

  Paní doktorko dávám vám za pravdu.

 • Horempádem

  Ajiku, papaluto, bombardujte svou pediatričku/pediatra, takhle mi to připadá, že na vaše děti evidentně kašlou. Když se nebudete ptát, tak na to budou dál házet „bobek“:-(
  Článek o TBC už je v redakci, tam se dočtete dost info okolo této vakcíny. Jinak zde je odkaz na článek informující o zrušení přeočkování dětí v 11 letech proti TBC.http://www.ceskenoviny.cz/index_view.php?id=354460

  Podívejte se na „důvod“ a zodpovězme si otázku, proč tedy není vyškrtnuto prvotní očkování kojenců?!

  Tak tohle je mazec, to jsem zvědavá, k čemu se ještě dostanu, nějak mi to hlava přestává brát 🙁

 • Papaluto, taky v tom trochu plavu… můj 13-ti letý syn měl narozeniny 29.3., ale byl dost nemocný, takže na přeočkování jsme šli – úplně v pohodě a po domluvě – v polovině května.
  Zato můj 11- ti letý syn na přeočkování ještě nebyl (údajně dostal vloni pozvánku na adresu, na níž už čtyři roky nejsme, ale jistá si být nemůžu). Očkují se prý děti okolo 11 roku… Takže taky netuším, jestli nějaké přeočkování ještě bude….

 • papaluta

  Má dcera byla pozvána na přeočkování TBC měla 30.3.2009 11 let, protože jsme dobrali právě ATB byly jsme pozvaní na 3.4 ale to bohužel zaočkovaná nebyla protože přeočkování prí vláda zrušila a nevědí jak to vlastně bude a kolik za to bude. Děti co měli narozeniny před 1.4 a ti co byly zdraví to měli, no mi máme smůlu.

 • Lien

  Vírenko souhlasím.

 • Horempádem

  Virenko souhlasím, základním kamenem který velmi chybí , jsou INFORMACE. Ne informace z reklamních letálů farmaceutických společností, ne základní informace o tom na co je daná vakcína používána, ne jen základní informace o složení. Myslím tím informace komplexní, informace ze všech stran.

Pšt, tady si komentáře radši nechte pro sebe ;-)

Sdílet
Sdílet
TOPlist