Noční můra – školka

Rubrika: Vaše příběhy

1175962_amiraliUplynuly právě tři týdny ode dne, kdy jsem se zúčastnila zápisu do mateřské školy v našem malém městě. Dnes byl druhý den „D“, kdy jsem se měla dozvědět, jak má dcerka, potažmo i já, uspěla či neuspěla.

Pravidelné čtenářky příběhů zde na VD možná narazily na můj článek Kterak jsme absolvovaly zápis do MŠ. Pro ty, které ho nečetly, tu mám stručné shrnutí.

Dcerka na samém počátku srpna letošního roku dovrší tří let, mně v tomto samém termínu skončí rodičovská dovolená (RD). Zvolila jsem si tuto variantu RD (tj. tříletou), protože jsem tak nějak předpokládala, že to postačí. Jednak proto, že od tří let přijímají (mohou přijímat) děti do MŠ, jednak jsem předpokládala, že se třeba budu chtít vrátit ke své práci. Zápis jsme tedy absolvovaly, vyplnila jsem lejstro, dodala potvrzení o očkování a huš, huš, běžte a přijďte 21.4. a dozvíte se výsledek. Kriteria pro přijetí zněla vcelku jasně. Dítě musí do září 2009 dovršit tří let a musí mít za sebou příslušná očkování. Přednost mají hlavně děti, které za rok nastupují do školy. Pro maminky kriterium znělo také jasně. Přednostně se budou přijímat děti maminek, kterým končí RD a nastupují do práce. Pokud zůstane ještě volné místo mohou nastoupit i děti maminek, které jsou ještě na RD, ale do práce nenastupují, a maminek, které jsou dále na RD třeba s mladším dítětem.
Po zápisu jsem dávala tak 90% šanci tomu, že nebude přijata, ale dalších 10% tvořila naděje, že když splňuji alespoň tři kriteria, že se snad zadaří.

Dnes tedy bylo 21.4. a já fofrem, tentokrát bez dcerky, jsem spěchala si vyslechnout ortel. Maminek už čekalo před budovou nepočítaně a dětí ještě dvakrát tolik :-). Za nějakou chvíli byl celý houf vpuštěn do prostor školky. Neustále jsem přemítala, jak dlouho tam budu, jestli to prostě mají jen někde vyvěšené (výsledky) a tam se to dozvím. Když bude přijata, tak mi asi někdo řekne, co a jak dál.

Postupně se všichni usazujeme v jedné z tříd. Kde se postupně v řečnění střídají ředitel školky, zástupkyně ředitele školky a zástupce rady města. To je ceremoniál, co?? 🙂 Oproti strohému zápisu je to šok a nestačím zírat.

Ředitel školky uvede na pravou míru informace týkající se stávající kapacity školky, kolik dětí z celkového počtu nastoupí do školy a s tím související počet dětí, které mohou podle zákona přijmout. Kapacita školky je 99 dětí a to pouze na výjimku, kterou si vyjednali již před dvěma lety, vzhledem k tomu, že překračují jakési limity počtu dětí na jednu třídu. Do ZŠ odejde 33 dětí, tudíž mohou přijmout oficiálně pouze 33 dětí ze 60-ti přihlášených.

Pozvolna mi tuhne úsměv a dcerčino nepřijetí vidím v jasnějších barvách. Nicméně ve mně zůstává zanedbatelná promile naděje, že třeba předškoláků nebude tolik a dostane se i na nás maminy, kterým končí RD a vracíme se do práce.

Pan ředitel končí větou, že na základě těchto informací se rozhodli pozměnit původní kriteria přijetí, o kterých víc řekne jeho zástupkyně.

Paní zástupkyně to tedy vyjasňuje. Ano, v současné době mohou přijmout pouze 33 dětí, ale je plánováno rozšíření prostor MŠ, takže se dostane i na děti ostatní. Zmíněných 33 dětí dostane rozhodnutí o přijetí, zbývající dostanou rozhodnutí o nepřijetí. S odvoláním na to, že pokud budou prostory do září 2009 rozšířeny, budou automaticky přijaty. Hezky to sice zní, ale v reálu je to trošku jinak 🙂 O rozšíření prostor nám má po jejím proslovu říci více zase zástupce rady města.

Dále paní zástupkyně začne ujasňovat nastíněné téma týkající se změny podmínek pro přijetí. (Napjatě čekám, co z ní vypadne.) Nechtějí být prý neloajální k maminkám, které jsou na RD, ale do práce nejdou, co kdyby si prý chtěly třeba začít někde přivydělávat, a nechtějí diskriminovat maminky, které mají děti dvě – jedno školkové, ale s druhým (mladším) jsou ještě na RD.

OK, je to velmi velkorysé, to uznávám. Jen mi unikají souvislosti. Místo není, ani se neví, zda bude, a nebudeme dělat rozdíly? Nechci v tu chvíli předbíhat myšlenkami a dál poslouchám.

Paní zástupkyně pokračuje tím, že po tom, co nám něco k rozšíření prostor školky řekne zástupce rady města, zveřejní seznamy přijatých a nepřijatých dětí.

O rozšiřování prostor jsem již nějaké info do té doby zaslechla. Konkrétně z úst paní zástupkyně mi bylo v březnu řečeno (tehdy jsem s ní mluvila ohledně zápisu), že rada města již o tom rozhodla a přístavba bude v září 2009 hotová.

Plejádu dvou řečníků tedy vystřídal třetí a poslední. Zástupce rady města. Začal obšírně s tím, že o potřebě rozšíření prostor vědí a vše pro to dělají od roku 2006. Nechali si vyprojektovat přístavbu, nebo spíš nadstavbu na jednopodlažní budovu školky. Vyjednali si dotace a mohlo se začít. Jenže stavební řízení bylo zastaveno na základě toho, že sousedním domům vadilo, že pak školka bude překážet ve výhledu. Následně díky táhnoucímu se řízení nestačili začít čerpání dotace v termínu a výstavba padla. Začali tedy hledat jiné řešení. Letos se předběžně domlouvali, že pokud nejde provést nástavbu na školku, tak to vyřeší mobilními obytnými buňkami. Tyto buňky jsou prý velké, zařízené, napojené na sítě. Budou prý umístěny někde v areálu školky. Nápad mi připadal poněkud zvláštní, ale poslouchám dál. Následovalo jedno velké „ALE“. Z rozpočtu obce by na to muselo být vyčleněno 3,5 mil Kč. Tuto částku ještě ale nikdo neschválil, neboť rada toto ještě neodsouhlasila. Řízení o umístění stavby ještě pořádně nezačalo, nebo se pozvolna rozbíhá. Jakožto správný politik, i tento zástupce rady města, dělá rukama velká gesta a vede plamennou řeč o tom, jak všichni všechno schválí a odsouhlasí a jak je všechno jasné a jednoznačné. Proto vše povede k tomu, že prostory budou rozšířeny do září.

Některé maminky vyjadřují pochybnost o splnění slibu a ptají se, zda si opravdu myslí, že celá rada schválí tento výdaj, neboť naše město je malé a rozpočet nevelký. Na to jim odpověděl, že „asi“ ano, že budou o tom teprve jednat. Další se obávají toho, aby se opět nekomplikovalo stavební řízení. Ne, nebojte, to není problém, to je hračka. Nevím proč, ale pořád se mi do hlavy vtírá obraz předvolební kampaně 🙂 Přes všechna ujištění se některé domnívají, že vše může být jinak a protahovat se, tudíž září 2009 nemusí být jistým termínem. „No, tak to bude třeba konec září, nebo listopad, ale bude to. Máte přece babičky, to zvládnete.“ Proč se nedivím, že některé maminky jdou do kolen? Ale nic, nepředbíhejme.

Slovo bylo předáno opět paní zástupkyni, která vyrukovala s osudnými seznamy. Vyhlásila 33 dětí, které jsou buď už od května, nebo následně od září, přijaty. Ti, kteří na seznamu nejsou, dostanou rozhodnutí o nepřijetí, kde má být dovětek o tom, že pokud budou prostory rozšířeny, budou přijaty.

To, že na seznamu není naše dcerka, mě ani tak nešokuje, jako to, že se tam ocitla neteř. Vlastně nemám být proč překvapená, nedělají se rozdíly, dítě jako dítě. Neteř dovršila tří let, její maminka bude na RD ještě rok. Švagrová žádné jiné mladší dítě nemá a ani nenastupuje do práce. Z toho, co vím, když jsem se s ní bavila před týdnem naposledy, tak přihlášku sice podala, ale místo si bude jen platit, do školky neteř docházet nebude a ona dál bude na RD. Do práce nemusí. Nebudu ale soudit, třeba změnila názor a vše je jinak.

Takže dcerka se stala nepřijatou. Já jsem ponechána v nejistotě, zda rada města zrealizuje své (předvolební) sliby a já budu moci začít pracovat třeba od září nebo od října, či od listopadu. Ne, nejsem naštvaná, jsem spíš překvapená. Ještě je tu ale plán B – možná nás přijmou do druhé školky. To se dozvím pozítří. Doufám, že zase někoho nenapadne měnit podmínky přijetí 🙂

Pokud si přečtete zákon 561/2004 §34, tak se dozvíte, že školka je pouze povinna přijmout děti rok před školní docházkou, nebo jim zajistit náhradní místo. Jinak nemusí nic. Takže maminky si to mohou vyřešit, jak chtějí. Ani stavění na hlavu nepomůže:-).

Touto cestou gratuluji maminkám, kterým byla dítka přijata do naší MŠ, aniž by to akutně potřebovaly, a přeju hodně štěstí maminkám, jejichž dítka se dostala na ocas seznamu, aby rada města dodržela v termínu to, co slíbila, a jejich pracovní smlouvy mohly být naplněny.

PS: V průběhu psaní jsem se byla provětrat na balkoně a jak tak koukám na jasnou noční oblohu, přetla obzor padající hvězda. Že neuhodnete, co jsem si přála? :-))))

zákon 561/2004 Sb., § 34
Organizace předškolního vzdělávání
(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve
věku zpravidla od tří do šesti let.
(2) Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
(3) Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
(4) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
(5) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.
(6) O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
(7) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Napsal/a: Horempádem

Toto taky stojí za přečtení!

Zpříjemněte dětem koupání. Tady je 5 tipů!

Přístup k vodě se u dětí liší podobně jako náhled společnosti na koprovou omáčku. Zatímco jedny nemůžete dostat z vany, druhé

Čtu dál →

Jak vybrat přebalovací tašku na kočárek

Čekáte miminko a hledáte tašku na kočárek? Co všechno byste měli v takovém případě zvážit a proč maminkám nestačí

Čtu dál →

10 pravidel, jak oblékat děti v zimě

Venku přituhuje, nejen na horách napadla sněhová pokrývka. Zatímco my poznáme, kdy je nám zima nebo naopak příliš teplo

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (23 vyjádření)

  • Ahoj Irusko, jo je pravda, že situace se od minulého roku vůbec nezměnila. Nakonec vše dopadlo dobře a dceru mi přijali do jiné školky, ale systém je stejný i letos. U nás teď zase proběhne za dva dny zápis do MŠ a co tak slyším okolo sebe, tak zase to přesahuje kapacitu o 30 dětí a to tu dostavbu nakonec stihli a stejně to nestačí.
    Takže tak jako minulý rok i letos maminkám přeji, aby jejich dítka našla své místečko v nějaké MŠ.

  • Tento článek by mě normálně šokoval, ale mám 2,5 letého syna a od konce října 2010 by měl jít do školky. Taky jsem měla tu čest poznat školkový systém!To co se děje v našem městě je stejné a já už jsem zoufalá. Nevím co se bude dít. Nejhorší je, že to není otázka jen letošního roku….asi budeme doufat v zázrak.

  • Anonymní

    Zase z jiného soudku – já pracuji v soukromé mateřské školce. Založila jsem jí společně se svojí maminkou právě z toho důvodu, že na Praze -východ a Praze 8 jsou se školkami velké problémy, takže většina maminek si nechává ve státní školičce rezervovat místo rok dopředu nebo má prostě smůlu. Problém ve školkách je hlavně kapacita.Hned po ní je nedostatek učitelek, které by za tu almužnu šly učit… V naší školičce je výhoda, že můžete pobírat stále mateřskou, i když k nám dítě dáte.Sice zaplatíte, že tam dítě chodí,lae zároveň si k mateřské můžete najít práci na plný úvazek,takže to znamená vštěí zdroj finančních příjmů. Naše školička je nejlevnější v okolí Prahy, jestli by jste měli zájem, podívejte se na stránky http://www.studiomotyl.cz , volno ještě máme a rádi vám pomůžeme.

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist