Rozhodujeme o první třídě nebo o odkladu povinné školní docházky

Rubrika: Základní školy

Období zápisů do prvních tříd je tady. Rodiče předškoláků doma určitě diskutují, do jaké školy dítě dát, zda školu zvládne a zda by pro něho nebyl lepší odklad. A pokud odklad, tak jak vše zvládnou, jaké mají jako rodiče možnosti a jaké mají povinnosti. Ráda bych tedy v tomto článku shrnula to podstatné, co se týká zápisu do základní školy a školní zralosti.

Důležitou povinností rodiče je jít s dítětem k zápisu – tam musí všechny děti, které oslaví 6. narozeniny do 31. 8. příslušného roku, tj. letos do 31. 8. 2012. Tyto děti tedy všechny absolvují zápis a v září nastoupí do školy nebo dostanou odklad. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky není nic formálního a automatického a ani to nelze udělat jenom na základě přání rodičů, kteří si třeba chtějí prodloužit relativně klidné období školky o další rok, nebo si myslí, že dítěti takto prodlouží dětství, když ho nechají ještě rok ve školce. Na jedné straně je nezralé dítě ohroženo selháním a neúspěšností ve školním prostředí a na straně druhé je možné u zralého dítěte „propásnout“ vhodný okamžik, kdy je připravené začít se učit, a když v této době do školy nenastoupí, jeho zájem o ni a o učení se sníží.

O odklad musí zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 31. 5. příslušného kalendářního roku, kdy má dítě zahájit povinnou školní docházku. K odkladu je vždy potřeba vyjádření školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra), nebo dětského lékaře. Nestačí tedy žádost rodičů, nebo potvrzení ze školky. Vyjádření školky je důležitým podkladem pro rozhodnutí v poradně nebo u lékaře, ale samo o sobě nestačí.

Pokud je naopak přáním rodičů přihlásit svoje dítě do školy dříve, mohou se také zúčastnit zápisu s dítětem, které oslaví šesté narozeniny do 31. 12. 2012, ale k zahájení školní docházky potřebují rovněž vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, která potvrdí, že dítě je zralé zahájit školní docházku předčasně.

Tyto možnosti a povinnosti jsou pro rodiče poměrně snadno pochopitelné a proveditelné. Horší už je to s pojmem „školní zralost“.

Jak tedy poznáme, že je naše dítě na školu zralé a připravené?

Dovednosti a návyky důležité pro školu dítě nezíská samozřejmě jen tím, že dosáhne věku 6 let. Každé dítě se vyvíjí vlastním tempem a je ovlivňováno řadou faktorů – rodinné zázemí, délka pobytu v mateřské škole apod.

Je nutné si uvědomit, co všechno se pro dítě se vstupem do školy změní – například: činnosti jsou povinné pro všechny, doba řízené činnosti se zvyšuje, dítě musí sedět na jednom místě, orientovat se samostatně v chodu budovy, samostatně pracovat, tlumit impulsy a momentální nápady, spolupracovat v určený čas s paní učitelkou, případně s ostatními dětmi.

Školní zralost zahrnuje několik oblastí:

Tělesná vyspělost a zdraví

Častá nemocnost nebo oslabená imunita může být problémem, dítě vypadává z kolektivu, také nestíhá sledovat učivo, látku pak musí dohánět doma s rodiči, což je pak náročné úplně pro všechny.

Motorická obratnost

Sledujeme hrubou motoriku (chůzi, běh, koordinaci končetin, rovnováhu), jemnou motoriku (práce rukou, navlékání korálků apod…, ale také tkaničky, zipy a knoflíky) a samozřejmě grafomotoriku (práce s tužkou, správný úchop), sledujeme vývoj dětské kresby, uvolněnost ruky, zájem dítěte o tuto činnost. Důležitou informací je dominace ruky – tj. pravák nebo levák, střídá-li dítě ruce, je to určitě důvod pro návštěvu poradny.

Řeč

Vývoj řeči tvoří důležitou součást školní zralosti. Má-li dítě větší problémy s více hláskami, může to negativně ovlivnit nácvik čtení i psaní. Pokud samozřejmě dítě má potíže s jednou hláskou, tak to důvodem pro odklad není. V tomto ohledu by rodičům měl určitě poradit jejich logoped. Dítě by při vstupu do ZŠ mělo být schopné komunikovat v rozvinutých větách, gramaticky správně, vyprávět, recitovat a také vyjadřovat svoje pocity.

Pozornost a pracovní návyky

Předškolní dítě by mělo být schopné vydržet u řízené činnost cca 15 minut, pracovat samostatně, pochopit zadání úkolů a vnímat instrukce učitele.

Rozumové předpoklady

Do této oblasti patří hlavně pojmové vědomosti, dítě zná běžné každodenní věci, zvířata, barvy, základní geometrické tvary, základní pojmy týkající se času, orientuje se v prostoru a na vlastním těle.  Posoudí množství, velikost, pořadí, počítá do šesti apod.

Emoční zralost, sociální zralost, sebeobsluha, samostatnost

Dítě je schopno odloučit se bez výraznějších obtíží od rodičů, umí navazovat komunikaci s kamarády i dospělými. Zvládá i určitou míru neúspěchu a překonává překážky.  Dítě zvládá sebeobslužné činnosti – obléká se, obouvá, zouvá, stoluje apod.
Sociálně zralé dítě navazuje přirozené kontakty s vrstevníky, umí si s nimi vhodným způsobem hrát, je také schopno si hrát i samostatně. Zvládá také základy slušného chování.

Nejsou-li si rodiče jistí, zda je jejich dítě zralé, je dobré postupovat takto:

–  Oslovit MŠ a vyžádat si informace od paní učitelky.
–  Pokud i MŠ vyjádří pochybnosti o zralosti dítěte, objednat se do pedagogicko-psychologické poradny, kde dítě odborně vyšetří.
–  Požádat o vyjádření nebo doporučení odborníky, v jejichž péči už dítě je.
–  Informovat ZŠ u zápisu o pochybnostech o připravenosti dítěte na školu, případně předat zprávu z poradny a dalších odborníků.

Někteří rodiče musí ale bohužel řešit ještě další problém v souvislosti s rozhodováním o odkladu – někdy si odborníci vzájemně protiřečí, jeden odklad doporučí a druhý označí dítě jako zralé a připravené na školu. Ze své praxe znám dětské lékaře, kteří automaticky doporučují odklad všem dětem narozeným v létě bez konkrétních dalších informací a znám i několik případů, kdy dítě posoudila jedna PPP poradna a doporučila odklad a poté druhá PPP ohodnotila dítě jako zralé (ve stejném období). Tato situace je nelehká jak pro rodiče, tak i pro dítě, které běhá od jednoho vyšetření k druhému a stále neví, jestli půjde do školy, nebo ne.

Problémem také často je, že dítě přichází k cizímu odborníkovi a ne každé dítě je připravené s cizím člověkem hned komunikovat. Takže ve známém prostředí mateřské školy se dítě jeví jako přiměřeně zralé, ale v poradně vůbec nespolupracuje…

Jak tedy řešit takové nelehké situace? Pokud jeden z odborníků doporučí odklad, je důležité zjistit přesně kvůli čemu je odklad doporučován, která konkrétní oblast je u dítěte oslabená a které oblasti naopak zralé jsou. S touto informací je dobré jít na konzultaci k ostatním, kteří odklad naopak nedoporučují, případně požádat, zda by se tyto dva subjekty mohly vzájemně zkontaktovat a o situaci pohovořit a dojít ke vzájemné shodě – například školka s poradnou nebo poradna s lékařem apod.  Situaci je také možné konzultovat s budoucí učitelkou první třídy nebo s ředitelem základní školy, i oni se mohou zkontaktovat s mateřskou školou nebo poradenským zařízením a pomoci rodičům v rozhodování. Pokud rodiče k některému subjektu nemají důvěru, mohou si samozřejmě vyžádat posouzení jinde, nemělo by ale dojít k tomu, že  s dítětem obchází každé poradenské zařízení, které je k dispozici. Pokud se jedná o dílčí oslabení a rodiče chtějí dát dítě do školy, je také vhodné vyžádat si informaci, zda je možné tento problém doma trénovat a dítě na školu lépe připravit. Nutné je také zvážit, kolik času je v rodině k dispozici na domácí přípravu během první třídy – nezralé dítě vyžaduje ze strany rodičů více pomoci při domácích úkolech a přípravě do školy.

Rozhodnutí není dobré odkládat na poslední chvíli. Objednací termíny do poradenských zařízení bývají v době kolem zápisu brzo obsazené a také dítě samo potřebuje vědět, zda do školy půjde či nikoli.

Napsal/a: Zuzana Svobodová

Toto taky stojí za přečtení!

Kam s dětmi za lyžováním? V italském středisku Passo Tonale děti milují!

Italové děti milují, to je obecně známo. A udělají pro ně první poslední. Lyžařské středisko Passo Tonale vás o

Čtu dál →
Jak dětem ulevit od ucpaného nosu

Jak dětem jednoduše ulevíte od ucpaného nosu

Milé maminky, jsou Vaše děti často nachlazené? Teče jim z nosu, v noci mají ucpaný nos a těžce se jim dýchá? Pomozte

Čtu dál →

Môžem dať dieťatku jesť hocičo?

Môžem dať dieťatku pribináčika? Alebo zákusok? Alebo kupovanú nočnú kašu? V mamičkovských internetových skupinách sa pravidelne objavujú otázky, či to alebo

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (8 vyjádření)

 • Anonymní

  Syn je narozen na konci července. Jelikož chodí teprve první rok do školky – minule jsme se nedostali, je taky často nemocný. Nebyla jsem si vůbec jistá, zda je na školu připraven a požádala o vyšetření v PPP. Doporučila nám odklad. Sice je hodně přizpůsobivý, ale prý hravý, děstký, působí nevyzrále. Snaživý, ale ve spolupráci nestálý. stále se vrtí, s něčím si hraje. Správně ještě neumí – L,R,Ř.Barvy a počítat zvládá. občas se mu plete pravo levo – zrcadlově. Jeho kresba je ještě nezralá – neumí nakreslit správně postavičku a špatně drží tužku. Jinak prý jeho mentální výkon přesahuje věk chlapce asi o půl roku.
  Dlouho jsme se s manželem rozhodovali, abychom udělali správnou věc a rozhodli se ve prospěch našeho syna. Sice je tu ještě problém – všichni jeho kamarádi půjdou ted již do školy, ale i přesto si ho nedovedu představit jak sedí v lavici a soustředěně kouká a píše do notýsku.
  Nakonec jsme se rozhodli, že mu odklad dáme. Myslíme si, že v našem případě syn vyzraje,bude víc připraven na učení,hlavně bude chtít se učit.
  Bylo to těžké rozhodování a je určitě pro každého rodiče zvážit, zda je dítě opravdu připraveno do školy. odklad neni znamka toho, ze je dite hloupe – je to znamka toho, ze neni plne zrale pro skolni zatez – tzn.vydrzet 4hod denne v lavici, soustredit se, plnit veci samostatne, pockat az na ne prijde rada, byt potichu, chystat se na dalsi hodinu bez pomoci ucitele, schopnost napodobovat tvary, spravne drzet tuzku, aniz ho boli ruka, umet napr.slabikovat, poznat prvni pismenko slova, spravne aritkulovat, neplakat v nepritomnosti rodicu, poslouchat dospeleho, i kdyz zrovna chci delat neco jineho…atd,Nezalezi na rocniku narozeni! Nektere deti nejsou pripraveny ani v 7,5 letech! proste kazdy podle sebe. To, ze zakon stanovuje takovy nesmysl, ze deti, ktere dovrsi 6 let ten rok, tak maji jit do skoly je proste strasne zjednodusujici.
  Odkladem se dite stane odolnejsi pro zatez, pripravenejsi, rozumejsi a celkove vyspelejsi – je pak daleko lepe pripraveno udelat v prvni tride dobry start a ne se trapit celou skolni dochazku. Jde tu o psychickou pohodu ditete.
  Tak snad jsem poradila i ostatním. Držím pěstičky. Sóňuli

 • Anonymní

  Dobry den dnes jsme byli u psychol.vysetreni a rekla nam ze doporucuje odklad ze neumi nakreslit postavu a ze po dvaceti minutach uz nevenuje moc pozornosti a spatne drzi tuzku.Jen chci dodat ze by mel jit do skolky smisene kde jsou tri tridy pohromade nevim jestli ho mam i pres to ze nemam rekla ze by dala odklad dat.

 • Jarmuschka

  Já tento problém řešila loni – s dvojčaty.
  Any byla jasná, u té jsme neváhali.
  Mít jen Lu, odklad bych jí „vyběhala“.
  „Mentálně“ byla v pohodě – vědomosti, znalosti. Ale co se týče sociálních dovedností – to by jí asi rok ve školce navíc prospěl.
  Nicméně si myslím, že v případě dvojčat je lépe, pokud k tomu nejsou nějaká závažné zdravotní důvody, aby děti nastoupily společně.
  Takže holky jsou ve škole. A jak jsem předpokládala – Any bez sebemenších problémů, s Lu máme více starostí a práce, ale nic tragického.
  Všem rodičům přeji „šťastnou ruku“ při rozhodování.
  🙂

 • a nutno dodat, že ne každý rodič se svým dítětem čas tráví, ve správném smyslu slova, myslím, že to není jen o pocitu, ale hlavně o zralosti daného dítěte. Ale často na zápise zazněla věta, my mu prodloužíme mládí 🙂 což pro mě zrovna ten správný pocit není…

 • Anonymní

  Nejsem si úplně jistá, jestli pocity rodičů jsou vždy dobré. Někdy také máme „pocit“, že nám nic není a krevní testy prokáží třeba vysoký cholesterol. Odborníci někdy mají pravdu i přes naše pocity…

  je ale pravda, že často si odborníci opravdu protiřečí a to pak je pro rodiče opravdu náročné. Pokud máte rozporuplná vyjádření dejte na pocity. Pokud máte jednoznačná vyjádření, nedejte na pocity 🙂

 • Pokud rodiče dají na svůj vlastní pocit, určitě udělají pro své dítě to nejlepší. Stačí si spočítat, kolik času s dítětem stráví „odborník“ a kolik rodič.

 • PetraO

  Setkala jsem se právě sprotiřečícími se odborníky a bylo to teda dost šílené, navíc jsem v tu dobu byla těhotná, takže jsem to prožívala sbnad ještě citlivěji. Nakonec syn nastoupil v tom roce, do kterého věkem spadal (ten rok byl i výhodný z důvodu vyjíměčně nižšího počtu žáků ve třídě, což mě trochu povzbudilo), ale ještě na konci prázdnin, když už jsme byli nějak vyrovnání, připravení a dokonce natěšeni nastoupit, se mnou jiný odborník opět zamával s tím, jak je možné, že syn nemá odklad, že bychom to určitě měli ještě zvážit a zařidit jej ještě dodatečně.

  Doufám, že letos s dcerou už to bude jasný odklad (když ne nástup) a zatím to tak i vypadá.
  To rozhodování je někdy náročné.

 • halina

  Mám malou připomínku – letos na základě novely školského zákona jsou rodiče, kteří žádají o odklad povinné školní docházky svého dítěte,povinni dodat k žádosti o odklad vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, vloni ještě stačil posudek pouze od jednoho nebo druhého.
  A ještě jedna novinka – školné ve školce předškoláci neplatí, to zůstává, ale nově jen jeden rok, to znamená, že děti po odkladu již budou hradit plné školné.

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist