Za králem hradů

Rubrika: Cestování

Vysoko na kopci stojí hrad opředený tajemstvím o tajné chodbě a skrytém pokladu. Místo, které inspirovalo nejednoho básníka a skladatele. Památka, která každoročně přitahuje pozornost tisíců návštěvníků. Vítejte v kraji Karla Hynka Máchy, který střeží jeden z našich nejstarších hradů…

Hrad Bezděz má svou hlubokou historii, která trvá již několik staletí. Jeho výjimečnost spočívá především v tom, že jako jeden z velmi mála hradů nebyl přestavován na nějaké letní romantické sídlo, a tudíž se v podstatě zachovala jeho stavba taková, jak byla původně vytvořena. A nezapomínejme také na fakt, že se i přes svůj věk zachoval ve velké míře, bez takového poškození, aby se z něj staly ruiny, jako z jiných obdobných památek.

BezdězHistorie Bezdězu začíná za Přemyslovců
Ve druhé polovině 13. století nechal Přemysl Otakar II. položit základy tohoto hradu nad stejnojmennou vesničkou, kterou tu dodnes naleznete a která rozkvétá stejně jako turistický ruch v této oblasti.
Bezděz byl vystavěn na vysoké skále, tudíž je jasné, že nesloužil jako sídlo panovníka, nýbrž jako pevnost a obrana cesty obchodníků, která tudy vedla. Byl vystavěn ve velice krátké době, takže se na jeho stavbě nestřídají různé stavební styly, ale je zachován pouze jeden, vyspělá raná gotika.

Ovšem velice brzy po dokončení stavby hradu padl „král železný a zlatý“ Přemysl Otakar II. v bitvě na Moravském poli a jeho chlouba, hrad, kterým se chtěl pyšnit, se stal něčím, co by si ani ve snu nepřál – vězením pro jeho ženu Kunhutu a syna Václava. Kunhutě se podařilo uprchnout s využitím lsti, ale Václav tu setrval ještě několik měsíců.
Po špatným zkušenostech zřejmě Václav na hrad zanevřel a po nastoupení na trůn jej zastavil Hynkovi Berkovi z Dubé.

BezdězAž král český a císař římský si Bezděz oblíbil a velice často jej navštěvoval. Právě on stojí za založením Máchova jezera, které bylo ale rybníkem, s původním názvem Velký rybník. Karel IV. také vydal zákon, který říkal, že žádný majetek královský nesmí být zastavován. I přesto, že se o to snažil, po jeho smrti například neuposlechl ani jeho syn Václav IV.

Bezděz sehrál také velmi významnou roli při tažení husitských vojsk, kdy jej využila církev. Jeho neobyvatelnosti si vážila natolik, že sem umístila některé vzácné svazky a majetek. Jejich myšlení bylo správné, hrad skutečně dobyt nebyl, ale víceméně proto, že se o to husité ani nepokoušeli.

Majitelé hradu se postupně střídali, v sedmnáctém století se dostal do rukou například rodu Valdštejnů. Ale ještě před tím než Bezděz převzali, nastal zlom v jeho historii, neboť byla poprvé překonána jeho obrana a hrad byl vypálen. I přesto se Valdštejnové rozhodli nepodlehnout a hrad zrekonstruovat a to s pomocí mnichů řádu sv. Augustina. Ti by zde měli svůj klášter. Tento záměr ale nebyl realizován.

BezdězNastává čas třicetileté války a obsazení Čech Švédy. S tím souvisí i pozdější nebezpečnost ve zdejším kraji, přesto sem opět přicházejí mniši a vezou s sebou kopii černé Madony montserracké, která byla považována za zázračnou. Lidé, poutníci, kteří je doprovázeli, tu nechali podél cesty vybudovat kapličky v počtu patnácti.

V polovině osmnáctého století je zdejší místo mnichy opuštěno, klášter zrušen a jeho vybavení z velké části vydraženo. Lidé z okolí využívají kamenů jako stavebního materiálu pro své domy a Bezděz se pomalu stává zříceninou. Rovněž k tomu přispěla i zlatá horečka lidí, toužících nalézt poklad, který zde údajně zakopali mniši.

V roce 1932 odkupuje hrad Klub českých turistů za částku 2000 Kč od posledního majitele z rodu Valdštejnů. V roce 1953 převzala péči o hrad Státní památková péče. Opravám na Bezdězu je věnováno i dnes velké množství financí, rekonstrukce pokračuje, čehož si můžete všimnout i při své prohlídce této úchvatné historické památky.

Co uvidíte na Bezdězu
V první řadě bych chtěla upozornit, že již samotná cesta na hrad je krásným zážitkem. Půjdete asi půl kilometru do kopečka, chvílemi po původních hradbách a projdete dvěma, dnes již polorozbořenými branami. Tato procházka je nádherným dobrodružstvím, a navíc máte možnost obdivovat hrad, který se tyčí nad vámi.

BezdězVzhledem ke zmiňované skutečnosti, že hrad nebyl nijak přestavován, tady můžete obdivovat například nádhernou a zachovalou kapli ze 13. století. Ta je také prvním místem, které byste měli navštívit, naleznete ji hned vlevo, po vstoupení na nádvoří. Kaple byla samozřejmě upravena, omítnuta a je tu nově položená dlažba.
Kaple byla původně zasvěcena archandělu Michaelovi. Dozvěděla jsem se, že to je z dnešního pohledu zajímavé zasvěcení, nicméně v době středověku bylo velice oblíbené. Později, v sedmnáctém století, byla kaple zasvěcena Panně Marii, v roce 1785 byla ale odsvěcena.
Černou madonu, o které se zmiňuji v souvislosti s mnichy, na hradě nenaleznete, ale můžete ji obdivovat v kostele v Doksech, kde je umístěna.

Nevynechejte ani návštěvu Královského paláce, který navazuje na kapli a je zároveň velice rozsáhlý. Najdete tu hodně místností určených původně pro krále, bohužel, první patro již neexistuje, naleznete tady ale zbytky trámů, které držely strop místností.
Hned v první místnosti se nachází klášterní hrobka, ve které bylo pohřbeno 24 mnichů.
V dalších místnostech pak můžete shlédnout například výklenek, kterým se přikládalo do kachlových kamen, prevet, neboli středověký záchod či dochovaný krb a zbytky točitého schodiště.

BezdězNaproti stojí palác Purkrabský, tedy sídlo purkrabího. Tady můžete vystoupat po schodišti do zrekonstruované místnosti pod střechou, odkud je nádherný výhled malými okny na nádvoří a zároveň se zde nachází výstava obrazů. V dolních místnostech narazíte na obrovský krb, kam si můžete i stoupnout a podívat se nahoru. Místnosti jsou to veliké a i přes rozměr krku je jasné, že kamenná stavba nemohla poskytovat teplo zdejším obyvatelům v také míře, v jaké by si tehdy představovali. Tudíž se vše řešilo přistavěním dřevěných komůrek, místností, které se z dnešního pohledu dají nazvat jakousi izolací stěn.

Vzhůru na Velkou věž
Tato věž, vysoká přibližně 34 metrů, se nachází v těsném sousedství Královského paláce. Za zmínku stojí nepochybně tloušťka jejího zdiva, která například v dolních částech dosahuje téměř 4 metrů. Vchod, kterým vejdete, je z konce devatenáctého století, ten původní je až nad ním, nahoru se chodilo až z pavlače Královského paláce.

Bezděz
Bezděz

Čeká vás nespočet úzkých a postupně se dále zužujících schodů, nahoře je možnost vystoupit pouze pro jednoho člověka, takže při větší návštěvnosti hradu budete muset mít strpení, aby se vystřídali všichni návštěvníci. Vzhledem ke své indispozici jsem se nahoru nepodívala, ale dle sdělení je shora nádherný výhled na okolní krajinu.

BezdězAť žijí mušketýři
V letních měsících se na hradě Bezděz pravidelně konají nejrůznější slavnosti. Například za naší návštěvy tady probíhalo představení skupiny historického šermu. Jednalo se zřejmě o velice efektní a atraktivní vystoupení, ale bohužel nemohu posoudit do hloubky, neboť náš syn se při výstřelu z muškety rozkřičel strachy na celé kolo tak, že jsme byli nuceni opustit tyto prostory.

Máte hlad?
Již v prostorách hradu je možné zakoupit menší občerstvení v podobě domácích klobásek či párečků. Vřele mohu doporučit, je to skutečně velice dobré jídlo.
Máte-li ovšem chuť na příjemné posezení v restauraci, pak budete muset sestoupit z výšin kopce a vydat se do stejnojmenné vesničky.
Hned pod hradem je malé občerstvení se zahrádkou, o něco dále pak restaurace v malém domečku. Já bych vám ale doporučila uhnout z hlavní cesty a navštívit nedaleko vzdálenou restauraci U Lípy. Posedět můžete venku i uvnitř, ochutnat klasická jídla nebo pokrmy připravené přímo před vašima očima na grilu, což vřele doporučuji. Děti nemají kam utéct, okolo domečku je cesta a široký trávník.

BezdězKudy na hrad
Pokud pojedete autem směrem od Prahy, pak vás povede hlavní silnice směrem na Mladou Boleslav, kde odbočíte na Doksy. Dále jeďte podle ukazatelů, rozhodně neminete cíl cesty, vše je dobře značeno, silnice je velice kvalitní a udržovaná.
Vlak vás doveze až do vesnice Bezděz, která se nachází přímo pod hradem, takže nepůjdete o nic delší cestu, než ti, kteří se přivezou ve svých plechových miláčcích. Vlaky jezdí z Prahy, Nymburka, Mladé Boleslavy, směr Doksy.

Otevírací doba a vstupné
Hrad Bezděz je na podzim, v měsíci říjnu otevřen pouze o víkendech a svátcích od 9,00 do 15,30 hodin, pak se jeho brány uzavřou do dubna, kdy jej můžete navštívit ve stejné dny i hodiny. V sezóně je otevřen mimo pondělí od 9,00 do 16,30 hodin.

Dospělý zaplatí za vstup 60 Kč, dítě 40 Kč. Vzít si s sebou můžete i psa, kterého provedete po této památce za poplatek 10 Kč. Jsou poskytovány i rodinné slevy na vstupné. Děti do 6ti let mají prohlídku zdarma.

Poznámka
Prohlídka hradu je bez průvodce, doporučuji vyžádat si u pokladny tištěného průvodce. Lépe se budete orientovat.
S průvodcem se prohlídky konají také, je vhodné se na tuto skutečnost informovat u pokladny. Bez něj ale můžete jít na hrad kdykoli.
BezdězProhlídka Bezdězu není vhodná pro kočárek. Cesta nahoru je absolutně nesjízdná pro tento druh vozítka, pokud jej nechcete celou cestu nést v ruce. Malé děti ale vystoupají bez problémů, navíc se pro ně tato cesta stane skutečným dobrodružstvím. Zvládl to jak můj syn, tak i další děti podobného věku, kterých jsme zde potkaly také dost. Dokonce jsme tu potkaly starou babičku o holi, která spolu s vnoučaty radostně a s úsměvem zdolávala poslední metry této cesty.

Na hradě si můžete zakoupit pohledy a další suvenýry, k dispozici jsou i turistické známky, poštovní známky a další sběratelské věci. Děti budou obdařeny u pokladny razítkem ze své návštěvy do deníčků. Turistickou vizitku doporučuji zakoupit v občerstvení Pod hradem, které je zároveň i prodejním místem těchto památečných lístečků.

Veškeré další informace naleznete na oficiálních stránkách hradu Bezděz.

Napsal/a: Ivča a Domča

Toto taky stojí za přečtení!

Jak vybrat přebalovací tašku na kočárek

Čekáte miminko a hledáte tašku na kočárek? Co všechno byste měli v takovém případě zvážit a proč maminkám nestačí

Čtu dál →

10 pravidel, jak oblékat děti v zimě

Venku přituhuje, nejen na horách napadla sněhová pokrývka. Zatímco my poznáme, kdy je nám zima nebo naopak příliš teplo

Čtu dál →

Tipy, jak zabavit děti na zahradě v zimě i v létě

Zahrada je pro děti osobitým útočištěm, kde mohou stále něco nového objevovat. Stačí pár vychytávek, nezbytných komponentů i vhodný

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (4 vyjádření)

 • tak to opět zírám nad tvojí pamětí….
  Já než dojdem nakonec prohlídky,už pomalu nevím kdo byl majitel původní:))))

 • Ivča a Domča
  Ivča a Domča

  Moc díky:-)
  Hanino25, znakosti vyplývají z toho, že si buď poslechnu průvodce nebo proštuduju ty tištěné materiály, nejlépe prakticky jdu přesně podle průvodců, knih. Taky porovnávám, některé památky jsme už někdy navštívila, povídala s někým atd. A fotím já, to máš pravdu:-) Přítel hlídá syna a občas taky vyfotí mě, abych měla nějakou fotku na památku:-)

  Každopádně moc díky za reakce:-)Bezděz je jedním z hradů, kde se dá najít spousta zajímavých věcí, mě moc neberou obrazy a porcelán, ale dokážu se nadchnout pro kus původního krbu, původní trámy ve zdech, hradby atd.:-)

 • Děkuji za další „pozvání“.
  Jen žasnu jaké máš vědomosti o každé cestě:)
  Z tvých článků by se fajn učil dějepis a fotky se Vám /nebo tobě?/opravdu povedli.
  Takže opět jednička s hvězdičkou:)))))

 • Barakuda

  Hrad je krásný, byli jsme tam letos o dovolené.

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist