Na výchovu dětí chytře a moudře

Rubrika: Výchovné tipy

Jak docílit toho, aby děti nezlobily? Co udělat proto, aby dosáhly úspěchů ve škole a zbytečně se nestresovaly? Je mnoho otázek, které padají při výchově našich potomků…

Určitou pomůckou by rodičům mohly být příručky a výchovní rádci, které bych vám dnes ráda představila.

Učte děti vnímat a tvořivě pracovat s jejich vlastními pocity!

deti_a_emoce_titulkaKniha Děti a emoce je určena rodičům a pedagogům, kteří vychovávají děti a ovlivňují tak jejich emocionální život. Na pozadí krátkých, emočně zabarvených příběhů dvou rodičů a jejich čtyř dětí jsou představeny nejdůležitější emoce, se kterými se my i naše děti setkáváme.

Každé emoci je věnována samostatná kapitola, která obsahuje:
– vyprávění příběhu obsahujícího určitou emoční situaci
– komentář a doporučení pro rodiče a pedagogy
– otázky k tématu a praktická cvičení ( tělesná, dechová, tvořivá dílna)
– hry rozvíjející vnímavost a další dovednosti v kontextu konkrétní emoční situace
– básničku a písničku
– náměty pro samostatná cvičení doma
– poselství kapitoly pro děti, rodiče a pedagogy

Cílem knihy je pomoci rodičům, pedagogům a všem, kteří vstupují do života dětí, rozvíjet u nich zvědavost, otevřenou mysl, sebedůvěru a sebepřijetí, zvládání strachu a dalších silných emocí, schopnost soustřední a nalézání klidu, schopnost objektivního vnímání toho, co se děje uvnitř nás i vně, schopnost naladit se na emoce blízkých, rozvíjet soucit a laskavost, sociální kompetence a pocit sounáležitosti.
Ukázky z knihy najdete tady.


Svět myšlenkových map je otevřený i dětem!

myslenkove_mapy_titulkaMyšlenkové mapy jsou nejefektivnější současnou pomůckou pro přemýšlení. Tony Buzan je jejich „vynálezcem“ a největším propagátorem a v knize Myšlenkové mapy pro děti je přístupnou a zábavnou formou představuje mladším čtenářům.

Metoda myšlenkových map dětem pomůže zefektivnit psaní poznámek a učení, zkrátit dobu strávenou nad domácími úkoly, rozvíjet kreativitu a představivost, zlepšit paměť. Naučí se nejen zefektivnit práci do školy, ale třeba i jak naplánovat narozeninovou oslavu, aniž by na něco zapomněly, nebo jak napsat dopis.

Díky knize přijdou děti na to, jak:
– Uvolnit představivost a přicházet s novými nápady.
– Snadno si pamatovat údaje a čísla.
– Dělat si lepší a srozumitelnější poznámky.
– Soustředit se a šetřit čas.
– Jednoduše plánovat.
– Zazářit u zkoušek.

Kniha je zaměřená na to, aby se děti při práci s ní bavily. Je plná obrázků, vtipů a hlavolamů, které pomohou dětem zlepšit soustředění a paměť. Je určena zejména pro děti ve věku od 7 do 14 let, na své si ale mohou přijít i starší děti, a dokonce i dospělí, kteří se doposud s myšlenkovými mapami nesetkali.
Ukázky z knihy najdete tady.


„Počítám do tří“ a další účinné triky, aby děti nezlobily

kouzlo_titulkaJedna z nejprodávanějších knih o výchově na světě – Kouzlo 1-2-3!

Jednoduchou důslednou metodou zvládnete nevhodné chování dětí, povzbudíte jejich dobré chování a posílíte své vzájemné vztahy. Samotné „kouzlo 1-2-3“ je taktika, založená na odpočítávání, které dítě výrazně motivuje ke změně chování a je velmi vhodná pro věkovou kategorii od 2 do 12 let.

VAŠE TŘI RODIČOVSKÉ ÚKOLY
Vždycky je užitečné mít jasný popis práce.

Jako rodiče máme tři odlišné úkoly a každý z nich vyžaduje jinou strategii. Každý z těchto tří úkolů je jasně odlišený, zvládnutelný a důležitý. Tři rodičovské kroky jsou také vzájemně provázané; úspěch každého z nich závisí do určité míry na ostatních. Ignorovat kterýkoli z těchto úkolů můžete jen na vlastní nebezpečí! Splňte tyto tři úkoly dobře a bude z vás skvělá máma nebo táta. První dva rodičovské úkoly se týkají kázně/chování, třetí se soustředí na vztah rodič/dítě.
Rodičovským úkolem č. 1 (II. a III. část knihy) je kontrola nesnesitelného chování. Nikdy se vám nebudou vaše děti líbit a nikdy s nimi nebudete vycházet, pokud vás budou neustále dráždit chováním jako fňukání, hádání, popichování, dotírání, záchvaty vzteku, křik a praní se. V Kouzlu 1-2-3 se naučíte nesnesitelné chování „počítat“ a budete příjemně překvapení, jak je tato jednoduchá technika účinná!
Úkolem č. 2 (IV. část knihy) je povzbuzování dobrého chování. Povzbudit dobré chování, např. když si po sobě dítě uklidí, jde spát, je galantní nebo si udělá domácí úkoly, vyžaduje větší úsilí – jak pro rodiče, tak pro dítě – než kontrola chování nežádoucího. Naučíte se sedm jednoduchých metod, jak u svých dětí podporovat pozitivní jednání.
V závěrečné V. části se naučíte několik hodnotných a nepříliš obtížných způsobů, jak zvládnout rodičovský úkol č. 3: posílení vašeho vztahu s dětmi. Některým rodičům stačí úkol č. 3 jen připomenout; jiní musejí tvrdě pracovat na tom, aby si zapamatovali, že ho mají plnit. Věnovat pozornost kvalitě vašeho vztahu s dětmi vám pomůže s úkoly 1 a 2 – a naopak.
Jak naše tři úkoly souvisejí s vřelými/náročnými rodičovskými rysy? Jak už jste možná uhodli, taktika úkolu č. 1 – kontroly nesnesitelného chování – závisí takřka kompletně na vyžadující rodičovské roli. Žádná velká vřelost ani váhání! Naopak třetí úkol, posilování vztahů, souvisí takřka výhradně s vřelou stránkou rodičovské rovnice. A nakonec úkol č. 2, povzbuzení dobrého chování, zaměstná jak vřelou, tak náročnou strategii.
Ukázky z knihy najdete tady.


Méně je někdy více ve výchově samostatných, zodpovědných a silných dětí

vychova_bez_blbych_kecu_titulkaMnoho věcí ve výchově se dá úspěšně řešit i bez zbytečných řečí. Rodičovství nesmí být ani příliš mnoho, ani moc málo. Prostě tak akorát.

S humorem napsaná příručka Výchova bez blbých keců je určena každému rodiči, který už je unavený z věčného uklízení věcí po dětech, krocení sourozeneckých šarvátek a vykonávání veškeré práce v domácnosti. Její myšlenka má dlouhodobé uplatnění, protože ze své podstaty věří v děti samotné – což se v dnešní době přehnaně starostlivých rodičů jeví doslova jako záblesk zdravého rozumu.

Výchova bez blbých keců je nezbytností pro každou rodinu, která chce tvořit tým vystavěný na upřímnosti a vzájemné důvěře a má zájem vychovávat silné děti, které umějí řešit problémy.
Vicki Hoefle se více než dvacet let věnuje rodičům s dětmi, přičemž při práci kombinuje své dlouholeté praktické zkušenosti se znalostmi adlerovské psychologie. Je tvůrkyní programu Parenting On TrackTM. Zavádění těchto strategií do skutečného světa vyzkoušela na vlastní kůži ve své rodině s pěti dětmi.

Lepicí páska funguje: Příběhy skutečných dětí od „přelepených“ rodičů

Když se rodiče odhodlají použít pomyslnou lepicí pásku k tomu, aby prolomili svůj panovačný styl rodičovství a vyměnili ho za méně zúčastněný přístup zaměřený na kvalitní vztah, děti tím získají příležitost objevovat, že chyby jsou součástí jejich života a že mají vše, co je třeba, aby se z nich zotavily. Učí se, jak zvládat frustraci, zklamání, odmítnutí i nepříjemnosti bez přehnaných reakcí, obviňování, vzteku nebo výstupů.
Tyto děti nechodí za matkou a otcem pro každou odpověď, ale sledují svůj vlastní vnitř ní kompas jako vodítko, než je požádají o pomoc. Objevují také, co mají rády (krůtí sendviče, ne čokoládovou pomazánku; sprchu, ne vanu; šaty, ne šortky), protože jejich rodiče jim důvěřovali ve věci rozhodování (i rozhodování s následky, jako nevstat na zazvonění budíku, nevyprat si prádlo nebo si zapomenout svačinu), takže se děti naučily důvěřovat samy sobě.
Rodiče, kteří nechávají své děti s důvěrou upadnout a zase vstát, vychovávají uvažující, zapojené, nezávislé, spolupracující, zodpovědné, odolné děti schopné řešit problémy, které se dokážou orientovat ve světě kolem sebe s lehkostí a úžasem. Tyto děti jsou ochotny podstupovat riziko, zkoušet nové věci, omlouvat se, nahrazovat škody a plně se zapojit do lidské zkušenosti. Pečují o vztahy, které mají se členy své rodiny, a jsou ochotné udělat vše, co je třeba, aby tyto vztahy udržely zdravé.
Ukázku z knihy najdete tady.


Zvládněte stres!

stres_ve_skole_titulkaStres – žádná jiná profese tímto nebezpečným fenoménem netrpí do té míry jako učitelé. Stres má dramatické dopady na školu, žáky a především na samotné pedagogy. Týká se to zejména nadšenců, kteří se své práci věnují naplno a berou ji odpovědně.

STRES VE ŠKOLE vám ukáže cestu, jak se s tímto vyčerpávajícím problémem vypořádat.

Příklady z každodenního života, praktická cvičení zaměřená na individuální řešení těžkých situací a nové, inovativní metody zvládání stresu dělají z této přehledně uspořádané příručky nepostradatelného pomocníka pro každého učitele, který je vystaven stresu.

Autorka:
Dr. phil. Petra Buchwald vystudovala pedagogiku, psychologii a sociologii a působí jako profesorka na univerzitě ve Wuppertalu v Institutu pro výzkum vzdělávání, který je součástí School of Education. Jako prezidentka mezinárodní společnosti STAR (Stress and Anxiety Research Society) zabývající se výzkumem stresu a úzkosti má v této oblasti dlouholeté zkušenosti.
Ukázky z knihy najdete tady


Využíváte při výchově svých dětí výchovných příruček?

Napsal/a: Iveta Pešková

Toto taky stojí za přečtení!

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (1 vyjádření)

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist