Pilotní projekt zacílený na zvýšení zaměstnanosti mladých lidí odcházejících z dětských domovů nyní vrcholí

Rubrika: Pomoc

Společnost Accenture Central Europe společně s Nadací Terezy Maxové dětem zahájila v březnu tohoto roku projekt strategické filantropie zaměřený na zvýšení zaměstnanosti mladých lidí z dětských domovů. Nyní na podzim projekt vrcholí.

80 dětí zařazených do tohoto pilotního programu díky tomu mají více jasno o své budoucnosti a osobním rozvoji, získali praktické zkušenosti nutné k získání zaměstnání,  lépe si uvědomili omezující vlivy, které si nesou ze své původní rodiny a jak je lépe překonávat, jak úspěšněji prezentovat sami sebe ve společnosti a další dovednosti. Projekt Accenture Academy, který je součástí celosvětové iniciativy Schopnostmi k úspěchu (Skills to Suceed), byl zahájen v osmi dětských domovech. Jeho cílem je zvýšit vzdělanost a efektivně připravit mladé lidi ve věku 15-19 let vyrůstající v ústavní výchově na samostatný život.

Mladí lidé opouštějící ústavní výchovu jsou jednou z nejzranitelnějších skupin společnosti. Díky nedostatečnému vzdělání, chybějícím vzorům či motivaci a nedostatečným možnostem se často ocitají v začarovaném kruhu. V důsledku toho se mladí lidé brzy po opuštění ústavní péče stávají závislými na sociálních dávkách, dávkách v hmotné nouzi a další podpoře. Mnoho z nich má problémy se zákonem, někteří končí i ve vězení.

„Zaměstnanci společnosti Accenture si uvědomují nelehkou situaci mladých lidí, kteří neměli to štěstí vyrůstat ve stabilním rodinném prostředí. Vzdělávací projekt „Accenture Academy“ je jen logickým vyústěním naší dlouhodobé spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem. Cílem projektu je podat mladým lidem z dětských domovů pomocnou ruku a podpořit je ve volbě profese a studia  na které mají talent a mohou v nich  být úspěšní. Věříme, že pomůžeme-li jim při prvních krocích v samostatném životě, mají větší šanci ty další kroky zvládnout sami. Projekt souzní s klíčovým posláním iniciativy Schopnostmi k úspěchu, protože podporuje mladé lidi, kteří se chtějí učit, být v životě úspěšní a v širším smyslu podporuje  trvale udržitelnou ekonomickou vitalitu celé společnosti,“ říká Zuzana Štíhlová,  ředitelka marketingu společnosti Accenture v České republice.

 

Z uvedených  důvodů  přichází společnost Accenture a Nadace Terezy Maxové dětem v rámci konceptu společenské odpovědnosti celosvětové iniciativy Schopnostmi k úspěchu s projektem Accenture Academy. Jeho primárním cílem je:

 • Zvýšení vzdělanosti u dětí z dětských domovů
 • Zajištění jejich dostatečné motivace k osobnímu/profesnímu rozvoji?, a to individuálním přístupem k potřebám dětí a mladých lidí
 • Nabídka možností studia a prevence proti „šablonovitému“ přístupu při volbě povolání
 • Zajištění praktických zkušeností z pracovního prostředí
 • Podpora při hledání zaměstnání

 

Pro informaci, za rok 2009 opustilo 1167 mladých lidí ústavní výchovu z titulu zletilosti (zdroj: MPSV). Nikde však není k dispozici ucelený údaj o tom, kolik z nich získá práci a dlouhodobě si ji udrží a kolik spadne do sociální sítě a je závislých na státní podpoře.

S cílem mít ještě ucelenější obrázek o celé problematice udělali nedávno zaměstnanci Nadace Terezy Maxové dětem odhad nákladů státu na státní podporu mladých lidí opouštějících ústavní výchovu, a také odhad úspor zaznamenal státní rozpočet, v případě, že se podaří zaměstnat 10, 50 či 100 mladých lidí z DD.

Míra státní podpory pro nezaměstnané mladé lidi opouštějící dětské domovy

Příspěvek na živobytí (vynaložený na 1 osobu)
1. – 6. Měsíc 3 126 Kč / osoba / měsíc
od 6. Měsíce 2 020 Kč / osoba / měsíc
Celkem za rok 30 876 Kč / osoba
Příspěvek na bydlení až 5 000 Kč / osoba / měsíc
 

Pro představu – jaké úspory by zaznamenal státní rozpočet, v případě, že se podaří zaměstnat 10, 50 či 100 mladých lidí z DD.

Roční úspora státu při zaměstnaní mladých lidí z DD:

Počet Příspěvek na živobytí Příspěvek na bydlení Celkem
10 lidí 308 760,00 Kč 600 000,00 Kč 908 760,00 Kč
50 lidí 1 543 800,00 Kč 3 000 000,00 Kč 4 543 800,00 Kč
100 lidí 3 087 600,00 Kč 6 000 000,00 Kč 9 087 600,00 Kč
150 lidí 4 631 400,00 Kč 9 000 000,00 Kč 13 631 400,00 Kč

Vzdělávání a rozvoj mladistvých je postaven na praktických zkušenostech typu – návštěva úřadu práce, pracovně-právní minimum – práva a povinnosti zaměstnance, seznámení s pracovními agenturami v regionu, seznámení s hledáním práce na internetu, nácvik přijímacího pohovoru, komunikační dovednosti, zásady psaní životopisu, obsah pracovní smlouvy, možnosti rekvalifikačních kurzů, možnosti podpory v nezaměstnanosti/sociálních dávek a další.

Jedna z klientek programu o projektu říká. „Projekt Accenture mi do života dal mnoho. Učíme se zde, jak se o sebe postarat, jak si můžeme najít bydlení, práci a další věci. Celkově vzato nám to dává do života určitě mnoho. Vnímám to jako přípravu na to, až se  rozhodnu postavit na své vlastní nohy a vyjít do světa. Věřím, že když se ocitnu v nouzové situaci, vzpomenu si, jak jsme si o tom v minulosti povídali a jak problém můžeme vyřešit. Myslím si, že tento projekt by pomohl  opravdu všem, nejen dětem z dětských domovů, ale i dětem a studentům přímo z  rodin.“

Do pilotní fáze projekt Accenture Academy byly vybrány tyto dětské domovy :

 • DD Potštejn,
 • DD Hranice na Moravě,
 • DD Písek,
 • DD Nové Strašecí,
 • DD Příbor,
 • DD Ústí na Labem,
 • DD Frýdlant,
 • DD Krnsko

Velmi si vážíme toho, že společnost Accenture i její zaměstnanci se zodpovědně, konkrétně a efektivně postavili za zlepšení situace mladých lidí, kteří odcházejí z dětských domovů a jsou jednou z nejzranitelnějších skupin obyvatel. Troufám si tvrdit, že svým nastavením, individuálním a dlouhodobým přístupem, stejně jako celostátní působností se projekt Accenture Academy řadí mezi unikátní v České republice. Moc nás proto těší, že jsme jeho nedílnou součástí,“, uvedla ředitelka nadace, Terezie Sverdlinová.

Projekt Accenture Academy je realizován prostřednictvím prověřené a zkušené neziskové organizace – Člověk hledá člověka o.s. a nabízí celoroční intenzivní práci case managerů působících v zúčastněných dětských domovech. Projekt bude realizován dlouhodobě v jednotlivých dětských domovech, tj. v prostředí, které děti důvěrně znají. Díky nastavení projektu, které počítá s individuální prací s mladými lidmi, je dané řešení z hlediska docílení efektivity optimální.


Představení celosvětové iniciativy Skills to Succeed

Iniciativa Schopnostmi k úspěchu (Skills to Succeed) je zaměření společenské odpovědnosti Accenture na vzdělávání lidí po celém světě. Cílem iniciativy Schopnostmi k úspěchu je, ve spojení se strategickými partnery, vzdělávat lidi po celém světě pěstováním schopností, které jim umožňují účastnit se přispívat do ekonomiky i celé společnosti. Accenture a Nadace Accenture v průběhu tří let poskytnou 100 milionů dolarů – v investicích na lokální i globální úrovni – a rovněž i schopnosti svých zaměstnanců a jejich čas na podporu úsilí o společenskou odpovědnost.

Rozvoj lidí k dosažení vyšší úrovně výkonnosti byl vždy klíčovým prvkem způsobilosti naší společnosti a jejím charakteristickým rysem,“ řekl William D. Green, předseda a výkonný ředitel společnosti Accenture. „Iniciativa Schopnostmi k úspěchu využívá této zkušenosti a expertních znalostí k tomu, aby ji předávala lidem, kteří se chtějí učit a zvyšovat úroveň své úspěšnosti, a tím jim umožňuje vytvářet trvale udržitelnou ekonomickou vitalitu pro ně samotné i jejich rodiny a společenství.

V současné době má společnost Accenture více než 80 iniciativ Schopnostmi k úspěchu, které jsou zaměřeny na budování schopností lidí po celém světě. Projekty jsou realizovány především v Africe, Brazílii a v Indii, na Filipínách a v Kambodže, ve Španělsku, Velké Británii i ve Spojených státech.

O iniciativě Schopnostmi k úspěchu:
Iniciativa Schopnostmi k úspěchu je zaměření společenské odpovědnosti Accenture, která vzdělává lidi po celém světě – budováním schopností, které jim umožňují účastnit se a přispívat ekonomice i společnosti.

Společnost se zavázala do roku 2015 poskytnout 250 000 lidem po celém světě schopnosti pro získání práce nebo vybudování vlastního podnikání. K dosažení tohoto cíle bude Accenture pokračovat ve spolupráci se strategickými partnery, kteří sdílejí její záměry v budování. Současnými partnery jsou, mezi jinými, organizace Nadace Terezy Maxové dětem, Enablis, Genesys Works, Oxfam, Passerelles Numériques a Youth Business International. Accenture navíc nabízí svým lidem možnost dobrovolné činnosti a rozšiřuje svůj vliv replikací a přizpůsobováním úspěšných aktivit.

Accenture a Nadace Accenture poskytnou do konce roku 2013 více než 100 milionů USD – na globální i místní úrovni, stejně jako příspěvky času a zkušeností zaměstnanců společnosti – na podporu úsilí o společenskou odpovědnost.

Napsal/a: Tisková zpráva

Toto taky stojí za přečtení!

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist