Negramotní ve věci vlastního zdraví

Rubrika: Životní styl

Ve vyspělých zemích se sice podařilo odstranit analfabetismus, nicnémě na „negramotnost“ narážíme stále. Například počítačovou gramotností se u nás může pochlubit jen zhruba každý čtvrtý. A hovoří se o dalších typech sekundární (ne)gramotnosti – jedna z nejzávažnějších se týká našeho zdraví…

Řešíme-li například trvalé bolesti zad jen každodenním polykáním analgetik, nedokážeme-li poskytnout první pomoc zraněnému nebo nerozumíme-li údajům o nutriční hodnotě konzumovaných potravin, postrádáme takzvanou zdravotní gramotnost. Člověk, který neumí zacházet s informacemi o zdraví, se snadno stává obětí manipulace farmaceutického či potravinářského průmyslu i dalších subjektů. Neodolá a zakoupí si ten či onen preparát nebo službu s dobrým pocitem, že udělal něco pro své zdraví. Často přitom nehledí na peníze, protože zdraví je přece to nejcennější! Značnou investicí tak lze ukonejšit špatné svědomí kuřáků, nezdrženlivých konzumentů čehokoli či nepřátel pohybu. Ego-obranné mechanizmy mohou po takové koupi dokonce zlepšit subjektivní pocit zdraví. Ve skutečnosti se však zpravidla jedná o investici do zcela zbytečného produktu – komercionalizace zdraví se stává skutečným fenoménem doby. Přitom odhalit prostý fakt, že například inzerovaná výjimečnost určitého léku spočívá pouze v atraktivním obalu, vyžaduje často opravdu jen dovednost číst a ochotu přemýšlet o informacích.

Dokážeme-li se poučeně rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost, jsme na správné cestě ke skutečné svobodě. Kdo však dokáže čelit tlaku médií, odmítat požadavek na výkon a hlavně nespěchat? Příslovečná uspěchanost dnešní doby je navíc většinou naprosto neúčelná. Spěcháme, abychom měli více času, který mnohdy ani nedokážeme smysluplně využít. Spěch přitom souvisí se zdravím dosti zásadně. Předně je příčinou řady úrazů, zejména v dopravě. Spěch při jídle vede k poruchám trávení, napomáhá rozvoji peptických vředů i celkové neurotizaci osobnosti. Ostatně ten, kdo stále spěchá, nemá ani čas získávat kvalitní informace a přemýšlet o nich, nemá čas tříbit svou schopnost pracovat s jazykem a musí se spoléhat na často povrchní a zavádějící interpretace jiných. Prázdnota vlastní mysli je pak nahrazována kvanty často zbytečných informací a aktivit. Aby si moderní člověk dokázal poradit s nároky dnešní civilizace, potřebuje především zázemí a čas na učení, na práci s informacemi. V oblasti zdraví se přitom jedná o informace velice různorodé.

Zdravotní gramotnost je, když…

Funkční zdravotní gramotnost představuje prostou schopnost zacházet se zdravotnickými informacemi, například ohledně rizikových faktorů životního stylu. Má ji ten, kdo si umí příslušné informace nejen obstarat, ale také se jimi řídit. Může být i výsledkem autoritativní zdravotní výchovy. V éře centralistického zdravotnictví však byla situace v mnohém jednodušší a přehlednější. Lidé nemuseli řešit takové problémy, jako je svobodná volba lékaře, orientace v nepřeberném množství léčiv a zdravotních pomůcek, využívání služeb alternativní medicíny… S větší osobní odpovědností za vlastní zdraví se však objevují negativa v podobě neochoty navštěvovat preventivní lékařské prohlídky, odborníci upozorňují na neschopnost veřejnosti poskytovat první pomoc a podobně.

Interaktivní zdravotní gramotnost předpokládá činorodý přístup občanů, kteří se stávají rovnocennými partnery zdravotníků a jsou motivováni své zdraví posilovat a chránit. Příkladem může být svépomocná skupina lidí stižených určitou chorobou a jejich přátel, která mnohdy podnítí i systémovou změnu v určité oblasti zdravotní péče. K takové formě gramotnosti už nestačí jen zdravotnická osvěta, ale cílevědomá výchova ke zdraví, jež je mimo jiné nedílnou součástí základního vzdělávání. Výchova ke zdraví zahrnuje i osobnostně sociální výchovu a klade důraz na komunikaci. Samo zdraví je pojato široce – jako bio-psycho-sociálně-spirituální pohoda člověka. Výchova ke zdraví není pouze záležitostí školy, ale především neformálního prostředí rodiny, podílejí se na ní média i další společenské instituce.

autor: Michal Zvírotský, Psychologie Dnes 9/2007
Jedná se o ukázku z časopisu Psychologie Dnes, vydává Portál

Napsal/a: Michal Zvírotský

Toto taky stojí za přečtení!

Hravé kostky: Objevte říši kouzel i pestré barvy globálního světa

Na začátku byla… kostka. Ale nebyla obyčejná. Za vším stojí Dán Öle Kirk Christiansen. V roce 1932 zakládá firmu Lego,

Čtu dál →

Ta nejmenší miminka cítí lásku skrze dotek

Něžný dotek je nesmírně důležitý pro vytváření vzájemného vztahu rodiče s miminkem. Novorozenci ještě nemají plně vyvinutý zrak a o

Čtu dál →

Jak vybrat postel do dětského pokoje?

Výběr postele je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí při zařizování dětského pokoje. Pokud má dítě ničím nerušený a kvalitní spánek,

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist