Otravy u dětí

Rubrika: Úrazy a první pomoc

7344_pillsOtravy u dětí se vyskytují v každém věku a patří mezi jedny z nejčastějších úrazů u dětí. Příčiny jsou zde různé a liší se hlavně podle věku dítěte.

U novorozenců se s otravami setkáme velmi málo a pokud ano, pak tato otrava může být způsobena například jako důsledek léků, které byly podány matce v pozdních stádiích porodu, především z důvodu chybného dávkování léku.

Nejčastější jsou otravy u starších kojenců a batolat, u dětí mezi 2-5 rokem věku. Děti jsou v tomto období velmi zvídavé a jakákoliv lahvička s neznámým obsahem je pro ně velké lákadlo. Jsou to otravy především různými léky a chemikáliemi. Rodiče si proto musí dávat opravdu velký pozor na to, aby všechny tyto pro dítě nebezpečné látky ukládali mimo jejich dosah, nejlépe do uzamykatelných skříněk. Zároveň je nesmírně důležité děti v tomto věku nepodceňovat, protože stačí jen pár vteřin, kdy maminka nechá otevřenou lahvičku s léky na stolku, a neštěstí je hned. Děti jsou, jak všichni víme, velice rychlé, co se týká jakýchkoliv pohybů. Takže v tomto věku je opravdu nejdůležitější prevence.

U starších dětí a dospívajících se setkáváme především s otravami alkoholem, po aplikaci drog a také s otravami suicidiálními, tedy sebevražednými. I tady je důležitá prevence z řad rodičů, kdy je nutné potomka „hlídat“ ve smyslu co dělá, kam chodí a především je nutné s ním komunikovat. Pokud Vám bude Vaše dítě důvěřovat, rádo se Vám svěří se svými problémy a Vy je můžete s ním řešit. V době dospívání dochází kromě jiného i k psychickým změnám a dospívající potomek se může tak nešťastně zamilovat, že pak nevidí jinou možnost než „smrt“. Co se týká otrav alkoholem, tak ty bývají často způsobeny jednak tím, že dítě nezná svou míru a účinky alkoholu, a dále tím, že dětský organismus samozřejmě snese daleko méně, než organismus dospělého člověka.

Příznaky otrav se liší podle typu toxické látky, množství a doby působení látky na organismus. I při pouhém podezření na otravu dítěte je nutné dítě okamžitě dopravit k lékařskému ošetření nebo zavolat rychlou záchrannou pomoc. Platí zde pravidlo „čím rychleji, tím lépe“.
Příznaky otrav jsou opravdu různé, rodiče by měli na otravu pomýšlet když:
– mají svědectví nějaké osoby ( i jiného dítěte ) o požití látky, která může otravu způsobit
– když poblíž dítěte naleznou léky či jiné chemikálie (dítě nemusí být bezpodmínečně v bezvědomí!!)
– při zjištění přístupu dítěte k toxické látce a současném nalezení „stop otravy“ – potřísnění, zápach, neobvyklá příměs ve zvratcích dítěte
– náhle vzniklé a jinak nevysvětlitelné změny poruchy chování a stavu dítěte – zvracení, křeče, poruchy vědomí, dýchání, prokrvení, arytmie ( rychlá a nepravidelná srdeční akce )

Další zásadou je, aby rodiče zajistili a předali zdravotnickým pracovníkům případné zvratky, stolici, krev a samozřejmě i lahvičky a další nádoby, ve kterých byla toxická látka umístěna, taktéž různé plody, houby a podobně. Toto je velmi důležité pro diagnostiku otravy a další léčení dítěte a lékařům právě tyto nálezy pomáhají v urychlení diagnózy a stanovení další léčby.

Mezi časté otravy patří otravy léky. Každý lék ovšem působí jinak, a to i při předávkování. Je důležité nezapomínat na to, že i obyčejný Paralen může pro dítě znamenat velké nebezpečí. Právě po otravě paracetamolem, tj.látkou ze které se Paralen skládá, je závažným důsledkem poškození jater, které se mnohdy projeví až po 2-7 dnech a může mít opravdu fatální důsledky. Co se týká léků z řad barbiturátů, sedativ, benzodiazepinů, ty působí velmi rychle. Při akutním předávkování vyvolávají kardiorespirační útlum, tj. zpomalení veškeré činnosti srdeční a dýchacího systému a útlum centrálního nervového systému. To znamená, že děti při předávkování upadají do bezvědomí, jejich dýchací a srdeční činnost se zpomaluje. Při otravě salicyláty, tj. léky jako je Acylpyrin, dochází naopak ke zrychlenému dýchání, zvyšuje se tep, dítě může zvracet, je neklidné, zmatené, mohou se objevit křeče i oběhový kolaps.
Při předávkování alkoholem je u dětí velmi běžná hypoglykémie, tj. snížení cukru v krvi, děti opět upadají do bezvědomí.
Otravy houbami patří opět mezi velmi časté intoxikace. Nejzávažnější jsou otravy muchomůrkou zelenou a bílou a závojnatkou olovnatou. U otrav houbami platí, že zde nejde o množství, ale o druh požité houby. Otravy se projeví malátností, bolestmi hlavy, dítě má kolikovité bolesti břicha, pocit na zvracení, po kterém následuje velmi prudké bolestivé zvracení, má prudký průjem a tím ztrácí hodně tekutin. Při opravdu těžkých otravách, které také nejsou vyjímečné, dochází k bezvědomí, křečím, může dojít k zežloutnutí kůže jako následek poškození jater a bohužel poté ke smrti následkem selhání jater nebo oběhového systému.
Otrava oxidem uhelnatým patří také mezi časté otravy. Stačí si připomenout situaci, kdy tatínek opečovává své auto v garáži, samozřejmě nastartuje, aby si poslechl pěkný zvuk motoru svého miláčka a jeho zvídavý potomek, velikostí nepřevyšující auto, stojí pěkně u výfuku nebo někde poblíž a vdechuje tyto plyny. A neštěstí je tady. Tatínkové, pokud chcete svému potomkovi ukázat v celé nádheře svého plechového miláčka, ukažte mu ho někde venku, na volném prostranství a dávejte pozor, kde se potomek nalézá. Oxid uhelnatý působí velmi toxicky na srdce, játra a mozek. Příznaky se u této otravy liší podle koncentrace plynu. Při příliš vysoké koncentraci nastává během několika minut smrt! U menších koncentrací, ale stejně nebezpečných, se u dítěte projeví neklid, zvyšuje se mu tep a srdeční akce, hučí mu v uších, chce se mu zvracet, je ospalé, točí se mu hlava a má nasládlou chuť v ústech. V pozdějším stadiu se objevuje bledost, která se mění na třešňově červenou barvu, hlavně na rtech a nehtech, dítě zvrací, má křeče a upadá do bezvědomí
Rovněž otravy benzinem a petrolejem patří mezi ty časté. Tady je důležité myslet na to, že otrava nemusí vzniknout jen požitím, ale i vdechnutím.U těchto typů otrav se pak setkáváme s těžkým postižením plic, kdy dochází k otoku a zánětům plic.
Inhalace rozpouštědel je další kategorií otrav. Účinek nastupuje během několika minut. Závisí také na inhalované substanci. Bývá zde počáteční vzrušení s euforií, často s kýcháním, kašláním, sliněním, pocitem na zvracení i zvracením. Opět může vést k útlumu centrálního nervového systému, které se projeví zmateností, halucinacemi, agresivitou. Celá situace vede k záchvatům a selhání srdce a plic. Smrt může nastat z důvodu plicního či jaterního selhání apod.

Jaká je tedy první pomoc ze strany rodičů,když dojde k otravě?
U otrav, které vznikly požitím toxické látky ústy, je nutné vyvolat zvracení. Ale pozor – zvracení nevyvoláváme u otrav kyselinami a louhy a u dítěte, které je v bezvědomí. Tady hrozí udušení následkem aspirace, tj. nechtěnému vdechnutí.
Při potřísnění kůže toxickou látkou okamžitě postižené místo opláchnout vodou.
Při poleptání očí je nutné oči vypláchnout pod tekoucí vodou.
Pokud se dítě nadýchá nebezpečných látek ve formě plynů, pak je důležité ho co nejdříve vynést na čerstvý vzduch.
Pokud dojde k zástavě srdeční činnosti a dýchání, okamžitě je nutné zahájit umělou srdeční masáž a umělé dýchání.
A samozřejmě co nejdříve zavolat rychlou lékařskou pomoc. Do příjezdu lékařské pomoci uložte dítě do stabilizované polohy, zabráníte tím aspiraci a zástavě dýchání.
Je nutné myslet na to, že i když má rodič pouhé podezření na otravu a dítě nemá nijak výrazné známky otravy, přesto je vždy nejlepší obrátit se na lékařskou pomoc a otravu vyloučit. Zabrání se tím postižení dítěte a dalším fatálním následkům.

Napsal/a: Iveta Pešková

Toto taky stojí za přečtení!

Spoření pro děti: jaké máte možnosti?

S novým přírůstkem do rodiny je čas začít myslet na budoucnost. Chcete-li svým ratolestem zajistit lepší start do života, neměli

Čtu dál →

Jak vybrat ty pravé plenky pro novorozené miminko?

Očekávání miminka sebou nese spoustu radosti, ale také rozhodování a nákupů. Jednou z věcí, bez kterých se určitě neobejdete,

Čtu dál →

Péče o první dětské zoubky

„Mléčné zuby stejně vypadají a narostou nové.“ Je to pravda, ale i přesto je potřeba se o už od

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist