Nebezpečné popáleniny

Rubrika: Úrazy a první pomoc

258232_sepia_childs_series_2Popáleniny patří k nejčastějším úrazům dětského věku. Popáleniny patří do skupiny termických poranění, které vzniká dlouhým, přímým nebo nepřímým působením vysoké hodnoty tepelné energie na organismus…

U dětí se nejčastěji setkáváme s popáleninami, které způsobilo slunce, oheň, vařící voda nebo horká pára, elektrický proud nebo například horké plotny na sporáku. Rovněž se do kategorie popálenin počítají chemická poranění, tj. poleptání. Popáleniny patří k nejzávažnějším poraněním, mohou vyvolat nepříznivé reakce organismu, jsou náročné na ošetřování, mají dlouhodobé fyzické a psychické následky pro zraněného.

Děti od narození do 3 let – nejčastěji se v této věkové skupině setkáme s opařeninami. U novorozenců a kojenců není výjimkou popálení dutiny ústní z horkých dudlíků u ohřívaných lahví s kojeneckou výživou.
Děti od 5 do 15 let – v této věkové skupině ubývají opaření, ale přibývají popáleniny plamenem a elektrickým proudem.
Děti nad 15 let – nejčastěji se zde setkáme s popáleninami důsledkem elektrotraumatu. Velký vliv tu má na vznik také účinek alkoholu.

Lidská kůže toleruje teploty do 40°C, popáleniny vznikají při teplotách vyšší jak 45°C. Brzy po popálení dochází k tvorbě otoků. Mezi komplikace popálenin patří infekce, ztráty tepla a vody. Je důležité vědět, že popálené místo není nikdy sterilní, jak se často lidé mylně domnívají.

Závažnost popáleniny je dána hloubkou, rozsahem, celkovým stavem organismu, lokalizací popáleniny a její příčinou. Zároveň zde hraje velkou roli věk, kdy děti do 5 let jsou rizikovou skupinou vzhledem k velikosti těla. U této věkové skupiny také dochází často k úmrtí následkem závažných popálenin.
Nejzávažnější lokalizací pro popáleniny jsou obličej, krk, ruce, genitál a plosky nohou. Důležitá je také hloubka postižení. Pokud se jedná o povrchní poranění, jde o částečné poškození kůže, kdy jsou ještě zachovány například vlasové folikuly, mazové a potní žlázky a je tedy možnost spontánní epitelizace (hojení). Jestliže ale popálenina způsobí hluboké poranění, znamená to ztrátu kůže v celé tloušťce a tedy i postižení hlubších struktur. Hloubku popálenin dělíme na stupně:
I. stupeň – povrchové postižení kůže. 2-3 dny přetrvává zarudnutí, místo je bolestivé, ale po cca 10 dnech dochází ke spontánnímu zhojení.
II.stupeň A – povrchové postižení kůže s částečným zasahováním do podkoží a tvorbou puchýřků. Místo je bolestivé, ale dochází po cca 14 dnech opět ke spontánnímu zhojení.
II. stupeň B – hluboké postižení kůže a podkoží, které je velmi bolestivé a projevuje se tvorbou puchýřů a mokvajících ranek.
III. stupeň – hluboké postižení kůže, podkoží a hlubších vrstev, kdy dochází ke ztrátě kůže v celé své tloušťce a příznakem je také necitlivost povrchu kůže.
Rozsah popálené plochy se u větších dětí hodnotí podle Walleceho pravidla devítky (hlava a krk = 9%, horní končetina = 9%, dolní končetina = 18%, přední a zadní část trupu každá = 18%, genitál = 1%). U malých dětí se jako měřítka používá velikost dlaně s prsty postiženého dítěte, kdy tato plocha znázorňuje 1% tělesného povrchu.
Závažnost popáleniny také zvyšuje celkový stav organismu, kdy při různých nemocech, alergiích či při užívání některých léků se tato závažnost zvyšuje.
Nejzávažnějším problémem popálenin je popáleninový šok. Jeho závažnost je opět dána věkem, kdy malé děti patří do rizikové skupiny. Popáleninový šok se rozvíjí u dětí do 3 let při zasažení nad 5% tělesného povrchu, u dětí 3-15 let při zasažení nad 10% tělesného povrchu. Zrádnost šoku je v tom, že na první pohled není vidět, příznaky se totiž rozvíjí až několik hodin, ale samotný šok je „nastartován“ v podstatě ihned po úrazu. Šok vzniká u těžkých popálenin, kdy dochází k poruchám propustnosti cév, rozvíjí se velké otoky, vznikají velké puchýře, dochází k poruchám zásobování kůže kyslíkem. Organismus ztrácí tekutiny.

Jak se chovat při popálení dítěte:
1) Základem je přerušit kontakt s termickou noxou, tedy s příčinou popálení. U popálení elektrickým proudem nezapomeňte vypnout zdroj elektrické energie! Pokud na dítěti hoří šaty, co nejrychleji ho povalte i násilím na zem, zakryjte například dekou a koulejte po zemi až dojde k uhašení.
2) Nesnažte se u větších popálenin sundávat z dítěte oblečení, které hořelo apod. Zbytečně ještě více poraníte kůži, která je již tak dost poškozená.
3) Sundejte dítěti všechny náramky, prstýnky, řetízky, řemínky, boty, těsné oděvy apod., ještě dříve než nastoupí otok. Toto platí samozřejmě tam, kde se nejedná o situaci, kdy hořely šaty dítěte apod.
4) Popálené místo intenzivně a bezprostředně po popálení asi 20 minut ochlazujte studenou vodou, ne vodou ledovou. Teplota vody by měla být asi 8°C. Ochlazujte pouze postiženou část těla, při celkovém chlazení může dojít k podchlazení nebo rozvoji šoku.
5) U menších popálenin, kde není nutná návštěva lékaře, po ochlazení přiložte na popálené místo sterilní obvaz na popáleniny. Tyto obvazy jsou již předem napuštěny speciálním gelem. Také lze použít suchý sterilní obvaz a lékařskou vazelínu zakoupenou v lékárně. Není vhodné přikládat pouze suchý obvaz, neboť přilne k ráně a špatně se sundává.Suchý sterilní obvaz je možno přiložit tam, kde jde pouze o zčervenání a není tvorba puchýřů či mokvajících ranek. Větší popáleniny raději nepřekrývejte a jejich ošetření ponechte na lékaři.
6) U větších popálenin, kdy je zavolán lékař, nedávejte dítěti nic pít ani jíst. To je pro případ, kdyby bylo nutné použít celkovou narkózu pro ošetření popálenin.
7) U popálenin, kdy vyhledáte lékaře, nepřikládejte na postižená místa žádné krémy, mastičky apod.
8) Pokud dojde ke vdechnutí horké páry, u větších dětí nechte dítě cucat led. Malým dětem se to nedoporučuje, neboť led polykají a tudíž toto nemá požadovaný efekt. Malým dětem vyplachujte ústa studenou vodou,ale samozřejmě jde o možnost i pro větší děti. V žádném případě je nepokládejte do polohy vleže, nechte je nejlépe vsedě nebo vpolosedě. Je i vhodnější dýchat chladnější vzduch, pokud je to možné. Opět ale pozor na prochladnutí v zimním období. Vyhledejte lékaře.

Obecně platí, že popáleniny I.stupně ( zarudnutí ) mohou ošetřit rodiče doma. Pokud jde ale o popáleniny II. a III. stupně či popáleninu I. stupně ve velkém rozsahu, pak je na místě vyhledat lékaře nebo zavolat RZP. Je na rodičích, jak posoudí závažnost popálení, nicméně obecně platí, že je lépe vyhledat lékaře a to zvláště u rozsáhlých poranění nebo u velmi malých dětí. Je také důležité nezapomenout, že u malých dětí znamená popálenina v rozsahu jedné horní končetiny velmi závažné poranění. I když se plocha může zdát relativně malá, jde o stav, který dítě bezprostředně ohrožuje na životě a jakékoliv zdržování je pro dítě ohrožující na životě.

Kdy vyhledat lékaře:
1. jedná se o popáleniny třetího stupně
2. jedná se o popáleniny druhého stupně s tvorbou puchýřů a je velmi bolestivé.
3. popáleniny se vyskytly na místech těla – obličej, genitálie, ruce, krk.
4. popáleniny jsou větší než dlaň.

Zásady prevence popálenin u dětí:
1) nepoužívejte ubrusy, pokud máte malé děti
2) všechny šálky s horkými tekutinami stavějte doprostřed stolu
3) ve vaně posazujte dítě zády ke kohoutku s teplou vodou
4) vysvětlete včas dětem účel a nebezpečí zápalek – nejvhodnějším věkem pro poučení je 5 let věku
5) u malých dětí odstraňte zápalky úplně z jejich dohledu
6) používejte záslepky elektrických zásuvek

Napsal/a: Iveta Pešková

Toto taky stojí za přečtení!

Zpříjemněte dětem koupání. Tady je 5 tipů!

Přístup k vodě se u dětí liší podobně jako náhled společnosti na koprovou omáčku. Zatímco jedny nemůžete dostat z vany, druhé

Čtu dál →

Jak vybrat přebalovací tašku na kočárek

Čekáte miminko a hledáte tašku na kočárek? Co všechno byste měli v takovém případě zvážit a proč maminkám nestačí

Čtu dál →

10 pravidel, jak oblékat děti v zimě

Venku přituhuje, nejen na horách napadla sněhová pokrývka. Zatímco my poznáme, kdy je nám zima nebo naopak příliš teplo

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist