Vyzrajeme na zácpu!

Rubrika: Onemocnění a léčba

679817_wcKaždý z nás jistě přikývne, že zácpa není vůbec příjemná věc. Už jen ten pocit, že nás něco tíží a tlačí v břiše, je samo o sobě velmi nepříjemné. A co teprve, když zácpou trpí ty nejmenší z nás, děti.

Zácpa je definována jako obtížné vyprazdňování střev, tedy jako problematická, opožděná či bolestivá defekace. V dětském věku patří zácpa k poměrně častým poruchám zdraví. Abychom ale mohli konstatovat, že naše dítě má zácpu, musíme vědět určité informace, které se týkají vyprazdňování střeva dítěte.
Defekační reflex je řízen centrem v sakrální, neboli křížové krajině. U kojenců jde o reflex nepodmíněný, tedy nekontrolovatelný, u dětí od přibližně druhého roku věku pak dítě začíná reflex ovládat a kontrolu defekačního reflexu přebírá mozková kůra.
Pokud se jedná o zácpu trvající déle jak 3 měsíce, pak mluvíme o tzv. chronické zácpě.

Projevy zácpy

1. Frekvence vyprazdňování střev je základní informací, které si musíme všímat. Některé děti chodí na stolici jednou denně, některé vícekrát denně, jiné zase třeba jednou za dva i tři dny. Pokud je frekvence vyprazdňování střev pravidelná, i když by tato frekvence nebyla denně, pak se nemusíme znepokojovat, neboť u dětí je velká variabilita v normální četnosti stolice.
Orientačně platí, že u kojených dětí dochází ve většině případů ke třem střevním pohybům denně, u dětí živených umělými náhražkami mateřského mléka, dochází většinou jen ke dvěma pohybům. S přibývajícím věkem se dětem pohyby střev upraví přibližně na jeden pohyb střeva denně.
O zácpě mluvíme, pokud je vyprazdňování střeva obvykle delší jak 72 hodin.

2. Průběh defekačního reflexu je také velmi důležitou informací. Pokud jde o namáhavé, obtížné až bolestivé vyprazdňování, pak se zřejmě bude jednat o poruchu vyprazdňování střeva. Tato informace je právě velmi důležitá i vzhledem k frekvenci stolice. Pokud nebude vyprazdňování pro dítě obtížné a namáhavé, ale bude se vyprazdňovat například jen jednou za dva dny, pak o poruchu s největší pravděpodobností nepůjde. Naopak, pokud bude dítě sedět na záchodě delší dobu, bude se snažit úporně tlačit a výsledek se bude rovnat nule, pak bychom měli uvažovat o poruše vyprazdňování střeva.

3. Konzistence stolice je dalším důležitým ukazatelem a nepochybně souvisí s předchozími body. Konzistence stolice může být řídká, vodnatá, hustá, tvrdá.

4. Tvar stolice by měl být pro nás také důležitým faktorem. Dítě se může například vyprazdňovat denně, ale vyprazdňování bude obtížné, stolice bude odcházet v tuhých kouscích. Pak jistě nebude vše v pořádku.

5. Mezi další ukazatele zácpy patří bledost, bolesti bříška, dítě neprospívá tak, jak by mělo, může mít i hmotnostní úbytek, může zvracet a v neposlední řadě nemusí mít chuť k jídlu.

Příčiny zácpy

1. Nevhodné složení potravy je u dětí, s výjimkou kojenců, nejčastější příčinou zácpy. Patří sem především nedostatek vlákniny, především pak ovoce a zeleniny, také časté pojídání cukrovinek a čokolády a v neposlední řadě nedostatek tekutin.

2. Úmyslné oddalování defekace. Velmi důležitý faktor, ke kterému dochází hlavně tehdy, když rodiče například své dítě vysloveně nutí k defekaci. Tedy tehdy, kdy dítě posadí na nočník a trvají na vyprázdnění. Toto je nepochybně jedna ze zásadních chyb, které se rodič může dopustit v této problematice.

3. Stres z nedostatku soukromí, ať již ve školce nebo pak i na základní či střední škole, je dalším faktorem přispívajícím k poruchám vyprazdňování střev. Vzhledem k tomu, že se jedná o akt, při kterém víceméně každý potřebuje svůj klid a soukromí, je nutné, aby každé dítě tento klid mělo. Problémem je, že toto přání je na školách dost nesplnitelné. Proto je tu i důležité, aby rodiče své dítě vychovávali k určitému režimu vyprazdňování, nejlépe, aby k tomuto aktu docházelo po ránu, před odchodem dítěte do těchto zařízení. Jistě to pak bude vhodnou prevencí poruch vyprazdňování.
Další příčinou zácpy, kdy důležitým faktorem je stres, je i zneužívání dítěte.

4. Mezi druhým a třetím rokem věkem dítěte rovněž dochází k jakémusi vzdoru dítěte vůči rodičům. Dítě v tomto věku vlastně úmyslně trestá své rodiče úmyslem nevyprázdnění. V tomto případě hraje důležitou roli zachování klidu od rodičů a nepolevování ve výchově této problematiky. Tedy nic nevyčítat, nenutit dítě, aby své vyprazdňování podmínilo přání rodičů. Vhodnější je dobrá forma komunikace mezi dítětem a rodičem a psychická podpora.

5. Léky jsou také jednou z příčin zácpy. Mezi léky, které mohou způsobit zácpu, patří léky na léčení epilepsie, antihistaminika, anticholinergika, antacida, opiáty. Každopádně na každém příbalovém letáčku je vyznačeno, zda hrozí vznik zácpy, popřípadě poradí lékař či lékárník.

6. Různá poranění, prasklinky či infekce v okolí konečníku mohou být příčinou toho, že se vlastně dítě bojí vyprázdnit, neboť ví, že ho to bude bolet. Bolest je nepříjemný zážitek a podvědomě se mu každý snaží vyhnout. Tím, že bude dítě oddalovat vyprázdnění, si pomalu vypěstuje zácpu.

7. Výjimečný není ani vznik zácpy z nedostatku pohybu, kdy dítě raději vysedává doma u počítače nebo také velmi často z důvodu změny prostředí. To se stává například při změně školy, novém příchodu do školky, při změně bydliště apod.

8. Zácpu mohou způsobit i některá onemocnění jako nemoci štítné žlázy, cukrovka, nemoci ledvin, chudokrevnost, cystická fibróza, ale i vrozené vady – vrozené vady páteře a míchy, dětská mozková obrna, vrozené vady střev apod. Rovněž alergie na bílkovinu kravského mléka nebo na lepek má svůj podíl na vzniku zácpy.

Velmi důležité je, aby rodiče zácpu u dítěte nijak nepodceňovali. Následkem může být ucpání střeva velmi tuhou stolicí, střevo se začne roztahovat a dítě pomalu začne ztrácet pocit jeho naplnění. Tady je příznakem většinou ušpiněné spodní prádlo, kdy řídká stolice obtéká tuhou stolici, dítě trpí nechutenstvím a bolestmi bříška.
Také nadměrné naplnění tlustého střeva stolicí utlačuje močové cesty a dochází k opakovaným infekcím močových cest.

Léčba zácpy

1. Protože mezi nejčastější příčiny patří špatné složení potravy, ve většině případů odstraníme tuto poruchu dietní úpravou jídelníčku dítěte. To znamená, že u dítěte zvýšíme příjem vlákniny ve formě ovoce a zeleniny a obilnin a zvýšíme příjem tekutin.
Co se týká vlákniny, je to důležitá složka prevence zácpy, a proto se o ní zmíním více.
Vláknina je dvojí, a to rozpustná a nerozpustná ve vodě. Vláknina rozpustná ve vodě na sebe váže vodu a tím změkčuje stolici. Je tedy vhodná k léčbě tvrdé stolice. Vláknina rozpustná ve vodě je pektin, mucilagen a guma. Pektin je v jablkách, švestkách, pomerančích a sušeném ovoci. Mucilagen obsahují slupky semen a mořské řasy. Gumu najdeme v luštěninách a ovesných vločkách.
Vláknina nerozpustná ve vodě také zrychluje střevní motilitu a zvětšuje objem stolice. Je to například celuloza, kterou najdeme v otrubách a ovocných slupkách, hemiceluloza taktéž v otrubách a dále lignin, který nejvíce obsahují opět otruby, ale i brambory a obilí.
Při konzumaci ovoce a zeleniny neoddělujeme slupku, naopak, slupka je právě důležitým zdrojem prevence zácpy, jak výše uvedeno.
Vzhledem k tomu, že dítě většinou dělá to, co vidí u svých rodičů, je vhodné, aby i samotní rodiče byli dítěti příkladem a konzumovali tyto potravy v podobné míře, jako chtějí po svém dítěti. Pokud budeme dítě nutit jíst ovesné vločky a sami je budeme odsuzovat, pak si nemůžeme myslet, že je dítě bude chtít jíst.
Mléko je pro děti jistě velmi důležitou složkou potravy, nicméně ty děti, které mléka přijímají nadmíru, většinou trpí právě zácpou. Proto u těchto dětí naopak snížíme příjem mléka.
Rovněž je vhodné vyřadit na určitou dobu z jídelníčku dítěte úplně bílé pečivo, cukrovinky, čokoládu, sladké nápoje, černý čaj a koření. Naopak je vhodné zařadit kefíry, zakysané mléčné jogurty, podmáslí atd.

2. Jak jsem se zmínila, je vhodné vypěstovat u dítěte návyk chození na stolici, určitý režim. Nepochybně se tím vyhneme možnosti vzniku zácpy a zbytečného stresu. Jak jsem hovořila, nejlepší dobou je ráno, po probuzení nebo po snídani, která by v jídelníčku dětí všech věkových kategorií chybět neměla.

3. Při učení dítěte na nočník, nikdy netrváme na tom, aby se dítě „vykakalo“ tak, jak my chceme a kdy my chceme. Při násilném „učení“ na nočník naopak vypěstujeme u dětí strach a stres z vyprazdňování. Takže při tomto učení naopak dítěti dáváme prostor, nenecháváme ho sedět na nočníku zbytečně dlouhou dobu, protože pak si nemusí svůj reflex uvědomovat. Důležitá je vhodná forma komunikace, podpořit dítě a trpělivě mu vysvětlovat, proč se vlastně na nočník učí.
Rozhodně neporovnávejte děti svých známých a své dítě v pokroku učení se na nočník. Pamatujte na to, že každé dítě je individualita a každému to prostě trvá různě dlouhou dobu.

4. Mnoho rodičů volí nejrychlejší způsob úpravy zácpy a to je použití laxativ. Laxantiva, tedy projímadla jakéhokoliv druhu, by měla být použita u dětí pouze v akutních případech a po poradě s lékařem. Návyk střev na jejich použití je velmi vysoký a to se pak velmi těžko upravuje.
Pokud už laxativa použijeme, začínáme změkčujícími osmotickými laxativy typu LAKTULOZY, můžeme použít i GLYCERINOVÝ ČÍPEK. Vždy ale podávejte jen ty léky, které jsou vhodné pro určitou věkovou kategorii a nepodávejte vyšší množství, než je doporučené.
Je důležité, aby si rodiče uvědomili, že ve většině případů není zácpa u jejich dítěte ničím dramatickým a naopak použitím projímadel mohou svému dítěti ublížit daleko více.

5. Pokud se nedaří zácpu zvládnout výše uvedenými kroky, pak musí dítě navštívit gastroenterologa či jiného odborníka, který doporučí nucené vyprázdnění střev. Podávají se různé čistící roztoky, jako je magnesium citrát, nebo klyzma, ale může jít i o manuální vyprázdnění střeva.

Rodiče nesmí ani podceňovat psychickou složku poruchy vyprazdňování střeva. Pokud se doma rodiče hádají, či jinak stresují dítě, pak se může zácpa vyvinout. Často se u těchto dětí setkáme s nepochopením a nedostatkem citu od rodičů. Rovněž „vojenský výcvik“ není dobrým příkladem v této problematice. Rodiče by ani neměli podceňovat například izolovanost dítěte ve školním kolektivu, kdy i tento faktor může způsobit tuto poruchu.

Zácpu bychom neměli nikdy podceňovat, její souvislost s výskytem rakoviny tlustého střeva je příliš úzká a v této oblasti patří ČR na přední místo ve světě. A špatné návyky si dítě přenese velmi rychle do dospělosti.

Napsal/a: Iveta Pešková

Toto taky stojí za přečtení!

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Spoření pro děti: jaké máte možnosti?

S novým přírůstkem do rodiny je čas začít myslet na budoucnost. Chcete-li svým ratolestem zajistit lepší start do života, neměli

Čtu dál →

Jak vybrat ty pravé plenky pro novorozené miminko?

Očekávání miminka sebou nese spoustu radosti, ale také rozhodování a nákupů. Jednou z věcí, bez kterých se určitě neobejdete,

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (6 vyjádření)

 • Anonymní

  Ahoj. Probiotiké kapky Biopron také máme vyzkoušené, super! Doporučuji 😉 ale vzdy se raději zeptejte lékare zda zrovna vasemu miminku budou vyhovovat 🙂

 • Anonymní

  Dobrý den, tyto problémy máme bohuzel také :/
  Naštěstí teda ne v tak horzném stádiu, jako tu píšete. Ty probi. kapky biopron..dost o tom čtu, je to vázne dobré? Asi to také vyzkoušim, zeptám se na to jeste v lékárně.

 • Anonymní

  Dobrý den maminky, nám na bolení bříška a na prujmy pomohly probiotické kapky od Biopronu. To zabralo perfektně;). Tak kdyby někdo měl podobné problémy, tak to muze taky vyzkouset.

 • Anonymní

  Velice ráda Vám pomohu a poradím . Moje setra má 4letého syna též trpěl
  tímto problémem Bylo to stále dokola až se dostal do nemocnice a nebylo to jednou. Tam mu dávaly
  krystýr a čekaly co bude a pak vše bylo znova držel kakání protože se bál kakat a zase se
  mu to tak zahustilo že pak nemohl a měl bolest tak držel opět .Sestra pak dostala od
  sousedky odkaz na přírodní produkty které vyzkoušela a opravdu se vše
  srovnalo . Dnes i já pracuji pro tuto českou firmu a produkty mám vyzkoušené
  a mám s nima dost zkušeností . Na problém vašeho syna je potřeba užívat přírodní
  produkt Emulips je i v různých příchutích, například (citron,anýz,česnek,skořice,natur bez příchutě.

 • Anonymní

  Dobrý den, náš chlapeček, také trpěl úpornou zácpou. chodil kakat jen jednou týdně, vždy ho bolel zadeček, takže zase kakání zadržel a tak pořád dokolečka. Vykakal se jen násilím – když jsem ho držela nad záchodem. Bylo to hrozné. Byla jsem z toho nešťastná. Nakonec jsem narazila na emulips. Jsou to přírodní kapičky, takový olejíček, vyzkoušeli jsme ho a do týdne bylo po zácpě. Pomohlo mu to i psychicky, protože jsem mu říkala, že se nemusí být, že bere kapičky 🙂

 • Anonymní

  Moc děkuji za obsáhlý, krásný článek!!!!
  Zrovna se potýkáme s úpornou zácpou u syna, zkoušíme kde co, tak jsem Vám velmi vděčná za sumarizaci!!!!
  Podáváme Duphalac, syrup s projímavými účinky obsahující laktulozu.Snad jsme už na dobré cestě k nápravě….
  Díky Mara

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist