Očkování dětí v ČR – hledání otázek v odpovědích BCG vakcína (1.díl)

Rubrika: Očkování

818438_injection_2Zdálo by se, že by to mělo být naopak – hledání odpovědí na otázky. V minulém článku jsem vám nabídla trošku jiný pohled na očkování a to v podobě textu pod názvem Posvátnost lidské krve.
Pokud to nezměnilo Váš úhel pohledu, tak můj ano…

Díky zde nastíněné problematice týkající se očkování, jsem začala intenzivněji hledat odpovědi na nastolené otázky. Všemožně jsem se snažila dojít k něčemu, co by vyvrátilo tvrzení z PLK (Posvátnost lidské krve). Tady právě došlo k tomu, že jsem začala hledat otázky ve zde daných odpovědích.

Čím více jsem nacházela informací, tím méně jsem si byla jistá mým dosavadním smýšlením o očkování. Proč najednou to, co mi připadalo absolutně neškodné a bezpečné, se zdá být skrytou hrozbou? Nepatřím k maminkám, které by bezdůvodně panikařily, ani teď nepanikařím, jen se snažím, sama sobě, některé věci vysvětlit.

Donedávna bylo pro mne synonymem k očkování, vytvoření bezpečí a ochrany proti nebezpečným nákazám. Protože jsem odpočátku byla odhodlána (jako absolutní většina maminek) chránit své dítě proti všemu, co by jej mohlo poškodit a zároveň to bude v mé moci.

Vytvoření bezpečí v podobě očkování bylo tedy pro mne samozřejmostí. Myslela jsem si, že to je má svobodná vůle a ochota tuto skutečnost přijmout. Věděla jsem, že existuje očkovací kalendář. Už před narozením dítěte jsem byla upozorňována na to, že musím mít zajištěného pediatra, ke kterému budu docházet i s dítětem na kontroly a pravidelná očkování. Jméno pediatra bylo nutné uvést do formulářů hned po narození dítěte. Proč ne? Brala jsem to jako samozřejmost.

Jako těhotná jsem postupně procházela různými testy, které měly odhalit, zda dítě se správně vyvíjí (ultrazvuk, test na Downův syndrom apod.), zda já nejsem nositelem nějaké choroby, která by ho mohla poškodit (HIV, hepatitida B aj). Výsledkem toho všeho bylo, že pokud se něco nezkomplikuje porodem, tak budu mít zdravé dítě.

Narodilo se mi tedy zdravé dítě a bylo dáno do péče fundovaných pediatrů. Po narození mé dítě znovu prošlo vyšetřeními a testy. Ano je zdravé a v pořádku. To dítě má jméno, je moje a je zdravé!

Vím o očkování, ale nikdo se mě nezeptal, zda souhlasím s tím, aby čtvrtý den po narození bylo očkováno proti TBC. Proč? To přeci není potřeba, to maminka ví, protože jí to jasně přikazuje zákon. Určitě? Ne, zákon mi říká, že dítě má být očkováno nejdříve 4 den po narození, nejpozději do 6-ti týdnů. A myslíte, že mě o tom tehdy někdo informoval? Ne, nikdo. Proč? Není to podstatné? Ale je to podstatné. Tehdy ani potom mi to nikdo nesdělil! Nebo myslíte, že by Česká lékařská komora učinila takovéto stanovisko (www.pneumologie.cz – viz nové podmínky očkování proti tuberkuloze vystavené 13.5.2009).

Citace:
„Při každém očkování musí zdravotnické zařízení dodržet návod k použití očkovací látky a postup stanovený výrobcem (§ 47 odst. 1 písm. b) zákona). Pokud je v příbalovém letáku očkovací látky proti tuberkulóze stanoveno, že kontraindikací je vrozená, získaná nebo iatrogenní imunodeficience, je zdravotnické zařízení před očkováním povinno v každém případě přítomnost imunodeficience spolehlivě vyloučit. Dokud není tato podmínka splněna, nemělo by být očkování provedeno. Možnost takového postupu vyhláška, resp. její výše citované ust. § 3 odst. 2 přímo předpokládá. Pokud je tedy z odborného hlediska nepochybné, že není možné přítomnost imunitního defektu do konce šestého týdne života člověka spolehlivě vyloučit, nemělo by být očkování proti tuberkulóze provedeno v termínu stanoveném ust. § 3 odst. 1 vyhlášky, nýbrž mělo by být postupováno podle ust. § 3 odst. 2 vyhlášky, tj. očkování by mělo být provedeno nejdříve po skončení základního očkování, jak jej stanoví vyhláška. Uvedený postup je nejen plně v souladu s výše citovaným zákonem a vyhláškou, ale je také plně v souladu s ust. čl. 4 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně (dále jen „Úmluva“), podle kterého je jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, nutno provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy.“

Co to pro mne a mé dítě tedy znamená? Pokud nikdo není schopen spolehlivě vyloučit „imunitní nedostatečnost“ mám právo požádat o odklad očkování mého dítěte touto vakcínou do doby, než se prokáže, že imunitní systém je schopen tento zásah ustát bez poškození.

Co je to imunodeficience?

Imunitní nedostatečnost (imunodeficience) je chorobný stav, který je výsledkem poruchy (chybějící, snížené nebo abnormální aktivity) některé složky imunitního systému.
Může přitom jít o poruchu v mechanizmech imunity přirozené (hlavně fagocytóza, komplement a některé cytokiny) nebo získané (B-lymfocyty, T-lymfocyty, buňky prezentující antigen, protilátky a cytokiny). Porucha může postihovat buňky imunitního systému na různém vývojovém stupni. Tím vznikají rozličné klinické příznaky, z nichž mezi nejběžnější patří defekty v protiinfekční a protinádorové imunitě nebo zvýšená vnímavost vůči alergickým a autoimunitním chorobám. I přes rozmanitost klinických symptomů existují určité příznaky, které v různé míře poukazují na přítomnost imunodeficience u daného jedince.

Jaké že to jsou příznaky?

 1. Příznaky skoro vždy přítomné, jako jsou chronické a opakující se (recidivující) infekce, infekce vyvolané oportunními mikroorganizmy (způsobují onemocnění jen u lidí s porušenou imunitou), neúplné vyléčení navzdory terapii, která je u jiných jedinců obvykle úspěšná (např. dvouměsíční podávání antibiotik bez klinického zlepšení nemoci). U těchto pacientů je třeba vždy provést imunologické vyšetření.
 2. Příznaky často přítomné, zejména chronické průjmy, poškození kůže (ekzémy, kandidózy), zvětšení jater a sleziny (hepatosplenomegalie), poruchy růstu, opakujícíse abscesy.
 3. Příznaky spojené se specifickými imunodeficientními stavy, jako je např. ataxie (poruchy hybnosti), nedokonalé vyvinutí (hypoplazie) chrupavek, poruchy růstuvlasů, trpasličí vzrůst, částečný albinizmus (absence tělesného barviva) apod.

Je tedy schopen pediatr v porodnici na základě těchto příznaků, čtvrtý den po narození dítěte, jasně stanovit, že mé dítě netrpí imunitní nedostatečností? Já bych řekla, že ne. Pokud se začtete do níže uvedeného odkazu, tak možná dojdete ke stejnému závěru. Pokud se mě týče, já jsem o tomto nikdy informována nebyla a ani jsem nebyla podrobena dotazům, které by vedly alespoň k vyloučení geneticky dané dědičné imunitní nedostatečnosti!
Více informací zde.

Mě konkrétně vyvedla z míry informace z textu, kdy pravděpodobnost dědičnosti je 1-2 případy z 1000, což je dost.

Co to pro mé dítě tedy znamená? Že bylo vhozeno do pomyslné „rulety“. Co se mohlo stát? Toto prvotní očkování proti TBC (BCG vakcína – informace o vakcíně zde) se mohlo stát jedním ze spouštěčů reakce, která mohla mít ne moc příznivé důsledky pro jeho zdraví.

Co se mohlo stát? A co možná o BCG vakcíně ještě nevíte. Pročtěte si následující:

www.nadejeproautismus.cz/jepson.htm
www.khsova.cz/01_odborna_cinnost/files/sms052.pdf (hodně zajímavé)
www.khsova.cz/01_odborna_cinnost/files/sms028.pdf
www.khsova.cz/01_odborna_cinnost/files/smd197.pdf

Ještě si stále myslíte, že není potřeba o tom mluvit? Já myslím, že ano.
Co si o tom dále myslím, se dozvíte příště.

Napsal/a: Horempádem

Toto taky stojí za přečtení!

Jindřichův Hradec

Prohlédněte si Jindřichův Hradec. S našimi tipy o nic nepřijdete

Jindřichův Hradec si zaslouží vaši pozornost. Je to nádherné město s pěknou historii. Najdete tu nádherné chaty a chalupy,

Čtu dál →

Jaké vybrat odrážedlo pod stromeček?

Chcete mít ze svého potomka vášnivého cyklistu? V určitém věku už nestačí jít příkladem. Vlastní dvoukolé odrážedlo, které je jedním

Čtu dál →

V jakých lázních vám zajistí hlídání pro děti?

Touží vaše srdce po lázních, ale říkáte si, že děti jsou pořád ještě malé, tak vám nezbývá než o

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (12 vyjádření)

 • Horempádem

  Matildo, moc ti děkuji za tvůj názor.

  Jak jsem již napsala, nejsem úplným zavrhovatelem očkování, ale dnes vyplývá na povrch tolik otázek a tolik nejasností a spojitostí s komercionalizací, že je na čase se tím zabývat.

  Myslím, že možnost volby a dostupnost důvěryhodných a podložených informací je nutnost. Bohužel po prostudování veškerých dostupných informací mě to nezbavuje dojmu, že velkou neznámou tu je lidský faktor. Už před časem jsem tu hodila do placu myšlenku, že prasečí chřipka, která je v současnosti horkým tématem, nevznikla jen tak mírnix týrnix. Když jsem se teď vrátila z dovolené a pročítala mě uniklé zprávy, tak jsem se v tisku dočetla o možnosti, že onen virus prostě unikl z laboratoří. To mi vadí. Někdo tu pracuje s něčím tak nebezpečným a není sto zabránit tomu, aby to způsobovalo ničivé škody.

  Byla bych opravdu raději, aby se současná medicína zaměřila na posilování imunity u dětí a o možnostech , jak své děti udržet zdravé a to i bez možnosti očkování na přežité nemoci, kde může být spojitost s nežádoucími účinky s mnohem horšími následky, než samotné prodělání dané nemoci. Dát našim dětem šanci v klidu si vytvořit dobrý imunitní systém a dopřát jim kvalitní zdravotní péči, která se bude více zaměřovat na včasnou diagnostiku nemocí a její efektivní léčení a zamezení šíření daných nemocí.

  Nemoci tu s námi budou a jsou. Budou vznikat a zanikat, budou epidemie i pandemie, ale měl by se z toho přestat dělat obchod, který má vedlejší účinky.

 • Matilda

  Pár slov předem – Anko, moc mě mrzí, co prožíváš, přidám se k těm, co budou držet palce. Musím dodat, že jednoznačné NE od tebe snad ani nikdo nečeká…

  Horempádem, díky za článek. Přečetla jsem si s velmi velkým úsilím všechny odkazy, protože pro laika se lékařské články o výzkumech čtou ne příliš snadno. Ohledně očkování jsem brouzdala na netu už dříve, takže ne všechno je pro mě novinkou. Můj pocit z toho je takový, že jsem pochopila, že autismus je pro lékařskou společnost stále velikou záhadou a očkování je bráno zatím pouze jako jeden z mnoha nepodložených spouštěčů autismu, a souhlasím s Ivčou, pokud budete mít čas a chuť, článků ohledně očkování zveřejňovaných vědeckou a lékařskou společností najdete opravdu spoustu, bude tam kupa pro i proti, což pro mě opravdu neznamená, že bych na základě tohoto odmítla očkovat své děti.

  O extrémně resistentních kmenech tuberkulozy víme doma zhruba rok, kdy běžel na Spektru vědecký pořad o této studii. Usoudili jsme jako laici, že zase jeden virus, co obešel lidské mínění a našel si svou vlastní cestu. Otázka je, jaká bude naše odpověď na toto hrozící nebezpečí, zda se podaří vyvinout nová vakcína, ale přesto si nejsem jistá, zda by bylo správné přestat tbc očkovat úplně. Pokud jsem četla správně, tak na tyto nové resistentní kmeny se prostě umírá, normální léčba určená na tuberkulozu na ně prostě nezabírá. Ale nějak jsem nepochopila, jak velká je možnost, že tuto novou tuberu chytí už očkovaný člověk a jaký má pak u něj průběh – nebo jsem to přeletěla a nevšimla si?

  Jsou věci, které mě samozřejmě zaráží – už dříve jsem si doma lámala hlavu, čím to je, že Prevenar, ač jeho název známe poměrně krátkou dobu, se tak rychle vetřel do našich očkovacích kalendářů, kdo z nás předtím slyšel o tak nebezpečných pneumokokových infekcích… Přitom vakcína Pneumo23 byla už předtím dávno k dostání a žádný lékař mi ji v souvislosti s častými infekcemi středouší nenabídl…
  Souhlas s Virenkou, že od roku 2001, kdy začala pneumologická společnost jednat o odsunu očkování tbc na pozdější dobu, uběhla již velmi dlouhá doba a je to taktéž zarážející, proč vlastně to tak dlouho trvá…

  Shrnutí Horempádem o tom, že se vlastně každé dítě radši plošně 4. den naočkuje, než aby prošla vyšetřením celá rodina, mě taky zarazilo, tohle jsem si třeba neuvědomila, že je toto možné, ale je to právě tou špatnou komunikací pediatr – rodič. A je mi naprosto jasné, jak by na to reagovali „ti nahoře“ – určitě je levnější plošně všechny naočkovat, než provádět v celé populaci neustále testy na tuberkulozu. Otázkou je, jak si stojí na miskách vah proti sobě finance za neustálý dozor nad tuberkulozou u všech rodin a léčení neobvyklých a vážných reakcí malinkých dětí na toto očkování…-teď neberu v úvahu dohady nad možností vlivu očkování na vznik autismu a dalších vážných nemocí, neboť tato souvislost opravdu ještě přímo podložená není – jen vážné reakce následující po vpichu vakcíny, jejichž léčení pak trvá delší dobu. Ale toto jsou pouze úvahy jednoho laika, které by se daly ještě dál rozvíjet…

  Osobně jsem pro odložení očkování tbc, je fakt, že v porodnici se s vámi nikdo nepáře, prostě naočkovat a hotovo, což je určitě a jednoznačně špatně. Kdybych věděla, že mohu nechat děti naočkovat až v 6.týdnu, tak to určitě udělám, na druhou stranu můj problém, že jsem se to nezjistila. Takže uznávám, Horempádem, o této problematice začít se bavit bylo opravdu více než vhodné a v tomto díky patří i Lien, která nás na tyto otázky přivedla, ač možná netušila, že se toho někdo ujme jako buldog:-)

  Ale už v základu diskuze si myslím, že nelze právě pominout ty miliony nemocných a na následky těžkých nemocí umírajících lidí, které přiměly vědce najít očkovací látky a zachránit tím nás ostatní.
  Podepsala bych se pod Ivču – já se taky nechci vrátit zpět…

 • Lien

  Anko, je mi to moc líto, jsem ráda, žes to napsala, myslím, že si většina lidí ještě neuvědomuje, že se to skutečně může stát, dokud o tom čte jen jako o hypotetické možnosti. Když napíše ten, kdo měl zdravé děcko a už nemá, je to úplně něco jiného. Držím pěsti, snad se s tím dá alespoň něco dělat. Lucie

 • Anonymní

  Proběhla u nás 3 očkování(tetanus, záškrt, dávivý kašel) stejnou látkou. Předchozí 2 očkování bez komplikací, ale 3 očkování bylo provázeno mohutnou reakcí hned v den aplikace (apatie, teplota 39,6 svalová ochablost…). S třetí dávkou byla též podána živá vakcína proti obrně. Druhý den se stav začal upravovat. Až ale zpětně jsem si uvědomila, že přibližně po tomto očkování začalo docházet u syna k regresu ve vývoji. Zpočátku ne příliš nápadně, ale do 8 měsíců od očkování, kdy docházelo k soustavnému propadu až o více jak rok zpět, bylo jasné, že ze zdravého klučiny se stal autista. Souvisí očkování s tak katastrofálním poškozením zdraví? Jednoznačné NE ode mne neuslyšíte. Anka R.

 • Horempádem

  Ivčo, v žádném případě nelze zaměňovat získanou imunitu po prodělání nemoci s účinkem vakcíny na organizmus, který má nějaký poločas rozpadu 🙂

  Jinak, tvé rozhodnutí očkovat je jen tvé, proto zde mluvím o svobodě v rozhodování. Svobodou je tedy i to, že to odmítnu 🙂

 • Ivča a Domča
  Ivča a Domča

  Sončo – přečetla jsem něco z toho webu rozalio.cz – neuvažuju a nebudu uvažovat jinak,ale na to mám nárok, stejně jako ty a další třeba na jiný.

  Horempádem – nemyslela jsem to tak, že ten tvůj názor je správný – já vyjádřila svůj…
  Za svým názorem si stojím a vím, že jej nezměním.
  Ráda si přečtu i jiné názory, jde o diskuzi a já jsme pro diskuzi…

  S něčím souhlasím, jako třeba s tím shromažďováním nežádoucích účinků a i s jinými věcmi….

  Nesouhlasím s větou, jež pochází ze stránek rozalia, rsp. odkazu: Existuje pouze jediná imunita, a to přirozená imunita, které je dosaženo proděláním infekčního onemocnění v dětství….
  Já se nechci vracet zpátky….

 • Lien

  Sončo, jen reakce na tu horečku, jak píšeš:

  „Dr. H.L. Coulter, historik medicíny…, naznačil, že všeobecné zvýšení výskytu neurologických problémů může být přičítáno také pozdním nebo nerozpoznatelným reakcím vakcín. Ve skutečností, jsou to náslekdy alergické encefalitidy, která je diagnostikovná zpětně, až když jsou později v životě patrné její následky.Když dítě reaguje na trojkombinaci DTP lehkým zvýšením teploty a několikadenní podrážděností, může se jednat, a velmi často se také jedná, o případ encefalitidy, schopné zapříčinit poměrně závažné dlouhodobé neurologické následky….“

  Takže s tím měla JEN teplotu, nebo byl JEN podrážděný bych byla hodně opatrná.

 • Horempádem

  Ahojky , děkuji za komentáře, dnes jsem měla frmol, tak se k tomu dostávám až teď 🙂

  Ivčo, v první řadě se nesnažím o to, aby jsi nabyla dojmu, že ten můj názor, je ten správný. Pouze se zamýšlím a pátrám po informacích, které mě donedávna nezajímaly a věř mi lituji, že jsem to dělala.

  Mimo jiné, tento článek má i pokračování a bohužel ta správnost očkování dětí BCG vakcínou má i jiné stránky. Už někde v minulých článcích jsem vyjádřila obavu, že ‚BCG vakcína zřejmě nemusí mít stejné složení, než ta původní, která byla vyvinuta před nějakými 50ti lety. V příštím článku se dočteš, jak to je s účinkem současné vakcíny a to nejen u 11 letých dětí, ale i u novorozenců a budeš hodně překvapena, proti čemu v současné době chrání a naopak před čím nás dospělé nechrání vůbec 🙁

  Ivčo, to jak jsi psala, že až tak nesouhlasíš s posunem vakcinace proti TBC, kvůli možnosti nakažení. To je právě o té neinformovanosti ze strany lékaře. Pokud totiž chceš posunout vakcinaci na pozdější termín a potřebuješ se alespoň částečně ujistit o tom, že dítě nebude záhy nakaženo, tak dr ti má nabídnout otestování rodiny, zda nemohou být nositely TBC. Jenže to je moc práce a papírování. Pokud by tvá rodina nebyla nakažena, tak není důvod dítě očkovat okamžitě po narození. Jediná indikace, která k tomu může vést je právě riziko přítomnosti nákazy v rodině. Protože se ale tak neděje, tak s každým novorozencem je automaticky jednáno, jakoby jeho rodina byla nakažena a tudíž je čtvrtý den po narození naočkováno.
  Nelze ani přehlížet to, že jde o tzv. živou vakcínu, tudíž patří k těm, které jsou nebezpečnější svými nežádoucími účinky než ostatní. Nehledě na to, že jsou vpravovány přímo pod kůži. Proč si myslíš, že je po TBC takový rozestup pro ostatní očkovací látky?

  Historii bych sem vůbec nemotala. Infekce přicházely, přichází a budou přicházet ve vlnách, ať se nám to líbí nebo ne. Jedna příjde, zařádí, lidé vůči nim získají imunitu (pozor mám namysli tu přirozenou) a zase odezní. Potom příjde infekce nová…jiná. Nebo si myslíš, že dnešní medicína nemá tu moc zastavit to včas, identifikovat správně zdroj nákazy? Zkusila jsi si najít kolik případů nákazy TBC se tu objevilo za poslední rok u dětí do 2 let? Jsi si jistá, že očkování BCG vakcínou chrání tvé dítě před smrtelnou formou TBC nebo jen proti běžně léčitelné formě? Dozvíš se příště 🙂

  Jinak, když to shrnu, prostě mi tu chybí informace ze strany pediatra, který má před očkováním uvést fakta (statistiku nákazy za poslední roky v ČR, rizika spojená s účinky vakcíny v případně málo imuního tělíčka novorozence, zda se nemoc dá včas zachytit-identifikovat a srovnání případných komplikací při léčbě a komplikací po podání vakcíny).

  Jenže aby mi tyto info mohl pediatr podat, tak by je nejdřív musel vědět, ale neví. Proč? Protože nejsou hodnověrně shromažďovány záznamy o nežádoucích účincích apod.

  Co dodat, hodně zdraví a přání si mít v tomto směru svobodu rozhodování. Neb matky očkovaných dětí se přeci nemusí bát těch neočkovaných nebo jo?

 • Ivčo, měla jsem stejný názor na očkování jako ty a Horempádem, než přišla Lien se svou otázkou, jak neočkovat dítě. Teď začínám uvažovat stejně.

  Zatím jsem po očkování dostávala odpovědi ohledně reakcí typu „může mít horečku nebo vyrážku…“ Nikdy mě doktorka neupozornila „může z něj být autista nebo může umřít na SIDS“. Takže pokud existují výzkumy, které prokazují souvislost mezi autismem, cukrovkou, alergiemi, SIDS a očkováním, a nikdo je zatím nevyvrátil, tak bych byla ráda, kdybych si o tom, kdy a jakou vakcinaci moje dítě podstoupí, rozhodovala sama.

  A stejně jako Virenka se podivuji, jak rychle se dostalo do očkovácího kalendáře očkování proti pneumokokům.

 • Lien

  Horempádem, zajímavé, to se najednou těch článků hrne, dlouho nic a teď hned dva najednou. Těším se na další. Jinak souhlasím se vším co napsala Vírenka, jen si myslím, že lékař by mohl rodiče informovat, i když to není jeho povinností. Tak nějak z lidského hlediska.

  Ivčo, já si stále myslím, že statistiky úmrtí před x lety se nedají použít na dnešní dobu a že s úbytkem úmrtí vakcinace nijak zvlášť nesouvisí, spíše, jak už jsem někde psala, lepší životní podmínky,ale to je jen můj názor.

 • Virenka

  Souhlasím s tím, že znalost zákona nemají zprostředkovávat lékaři, bohužel, mimoto pediatr by měl posoudit vhodnost očkování u toho kterého dítěte, k čemuž má určitá kritéria. V současnosti není žádné doporučení či dokonce povinnost stanovovat stav imunity dítěte před očkováním, takže se to také neděje. Myslím si ale, že by rodič měl být o rizicích očkování 4.den po porodu informován, což většinou není – stejně jako o rizicích neočkování, což většinou je, a v případě neochoty rodičů by zákonná lhůta 6 týdnů měla být brána jako fakt, nikoliv jako důvod k slovním přestřelkám s rodiči, že se očkování brání apod. – mají na to nárok.

  Návrh pneumologické společnosti k posunutí očkování proti TBC je starý už nejméně 8 let, pokud se nepletu, takže diskuze mohla probíhat a být dávno zakončena konsenzem a odbornými doporučeními, TO SE ALE NESTALO. Toto vnímám osobně jako nedobrý signál toho, že odborné společnosti nic příliš netlačí k hledání kompromisní cesty, ačkoliv kontroverze kolem očkování jsou a přehlížejí se čím dál hůře. Všimněte si ale, jak rychle prošlo do očkovacího kalendáře třeba doporučené očkování Prevenarem – rozhodně to trvalo kratší dobu než nalezení více vyhovujícího schématu u těch již povinných.

  Horempádem, děkuju ti za články, na kterých je vidět, že o tématu přemýšlíš ze všech stran, opravdu je to přemýšlení na místě pro všechny z nás, ať už zaujmeme pozici jakoukoliv.

 • Ivča a Domča
  Ivča a Domča

  No, dívala jsem se na ty odkazy. Podle mě z toho vyplývá to, že Česká společnost alergologie a klinické imunologie přišla s návrhem na posunutí primovakcinace z první poloviny roku věku dítěte na pozdější termín z toho důvodu, že v tomto věku nejsou schopni diagnostikovat primární imunodeficienci a pokud dítě trpí tímto stavem, hrozí jeho úmrtí. To, co je uvedeno jako výňatek je stanovisko, jež musela ČLK zaujmout, ale zároveň je tam uvedeno dále, že je nutné vypracovat doporučení, aby příslušné odborné společnosti vypracovaly nejlépe společné odborné stanovisko ve věci nemožnosti diagnostiky imunodeficience v prvních šesti týdnech po narození se současným doporučením odkladu primovakcinace proti tbc z uvedeného důvodu, na které se budou zdravotnická zařízení přímo odkazovat.A další postupy, včetně nutných záznamů do dokumentace atd…Takže vše je teprve v jednání.A také je tam uvedena problematika náhradního termínu tohoto očkování vzhledem k dalším očkováním, jež se provádí…Takže se navrhuje diskuze….
  Můj názor na to, zda očkovat proti TBC se nezměnil – souhlasím, ipřes riziko, jež je uvedeno. Všechno má svá rizika, i „pitomý“ Paralane má své nežádlucí komplikace, které se u většiny neprojeví a u těch pár lidiček, co je mít budou – budeme ho rušit? Vím, blbý příklad, ale principově je to stejné.
  Ty další odkazy jsou jistě zajímavé, ale jedná se o lékařské studie, takových je nespočet, stejně jako lišících se názorů lékařů i laiků, a nelze podle mě vycházet pouze ze tří. I když zajímavých, ale ani ty mě nepřesvědčily…
  Myslím, že ČR má velice dobře propracovaný systém dohledu a dozoru nad TBC (založený na BCG vakcinaci) atd..
  Jsem pro zkoumání dalších možností co se týká vakcinace, nejsem proti posunutí termínů očkování, ale zase – nechat dítě očkovat až někdy po osmnáctém měsíci – tedy po zjisštění možností onemocnění (viz článek), tedy v době, kdy může již být nakaženo, mi nepřijde nejvhodnější…
  Určitě souhlasím s analýzami vakcinace, vývojem nových vakcín atd…A zajímavá je myšlenka vyvinout vakcinu s doživotní ochranou, což zatím není možné…

  No a co se týká toho, že nikdo nesdělil termíny očkování, jak je uvedeno v článku, jže vyplývají ze zákona – neznalost zákona neomlouvá….Nechci tím být jako že vím všechno – nevím, jen upozorňuju, že se tím brání právníci atd..

  Možná by nebylo od věci, když se tak diskutuje o tom, zda očkovat proti TBC či nikoliv, uvést také historická data, statistiky úmrtí novorozrnců a kojenců na toto onemocnění, kdy žádné vakcíny neexistovaly…Určitě by to bylo zajímavé…Neméně zajímavé, jako současné statistiky…

  Horempádem, je to zajímavý článek nutící k zamyšlení, to bezpochyby!

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist