Desatero nejčastějších otázek a odpovědí k očkování hexavakcínou

Rubrika: Očkování

1218347_nurse_giving_a_shot1. Kdy se očkování hexavakcínou zahajuje, kolik je aplikováno dávek a v jakém časovém rozmezí?

Pravidelné očkování dětí hexavakcínou bude v roce 2007 zahájeno u dětí narozených po 31. 12. 2006, a to od započatého 13. týdne po narození dítěte, vždy však po zhojení postvakcinační reakce po očkování proti tuberkulóze, a to třemi dávkami této vakcíny v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami. Čtvrtá dávka se podá nejméně za 6 měsíců po podání třetí dávky. Tato čtvrtá dávka hexavakcíny se podá nejpozději před dovršením osmnáctého měsíce věku dítěte.

2. Které děti v roce 2007 budou již očkovány podle nového očkovacího kalendáře?

Změna očkovacího kalendáře se týká všech dětí narozených po 31. 12. 2006.

3. Jak tomu bude s dětmi očkovanými hexavakcínou již v roce 2006?

Dětem, které byly očkovány hexavakcínou v rámci základního očkování za úhradu na základě žádosti rodičů, bude 4. dávka poskytnuta státem zdarma. Každé nově zaváděné očkování se totiž vztahuje na jasně specifikovanou skupinu dětí – v daném případě děti narozené po 31. 12. 2006. Hrazení čtvrté dávky pro děti mimo tuto skupino je tedy mimořádným krokem navíc, na který se podařilo ministerstvu zdravotnictví výjimečně zajistit prostředky ze státního rozpočtu.

4. Mohou děti očkované podle dosud platného očkovacího kalendáře přejít na očkování hexavakcínou?

Ne. Děti očkované podle dosud platného očkovacího kalendáře se doočkují podle dosavadní právní úpravy. Doočkovat je hexavakcínou nelze.

5. Budou mít děti očkované podle dosud platného očkovacího kalendáře nárok na úhradu očkování?

Dětem očkovaným podle dosud platného očkovacího kalendáře bude vakcína (tetravakcína) poskytnuta zdarma.

6. Bude pro děti narozené v roce 2006, u nichž nebylo možné s ohledem na jejich věk očkování zahájit, poskytnuto zdarma očkování hexavakcínou v roce 2007?

Ne. Těmto dětem bude poskytnuta pouze čtvrtá dávka hexavakcíny v případě, že se rodiče rozhodnou první tři dávky uhradit. Očkování hexavakcínou bude hrazeno z prostředků státního rozpočtu u dětí narozených po 31. 12. 2006.

7. Pokud se uvádí, že bude poskytnuta zdarma dávka dětem narozeným i před 1. 1. 2007, jimž má být podána po 31. 12. 2006 čtvrtá dávka, rozumí se tím, že tyto děti dostanou uhrazenu případně i dávku druhou, respektive třetí?

Ne. Výklad je jednoznačný – jedná se pouze o podání čtvrté dávky hexavakcíny, která bude hrazena státem, ostatní dávky (předchozí tři) si uhradí rodič sám, protože ze zákona o ochraně veřejného zdraví vyplývá, že pokud se rodiče rozhodnou zajistit pro své dítě jinou očkovací látku, než kterou poskytuje stát, tak si ji musí uhradit sami.

8. Pokud dítě ze zdravotních důvodů nebylo např. do prvního roku svého života očkováno základním očkováním a lékař určil očkování „šetrnou vakcínou“ (ne však hexavakcínou) a očkování proti obrně podáním na lžičku, nemá toto dítě nárok rovněž na úhradu – jak tomu bude v roce 2006 a 2007?

Pokud dítě narozené v roce 2006 má zdravotní indikace k podání očkovací látky s acelulární pertusovou složkou (dávivý kašel), garantuje stát bezplatné očkování takovouto očkovací látkou. Jedná se však rovněž o tetravakcínu, ale s acelulární pertusí. Tak tomu je již od zavedení tetravakcíny do pravidelného očkování dětí v roce 2001.

9. Jak tomu bude v roce 2007 s dětmi očkovanými podle současného platného kalendáře (tetra, VHB, polio – lžička), budou doočkovány „postaru“?

Rozočkované děti podle stávající platné úpravy (tetravakcína) budou v roce 2007 doočkovány podle stávající platné úpravy, tzn. „ postaru“.

10. Pokud u dítěte není možné z důvodu jeho zdravotního stavu (onemocnění, které vylučuje očkování) dodržet stávající očkovací kalendář, kdo a jak v takovém případě rozhodne o změně očkovacího kalendáře?

Takové rozhodnutí náleží praktickému lékaři pro děti a dorost, v jehož péči se dítě nachází. Rozhodnutí o dalším postupu se řídí medicínsky zdůvodněnými zdravotními indikacemi, a to v každém individuálním případu dítěte.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 28.11.2006

Napsal/a: redakce (Petra)

Toto taky stojí za přečtení!

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Spoření pro děti: jaké máte možnosti?

S novým přírůstkem do rodiny je čas začít myslet na budoucnost. Chcete-li svým ratolestem zajistit lepší start do života, neměli

Čtu dál →

Jak vybrat ty pravé plenky pro novorozené miminko?

Očekávání miminka sebou nese spoustu radosti, ale také rozhodování a nákupů. Jednou z věcí, bez kterých se určitě neobejdete,

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (1 vyjádření)

  • MarillaEuna

    Děkuju za článek, za půl hodiny vyrážíme k doktorce domluvit se na očkování Honzíka. Aspoň nebudu vypadat jako naivka (měla jsem v úmyslu přemluvit jí,abychom počkali do příštího roku na hexu zdarma 🙂

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist