Jak vychovat sebevědomé dítě?

Rubrika: Vývoj a výchova předškoláka

V jednom z předchozích článků jsme vás informovali o nové publikace Tomáše Nováka. Nyní vám přinášíme i ukázku z této knihy…

Úspěšný český psycholog se snaží dobrat odpovědi na stále živou otázku rodičů, pedagogů a psychologů: Co lze u dítěte chápat jako zdravé sebevědomí? Hledání odpovědi přirozeně vede k tématu výchovy a jejího vlivu na osobnost dítěte. Jak tedy vychovat přiměřeně sebevědomé dítě, které nepochybuje o své vlastní hodnotě a vládně díky tomu důvěrou v sebe i ve své okolí?

Vnímání sebe sama a sebevědomí

Erik H. Erikson přispěl mimo jiné i k pochopení vývoje sebepojetí člověka popisem tzv. vývojových stadií. Začíná třetím rokem, věkem, v němž již dítě dokáže dobře odlišit „já a ty“.

Typické úspěšné sebepojetí je do značné míry realizováno odlišně v rámci rozličných věkových období:

 • Batole: Jsem to, co mohu svobodně dělat.
 • Předškolák: Jsem to, co dělám.
 • Školák: Jsem to, co umím (dovedu).
 • Dospívající: Jsem to, čemu věřím.
 • Mladý dospělý: Jsem to, co mám rád (co miluji).
 • Střední věk: Jsem to, co poskytuji.
 • Zralý, starší věk: Jsem to, co po mně zůstane.

Přechod z jednoho do druhého a vyššího vývojového stadia není automatický, a ne vždy se povede. To, jak se hodnotíme a „kam se zařadíme“, je otázka, jež nemá předem jistou odpověď.

Od starověku dodnes bývá doporučováno: „Poznej sebe sama!“ Z toho lze usoudit, že vnímání sebe nemusí být bez podstatné kultivace patřičným tréninkem nijak přesné. Existují tzv. hlubinné bariéry sebepoznání. Lze je vnímat jako určitou formu cenzury. Do vědomí nebývají připouštěny obsahy, které by osobnost a její sebevědomí výrazně narušily. Díky obrannému mechanismu projekce můžeme popírat své chyby tím, že je promítáme (jakoby přesouváme) na druhé lidi. Díky mechanismům racionalizace lze vlastním činům připisovat jiné než faktické motivy. Samozřejmě lepší, tím si mimo jiné zvýšíme sebevědomí.

V souvislosti s teorií atribuce je prokázáno:

 • Čím příznivěji se sami hodnotíme, čím máme vyšší sebevědomí, tím více si bmyslíme, že nás druzí lidé vnímají obdobně.
 • Čím více u sebe oceňujeme určitý rys, dejme tomu zodpovědnost, smysl pro humor, jazykové nadání, tím víc klademe na tento rys důraz při hodnocení druhých lidí.
 • Jestliže některý náš „chybný krok“, nevhodné jednání nemůže být přiměřeně odčiněno nebo zapomenuto, tím více máme tendenci jej ospravedlnit – mimo jiné jde o obranu sebevědomí.
 • Máme sklon vyhledávat a vědomě zaznamenávat spíše informace, jež jsou v souladu s našimi postoji. Naopak informace, jež jsou s našimi postoji v rozporu, spíše pomíjíme. Mimo jiné to znamená, že podceňující se člověk „nulového sebevědomí“ intenzivněji hledá a vnímá informace, jež uvedené potvrzují. Platí to i naopak.
 • Lidé mají statisticky vzato častěji tendenci se přeceňovat, než naopak podceňovat. Uvedené zvláště platí ve sférách, jež považujeme za osobně zvláště důležité.
 • Ocenění a kladné hodnocení ze strany druhých lidí zvyšují sebevědomí jedince. Naopak odmítání ze strany druhých sebevědomí snižuje – to platí, zvláště pokud odmítajícími jsou osoby námi subjektivně považované za důležité.

Ukázka je z knihy Jak vychovat sebevědomé dítě,
kterou vydalo nakladatelství Grada

Napsal/a: Iveta Pešková

Toto taky stojí za přečtení!

Nevítaní hosté v ústní dutině

Malé oválné vřídky trápí až 25 % populace. Objevují se v ústech nečekaně, ale ti z vás, kteří se s afty

Čtu dál →

Pořízení tažného zařízení je snadné a cenově výhodné

Disponovat vozem bez tažného zařízení není žádný hendikep, jak by se mohlo zdát. Pokud potřebujete využívat přívěsný vozík, karavan, nosič

Čtu dál →

Cyklistické dárky pro malé i větší cyklisty

Máte doma nadšeného cyklistu a nevíte, co mu pod stromečkem udělá největší radost? Podobným problémem se rok, co rok

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (2 vyjádření)

 • Rozdělení na věkové období je zajímavé .-)

 • Marinada

  S hrůzou jsem zjistila, že čím dál častěji začínám uvažovat jako zralý, starší věk: „Jsem to, co po mně zůstane“.
  Jinak mě dost překvapila informace, že lidi mají spíš tendenci se přeceňovat než podceňovat. Já jsem teda obklopená lidmi, u kterých je to naopak. Ale je pravda, že od těch druhých se držím dál – nezdravě seběvědomí lidé nejsou zrovna moje krevní skupina…

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist