Raná logopedická péče II.

Rubrika: Vývoj a výchova batolete, Vývoj a výchova předškoláka

1145735_reading_books_at_homeV první části povídání o logopedické péči jste se seznámili s pojmem logopedie, s vadami řeči i s tím, kdo je kompetentní s dítětem pracovat. V této části se dozvíte, jak správně rozvíjet komunikační schopnosti i v jakých situacích logopeda navštívit…

Základní fakta o logopedii a vadách řeči najdete v první části zde.
Správný vývoj řeči
První hlasový projev po narození dítěte je křik. Ve 4. – 6. týdnu života se objevuje broukání. V 6. měsíci se přidávají další zvuky tvořené rty a přední částí jazyka (blm). Kolem 7. měsíce se dítě pokouší opakovat slyšené slabiky (baba, tata), v 8. měsíci dochází k rozvoji opakování jednoduchých slabik a slov po matce (žvatlání), v 10. měsíci opakuje dítě slova, která mají pro něj citový význam, dítě si hraje s mluvidly. Kolem 1. roku dítě tvoří samostatná základní dvouslabičná slova, rozumí jednoduchým pokynům (paci – paci, ukaž, jak jsi veliký apod.). V 1,5 roce tvoří jednoslovné věty, užívá živé gestikulace, zabarvuje hlas. Ve 2 letech dochází k rozvoji slovní zásoby, dítě má obtíže při vyslovování těžších a delších slov. Je nutné opakovat správnou podobu jazyka a vše označovat, dítě užívá asi 50 slov. Pro věk kolem 2,5 roku je typická otázka: Co je to? Dítě klade slova vedle sebe, užívá krátké slovní řady (táta pá, auto tú). Je nutné opravovat gramaticky nesprávné tvary. Vliv má vyspělost řeči okolí a úroveň péče o dítě. Ve 3 letech dochází k prudkému rozvoj řeči, charakteristická je otázka: Proč? Rozšiřuje se slovní zásoba, dítě se učí poznávat rozdíly, zdokonaluje řeč, zlepšuje se kvalita i kvantita vyslovovaných slov i vět. Dítě mluví s hračkami, vede dialog. Ve 4. roce se opět rozvíjí slovní zásoba a vůbec řeč, dítě používá asi 2000 – 2500 slov, větné celky, výrazové prostředky, recituje básničky. Od 4. roku sledujeme schopnost vyslovovat správně jednotlivé hlásky mluvené řeči, ty se postupně zdokonalují v závislosti na rozvoji jemné motoriky a artikulačních dovedností. Kolem 4. roku by mělo dítě správně užívat měkčené hlásky ď, ť, ň, poté hlásky k, g, sykavky, hlásku l, nejpozději správně tvoří r, ř. Před nástupem do základní školy by měla být výslovnost v pořádku.

Jak napomoci rozvoji řeči

 • Od prvního dne na dítě správně mluvte.
 • Dejte dítěti dostatek přiměřených podnětů
 • Rozvíjejte smyslové vnímání a tělesnou obratnost
 • Odměňujte komunikaci úsměvem, chvalte.
 • Udržujte s dítětem kontakt očima.
 • Dbejte na správný vývoj chrupu dítěte.
 • Při podpoře správné výslovnosti musíte být vzorem, aby vás dítě mohlo napodobovat.
 • Mluvte pomalu, jasně a slovy doprovázejte vše, co děláte.
 • Jestliže s dítětem procvičujete hlásku, kterou se učí na logopedii, postupujte od jednoduššího ke složitějšímu.
 • Výslovnost cvičte s dítětem několikrát denně po krátkých časových intervalech.
 • Cvičení se snažte spojovat s malováním, zpěvem.
 • Podporujte u dítěte touhu komunikovat (povídejte si s dítětem o činnostech, které rádo vykonává, choďte s dítětem do přírody, vše pojmenovávejte, dopřejte dítěti tvůrčí činnost, vyprávějte pohádky, povídky apod.)
 • Respektujte věk dítěte a dosažený stupeň vývoje
 • Buďte trpělivý aj.

Kdy navštívit zařízení poskytující logopedickou péči

 1. Dítě nemluví, mluví nápadně méně než jeho vrstevníci nebo mluví nesrozumitelně (kolem 3 let).
 2. Objevují se poruchy výslovnosti (při větším počtu chybně vyslovovaných hlásek kolem 4,5 roku – hlásky neumí, vynechává, nahrazuje jinými, ráčkuje, šlape si na jazyk), při chybné výslovnosti l, r, ř nejpozději na počátku posledního předškolního roku.
 3. Dítě koktá – ihned, kdy si rodiče všimnou změn tempa nebo plynulosti v řeči.
 4. Dítě s poruchou sluchu – co nejdříve při podezření, že dítě špatně slyší. Pokud je porucha potvrzena, nastupuje logopedická péče ihned souběžně s lékařskou péčí.
 5. Dítě s rozštěpem – když začíná dítě mluvit ( po 1. roce).
 6. Dítě s poruchami učení
 7. Objevují se poruchy řeči druhotně provázející jiné poruchy (intelektu, DMO, neurologické a psychiatrické diagnózy).

S odborným vyšetřením by se nemělo také váhat, pokud se v řeči dítěte projevuje huhňavost, při artikulaci brání dítěti podjazyková uzdička, neužívá zvratných zájmen v běžné řeči či existuje rodinná zátěž.

Použitá literatura:
Klenková, J.: Kapitoly z logopedie I, Brno 2000.
Klenková, J.: Kapitoly z logopedie II a III, Brno 1998.
Kejklíčková, I.: Vady řeči u dětí, Praha 2001.
Škodová, E., Jedlička, I. a kol.: Klinická logopedie, Praha 2003.
Kutálková, D.: Logopedická prevence – Průvodce vývojem dětské řeči, Praha 1996.
Pipeková, J. a kol.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. Paido, Brno 1998.

Napsal/a: Magda K.

Toto taky stojí za přečtení!

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (21 vyjádření)

 • Anonymní

  Dobrý den,

  chtěli bychom vás pozvat na besedu:
  Logopedie, vady řeči u dětí – beseda s odborníkem

  Koná se v pátek 16.7.2010 od 14.00 hod. v Kavárně Empatie ve Frýdku-Místku. Kavárna se nachází v objektu Ještěr v Místku a něco o kavárně najdete na http://www.kavarnaempatie.cz.

  Všichni jsou srdečně zváni

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist