Jak vzdorovat opozičnímu vzdoru

Rubrika: Výchovné tipy

Problémy v chování dítěte se vzdorovitou opoziční poruchou se týkají odmítání příkazů a požadavků dospělých. Děti obvykle ztrácejí náladu a hned se dokážou rozhněvat, pořád se hádají, a to hlavně s dospělými, odmítají fungovat ve shodě s požadavky a výchovnými pravidly, přičemž za své chování obviňují druhé. Tato porucha začíná již v raném dětství…

Výskyt opoziční vzdorovité poruchy v populaci se pohybuje přibližně mezi 6-10 %. Americká psychiatrická asociace udává výskyt mezi 2-16 %. V předpubertálním období jsou problémy běžnější u chlapců, naopak v pubertě (a po pubertě) jsou projevy stejné jak u chlapců, tak u dívek.

V literatuře se objevují i informace, že když matka dítěte silně kouří v průběhu těhotenství, riziko vzniku opoziční vzdorovité poruchy je 2-3krát větší. Problémy se obvykle objeví mezi 1.-3. rokem života. Vznik poruchy podporuje také alkoholismus rodiče nebo obou rodičů a případné problémy se zákonem. Týká se to až 18 % dětí s touto poruchou.

Důležité je v souvislosti s opoziční vzdorovitou poruchou neopomenout, resp. nepřehlédnout jinou poruchu, např. poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), poruchy učení, poruchy nálady.

Opoziční vzdorovitá porucha se může objevit u dětí, které:
1. mají nevhodný rodičovský vzor;
2. jsou citlivější, senzitivnější;
3. jsou idealistické, přičemž své ideály ženou do krajností;
4. jsou tvrdohlavé;
5. těžce snáší kritiku („bojují“ s pedagogy, rodiči a s dospělými autoritami vůbec).

Pokud se zásadním způsobem nepodaří změnit chování v průběhu dětství a dospívání, jsou tito lidé velice často v dospělém věku osamělí, neustále konfliktní, mají méně přátel, problémy v práci, ale i v kruhu své nejbližší rodiny, a to právě pro jejich dráždění okolí, ustavičně „bojovnou“ náladu a pomstychtivost.

Opoziční vzdorovitá porucha a nadaní žáci

Někdy se může stát, že ve třídě s nadanými žáky se pedagog může lehce dostat do konfliktu s některým se žáků, který má velice vyhraněné názory na svět, zarputile se brání, i když paradoxně žádá vysvětlit nějaký problém, a to i za cenu sankcí nebo odmítnutí okolí, např. spolužáků. To tyto žáky však může ještě více posilovat k přehnané kritice a obviňování okolí, které je podle nich zodpovědné za jejich chování. Může jít o velice bouřlivé projevy, které mají někdy podobu afektivního až hysterického charakteru.

Techniky ke zvládání vzdorovité opoziční poruchy ve škole

Technika pozitivního posílení spočívá v posílení žádoucího chování žáka. Nejdříve je potřeba zjistit, co je vlastně pro žáka pozitivním posílením. Je to možné odpozorovat např. při hraní, ve volném čase, ale také v rozhovoru s rodiči dítěte. Zjistit tedy, co má dítě rádo, čeho si cení apod.

autor: Jiří Šustr, Rodina a škola, 10/2007
Jedná se o ukázku z časopisu Rodina a škola, vydává Portál

Napsal/a: Jiří Šustr

Toto taky stojí za přečtení!

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist