ŠVD: Dálkové studium aneb Studující maminka

Rubrika: Chodí do škol(k)y, Vzdělávání dospělých

Od začátku školního roku se můžete pravidelně setkávat v rámci projektu Školákem s VD s naší virtuální třídou, plnou dětí nerůznějšího věku. Každý měsíc si povídáme o tom, co je ve třídách u dětí nového, co se učí, co je baví, nebo co jim příliš nejde. Vzdělávání u dětí považujeme jako samozřejmost. Jaké to ale je, když se do studia pustí dospěláci?

Pozvání do diskuze ochotně přijala Nuninka, se kterou se pravidelně setkáváte v rámci projektu ŠVD a která studuje střední školu, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Lien, maminka dvou holčiček, kterou také z VD dobře znáte. Lien studuje bakalářské studium, taktéž předškolní a mimoškolní pedagogiku. Obě pracují v MŠ. Na mé otázky odpověděla také paní profesorka Eva, vyučující studenty dálkového studia. A úspěšná absolventka Bamiska.

Proč ses do studia pustila a co myslíš, že ti úspěšné ukončení přinese?

Lien:

Můj důvod byl, a je stále, mít vysokoškolské vzdělání, protože je to důležitý požadavek na rodiče, kteří chtějí mít dítě v domácím vzdělávání na druhém stupni ZŠ. Nechci, aby se právě toto stalo překážkou, pokud by taková situace nastala.

Ale už teď vím, že kromě titulu (pokud tedy školu úspěšně dokončím) mi studium přináší velký osobnostní rozvoj a upevňuje vztahy v naší rodině.

Nuninka:

Na studium jsem se dala, protože bych ráda pracovala s dětmi. Sice teď pracuji v jedné soukromé mateřské školce, ale jde o práci na poloviční úvazek a pouze jako asistentka učitele. Ráda bych pracovala jako učitelka.

Jak se ti daří skloubit práci, rodinu a školu?

Lien:

Je to obtížné, nutná je dobrá organizace a také určení priorit. Výhodu vidím ve volbě oboru, který koresponduje nejen s věkem mých vlastních dětí, ale i s mojí prací. Takže studium, práci i rodinný život mám provázaný, mohu využít poznatky z jedné, druhé či třetí složky ve všech ostatních a vzájemně   vše propojit a tím každou část obohatit.

Jinak je to samozřejmě v životě manželském, ale s manželem jsme se našli jako osobnosti schopné žít sami, nepotřebujeme, aby nám druhý zaplňoval čas, takže jsme spokojení, milujeme se a vycházíme si vstříc, i když společně stráveného času by se mohlo zdát málo.

 Nuninka:

Skloubit všechno dohromady je někdy těžké. Zvláště teď v prosinci toho bylo opravdu moc. Ve školce příprava na Mikuláše a Vánoce, ve škole plno písemek a zkoušení, doma úklid a pečení.

Rodina to zvládá docela dobře, nic jiného jim ani nezbývá. Pro děti nastala změna v tom, že jsou doma samy, než přijedu z práce. Ale celou dobu stejně prosedí u televize nebo tabletu.

S tím bohužel nic neudělám, protože doma nejsem. 🙁 Nejmladšího mám s sebou v práci, což je super. Jinak nevím, jak bych to dělala, protože nemám nikoho, kdo by ho každý den vyzvedával ze školky.

Jak často máš přednášky, kolik času ti zabere studium. Musíš být nutně přítomna na každé přednášce? Jak daleko do školy dojíždíš?

Lien:

Přednášky jsou jednou za 14 dní v pátek /celý den zpravidla 12 hodin s krátkými 5min. přestávkami/, jednou za měsíc je i sobota. K tomu mám každý týden na hodinu a půl AJ, ale ta je nepovinná, nemusím chodit, ale musím udělat zkoušku na konci studia, takže pokud někdo umí, nemusí tam být. Pak je nutná praxe – 6 týdnů v MŠ, to si samozřejmě řeším v práci a jeden celý týden bude soustředění na pohyb – tělesná výchova, budeme někde na horách i spát. Do toho jsou různé zkoušky a konzultace, zpravidla když má čas vyučující. Časově se mi zdá být studium náročnější než jsem očekávala, navíc hlídání dcer vždy řeší manžel a protože chodí do práce, je to mnohdy dost nepříjemné. Dojíždím 25 km.

Na přednášky chodit nemusíme, ale protože se tam vlastně dozvíme, co je potřeba ke splnění předmětu, tak se mi to jeví jako nutnost. Zpravidla na první přednášce zjistíme, co vyučující chce, na druhé si ujasníme, co jsme nepochopily a pak už je zkouška nebo zápočet. Vše si člověk musí vyhledávat sám, odhadovat, co je důležité, co není, někteří vyučující jsou ochotni konzultovat emailem, někteří nikoli, to je pak také obtížné. Asi jeden z pěti vyučujících dodá materiály, ze kterých se učit. Ostatní skutečně jen nadiktují knihy (tak deset na předmět) a nechají vše na vás. V tomto vidím největší nevýhodu oproti dennímu studiu. Po prvních přednáškách si tedy shromažďuji knihy, dělám si výpisky, pracuji na praktických úkolech – kreslení, modelování, výroba z různých materiálů, psaní seminárních prací apod. (to většinou se svými dětmi, takže se věnuji jim a zároveň škole), pak si v práci natáčím videa, která jsou nutná pro splnění praxe atd., na druhé přednášce se ujistím, že jdu správným směrem a do zkouškového období musím mít hotové všechny tyto praktické věci + připravené materiály, ze kterých se budu učit – výpisky a pak už se učím. Většinou v noci, když ostatní spí. K tomu ještě chodím soukromě na klavír, zpěv a dvě lekce Aj týdně. Znamená to tedy věnovat se něčemu denně, jsou dny, kdy nejsem schopná zpracovávat informace, tak pracuji na praktických úkolech a naopak.

Nuninka:

Jelikož studuji na střední škole dálkově, máme školu každý pátek od rána. Na konci roku musíme mít splněnou 80% docházku, což znamená, že můžu chybět max.3x. Cesta do školy mi trvá 45 minut autem. Naštěstí nejezdím sama, tak cestou probereme učitele i školu. 🙂

Kolik dostáváte zadaných domácích úkolů a kolik času zabere domácí příprava?

Lien:

Žádné, dostáváme jen požadavky na splnění předmětu. Mně zabere příprava průměrně hodinu práce na čemkoli každý den.

Nuninka:

Domací úkoly moc nemáme, hlavně jde o přípravu do klavíru a flétny, kdy se musíme naučit co nám zadají. Učit se začínám v pondělí, víkendy si nechávám volné pro rodinu. 🙂

Musím říct, že denně se učím tak 3-4 hodiny. Do toho počítám i přípravu do výtvarky, kde vyplňujeme pracovní listy a kreslíme.

Co na tvé studium říká okolí, rodina. Podporují tě? Pomáhají ti s úkoly?

Lien:

Manžel mě podporuje hodně, bez něj bych studium nezvládla nejen ohledně hlídání dcer v době školy, ale vždy mě podpoří, když už mi připadá, že bude lepší skončit – např. návrhem soukromých lekcí Aj, teď mi navrhl najít paní na úklid apod. Je to pro mě důležité, cítit, že chápe náročnost tohoto období. Širší rodina je ráda, že studuji, drží mi palce, ale nepomáhají. S úkoly mi “pomáhají” děti.

Nuninka:

Moje rodina si myslí, že to nedám a dříve nebo později to musím vzdát. Myslí si to proto, že přes týden jsem na všechno sama a tudiž to nemohu zvládnout. Můj muž to bere stylem “ šla jsi do toho, tak se uč“.

Pomoc mi nemají jak, i když bych uvítala, kdyby mi děti více pomáhaly doma, bohužel to tak není. S jedním úkolem mi pomohl muž, kdy mi barevně vytiskl seminární práci do biologie na téma “ Co nám přinášejí stromy“. 🙂

Sice mi to tiskl tři týdny, ale nakonec jsem se dočkala a seminárku odevzdala včas. 🙂

workshop-5-24829-m

Na studenty dálkového studia jsem se zeptala paní učitelky Evy, která pracuje na SŠ obchodní.

Paní Evo, jak dlouho už vyučujete tzv. dálkaře a jaký je rozdíl mezi studenty denního a dálkového studia?

Dálkaře učím už asi 10 let. Tyto hodiny mě moc baví, práce s dospělými se liší. I když u nás na škole máme studenty, kteří už jako náctiletí většinou vědí, co chtějí v životě dělat a proč je pro ně vzdělání důležité, u dospělých vnímám větší snahu a zájem o studium. Moje hodiny doslova hltají, ptají se, diskutují a snaží se z hodin odnést maximum.

Stihnete v rámci svých hodin s dálkaři probrat stejný obsah učiva jako u denního studia?

Dálkaři se musí spokojit s omezeným počtem konzultačních hodin, musí studovat samostatně. Obsah předmětu by měl být stejný, bez rozdílů denního a dálkového studia. V praxi to tak ale určitě není a dálkaři mají většinou poloviční znalosti. Některé oblasti nemají probrané tolik do hloubky a chybí jim v některých předmětech delší čas na procvičení naučeného. Na druhou stranu si do hodin přinášejí praktické znalosti načerpané životem a prací.

Při známkování přihlížíte k faktu, že dálkaři jsou většinou zároveň i rodiče a pracují?

Osobně bych asi neměla, ale ano. Přihlížím na tento fakt. Zkoušky jsou jiné, je mi jasné, že řada studentů se připraví jen na jednu zkoušku, ze které já musím stanovit známku na vysvědčení. Žáci denního studia píší několik písemných prací, vím jak pracují v hodině. Dálkaře nemám možnost tolik poznat a známka vychází právě jen z jedné zkouškové.

K tématu nám také pár vět poslala Bamiska, která má již své dálkové studium úspěšně za sebou.

Pracovala jsem v MŠ a abych mohla zůstat, musela jsem se pustit do studia VŠ. V té době už mi bylo něco přes třicet, doma dvě děti a chuti studovat velmi pramálo. Přesto jsem si přála zůstat v práci a proto jsem se do toho musela pustit. Vezmu to velmi rychle, většina ví, jak to u mě probíhalo, protože jste mi všichni byli velkou oporou. Během školy se mi narodilo třetí dítko s vývojovou vadou, čekaly nás operace a první rok díky starosti o jeho vadu to nebylo rozhodně jednoduché, ale přerušit studium jsem nechtěla, nebyla jsem si jistá jestli bych se dokázala ke studiu znovu vrátit. Nemluvím o stěhování a rekonstrukci bytu. 😀 To co jsem chtěla hlavně napsat je poděkování mé rodině, protože bez její podpory tedy hlavně manžela bych nikdy nedostudovala… s oblibou říká, že by to bez učení zvládnul také protože mě pravidelně zkoušel. Když jsem měla zkouškové období tak jezdil s kočárkem, hlídal malého a mě nechával volné pole působnosti. Nerada vzpomínám na závěrečné zkoušky, nemohla jsem jíst, zvracela jsem, bylo mi špatně, spát jsem nemohla a nervozní jsem byla jako pr…átko… jsem tááák ráda, že to se mnou vydrželi a odměnou mi je červený diplom uklizený na dně šuplíku, díky němu jsem mohla zůstat ve školce s dětma a dělat práci, která mě baví.

Nuninka na závěr vzkazuje:

Pokud se rozhodujete o dalším studiu, a je jedno, o jaký obor jde, určitě jděte do toho. Já i přesto, že jsem na konci týdne totálně vyčerpaná, nelituji, že jsem se do toho pustila.

Stále se rozhodujete, zda se do studia také pustíte? Potřebujete si zvýšit kvalifikaci, nebo máte o studium zájem z jiných důvodů? Láká vás nějaký obor? Pokud váháte, doporučuji navštívit v rámci dnů otevřených dveří vybrané školy.  Seznam škol naleznete zde: nebo na stránkách MŠMT.

Jaké jsou vaše zážitky ze studijních let? Podělte se a napište svůj příběh do diskuze pod článkem.
Děkuji za odpovědi a všem studujícím dospělákům přeji podporující rodinu a hodně úspěchů!

Použité fotografie jsou ilustrační.

Napsal/a: Peťka

Toto taky stojí za přečtení!

Jak vybrat přebalovací tašku na kočárek

Čekáte miminko a hledáte tašku na kočárek? Co všechno byste měli v takovém případě zvážit a proč maminkám nestačí

Čtu dál →

10 pravidel, jak oblékat děti v zimě

Venku přituhuje, nejen na horách napadla sněhová pokrývka. Zatímco my poznáme, kdy je nám zima nebo naopak příliš teplo

Čtu dál →

Tipy, jak zabavit děti na zahradě v zimě i v létě

Zahrada je pro děti osobitým útočištěm, kde mohou stále něco nového objevovat. Stačí pár vychytávek, nezbytných komponentů i vhodný

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (18 vyjádření)

 • Peťka

  ZumbaJaja, tak to obdivuji! Hru na hudební nástroj bych nezvládla ani omylem!

 • ZumbaJaja
  ZumbaJaja

  Peťka : …. mám 17ti letého ,9ti letá dvojčata a 6ti letou slečnu .. studuji dálkově jezdím jednou za měsíc na celý víkend do školy a nejvíc mě drtí hra na klávesy … to je pro mne úmor 😀 …

 • Peťka

  ZumbaJajo, opravdu smekám. Jak staré máš děti? Studuješ formou dálkového studia?
  Držím palce, ať jsi zdravotně v pořádku a studium zdárně pokračuje.

 • ZumbaJaja
  ZumbaJaja

  Ale musím říct ,že studovat mít 4 děti všechny školou povinné a k tomu se léčit s rakovinou a mít manžela od pondělí do pátku mimo domov je pro mne občas nadliský výkon … jenže mě to za to stojí :)♥

 • ZumbaJaja
  ZumbaJaja

  Já jsem letos druhým rokem na SSPgš v Obratani ..předškolní a mimoškolní pedagogika ..proč studuji? ….. no to je tak pracuji s dětmi už 15 let jsem profesionální cvičitelak a vedu kroužky s pohybovou aktivitou a začalo mi vadit ,že některé věci ohledně zvládání psychologie při kontaktu s dětmi mi chybí … a pak nebudu hopsat do smrti 😀 a u dětiček bych ráda zůstala proto pedagogika a až ukončím toto studium ještě dva roky mne čekají 🙂 ,pak bude následovat umělecká škola 🙂 prý jsem skrytý umělecký talent 😀 😀 …..

 • Držím palečky, ať se vše povede. Mám podobnou zkušenost za sebou, takže vím, co to obnáší.

 • Marinada

  Přidávám se k ostatním a smekám! Moc držím palce, ať to „dáte“ až do vítězného konce!

 • Klobouk dolů, vím jaké to je studovat a starat se o rodinu a na to ještě zaměstnání. Jsem teď ještě na mateřské dovolené. Před rokem jsem začala dělat kurz asistenta pedagoga v Šumperku. Trval 4 měsíce i víkendech. Měla jsem toho plné zuby, kojit syna a učit se takovou spoustu cizích slov a výrazů. Úspěšně jsem ho zvládla, ale nejsem si jistá jestli ho někdy využiji. Práce s dětmi mě moc baví, ale sehnat místo asistenta pedagoga je nemožné.
  Přeji všem studujícím maminkám hodně sil, ať úspěšně vystudují a nejdou uplatnění v oboru, který vystudovaly.

 • zikminka

  pro Peťka: asi tak, že od 21 do půlnoci spím s Kubou, pak se učím a pak tak v půl třetí ulehám 🙂 občas si odpoledne hrajeme a já v ruce učení…no a někdy místo pohádky čtu skripta… 🙂 a hlavně… hlídá mamka, ségra, tetičky… jinak studuju učitelství praktického vyučování na ČZU a speciální pedagogiku na UK

 • Lien, to je zajímavé, pohledala jsem aktuální zákon
  http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-lednu

  a stále platí, že stačí střední pedagogická škola, obor zaměřený na předškolní pedagogiku. Nesmí to teda být obor vychovatelství.

 • Anonymní

  To je opravdu zajímavé, u nás v ročníku je několik děvčat, které si právě dodělávají bakaláře i přesto, že tuto školu mají a nestačí jim Od září 2015 musí mít min. započaté vysokoškolské vzdělání, jinak přijdou o práci. Ostatních x je tam s jiným zaměřením, ale asi 3 nebo 4 právě toto mají a nestačí, tak nevím, zda po r. 2012 nebyla ještě nějaká další novelizace, nebo zda to není jen požadavek jejich zaměstnavatele. Tak jako tak, držím palce, ať to vyjde Lien

 • Lien, jak píše Pavlinkav, na MŠ stačí střední pedagogická škola – předškolní a mimoškolní zakončená maturitou.
  Ve třídě máme dvě holky, které loni odpromovali a hned v záři musely nastoupit na střední školu s oborem předškolní pedagogika.
  To mi přijde dost uhozené. Mají čerstvě vystudovoanou Vš pedagogickou a ještě si musí dodělat sš pedagogickou.

  Jinak do budoucna plánuji, že by bylo i něco dál, ale to je ještě daleko. Uvidím co bude. Teď kromě školy ještě chodím na různé vzdělávací kurzy pro učitelky mš. Ty jsou zajímavé a super.

 • Lien, nevím, jaké vzdělání před tím měla Bami. Ale momentálně stačí jako kvalifikace na mateřinku střední pedagogická škola zakončená maturitou (mám pocit, že jeden maturitní předmět musí být předškolní pedagogika, ale to si nejsem jistá). Je to v novelizaci zákona z r. 2012.

 • Peťka

  Zikminko, ty studuješ dvě vysoké školy najednou? Jak to děláš? Jaké to jsou obory?

  Bzando a kolik máš dětiček? S dětmi bych ještě řekla, že studium docela jde. Myslím, že horší je skloubit do toho i zaměstnání.

  Přiznám se, že jsem také dálkově studovala. Malá byla v té době miminko a pamatuji se na noci, kdy se často budila. U postele jsem měla položené studijní materály a každé noční kojení využila k tomu a učila jsem se. Spánek celkově nulový, unavená. Jo, to byly časy. A taky jsem to dala, ale bylo to někdy vážně náročné.

 • Obdivuji, já mám naštěstí vysokou dávno hotovou, s dětmi bych ji určitě neudělala.

 • zikminka

  téééda…. holky… krásně napsaný a vůbec, jste tak úžasný….. já zrovna dneska nemám chuť na nic…. a jelikož momentálně studuji dvě vysoké školy a příští týden mám zkoušku, kde jsme skripta dnes poprvé otavřela a zase je zavřela s tím, že až zítra…. tak moc dobře chápu ty pocity… a mám z toho husí kůži… díky… mám jasno, jdu spát, potřebuju dohnat celý týden a než mě ráno malej vzbudí… a ráno se budu hned šprtat 🙂

 • Anonymní

  Pěkně zkompletováné 🙂
  Nuninko jsem přesvědčená o tom, a vlastně i Bamisčino psaní to potvrzuje, že toto studium na práci učitele nestačí, nebo už máš rozmyšleno rovnou pokračovat na vysokou? Lien

 • Petra Vymětalová

  Klobouk dolů před všemi, kdo zvládají studovat při dětech a změstnání, vážně máte můj obdiv. Držím palce, ať to dotáhnete až do úspěšného konce (a věřím, že jo!).
  Peťko, děkuju za zajímavý článek, četla jsem to jedním dechem.

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist