Bezpečné hračky II. – co ještě nevíte ?

Rubrika: Pro bezpečí vašich dětí

Vzhledem k tomu, že na některých internetových serverech opět proběhly zprávy o „bezpečnosti“ hraček pro děti, vracím se k tomuto tématu trochu podrobněji…

Značka CE znamená, že výrobek splňuje všechny náležitosti dané příslušnou směrnicí. Značka CE tedy znamená bezpečný výrobek. Tuto značku získá výrobek, který splňuje všechny požadavky podle evropských směrnic na bezpečnost a je tomuto výrobku umožněn přístup na evropský trh. Aby byl výrobek označen jako bezpečný, musí projít testy většinou soukromých společností daných zemí. A to je právě problém, který se také nyní řeší, neboť mezi společnostmi je konkurence a tak v zájmu úspor financí určité činnosti tyto společnosti odbývají (jak se nyní postupně zjišťuje). EU se ale snaží vydat nové právní předpisy.
V ČR se problém týká něčeho jiného. Česká obchodní inspekce v roce 2006 zjistila 115 výrobků, kterým byla klamně vydána značka CE, aniž by zřejmě prošly příslušnými testy. Podle Ludmily Antošové ze zlínského Institutu pro certifikaci jsou na většinu výrobků pro děti lepeny značky CE, aniž by tyto výrobky prošly kontrolou a byly bezpečné. Problém také je, že každá země Evropské unie si provádí testy sama a v podstatě není vytvořen jednotný institut, kterým by musely všechny testované výrobky projít. Pokud značka CE neodpovídá našim předpisům a musí být například stažena z prodeje, znamená to, že výrobce nedodržel tuzemské zákony, ale zákon na ně svým způsobem nemůže a tak může tuto značku vlastně použít kdokoliv a kdykoliv a nic se mu nestane. Výrobci a dovozci si mnohdy přidělují značku sami (hlavně pak dovozci z Dálného východu) a nikdo již nekontroluje, zda si ji zaslouží nebo ne.
V ČR existuje Institut pro testování a certifikaci ve Zlíně, který se zabývá kromě dalšího i testováním bezpečnosti a kvality hraček, ale také dětské obuvi. Tento institut provádí posuzování shody a přezkušování hraček v akreditované laboratoři, kde zjišťuje chemické a hygienické vlastnosti, fyzikální, mechanické a elektrické vlastnosti, hořlavost. Zároveň tento institut vydává jako jediný v České republice certifikát „Bezpečná hračka“.
Jak již bylo zmíněno v minulém článku o bezpečných hračkách, tento certifikát je novinkou na evropském trhu a má zajistit kvalitu a bezpečnost výrobku – hračky. V současné době, kdy dochází ke klamání spotřebitele nepravou značkou CE, je tato možnost značení prozatím jistotou kvality a bezpečnosti.
Jedná se o žluté logo s nápisem zlínského institutu, ve žluté části je uveden nápis „Bezpečné hračky“. Tento projekt vznikl na popud italského institutu pro bezpečnost hraček. Tato značka je určena pro mnoho výrobků pro děti – puzzle, didaktické hračky, hry, stavebnice, panenky, figurky, kočárky pro panenky, hračky do vody, chemické hračky, odrážedla, houpačky, skluzavky, hračky pro nejmenší (kousátka, chrastítka…), bateriové hračky a hračky na dálkové ovládání, ale i karnevalové kostýmy atd.
U takto označených výrobků je zajištěna inspekce nejen v počátku, ale je i zajištěn dozor nad tímto výrobkem. Bohužel prozatím není mnoho takto označených hraček. Mezi některé takto označené hračky „Bezpečné hračky“ patří například výrobky Kinder Joy a Kinder Suprise, hračky ze dřeva WOODY,hračky z plyše a plastu od výrobce Říha Vladimír a dřevěné hračky od firmy Devjeto. Bohužel, výrobců, kteří mají své výrobky takto označené, je opravdu zatím pomálu. Je také nutné zdůraznit, že získání tohoto označení je čistě dobrovolné. Je tedy opravdu pouze na výrobcích hraček, zda mají zájem o to, aby jejich výrobky měly toto označení a zaručovaly tak rodičům bezpečnost pro jejich děti.
VÝZNAM DOBROVOLNÉ CERTIFIKACE VÝROBKŮ URČENÝCH PRO PÉČI PRO DĚTI – výrobky určené pro péči o děti tvoří specifickou skupinu, kterou spojuje základní účel použití a to je péče o děti v kojeneckém a batolecím věku. Tato skupina je pokryta evropskými normami, které definují technické požadavky s ohledem na zajištění základní bezpečnosti podle směrnice 2001/95/EC – General product safety (v české legislativě zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti).
Směrnice o obecné bezpečnosti nevyžaduje při plnění technických požadavků na výrobky účast nezávislých certifikačních orgánů, které by prověřovaly shodu vlastností výrobků s požadavky uvedenými v normách. Jen velmi malá část výrobců a dovozců nechává své výrobky zkoušet popř. certifikovat. Bohužel důsledkem je poměrně časté porušování bezpečnostních požadavků, což má za následek udělování finančních pokut kontrolními orgány a v některých případech i stažení nebezpečných výrobků z oběhu.
Kromě zajištění bezpečnosti hraček je v ČR možnost udělení certifikátu kvality: „Žirafa – zdravotně nezávadná obuv – bota pro vaše dítě“. Tento projekt byl zahájen v roce 1997 spoluprácí s Českou obuvnickou a kožedělnou asociací. Pomocí tohoto projektu jsou udělovány certifikáty výrobcům dětské obuvi, která splňuje veškeré požadavky na kvalitu dětské obuvi. Opět je zde zajištěna počáteční inspekce a dozor nad výrobkem při jeho prodeji.
Značka je srozumitelnou informací pro rodiče dětí, že obuv byla dobrovolně certifikována a že je z hlediska konstrukce a použitých materiálů zdravotně nezávadná.

Pokud budete mít zájem, na webových stránkách Institutu pro certifikaci ve Zlíně naleznete všechny hračky – výrobky, kterým byla udělena značka „Bezpečná hračka“.

Napsal/a: Iveta Pešková

Toto taky stojí za přečtení!

Tipy na dárky pro děti podle věku – zabaví se a rozvinou dovednosti

Lámete si hlavu s tím, co potěší nastávající, novopečené či už ostřílené rodiče, respektive jejich děti? Přečtěte si naše

Čtu dál →

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist