Linka právní pomoci pomohla již více než sedmnácti stům rodičů

Rubrika: Co se jinam nevešlo

Naše dítě logoNadace Naše dítě od roku 2005 provozuje Linku právní pomoci, prostřednictvím které poskytuje díky ochotným a zkušeným advokátům právní rady týkající se dětí. Advokáti radí široké veřejnosti v otázkách rodinného práva a ochrany dětských práv. Odborné rady jsou poskytovány zdarma, pouze za cenu běžného hovorného.

Nejčastěji advokáti pomáhají u rozvodových a po-rozvodových problémů, kdy na neshody rodičů doplácí jejich děti. „Snažíme se prostřednictvím linky zpřístupnit rodičům odborné rady zkušených advokátů. Mnozí si advokáta nemohou dovolit například z finančních důvodů. Na Lince právní pomoci obdrží radu zdarma a mohou se snadněji vyvarovat případných chybných či nezákonných kroků,“ říká ředitelka nadace Zuzana Baudyšová. Mezi případy řešenými Linkou právní pomoci se vyskytují také spory o dítě s mezinárodním prvkem, kdy jeden z partnerů pochází a žije v jiné zemi a český rodič se při rozvodu manželství potýká s velkými problémy, které mohou vyústit až v mezinárodní únos dítěte.

Advokáti na Lince právní pomoci jsou k dispozici vždy ve středu od 14.00 do 18.00 hodin. Kontakty: 777 800 002 nebo lpp@nasedite.cz

Statistiky Linky právní pomoci:
Od zahájení provozu linky do 31. srpna 2010 řešili advokáti 1377 telefonních hovorů a zodpověděli 398 e-mailových dotazů. V roce 2009 to bylo 229 hovorů a 69 e-mailů. V roce 2010 se jednalo o 135 hovorů a 39 e-mailů v období od 1. 1. 2010 do 31. 8. 2010

„Lidé nám popíší, čeho se jejich případ týká, co potřebují řešit. Od nás se dozví, jaká je právní praxe, jaké bývají přístupy soudů konkrétně k typu případu, který volající popsal, jaký je obvyklý postup, co přibližně mohou očekávat, na co a jak se připravit,“ říká Mgr. David Strupek, který na Lince právní pomoci poskytuje právní rady již od samého zahájení provozu linky. Svoji pomoc veřejnosti prostřednictvím linky pokládá za samozřejmou součást svého života i profese. „U nás advokátů se předpokládá, že i určitou část své práce, pokud nám to čas a další možnosti dovolí, věnujeme činnosti ve prospěch veřejnosti bez finanční úhrady,“ dodává David Strupek.

Linku právní pomoci nadace založila a provozuje ve spolupráci s Českou advokátní komorou. „Jedna z nejvýznamnějších cen, která se právníkům v ČR uděluje, cena svatého Iva, se ocitla před několika lety ve zcela správných rukou, když ji získal kolektiv advokátů, který na Lince právní pomoci pomáhá,“ říká PhDr. Iva Chaloupková, tisková mluvčí České advokátní komory

Vybíráme z případů, ve kterých poskytli radu advokáti Linky právní pomoci…
Případ 1.
Pomoc advokátů na Lince právní pomoci vyhledala matka tří dětí. S otcem dvou starších, se kterým je rozvedená, vede spor o to, u kterého z rodičů budou starší děti žít. Bývalý manžel podal návrh na svěření 17letého syna a 10leté dcery do své péče. Syn s bydlením u otce souhlasí. Situace je dle informací od matky stresová především pro dceru, která k otci nechce. Matka je v kontaktu se sociálním odborem péče o děti v místě bydliště a bojuje proti údajně smyšleným historkám, kterými ji osočuje bývalý manžel.
Rada advokáta: Pochopitelně situace je pro účastníky sporu a především děti náročná a zatěžující. Nicméně právem rodiče tedy v tomto případě otce je žádat o změnu poměrů k nezletilým dětem. Z toho vyplývá, že všichni budou muset předmětné soudní řízení absolvovat. Soud bude bezesporu přihlížet k dosavadní bezproblémové péči matky o dceru. Důležité je přání dcery, se kterým rodičem chce být. Dívka je ve věku, kdy si soud její stanovisko může zjistit uskutečněním pohovoru s dětským psychologem, znaleckým posudkem apod. Samozřejmě by bylo ideálním vše vyřešit společnou domluvou. Pokud se toto nepodaří, nezbude nic jiného, než soudu prokazovat, že není důvodným, aby dcera byla svěřena do výchovy otce, že tato změna by pro ni nebyla přínosnou, a že dosud péče z matčiny strany byla a je v naprostém pořádku. Matce bylo také doporučeno zastupování právním zástupcem, který může lépe hájit její a dceřiny zájmy.

Případ 2.
S dotazem vyhledala advokáty Češka, která se obává, aby nebyla stíhána za únos dítěte při vycestování do zahraničí. Bývalý manžel a otec dítěte, národností také Čech, žije díky zelené kartě trvale v USA. Mají spolu ročního syna a od dubna jsou rozvedeni. Podle soudního rozhodnutí má otec právo stýkat se s dítětem každou středu a lichý víkend, ale vzhledem k tomu, že žije ve Spojených státech, syna nenavštěvuje ani si jej nevyzvedává. Matka s dítětem, které bylo svěřeno výlučně do její péče, žije v ČR, ale ráda by vycestovala do Austrálie, kde několik let již v minulosti pobývala, a kde má sestru s rodinou. Bývalý manžel jí odmítl podepsat souhlas s vycestováním dítěte do Austrálie. Matka se obává, že kdyby bez souhlasu otce s dítětem odletěla, žaloval by ji za únos.
Rada advokáta: Pokud otec bezdůvodně nesouhlasí, aby matka s dítětem navštívila své příbuzné v zahraničí, má matka možnost požádat soud, aby souhlas otce svým rozhodnutím nahradil. Nejedná se o nákladné řízení. Opatrovnické spory jsou osvobozené od soudních poplatků a nemusí ani trvat časově dlouho. Advokátka zároveň seznámila matku s dalšími možnostmi, jak postupovat. Může požádat soud, aby změnil rozhodnutí ohledně úpravy styku otce s dítětem, resp. aby toto rozhodnutí zrušil. Dále může požádat, aby soud zbavil otce rodičovských práv, případně je omezil. Také v tomto složitém případu advokátka doporučila, aby matka vyhledala spolupráci advokáta v místě svého bydliště.

Více na www.nasedite.cz.

Napsal/a: Tisková zpráva

Toto taky stojí za přečtení!

Těhotenství nemusí být jen nejkrásnějším obdobím v životě ženy

V současné společnosti jsou všechny významné životní události vnímané jako velký milník v životě a očekává se, že každý,

Čtu dál →

[Soutěž] Audiokniha Anička a cirkus

Dlouhou cestu na dovolenou si můžete v autě zpříjemnit třeba poslechem audioknihy. 3 tipy pro děti pro vás dnes

Čtu dál →

[Tvoření] Květina z proužků

Květina, kterou si dnes ukážeme, je velmi jednoduchá a zároveň variabilní. Můžete vyrobit několik variant podle toho, která se

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist