Jak se bránit mobbingu

Rubrika: Co se jinam nevešlo

Stali jste se obětí mobbingu? Pokud chcete na stávajícím pracovišti zůstat, určitě se braňte. Najděte si spojence, posilujte své zázemí, vše si pečlivě zapisujte a při vhodné příležitosti předložte nadřízenému. Nehledejte vinu v sobě, to s mobberem je něco v nepořádku!

Nejlepší prevencí je vůbec se do mobbingové situace nedostat, tedy odhadnout rizika dříve, než problémy nastanou. Proto je důležité, aby měla firma stanovena pravidla, nejlépe v písemné podobě, ve kterých by byla uvedena jak opatření k zabránění mobbingu, tak i k jeho nápravě.

Základem prevence je vytvoření takové pracovní atmosféry, ve které mobbing nedostane šanci. Prvním krokem je správně nastavená firemní kultura stojící na kvalitních morálních základech. Firmy by se také měly soustředit na pečlivý výběr nových pracovníků. I když je těžké odhalit konkrétní rysy (někteří mobbeři jsou velice obratní v jejich maskování), přeci jen sklony k agresivitě, konf liktům či přehnané soutěživosti vysledovat lze. Je nutné věnovat se tvorbě preventivních programů, ochraně zaměstnanců, pravidelně je hodnotit a školit. Rozhodující úlohu má vedoucí pracovník, který musí naslouchat podřízeným, reagovat na signály, jako je neklid v oddělení a zhoršení pracovního klimatu, nedovolit pomluvy, intriky a především řešit konf likty či napjaté vztahy včas. Měl by být nejen dobrým odborníkem, ale současně i jedincem, který je schopný vést lidi a projevit notnou dávku osobní statečnosti. Jednotlivec by si měl před nástupem do nového zaměstnání dobře prohlédnout pracovní smlouvu, zda v ní nejsou žádné „podezřelé kličky“, a zjistit si co nejvíce informací o svém příštím pracovišti. Po nástupu si musí zmapovat prostředí, dobře vnímat situaci okolo sebe a snažit se pří liš neprovokovat. Až ho kolektiv přijme, bude jeho pozice pevnější a může si dovolit být méně obezřetný.

Ukažte svou sílu

Do volby vhodné obranné taktiky proti mobbingu vstupuje mnoho faktorů – záleží na osobnostech pachatele, oběti, na kolezích, nadřízených a v neposlední řadě na prostředí. Proto neexistuje žádná univerzální strategie obrany. Základem však je reagovat co nejdříve, a to již na první náznaky. Čím později obrana nastane, tím hůře pro oběť.

Každý člověk, který se stal obětí mobbingu, si musí položit klíčovou otázku, zda chce i nadále zůstat ve svém zaměstnání. Opustit takové pracoviště rozhodně není hanbou. Nejhorší variantou je zůstat a pasivně se protrpět až ke zdravotním potížím. Proto je velmi důležité rozvážit, zda máte dost sil na obranu. Rozhodneteli se bránit, je nutné věnovat dostatek času přípravě – zvážit své možnosti, vést si podrobné záznamy, najít spojence a posilovat své zázemí.

K volbě vhodné strategie je nezbytné poznat protivníka a důvody, které ho k mobbingu vedou. Mobber si zpočátku testuje, kam až může zajít, proto je nutné hned na začátku jasně vymezit hranice a odrážet každý jeho útok. Člověk často nereaguje, protože si myslí, že tím mobbera odradí. Jenže mu tím paradoxně dává najevo, že si v budoucnosti může dovolit ještě víc.

Jedná se o ukázku z časopisu Psychologie Dnes č. 3/2008, vydává Portál

Napsal/a: Lenka Svobodová

Toto taky stojí za přečtení!

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist