Co slavíme v říjnu I.

Rubrika: Co se jinam nevešlo

CoSlavime-150x150Říjen – první celý podzimní měsíc. Doba, kdy ze stromů padá listí, venku bývá pošmourno a deštivo, dříve se stmívá a příroda se chystá k zimnímu odpočinku. Sama mám z říjnu pocit, jako by na vše padla dřímota a lenost.


Ovšem kalendář jako by nám tu lenivost nechtěl dovolit! V říjnu si totiž připomínáme obrovské množství významných dnů. Jen dnes, 1. října, si můžeme vybrat z osmi dnů! Významných dnů v říjnu je asi tolik jako spadaného listí v ulicích.

Výjimečně jsem se proto rozhodla článek rozdělit na dva díly, abych vás příliš dlouhým výčtem nenudila. 🙂

první pátek v říjnu, letos 1. 10.

Světový den úsměvu. Americký malíř a tvůrce reklam Harvey Ball kdysi dostal za úkol vytvořit něco, co by pomohlo povzbudit morálku zaměstnanců jedné firmy. Během krátké chvíle nakreslil prvního „smajlíka“. Od té doby se usměvavý obličejíček stával stále více populární a dnes již jsou různé druhy „smajlíků“ neboli emotikonů běžnou součástí našich životů. Roku 1999 pan Ball založil Smile Corporation, společnost, která (krom jiného) každoročně pořádá Světový den úsměvu. Celý projekt je charitativní, snaží se pomoci. Její anglický slogan by se dal přeložit asi jako „Udělej akt milosrdenství – pomož jedné osobě se usmát“. Úsměv je totiž něco, co má každý z nás, co každý z nás může darovat, aniž by na tom byl „škodný“. Více se o Dni úsměvu můžete dočíst zde (stránky jsou v angličtině).

1. 10.

Mezinárodní den kávy. Podle některých zdrojů se slaví v některých zemích světa, např. v Rakousku či Japonsku. Loni se Den kávy v ČR slavil např. na čerpacích stanicích jisté společnosti – každý zákazník dostal šálek kávy zdarma. Káva patří k jednomu z nejoblíbenějších nápojů na světě, zřejmě i proto má v kalendáři svůj den.

Mezinárodní den seniorů. Lidé se dožívají stále vyššího věku. Říká se, že populace stárne. Ovšem stáří, krom nemocí, může přinášet i mnoho pozitivního. I proto vyhlásilo OSN roku 1991 Mezinárodní den seniorů. Myšlenkou je, že dlouhověkost s sebou nese obrovský potenciál (znalosti, zkušenosti, …), že staří lidé mohou společnosti ještě v mnohém přispět. I přesto se stále stává, že dospělé děti „odloží“ své staré rodiče do různých domovů důchodců a „zapomínají“ je navštěvovat. Nejen naši rodiče, ale i prarodiče mnohým z nás jistě dali do života spoustu cenného. Když si oni můžou na nás vzpomenout s dárečkem na Den dětí, ač už jsme dávno dospělí, proč bychom i my jim tento den nemohli něčím udělat radost?

Mezinárodní den hudby. Jeden svátek patřící hudbě jsme si již připomínali, a to Evropský den hudby 21. června. V říjnu si připomínáme Mezinárodní den hudby. Za jeho vznikem stojí, kromě iniciativy významných skladatelů 20. století (např. Šostakovič), Mezinárodní hudební rada při UNESCO. Podle některých zdrojů se Den hudby slaví od roku 1974, podle jiných až od roku 1975.

Mezinárodní den lékařů. Jedno z povolání, které si svůj den bezesporu zaslouží. Den lékařů se slaví od roku 1984 z rozhodnutí Mezinárodního hnutí lékařů za odvrácení jaderné války.

Světový den cyklistiky. Vyhlásila jej Mezinárodní federace cyklistiky. Stále více měst se snaží vylepšovat staré a budovat nové cyklostezky, aby cyklistika byla bezpečným a zdravým sportem. Jen je zvláštní, že Den cyklistiky připadá až na první říjnový den, tj. dobu, kdy již bývá chladno a nevlídno. Možná jako rozloučení se sezónou?

Světový den vegetariánství (vegetariánů). Byl vyhlášen Severoamerickou vegetariánskou společností roku 1977 a o rok později (1978) Den vegetariánů podpořila Mezinárodní vegetariánská unie. V tento den se pořádají nejrůznější akce, které mají veřejnosti ukázat výhody vegetariánství, seznámit lidi s možnostmi stravování, poukázat na důvody, proč být vegetariánem, … Pro zájemce nabízím odkaz na Den vegetariánů v Praze.

Světový den informovanosti o virové hepatitidě. Žloutenka neboli nemoc špinavých rukou je nemocí, která poškozuje játra, a trpí jí kolem 600 miliónů lidí na světě. Poprvé jsme si tento den mohli připomenout roku 2004. Za vznikem Dne informovanosti o virové hepatitidě stojí Světová zdravotnická organizace, mezinárodní organizace pacientů s chorobami jater a podpora významných umělců, lékařů a vědců.

2. 10.

Světový den hospodářských zvířat. 2. října 1869 se narodil velmi významný člověk – Mahátma Gándhí. Do historie se zapsal hlavně jako jeden z nejvýznamnějších duchovních a politických vůdců Indie, který usiloval o indickou nezávislost, ale metodou nenásilného odporu. Nejen, že to byl velký lidumil, Gándhí proslul i svou láskou ke zvířatům. Není proto divu, že Den hospodářských zvířat vyhlásilo roku 1983 Reformní hnutí za hospodářská zvířata právě na den výročí narození tohoto indického velikána. Smyslem tohoto dne je umožnit zvířatům chovaným pro maso co možná nejdůstojnější životní podmínky – dostatečný prostor pro život, šetrné zacházení i zabíjení, …

Mezinárodní den nenásilí. Další den spojený (jak jinak) s Gándhím. Vyhlásilo jej OSN roku 2007.

Mezinárodní den zvonů. Těžko říct, proč se v seznamech významných dnů zmiňován Den zvonů. Žádné další informace k dohledání nejsou. Zřejmě ale nepůjde o recesi, neboť některé kostely Den zvonů slaví a lákají návštěvníky na prohlídku kostela, kostelní věže, …

Svátek andělů strážných. Katolický svátek.

první pondělí v říjnu, letos 4. 10.

Světových den lidských sídel (Světový den HABITAT). Byl vyhlášen roku 1985 OSN, poprvé jsme si ho mohli připomenout roku 1986 (oficiální setkání bylo v Nairobi). Smyslem tohoto dne je, aby domov, a to jak v užším (náš byt či dům), tak i širším (okolí našeho domova) smyslu slova bylo místem, kde se člověk cítí bezpečně. K příliš mnoha zločinům dochází za dveřmi do našich domovů, například domácí násilí, zneužívání dětí, … Také některá místa nebývají pro život bezpečná, např. rozšiřující se chudinská předměstí u velkoměst. Snahou OSN a dalších zapojených organizací a států je, aby se zlepšovaly podmínky, ve kterých žijeme.

Světový den architektury. Vyhlašuje jej Mezinárodní svaz architektů (UIA) od roku 1985. Do roku 1996 patřilo tomuto dni jiné datum – 1. 7. Je to den věnovaný nejen architektům, ale všem, kteří mají s architekturou něco společného, ať už jsou „jen“ jejími nadšenými obdivovateli.

první (celý) týden v říjnu, letos 4. – 8. 10.

Evropské dny handicapu. Handicap již neznamená život v ústavu, v ústraní. Stále více lidí s nějakým handicapem může využívat odborných služeb, ať už se jedná o pomoc školené asistentky, speciální cvičení, canisterapii, …, ale také mohou studovat na školách všech stupňů (ZŠ až VŠ), samozřejmě přiměřeně svému postižení. Letos budou Evropské dny handicapu zaměřeny na vzdělávání autistů. Součástí bude i setkání delegací z ciziny, např. z Francie, Belgie, Polska, …, ale i USA, a bohatý program. Dny handicapu by měly být oceněním lidí, kteří i navzdory svému postižení dokázali něco mimořádného, a poděkování všem, kteří s postiženými pracují.

Podle některých zdrojů by měly být i Evropské dny autismu, a to v termínu 5. – 6. 10. Podle jiných zdrojů je to ale součást Evropských dnů handicapu.

4. 10.

Mezinárodní den zvířat. Dne 3. října roku 1226 zemřel František z Assisi. O den později má svůj svátek. A protože je tento muž spojen se zvířaty (podle některých legend jim v lese kázal Boží slovo, prý proslul láskou ke zvířatům, je patronem skautů-vlčat, …), není divu, že se Den zvířat slaví právě na jeho svátek. Vyhlásilo jej Shromáždění ekologů ve Florencii roku 1931, v ČR se slaví až od roku 1994. Při této příležitosti pořádají nejrůznější organizace akce. Například sbírky pro zvířata v útulcích pomocí DMS či koupí výrobků určité značky. Ale také různé akce pro rodiny s dětmi a další, jako např. v ZOO Děčín, ZOO Brno, ZOO Praha, ZOO Liberec, …

4. – 10. 10.

Mezinárodní týden vesmíru. Dne 4. října 1957 byla vypuštěna do vesmíru první umělá družice – sovětský Sputnik. A 10. října 1967 vstoupila v platnost tzv. Kosmická smlouva. Tato dvě data ohraničují Mezinárodní týden vesmíru, který vyhlásila OSN. Součástí „oslav“ je samozřejmě řada vzpomínkových akcí, přednášek, vzdělávacích či zábavných programů, … o vesmíru.

5. 10.

Mezinárodní den učitelů. V březnu jsme si připomínali podobný den – Český den učitelů, který se slaví na výročí narození Jana Ámose Komenského. Kratší tradici má Mezinárodní den učitelů, který vyhlásilo UNESCO roku 1994. Obě data jsou v ČR šikovně propojena – na Mezinárodní den učitelů začíná anketa Zlatý Ámos, na Český den učitelů probíhá slavnostní vyhlášení výsledků ankety. Více o anketě o nejoblíbenějšího učitele ČR najdete zde.

Světový den zraku. Pozor! Den zraku připadá až na 2. říjnový čtvrtek, letos tedy 14.10. Přesto se již 5. 10. můžete zúčastnit akce, kterou v rámci tohoto dne pořádá Světlo pro život. Více o akci naleznete zde, více o dni zraku v druhém dílu tohoto článku.

druhá středa v říjnu (letos 6.10.)

Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof (Mezinárodní den za snižování následků katastrof). O vzniku Dne za omezení katastrof, který si připomínáme od roku 1990, rozhodlo roku 1989 OSN. Každý rok jsou desetitisíce lidí vystaveny ničivým přírodním katastrofám, např. povodním, zemětřesením či hurikánům. Některým katastrofám by ale šlo předcházet či je alespoň zmírňovat – např. nestavěním domů v povodňových oblastech, úpravou vodních toků, protipovodňovými zábranami, stavěním domů odolných vůči zemětřesení, … Právě takovéto možnosti má Den za omezení katastrof připomínat, lidé mají být formou vzdělávacích akcí seznámeni s potřebnými informacemi, vlády by se měly zasazovat o nápravu či pomoc postiženým státům (dle toho, na jaké straně „barikády“ stojí), …

8. 10.

Mezinárodní den boje proti popáleninám (Mezinárodní den boje proti popáleninovým úrazům). Některým druhům popálenin lze předcházet vhodnou prevencí. Ať už je to umisťování horkých či žhavých předmětů mimo dosah dětí, nákup kvalitní pyrotechniky a správná manipulace s ní, … K lepší informovanosti by měl přispívat i Den boje proti popáleninám, který vyhlásila Mezinárodní společnost pro popáleninové úrazy.

9. 10.

Světový den pošty. Připomínáme si jej od roku 1969 na výročí založení Světová poštovní unie, ke kterému došlo v Bernu roku 1874. Světová poštovní unie je jednou z nejstarších specializovaných organizací systému OSN. U příležitosti Dne pošty bývají ve více než 150 zemích světa různé akce – dny otevřených dveří pro veřejnost, vydání speciálních známek, ocenění zaměstnancům pošty, …

10. 10.

Světový den duševního zdraví. Tento den je jednou z mnoha aktivit Světové federace duševního zdraví a v kalendáři má své místo od roku 1992. Smyslem dne je oslava celkového duševního zdraví člověka, tj. stavu, kdy člověk prožívá osobní pohodu, dokáže zvládat dennodenní zátěž, ne-li přímo stres, dokáže uplatnit své schopnosti, … Dnes, má-li člověk svého psychologa, na něj není pohlíženo skrz prsty. Dobrý psycholog může pomoci zvýšit sebevědomí, vyrovnat se s křivdami z dětství, … Jen si takového psychologa dobře vybrat a nechtít své problémy vyřešit zázračně rychle, případně jedině pomocí prášků.

Světový / Evropský den proti trestu smrti. Evropská unie vyznává právo člověka na život a trest smrti je tudíž neakceptovatelný. Při vstupu státu do EU je posuzováno i to, zda v zemi existuje trest smrti (byl by důvodem k nepřijetí státu do EU). Ale není to jen EU, která bojuje proti trestu smrti. Bohužel ještě v příliš mnoha státech světa (i jeden stát by byl příliš…) dochází k popravování zločinců, a to i takových, o jejichž vině neexistují přesvědčivé důkazy. Loni byl Den proti trestu smrti zvláště zaměřen na popravy dětí. Ano, na světě existují státy, kde dochází k popravám nezletilých zločinců. Česká televize o této problematice informovala v dokumentu Děti na popravišti (pro přehrání pořadu klikněte na odkaz).

… pokračování příště …

Napsal/a: redakce (Markéta)

Toto taky stojí za přečtení!

Zpříjemněte dětem koupání. Tady je 5 tipů!

Přístup k vodě se u dětí liší podobně jako náhled společnosti na koprovou omáčku. Zatímco jedny nemůžete dostat z vany, druhé

Čtu dál →

Jak vybrat přebalovací tašku na kočárek

Čekáte miminko a hledáte tašku na kočárek? Co všechno byste měli v takovém případě zvážit a proč maminkám nestačí

Čtu dál →

10 pravidel, jak oblékat děti v zimě

Venku přituhuje, nejen na horách napadla sněhová pokrývka. Zatímco my poznáme, kdy je nám zima nebo naopak příliš teplo

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (3 vyjádření)

 • redakce

  Ivčo, Padmé, moc děkuji za milé komentáře. Vždy mě moc potěší – aspoň pak vím, že to není až tak úplně zbytečné. 🙂

  Jinak – doplním ještě Světový den hospicové a paliativní péče, který připadá na druhou říjnovou sobotu, letos tedy 9.10. V seznamech se nevyskytuje, o jeho existenci jsem se dozvěděla z letáčku v autobusu s výzvou ke koupi koláče. Asi se tam vypravím, neb si myslím, že hospicová péče je velmi důležitá a měla by být co nejrozšířenější. A jestli na ni mohu přispět koupí koláče, ráda to udělám. 🙂 Snad mi to vyjde…

 • Padmé

  Markétko, děkuju za zajímavé čtení a skvělý článek, já si tak ráááda počtu.. ta Tvá písmenka.. 🙂

  Světový den úsměvu a den kávy… to bych mohla slavit každý den.:-)) Jinak mou pozornost upoutal „svátek andělů strážných“…

  A „den nenásilí“ bych rozšířila.. týden, měsíc, rok…

 • Ivča a Domča

  Markéto, děkuju za další článek.
  Co se týká Dne úsměvu,ten by měl být snad každý den, bylo by to super, kdyby jsme se dennodenně usmívali:-)

  Co mě naprosto vyděsilo je Den proti trestu smrti, resp. fakt, že na světě jsou státy, kde se popravují děti! Úplně mi jde husina po zádech:-(

  A koukám, že naše Micina bude mít zase svátek, už 4.10., tak to musím „zabalit“ nějaký pěkný dáreček:-)

  Jako zdravotník nesmím zapomenout na Den boje proti popáleninám, hlavně ty chudinky dětičky. Ochrana je na prvním místě, když se to pak stane, je už pozdě na výčitky, že jsem to kafe měla dát dát přece jen trochu dál:-(

  Takže ještě jednou díky:-)

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist