Co slavíme v listopadu

Rubrika: Co se jinam nevešlo

CoSlavime-150x150Máme tu již 11 měsíc, opět velmi plný významných dnů. A jak je již tradicí, výčet dnů zahrnuje opět velmi široké spektrum – od jídla a zdravého životního stylu až po dny celosvětového významu.

1. 11.

Světový den veganství. Přesně měsíc po Světovém dni vegetariánství si můžeme připomenout i druhou, ještě „důslednější“ formu stravování, potažmo životního stylu, a to Světový den veganství. Vegetariáni, jak asi každý ví, odmítají jíst maso. Vegani odmítají jíst jakékoli potraviny živočišného původu, tj. i mléko, vajíčka, med, … Veganství se ale nemusí promítat jen do stravování. Ortodoxní vegani odmítají cokoli, co pochází od zvířat, tj. vlnu, kožešiny, kosmetiku testovanou na zvířatech, … Vše proto, že mají zvířata ve velké úctě a odmítají se jakkoli podílet na jejich trápení a zabíjení. Den veganství byl vyhlášen na výročí založení britské veganské společnosti – Vegan Society a připomínat si jej můžeme od roku 1994. Součástí oslav bývají i osvětové akce (přednášky, ochutnávky veganských jídel, …). Máte-li zájem, jejich přehled v několika městech ČR najdete zde (včetně dalších informací o veganství). Umíte-li anglicky, můžete se podívat např. na tyto stránky.

2. 11.

Památka zesnulých. Lidově Dušičky, kdy si připomínáme ty, kteří již opustili tento svět. Katolický svátek, který ale slaví i nevěřící.

6. 11.

Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů (Mezinárodní den prevence proti zneužívání životního prostředí ve válkách a ozbrojených konfliktech). Tento den vyhlásila OSN roku 2001, přesněji 5. 11., poprvé jsme si ho tudíž mohli připomenout již o den později, ve stejný rok.

9. 11.

Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu. V noci z 9. na 10. 11. došlo k tzv. „křišťálové noci“ – židovskému pogromu. Nacisticky smýšlející „lidé“ vyšli do ulic a ničili veškerý možný židovský majetek. Rozbíjeli výklady židovských obchodů, zapalovali synagogy či židovské domy, někteří Židé byli zavražděni, jiní převezeni do koncentračních táborů. Bohužel, příkoří na Židech tím zdaleka nekončilo, spíše začalo. Nevinní lidé byli jen pro svůj původ vystaveni nelidským podmínkám, umírali v bídě, hladoví, nemocní, potupení. A to jen proto, že se narodili jako Židé. Myslím si, že je nesmírně důležité bojovat proti jakémukoli proudu, který hlásá potlačování práv člověka (ať už jsou důvody jakékoli). Pro zájemce bych ráda doporučila dvě velmi zajímavé, autobiografické! knihy, které pojednávají o životě v koncentračním táboře. Les bohů napsal Balys Sruoga a Nemohu mlčet Marija Rolnikaitė (lze se setkat i s názvem Musím říci). Zejména druhá jmenovaná kniha vás nenechá chladnými, absurdita jakékoli rasistické ideologie vám dojde v celé své hrůze. (Jen pro ilustraci – autorčina mladší sestřička se své matky večer před vlastní popravou ptá: „A když lidi střílejí, bolí to?“ Co byste svému dítěti na tuto otázku odpověděli? Proč chtějí zastřelit malé, nevinné dítě?)

10. 11.

Světový den vědy pro mír a rozvoj. Vyhlásilo jej UNESCO roku 2001. Smyslem tohoto dne je informování veřejnosti o významu vědy pro mírovou společnost, využití vědy ku prospěchu společnosti, upozornění na problémy, kterým věda čelí, např. při získávání prostředků pro vědecké bádání, …

2. čtvrtek v listopadu, letos 11. 11.

Světový den jakosti (kvality). Roku 1989 jej vyhlásila Evropská organizace pro jakost, v ČR za tímto dnem stojí Česká společnost pro jakost.

Světový den použitelnosti. Ve svém životě se setkáváme s příliš mnoha věcmi, které nelze snadno používat. Např. si koupíte nový DVD přehrávač či mobil a než se jej naučíte ovládat alespoň na nejnižší úrovni, musíte prostudovat několikastránkový manuál. Nebo existuje mnoho internetových stránek, které vás odradí svou nepřehledností. Nemluvě o tom, že stačí drobný handicap a používání výrobku či webu je znemožněno (např. slabozrací lidé potřebují mít možnost zvolit si větší písmo). Jako reakce na tyto problémy vznikla roku 2005 iniciativa World Usability Day. V současnosti si Den použitelnosti připomínají lidé v cca 50 zemích světa včetně ČR. Máte-li zájem zúčastnit se některé z přednášek, podívejte se na tyto stránky.

11. 11.

Den válečných veteránů. Připomínáme si jej na výročí uzavření příměří mezi Spojenci a Německem ze dne 11. 11. 1918 (kapitulací Německa skončila 1. světová válka). Myšlenka na připomínání si tohoto dne se začala rodit již rok po skončení války v dohodových státech. Americký prezident Wilson téhož roku vyhlásil Den příměří. Oficiálním svátkem se ale stal až o 7 let později, tedy roku 1926. Roku 1954 byl tento den přejmenován na Den veteránů. Od roku 2001 patří i k českým, oficiálně uznaným významným dnům. Tématicky podobným dnem je i Den památky padlých, který si letos připomínáme o 3 dny později.

13. 11.

Mezinárodní den nevidomých. Připadá na výročí narození muže jménem Valentin Haüy (1745-1822). Haüy byl odborníkem na stará písma, což ho přivedlo k myšlence umožnit četbu i nevidomým pomocí reliéfního písma. Založil také první školu pro nevidomé, kde studoval i nevidomý Louis Braille. (Minulý měsíc jsme si připomínali hned dva svátky věnované nevidomým a slabozrakým, a to Světový den zraku a Den bílé hole / Den bílé pastelky.)

Mezinárodní den dobrosrdečnosti. Další z mnoha dnů věnovaný zdraví, vyhlášen roku 2000 v Singapuru, poprvé si jej bylo možno připomenout o rok později.

neděle nejbližší dnu 11. 11., letos 14. 11.

Den památky padlých. Výše zmíněný den, který, stejně jako Den válečných veteránů, odkazuje na konec 1. světové války.

14. 11.

Světový den diabetu (diabetiků). Dne 14. 11. 1891 se narodil Frederik Banting, kanadský lékař, který stál za objevem inzulínu a jeho léčebných účinků u lidí trpících cukrovkou. Za tento objev získal v roce 1923 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. Cukrovka je závažná nemoc, která může v nejkrajnějších případech končit amputací, ztrátou zraku, … Zabránit propuknutí nemoci či alespoň pomoci jejímu zmírnění může zdravý životní styl. V rámci Dne diabetu se koná řada osvětových akcí, zejména pochody (protože pohyb ke zdravému životnímu stylu patří) a měření cukru v krvi. Jako třeba již sedmý ročník Pochod proti diabetu, kterého se můžete zúčastnit v Brně a Praze (s řadou doprovodných akcí). Bližší informace zde.

15. 11.

Den vězněných spisovatelů. Již v březnu jsme si připomínali jeden den, který souvisí s PEN klubem, a to Mezinárodní den boje spisovatelů za mír. PEN klub, jakožto organizace zasazující se o lidská práva, roku 1993 vyhlásil další významný den, a to Den vězněných spisovatelů. V ČR je to doba naštěstí již minulá, ale stále ještě jsou země, které potlačují svobodu slova. PEN klub v rámci tohoto dne např. zveřejňuje některé případy.

16. 11.

Mezinárodní den tolerance. Vyhlásilo jej OSN roku 1995. Den tolerance by měl pomoci k respektu, spolupráci, … mezi různými kulturami. Bohužel, myslím si, že tento den bude nutné připomínat si ještě po mnoho let, protože se s netolerancí až diskriminací setkáváme stále příliš často.

Den poezie. Letos uplyne přesně 200 let od chvíle, kdy se narodil jeden z nejznámějších českých básníků – Karel Hynek Mácha (16. 11. 1810-6. 11. 1836). Není proto divu, že právě 16. listopad byl zvolen roku 1999 jako Den poezie. Součástí jsou například mezinárodní setkání básníků, autorská či veřejná čtení, nejrůznější výstavy, … Pro více informací klikněte zde.

17. 11.

Den boje za svobodu a demokracii. Jeden ze státních svátků, dnů pracovního volna (tedy alespoň u některých povolání). Ale také velmi významný den naší republiky. V povědomí ho máme zapsaný asi jako „sametovou revoluci“ či „cinkání klíčů“, kdy lidé tímto způsobem dávali najevo, že vládě jedné strany již odzvonilo. Roku 1989 padl komunistický režim a Čechům a Slovákům se otevřela cesta ke svobodě a demokracii. Ovšem 17. 11. si nepřipomínáme jen událost z roku 1989, ale i:

Mezinárodní den studentstva. Snad jediný mezinárodní den, který má svůj původ v Česku. Dne 28. 10. 1939 studenti uspořádali klidnou, ale protiněmeckou demonstraci k uctění vzniku Československé republiky roku 1918. Režim zakročil a bohužel nedošlo jen na varovné střílení do vzduchu – střílelo se i do studentů. Jeden student zemřel, druhý – Jan Opletal – byl zraněn. Svým zraněním nakonec podlehl a jeho pohřeb (15. 11.) přerost v manifestaci studentů. Začalo docházet k velkým střetům mezi českými vlastenci a okupanty, k zatýkání, úmrtím, … Vše vyvrcholilo 17. 11. a české vysoké školy byly zavřeny. Následovalo zatýkání stovek studentů a jejich deportace do koncentračních táborů, obsazení škol německými úřady, …

Světový den (boje proti) chronické obstrukční choroby plic (CHOPN). CHOPN je zánětlivé onemocnění průdušek, které se často vyskytuje u kuřáků či u lidí, kteří vdechují jiné škodliviny. Den, kdy si toto onemocnění připomínáme, je ovšem tak trochu záhadou. Každý rok je to jiné datum, v rozmezí cca od 15. do cca 19. 11., aniž by se dalo říci, že je to např. třetí středa v měsíci. Podle stránek v angličtině je to letos 17. 11. V rámci Dne CHOPN se v i ČR konají akce, jejich seznam (včetně dalších informací o této nemoci) najdete zde.

3. čtvrtek v listopadu, letos 18. 11.

Mezinárodní nekuřácký den. O škodlivosti kouření toho bylo již velmi mnoho napsáno. Bohužel, stále jsou ještě desetitisíce lidí, kteří tomuto zlozvyku holdují a ohrožují nejen svoje zdraví, ale i zdraví lidí ve svém okolí. Roku 1974 se poprvé konal Nekuřácký den, o 3 roky později (1977) byl ustanoven na třetí listopadový čtvrtek. Slaví se z podnětu Mezinárodní unie boje proti rakovině a ČR se k tomuto dni připojila roku 1992. Smyslem Nekuřáckého dne je (jak jinak) poukázat nejen na škodlivost kouření, ale i na příznivé dopady na zdraví, pokud kuřák se svým zlozvykem skoncuje. Máte-li o tuto problematiku zájem, případně byste chtěli s kouřením skoncovat, podívejte se například na tyto stránky.

Mezinárodní den filosofie. Vyhlásila jej organizace UNESCO a součástí „oslav“ je řada akcí, přednášek, …

19. 11.

Mezinárodní den mužů. Některé české seznamy významných dnů uvádí, že Den mužů připadá na 3. 11., ovšem ve světě se s tímto datem nesetkáte. Mezinárodní den mužů je spojen s datem 19. 11. Poprvé se slavil roku 1999 v Trinidadě a Tobagu, ale oslav se již účastní státy napříč celým světem. Důvod, proč je zvoleno právě toto datum, se mi nepodařilo zjistit. Možná to ale může mít spojitost se Světovým dnem dětí, který v mnoha státech slaví o den později, tj. 20. 11. Den mužů by měl přispět k větší genderové rovnosti obou pohlaví. Sice velmi často slýcháme o znevýhodnění žen (např. nižší platy, dotazy zaměstnavatelů na děti, nižší společenské postavení v řadě rozvojových států, …), ale i vůči mužům dochází k jistým znevýhodněním (např. v ČR stále ještě nemají svůj den ani jako muži, ani jako otcové, zatímco Den matek i Den žen si připomínáme každoročně již spoustu let). Pro zájemce přidávám odkaz na stránky o tomto dni (stránky jsou v angličtině).

Světový den prevence týrání a zneužívání dětí. Za vznikem Dne prevence stojí Nadace ženského světového summitu a mezinárodní koalice 150 nevládních organizací z 60 zemí světa. Den byl vyhlášen zřejmě roku 2000, ČR se připojila roku 2001. Se Dnem prevence je spojena řada akcí, která má za cíl upozornit na závažnost této problematiky a pomoci najít řešení, jak týrání a zneužívání dětí zjistit a zamezit, nebo ještě lépe – jak mu předcházet. Podle odhadů je v ČR týráno přibližně 40 000 dětí, ovšem jen zlomku dětí se dostane pomoci, týrání ostatních dětí není odhaleno.

20. 11.

Světový den dětí – výročí Úmluvy o právech dítěte. Dne 20. 11. 1989 Valné shromáždění OSN jednomyslně přijalo Úmluvu o právech dítěte. Ratifikovalo ji téměř 200 států. ČR se připojila od roku 1992. Úmluva obsahuje 54 článků, ve kterých se píše např. o tom, že dítě nemá být zneužíváno, týráno, že každé! dítě má právo na život, dítě nesmí být odděleno od svých rodičů, nejsou-li pro to velmi závažné důvody, … Na stejný den připadá i Světový den dětí. Na první pohled by se mohlo zdát, že den byl vyhlášen právě na připomínku uzavření Úmluvy, ale není tomu tak. Již roku 1954 se objevil nápad slavit Den dětí. O 5 let později (1959) byla 20. 11. schválena Deklarace práv dítěte. Bohužel, Den dětí, to nejsou jen různé soutěže, hry, sportovní klání, …, jak jsme u nás zvyklí. Na světě jsou ještě desetitisíce dětí, které trpí podvýživou, nemohou chodit do školy, sužují je nemoci, … I to má Den dětí, za nímž stojí OSN i UNICEF, připomínat.

Den industrializace Afriky / Den zprůmyslnění Afriky. Vyhlásila jej OSN, připomínat si jej můžeme od roku 1993.

21. 11.

Světový den televize. Dne 21. 11. 1996 se konalo První televizní fórum, pořádané OSN v New Yorku, a Světový den televize je připomínkou tohoto fóra.

Světový den pozdravů. Historie vzniku Dne pozdravů je krásná, ač na začátku stála válka. Roku 1973 se rozpoutala arabsko-izraelská válka a americká armáda byla z toho důvodu v pohotovosti. Student Michael McCormack byl situací znepokojen a chtěl proti tomu něco udělat. Věřil, že rozhovor je lepší než válka. Chtěl politikům ukázat, že to jde i jinak. A co je první věcí při kontaktu dvou a více lidí? Pozdrav! Michael McCormack je přesvědčen, že světový mír začíná u jednotlivců, a že když pozdravíme alespoň 10 lidí, napomůžeme světovému míru. Se svým bratrem se mu podařilo tuto myšlenku rozšířit. Den pozdravů si připomínají lidé v cca 180 zemích světa. Navíc má tento den podporu i u mnoha významných osobností, např. 31 držitelů Nobelovy ceny. U nás jej podpořil např. Václav Havel. Doplním ještě odkaz na stránky Dne pozdravů v angličtině.

25. 11.

Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách. Organizace za práva žen vyhlásily Den za odstranění násilí na ženách roku 1981, OSN roku 1999. Den je připomínkou brutálního zavraždění tří sester Mirabalových v roce 1960. Podle odhadů zažije jakoukoli formu násilí až 70% žen! Více jak 2/3! Je to příliš velké číslo, OSN se proto rozhodla spustit velkou kampaň, která by měla pomoci k odstranění násilí. Kampaň potrvá až do roku 2015. Je velmi důležité na tuto problematiku neustále upozorňovat a poukazovat na nejrůznější druhy násilí (domácí násilí – psychické i fyzické, diskriminace na pracovišti, znásilnění, ženy jako válečné oběti, misogynie = chorobná nenávist k ženám, …). Obětem násilí v ČR pomáhá řada organizací. Pokud ve svém okolí o nějakém smutném případu víte, podívejte se např. na tyto stránky (či jakékoli jiné) a zkuste dotyčné pomoci. (Na zmíněných stránkách jsou i informace pro děti a dospívající, kteří se dostanou do svízelné situace.)

poslední sobota v listopadu, letos 27. 11.

Den nenakupování (Mezinárodní den bez nákupů / nenakupování ničeho). V Americe se každý čtvrtý čtvrtek v měsíci slaví Den díkůvzdání a den poté i Den nenakupování. Na celosvětové úrovni si jej připomínáme ještě o den později, tj. v sobotu následující po americkém Dni díkůvzdání. Smyslem dne je bojovat proti konzumerismu, proti nakupování věcí, které až tak nutně k životu nepotřebujeme. Za kanadským Dnem nenakupování v roce 1992 prý stál muž pracující v reklamní agentuře, kterému se už nelíbilo, jak reklamy nabádají lidi ke koupi tolika zbytečností. Spustil vtipnou kampaň, ve které se snažil lidi přesvědčit, že stačí koupit mnohem méně věcí, než jsme zvyklí, a že se lidé nemají nechat ovlivnit reklamami ke zbytečným nákupům.

29. 11.

Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny (s palestinským lidem). Roku 1947 rozhodlo Valné shromáždění OSN o založení dvou států, Izraele a Palestiny. Stát Izrael existuje, Palestina nikoli. O 30 let později (roku 1977)  Valné shromáždění OSN rozhodlo o vzniku Mezinárodního dne solidarity s palestinským lidem. Cílem je dosažení míru v této problematické oblasti.

Listopad má dohromady 29 významných dnů. Oproti říjnu, ve kterém jsme si jich připomínali rovných 50, je to sice méně, ale i tak se jedná o úctyhodný počet.

Tento měsíc mě zaujalo hned několik dnů, které poukazují na různé formy diskriminace a násilí, a to nejen na nějakém etniku, ale i na ženách či dětech. Jakékoli násilí mi neskutečně vadí, proto bych si moc přála, aby lidé k sobě byli vstřícnější a konfliktům se snažili vyhýbat. Snad k tomu pomohou alespoň některé z listopadových významných dnů. Snad se díky těmto dnům alespoň hrstka lidí bude na svět více usmívat. A jak víme, úsměv je nakažlivý. 🙂

Přeji vám krásný listopad!

Napsal/a: redakce (Markéta)

Toto taky stojí za přečtení!

Recenze: Receptíky pro kuchtíky – Hurá za dobrodružstvím

Milují vaše děti dobrodružství? Pletou se vám často v kuchyni a chtějí vám pomáhat? Není nic lepšího, než jim

Čtu dál →

[Tvoření] Harmoniková květina

Jelikož to vypadá, že už k nám opravdu přišlo jaro, možná právě hledáte nějakou inspiraci, jak si vyzdobit byt

Čtu dál →

[Soutěž] V husí kůži

19. dubna 2018 uvede společnost Bontonfilm do českých kin novou animovanou komedii V husí kůži. Přečtěte si, na jaký

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (3 vyjádření)

 • Peťka

  Díky za článek.

 • Jovanka

  Také děkuji, též jsem nevěděla.
  Je to měsíc opravdu zvláštních svátků. Přála bych si, aby se žádné dítě nemuselo ptát jako ta holčička v popisu Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu….. co jen s tím udělat?

 • Padmé

  Markétko, děkuji za zajímavé čtení, tentokrát je pro mě většina svátků „nová“ (neznám je, takže díky za rozšíření obzoru).

  Také Tobě krásný listopad.

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist