Co slavíme v dubnu

Rubrika: Co se jinam nevešlo

CoSlavime-150x150Začínáme čtvrtý měsíc tohoto roku. Konečně jsme se dočkali jara, venku je teploučko a sluníčko. V přírodě rozkvétají kytičky, stromy nasazují pupeny, zvířátka co nevidět začnou vyvádět mladé. Je duben, měsíc množení. A možná i proto si v tento měsíc připomínáme tolik významných dní – 31! Zajímavý počet významných dní na měsíc, který má jen 30 dní, že?

Stejně jako v předcházejících měsících, i v dubnu si připomínáme opravdu širokou škálu významných dnů – z oblastí kultury, politiky, zdraví, náboženství, památek, vědy, …

Krásné počasí přímo láká udělat si pěkný rodinný výlet. Třeba k němu naleznete inspiraci v následujícím výčtu.

Zelený čtvrtek

Mezinárodní den proti hluku. Slaven na Zelený čtvrtek, letos 1.4. Podle tradice katolické církve na Zelený čtvrtek kostelní zvony utichají a „odlétají do Říma“. Den proti hluku byl vyhlášen roku 2004 sdružením HUDEKOS (= Hudebně ekologické sdružení).

1.4.

Apríl. Den, kdy si lidé provádějí různé legrácky, a někdy i zlomyslné kousky, jistě zná každý. Mezi významnými dny měsíce dubna je to jeden ze tří dnů s nejdelší historií – jeho počátky sahají až do 16. století! První písemná zmínka o tomto dni na českém území pochází z roku 1690.

Mezinárodní den ptactva. Tento den byla roku 1906 podepsána Konvence o ochraně užitného ptactva. Od té doby se na výročí podpisu smlouvy slaví Mezinárodní den ptactva. V rámci oslav pořádají zainteresované organizace různé akce – vzdělávací přednášky, soutěže pro děti, naučné stezky, … A například některé zoologické zahrady nabízí v tento den vstup zdarma všem lidem s ptačím příjmením. Informace viz zde: Zoo Brno, Zoo Ostrava.

2.4.

Mezinárodní den dětské knihy. Dne 2.4.1805 se narodil dánský spisovatel-pohádkář Hans Christian Andersen. Roku 1967 byl den výročí jeho narození prohlášen za Mezinárodní den dětské knihy Mezinárodním sdružením pro dětskou knihu (IBBY). V mnoha knihovnách napříč republikou se konají nejrůznější akce a soutěže pro děti, například Noc s Andersenem.

4.4.

Mezinárodní den proti nášlapným minám. Vyhlásila jej OSN. Nášlapné miny jsou vyrobeny tak, aby svou oběť nezabily, nýbrž doživotně zmrzačily. Takovéto miny, jsou-li používány v boji, plní ještě další zlou službu. Spolubojovníci se o raněného druha většinou snaží postarat, čímž se zpomaluje tempo postupu, musí se zorganizovat přesun z bojiště k lékaři, léčba stojí mnohem víc peněz než pohřeb, … Navíc nášlapné miny ve své kruté službě pokračují i po skončení války a mrzačí nevinné oběti. Zřejmě kvůli této mnohonásobné zákeřnosti a nelidskosti nášlapných min vyhlásilo OSN den boje proti nim.

první neděle po prvním jarním úplňku

Velikonoční neděle a pondělí. O Velikonočním pondělí obchází hoši s pomlázkou dívky a za vyšlehání jejich zadečků od nich dostávají vajíčka (odporný to zvyk). Mnohem důležitější a krásnější je ale toto období pro všechny křesťany. Velikonoční neděle je připomínkou Ježíšova zmrtvýchvstání, vítězstvím Boha nad smrtí. Je to ústřední bod celé křesťanské víry. V rámci oslav se v každé církvi koná mnoho kázání či mší a velikonočních koncertů, které mají tuto velkou událost připomínat. Letos připadá Velikonoční pondělí na 5.4. Tradice Velikonoc sahá až do 4. století.

7.4.

Mezinárodní den zdraví. Roku 1949 ho vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO = World Health Organization). Slavit se začal od roku 1950. Každý rok je určena oblast zdravotnictví, na kterou je poté zaměřena pozornost. Letos je tématem péče o matku a dítě.

8.4.

Mezinárodní den Romů. V tento den roku 1971 vznikla v Londýně Mezinárodní romská unie. O slavení dne Romů se rozhodlo až roku 1990 na 4. kongresu Mezinárodní romské unie. V ČR se poprvé slavil roku 2001. Cílem dne Romů je přiblížit romskou kulturu a rozšířit povědomí o romské problematice.

11.4.

Mezinárodní den solidarity osvobozených politických vězňů. Dne 11.4.1945 byl osvobozen koncentrační tábor v Buchenwaldu, proto bylo určeno právě toto datum.

Světový den Parkinsonovy choroby. Slaví se v den výročí narození Jamese Parkinsona (1755-1824), britského lékaře, který popsal příznaky nemoci, jež po něm nese jméno. V ČR byl Den Parkinsonovy choroby poprvé připomenut roku 1997.

12.4.

Mezinárodní den letectví a kosmonautiky. Dne 12.4.1961 vzlétnul do vesmíru první člověk – Jurij Alexejevič Gagarin. Mezinárodní letecká federace pak roku 1968 stanovila Mezinárodní den letectví a kosmonautiky právě na výročí prvního letu. Poprvé se slavil o rok později – roku 1969.

14.4.

Světový den monitoringu diabetu. Vyhlásila jej Mezinárodní federace diabetu, založená roku 1950. Cílem tohoto dne je informovat o nemoci a zkvalitňovat život lidem s diabetem.

18.4.

Mezinárodní den památek a historických sídel. Vyhlášen roku 1983 organizací UNESCO. Od roku 2001 má den památek vždy nějaké téma, letos jím je Dědictví zemědělské kultury. V rámci tohoto dnu jsou zpřístupňovány nejrůznější památky, otevírají se nové okruhy na hradech či zámcích, konají se prohlídky s průvodci v historických kostýmech, … Možná se právě na některé památce v okolí pořádá akce, která by nadchla (nejen) vaše děti.

20.4.

Mezinárodní den svobody tisku. Roku 1991 jej ustanovili Reportéři bez hranic, v Paříži založená organizace. Reportéři bez hranic bojují proti cenzuře, za svobodu médií a tisku, a to především v těch zemích, kde je svoboda slova (násilně) potlačována.

22.4.

Mezinárodní den Země. Poprvé s myšlenkou slavit Den Země vystoupil John McConnell roku 1969. OSN jej oficiálně vyhlásilo roku 1971. Zpočátku se slavilo jen v Americe, ale roku 1990 se připojily i další státy včetně ČR a Den Země se stal mezinárodním svátkem. Jistě nikoho nepřekvapí, že i s tímto dnem je spojena řada přednášek a nejrůznějších akcí či soutěží pro děti. Stačí se poptat například v nejbližší ekologické organizaci.

Evropský den akcí proti rasismu. Vyhlášen na Evropské konferenci proti rasismu. Stále více mladých lidí tíhne k nejrůznějším extrémistickým proudům, např. neonacismu. I proto se pořádá den či týden proti rasismu. Jistě by mohlo být zajímavé navštívit některou z akcí, např. v českobudějovickém klubu Velbloud.

Slavnosti stromů. Slavnost s dlouhou tradicí. Vůbec poprvé, tehdy ještě neoficiálně, uspořádal Slavnost stromů roku 1872 americký novinář Morton z Nebrasky, státu téměř bez stromů. Roku 1874 guvernér Nebrasky vyhlásil první oficiální svátek stromů – the Arbor Day. Akce se začala postupně prosazovat nejen napříč Amerikou, ale i za jejími hranicemi. Oficiálně se u nás Slavnost stromů poprvé slavila roku 2000, od roku 2003 je jejím organizátorem Centrum rozvoje.

23.4.

Světový den knihy a autorských práv. Dne 23.4.1616 zemřeli dva velcí spisovatelé – William Shakespeare a Miguel de Cervantes y Saavedra. Shodou okolností 23.4. zemřeli či se narodili další významní spisovatelé. Proto byl tento den organizací UNESCO zvolen roku 1995 Světovým dnem knihy. Nápad slavit den knihy vzešel ze španělské Katalánie. Tohoto dne si tam připomínají úmrtí Svatého Jiří a každý, kdo si tam tohoto dne koupí knihu, prý dostane růži. Více informací o dni knihy

24.4.

Mezinárodní den skautů a skautek. Již druhý den věnovaný skautům a skautkám. O prvním dni, Dni sesterství, jste si mohli přečíst v článku Co slavíme v únoru. Patronem skautů a skautek je Svatý Jiří, jehož svátek připadá buď na 23. či na 24. dubna. Skauti svůj druhý svátek slaví 24.4., přesně 2 měsíce a 2 dny po Dni sesterství.

Světový den laboratorních zvířat; Den boje proti vivisekci. Vyhlásila jej anglická National antivivisection society (NAV). Slovo vivisekce označuje pokusy na živém organismu, nejčastěji na zvířatech, ale také na lidech. Podle slovníku cizích slov je vivisekce pokusný operační zákrok na zvířeti bez znecitlivění. Na milionech zvířat jsou páchány pokusy zcela zbytečně. A nejen kvůli testování nového zázračného léku, ale také kvůli kosmetice, vzdělání, kvůli testům zbraní! a dalším důvodům. Doporučuji si přečíst například tento článek. Sice je z roku 2007, ale myslím si, že na své aktuálnosti nic neztratil. Až se zase ráno budete líčit do práce, vzpomeňte si prosím na tento den.

25.4.

Světový den boje proti malárii. Jedná se o nový svátek, v dubnovém přehledu nejmladší. OSN jej poprvé vyhlásila loni. Letos se bude slavit teprve podruhé. Malárie je nemoc, proti které se již dá úspěšně bojovat prevencí a která je léčitelná. Přesto však stále zabíjí. Každých 30 vteřin prý zemře jedno dítě. V Africe na ni umírají nejčastěji děti ve věku do 5 let. Světová zdravotnická organizace WHO si dala předsevzetí, že se do konce tohoto roku pokusí zastavit zbytečné umírání na malárii a v dalších letech dostat toto onemocnění zcela pod kontrolu.

poslední neděle v dubnu

Světový den sdružených měst. Je připomínkou založení Světové federace sdružených měst roku 1957. Letos připadá na 25.4.

26.4.

Světový den duševního vlastnictví. Vyhlášen Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO, jedna z organizací OSN) roku 2001. Den je připomínkou toho, že roku 1970 vstoupila v platnost úmluva o založení WIPO.

Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl. Tento den roku 1986 se stala největší jaderná havárie. Při riskantním pokusu došlo k přehřátí a následnému výbuchu reaktoru. Mnoho lidí zemřelo a rozlehlá území byla zamořena radioaktivním spadem – Ukrajina, Bělorusko, Rusko, Skandinávie, … Přesné počty lidí, které onemocněli či zemřeli v důsledku radioaktivního spadu lze jen stěží odhadnout.

27.4.

Mezinárodní den grafiky. Na památku výročí svého založení jej vyhlásila Mezinárodní rada organizací grafického designu (ICOGRADA). Den se slaví převážně v Americe. U nás je jeho propagátorem Sdružení Bienále.

28.4.

Mezinárodní den smutku. Vyhlásila jej roku 1996 Mezinárodní konfederace svobodných odborů (MKSO). Tento den je věnován všem lidem na celém světě, kteří byli při práci zraněni či dokonce přišli o život.

29.4.

Mezinárodní den tance. Dne 29.4.1727 se narodil francouzský tanečník a choreograf Jean Georges Noverre. Na jeho památku vyhlásil Mezinárodní divadelní ústav (ITI) den jeho narození Mezinárodním dnem tance. Stalo se tak roku 1982. Každý rok je vybrána výrazná taneční osobnost, která připraví Poselství. Cílem toho dne a Poselství je stírat rozdíly mezi lidmi – politické, náboženské, etnické, kulturní, …

Světový den imunologie. Další poměrně nový významný den. Teprve před třemi lety, roku 2007, jej vyhlásila Mezinárodní unie imunologických společností.

30.4.

Den pracoviště. Roku 1996 jej vyhlásila Komise OSN pro udržitelný rozvoj. Jen pro zajímavost – podle mnoha lékařských výzkumů je nesprávné sezení na židli (neřkuli v nevhodné místnosti) během pracovní doby vysoce zdraví škodlivé. Někdy se může jednat i o trvalé poškození zdraví. Ohroženy nejsou jen záda a páteř. Dlouhodobé špatné sezení způsobuje i bolesti rukou (zápěstí), hlavy, noh, překřížené nohy negativně ovlivňují proudění krve, trpí také oči, mohou se vyskytnout i potíže s dýcháním, …

Stejně jako první, je i poslední dubnový den spojen s lidovými tradicemi:

Pálení čarodějnic. Den vítání jara, spojený s mnohou magií. Pálení ohňů mělo odehnat zlé síly a popel posílit úrodu či plodnost dobytka (tím, že ho lidé vodili po popelem vysypané zemi). Lidé věřili, že tuto noc se otevírají jeskyně a podzemní sluje a odhalují své zlaté poklady. Tento den je slaven v mnoha zemích světa, často nejspíše pod jiným názvem.

Stavění májek. Oficiálně stavění májek připadá sice na tento den, správně by se tak ale mělo dít 6-7 týdnů po Velikonočním pondělí, na svatodušní svátky. Zmínky o stavění májek pochází již ze 16. století.

Vybrali jste si alespoň jeden den k oslavě? Tedy kromě Velikonoc. 😉 V tak pestré nabídce si snad ani nejde nevybrat, že?

Přeji vám krásný duben a ať se jakákoli oslava či akce, které se zúčastníte, povede! 🙂

Napsal/a: redakce (Markéta)

Toto taky stojí za přečtení!

10 pravidel, jak oblékat děti v zimě

Venku přituhuje, nejen na horách napadla sněhová pokrývka. Zatímco my poznáme, kdy je nám zima nebo naopak příliš teplo

Čtu dál →

Tipy, jak zabavit děti na zahradě v zimě i v létě

Zahrada je pro děti osobitým útočištěm, kde mohou stále něco nového objevovat. Stačí pár vychytávek, nezbytných komponentů i vhodný

Čtu dál →

Tipy na dárky pro děti podle věku – zabaví se a rozvinou dovednosti

Lámete si hlavu s tím, co potěší nastávající, novopečené či už ostřílené rodiče, respektive jejich děti? Přečtěte si naše

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (5 vyjádření)

 • lnori

  No, já si vybrala 4., (někteří odpustí, 5. vynecháváme, budeme pracovat), 24. (to druhý), 29. a 30.
  Zajímavý je určitě všechno

 • Lien

  Super, taky jsem v šoku, polovinu vůbec nevím. Díky moc

 • Já jen tiše žasnu….
  Díky za tu práci co jsi s tím měla.

 • Peťka

  Opět zajímavý článek a jako vždy, jsem překvapená, co všechno se slaví. 🙂

 • Padmé

  Markétko, děkuji Ti za Tvůj článek – zajímavé čtení, je to opravdu velké množství významných dnů a stojí za to si o nich alespoň něco přečíst. Takže díky moc.

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist