Syndrom lehké mozkové dysfunce I – příčiny a projevy

Rubrika: Předškolní vzdělávání, Výchova školáka, Vývoj a výchova předškoláka, Základní školy

584306_autumn_girlSyndrom lehké mozkové dysfunkce (LMD) vzniká především minimálním poškozením mozku v době prenatální, perinatální i postnatální (tedy v době před, při a po porodu).

Jak vzniká?
Syndrom lehké mozkové dysfunkce (LMD) vzniká především minimálním poškozením mozku v době prenatální, perinatální i postnatální (tedy v době před, při a po porodu).

Koho postihuje?
Vztahuje se na děti téměř průměrné, průměrné nebo nadprůměrné inteligence s určitými poruchami učení či chování.
LMD může být v rozsahu od mírné po těžkou, která je spojena s odchylkami funkce centrálního mozkového systému.
Tyto odchylky se mohou projevovat různými kombinacemi oslabení ve vnímání, tvoření pojmů, řeči, paměti a v kontrole pozornosti, popudů nebo motoriky. Postihují asi 3-4% dětské populace.

Co má vliv na vznik LMD?
Příčin vzniku LMD může být velmi mnoho. V prenatálním věku to mohou být např. vlivy infekční, toxické, vlivy záření, dále i alkohol, kouření, špatná výživa matky. Během porodu je to pak nedostatečné zásobení dítěte kyslíkem, případně nedonošenost nebo i přenášení, porodní trauma při dlouhotrvajícím nebo klešťovém porodu. V neposlední řadě může vznik LMD ovlivnit i silná novorozenecká žloutenka a pozdější úrazy hlavy nebo těžký průběh některých infekcí.

Znaky LMD
Poruchy motoriky
Opožděný nebo disharmonický vývoj – dítě je nemotorné, neobratné. Poruchy hrubé motoriky se projeví v různých pohybových aktivitách – ve cvičení, pochodování, ale i při míčových hrách, dítě může mít problémy naučit se jezdit na koloběžce, na kole. Poruchy jemné motoriky a špatná vizuomotorická koordinace pak projeví např. v kresbě, psaní, jemných ručních pracích.

Poruchy percepce (vnímání)
Poruchy představivosti, koncentrace pozornosti, zrakového nebo sluchového vnímání můžou velmi významně ovlivňovat výkony dětí. Často se vyskytují chyby ve sluchovém rozlišování, z toho vyplývají i chyby v analýze a syntéze, rozlišování hlásek ve větě. Může se projevit i porucha řeči (dyslalie – špatná výslovnost, koktavost), projev bývá nelogický, překotný. Se špatným sluchovým vnímáním souvisí i artikulační neobratnost, komolení hláskových skupin nebo asimilace (c-č, s-š – žáči čvičí).

Poruchy pozornosti a soustředění
Dítě není schopno udržet pozornost delší dobu, lehce ho rozptýlí jakýkoli náhodný podnět. Často ulpívá na nepodstatných věcech a velmi špatně si ujasňuje nový materiál. Není schopno se pružně přizpůsobit nové situaci, což se projevuje rychlou únavou a zájmem o věci, které s daným úkolem vůbec nesouvisí. Nedokáže se soustředit na detaily, z toho pak ve škole vyplývají chyby z nepozornosti. Neumí si věci zorganizovat, zmateně těká od věci k věci.

Hyperaktivita, případně hypoaktivita
Hyperaktivita je velmi nápadný znak, kterého si všimne i neinformovaný člověk. Dítě si neustále s něčím hraje, je neklidné, nedá se uklidnit. Lze ji u dítěte pozorovat v jakékoliv situaci nebo prostředí, při jakékoliv činnosti. Neustále odbíhá, hraje si s tužkou, vykřikuje, postrkuje, všímá si věcí, které vůbec nesouvisí s právě prováděnou činností. Je pro ně těžké, často nemožné čekat např. ve frontě, na přechodu, v obchodě – má sklon předbíhat, podupávat. Často ztrácí věci (hračky, tužky).

V souvislosti s LMD se hyperaktivita vyskytuje často.
Naopak hypoaktivita, utlumení, se vyskytuje zřídka.

Emoční labilita, impulzivita
To jsou také velmi nápadné znaky LMD. Projevuje se výkyvy nálad, malou sebekontrolou, vysokou dráždivostí. Nápadně se střídá veselost a skleslost.
Impulsivnost se často projevuje nedostatkem zábran, dítě udělá to, co ho právě napadne. Bez rozmyslu, bez ohledu na účelnost jednání nebo vhodnost situace. Nejedná se jen o aktivní jednání, ale i o myšlení – např. okamžité odpovědi bez rozmyslu.
Tato porucha ovlivňuje i okolí dítěte. Často totiž působí nevychovaně, drze. Chovají se totiž primitivněji, než by odpovídalo jejich věku. Je to dáno již zmiňovanou impulzivitou. Nedokáže citlivě rozlišit, co je zrovna v danou chvíli vhodné. Působí často vlezle, lehkovážně, drze.
V koletivu nedovedou respektovat autoritu, pokud jsou emočně labilní, mohou být k ostatním negativní až agresivní, konflikty pak řeší rázně a nevhodným způsobem.

Poruchy myšlení, řeči, paměti
Ve verbálních projevech je patrný nedostatek abstrakce, dítě má problémy s tvořením pojmů. Myšlení bývá málo souvislé, impulzivní, nelogické, těká z jedné oblasti do druhé. Tímto je postižena i řeč – věty na sebe nenavazují, projev je nesouvislý, málo srozumitelný. Často bývá i slabá paměť.

Např. Černá (1992) řadí projevy LMD podle frekvence výskytu takto:
1. Poruchy pozornosti
2. Emoční labilita
3. Hyperaktivita
4. Drobné příznaky LMD z hlediska neurologického
5. Poškození percepce a tvoření pojmů
6. Impulzivnost
7. Poruchy myšlení a řeči

Napsal/a: Pavlinkav

Toto taky stojí za přečtení!

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist