Dodatečný odklad školní docházky

Rubrika: Základní školy

Právě v těchto dnech se zabývají někteří učitelé prvních tříd či rodiče prvňáčka problémem, který je možno vyřešit dodatečným odkladem školní docházky.
A o co tedy vlastně jde?

Stává se, že do první třídy nastoupí dítě, které je nezralé a na školní docházku nepřipravené. Důvodů může být hned několik. Dítě není zralé například po fyzické stránce, kdy není dostatečně velké a motorické zdatné. Nebo není zralé po stránce sociální či psychické, což se může projevovat tak, že nevydrží delší dobu mimo rodinu, nedokáže se adaptovat na nové prostředí, přijímat nové požadavky, nemá dostatečně zralé sluchové či zrakové vnímání apod.

Stejně jako může být několik důvodů školní nepřipravenosti dítěte, může být i mnoho důvodů, proč toto dítě nastoupí do první třídy i přes svou nezralost. Jde o děti, jejichž rodiče byli upozorněni na možnost problémů při nástupu dítěte do první třídy, ale přesto nesouhlasili s odkladem školní docházky. Nebo jsou u některých dětí v předškolní věku přehlédnuta určitá vývojová oslabení a při zápisu do první třídy nejsou rodiče upozorněni a není jim doporučeno odborné vyšetření školní zralosti. Méně zkušení rodiče tak přecení možnosti svého potomka, ať už jde o tělesnou zdatnost a obratnost či sociální způsobilost vyhovět požadavkům, které na žáka školní práce klade. Školský zákon však pamatuje i na tuto možnost a umožňuje tzv. dodatečný doklad školní docházky.

O dodatečném odkladu rozhoduje ředitel školy, ve které dítě povinnou školní docházku plní. Zákonný zástupce musí podat písemnou žádost a ředitel školy pak rozhodne o dodatečném odložení povinné školní docházky se souhlasem zákonného zástupce dítěte.

Na tuto žádost neexistujě žádný oficiální formulář. Každá škola si vytváří svůj. Narozdíl od klasického odkladu školní docházky, kdy je potřeba vyjádření pedagogicko-psychologické poradny či dětského lékaře, u dodatečného odkladu opravdu stačí pouze rozhodnutí ředitele. Velmi často však stejně ředitel chce vyjádření odborníka, což je dle mého názoru dobře.
Často se stává, že podnět k dodatečnému odkladu vznese učitel a rodič s tím nesouhlasí a vidí situaci jinak. Pak je právě na místě vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, kde odborníci (psycholog a speciální pedagog) provedou důkladné vyšetření školní zralosti a na základě jejich rozhodnutí se situace řeší dále.
Tím se rovnou dostáváme k tomu, jaký je další postup, když odborníci odklad podpoří. Nejčastěji se děti vrací do mateřské školy. Další možností je zařazení dítěte do přípravné třídy, která bývá určena především pro děti s odkladem školní docházky a hlavním cílem je systematicky děti připravovat k bezproblémovému nástupu do 1.ročníku základní školy. Tuto možnost však nemají všichni rodiče, jelikož přípravná třída je pouze na některých školách.

Dodatečný odklad povinné školní docházky se tedy realizuje v případě, že se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost ke školní docházce.

A na závěr ještě jedna důležitá informace. Dodatečný odklad je možný pouze do konce prvního pololetí 1. ročníku.

 

Napsal/a: Mgr. Veronika Vymazalová

Toto taky stojí za přečtení!

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Spoření pro děti: jaké máte možnosti?

S novým přírůstkem do rodiny je čas začít myslet na budoucnost. Chcete-li svým ratolestem zajistit lepší start do života, neměli

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist