Školní psycholog

Rubrika: Vzdělávací tipy

O školní psychologii se diskutuje v odborných kruzích již velmi dlouho – v červnu roku 1990 byla ustanovena Asociace školní psychologie ČSFR. V roce 1994 pak byla založena společná asociace SR a ČR. Školní psychologové pracovali v České republice na školách už od roku 1990. Chybělo však organizační a legislativní vymezení jejich práce…


Ředitelé škol zaměstnávali psychology pod různým pracovním zařazením. Až zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který nabyl účinnosti dnem 1.ledna 2005, vyřešil legislativní kontext fungování školní psychologie v ČR. Ve vyhlášce č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních jsou již přesně vymezeny standardní činnosti školního psychologa. Odbornou kvalifikaci získává školní psycholog vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie.

Co tedy konkrétně zahrnuje práce školního psychologa? Zmiňovaná vyhláška vymezuje tyto tři základní oblasti:

  1. Diagnostika, depistáž – školní psycholog provádí depistáž a diagnostiku nadaných žáků, depistáž specifických poruch učení a diagnostiku při výukových a výchovných problémech žáků. Spolupracuje při zápisu dětí do 1. ročníku a zjišťuje sociální klima ve třídě.
  2. Konzultační, poradenské a intervenční práce – školní psycholog pečuje o integrované žáky a podílí se na sestavování individuálně vzdělávacího plánu. V rámci prevence školního neúspěchu zajišťuje individuální reedukace žáků se specifickou poruchou učení. Psycholog však nepracuje pouze s jednotlivými žáky, ale s celým systémem školy. Konzultace a poradenství nabízí také učitelům a zákonným zástupcům.
  3. Metodická práce a vzdělávací činnost – školní psycholog se podílí na přípravě programu při zápisu do 1.ročníku a poskytuje metodickou pomoc třídním učitelům. Ve škole úzce spolupracuje se školním metodikem prevence a výchovným poradcem. Nedílnou součástí jeho práce je také spolupráce s odborníky v jiných zařízeních, zejména v pedagogicko – psychologické poradně a speciálně pedagogickém centru.

Zatímco například v Praze již najdeme školního psychologa na většině škol, v menších městech tomu tak není a zavádění této funkce do základních škol je teprve ve svém počátku.

Mgr. Veronika Vymazalová
školní psycholog

Napsal/a: Mgr. Veronika Vymazalová

Toto taky stojí za přečtení!

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (3 vyjádření)

  • Podle mého názoru by měl být školní psycholog na každé škole, alespoň pár hodin v týdnu. V dnešní době plné stresu by měl nějaký odborník dětem a mládeži pomoci řešit jejich problémy. Učitelům se velmi těžko dá svěřovat. Mezi žákem a pedagogem je vztah založen na úplně jiném principu.

  • Já se nesetkala a doufám, že ani nesetkám. Psycholog může být ve škole určitě přínosem, ale já bych ho přece jen obešla obloukem. I když jeden nikdy neví, zda – li ho pro své dítě nebude někdy v budoucnu potřebovat.

  • Petra Vymětalová

    Řekla bych, že přítomnost školního psychologa na jednotlivých školách je hlavně otázka financí, což je škoda. Určitě by bylo fajn, kdyby mohla každá škola svého školního psychologa mít, u menších škol třeba jen jako „externistu“, který by tam dojížděl např. na jeden den v týdnu. takový nějaký „putovní školní psycholog“, který by měl na starost několik menších škol najednou. To už by nemuselo být tak problematické ani po té finanční stránce. Určitě by to byla užitečná pomoc jak pro děti, tak pro rodiče a učitele.
    Docela by mě zajímalo, jestli se někdo z vás už s takovým školním psychologem setkal?

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist