Program Maxík dostane z vašich dětí maximum

Rubrika: Předškolní vzdělávání, Vzdělávací tipy, Základní školy

Příprava na první třídu je dnes pro mnoho rodičů samozřejmostí. Uvědomují si, že dítě, které je dostatečně zralé a připravené, bude schopné z docházky do školy vytěžit maximu a navíc se obejde bez zbytečných případných těžkostí a problémů, kterým lze dnes právě tou vhodnou přípravou s úspěchem předcházet. Na dnešní děti je kladená celá řada vysokých nároků a proto je jistě dobré přípravu na první třídu nezanedbat.

Jednou z variant kvalitní a propracované přípravy na docházku do první třídy představuje program Maxík. Je to  akreditovaný program určený pro práci s předškoláky a s dětmi, které mají odklad povinné školní docházky. Celý program se skládá z 15 lekcí a v každé z nich je vždy rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční.

Jak to tedy s tímto programem prakticky probíhá?

Na první lekci se lektor programu seznámí s dítětem a zpracuje s ním orientační test školní zralosti, test na zjištění zralosti jednotlivých oblastí – otestuje zrakové, sluchové a případně hmatové vnímání dítěte a rovněž test laterality (zda je dítě pravák nebo levák).  Poté, co je zjištěný stav probrán s rodičem, dostane dítě první Maxíkovu lekci. Každá lekce se skládá ze tří úkolů, které dítě plní doma s rodičem každý den po dobu 14 dnů až jednoho měsíce (podle zdatnosti dítěte). První úkol je pohybový, procvičovaný cvik vychází z kineziologie a podporuje u dítěte spolupráci pravé a levé mozkové hemisféry, upravuje správné držení těla a učí správnému dýchání. Po tomto úvodním cviku je na řadě grafomotorické cvičení, při kterém se nacvičuje vždy jeden grafomotorický prvek, dbá se na správné držení tužky i sezení dítěte a vlastní nácvik je vždy spojen s říkankou, která pohyb rytmicky doprovází. Třetí úkol je vždy zaměřen na určitou percepční oblast – tj. procvičuje se zrakové nebo sluchové vnímání, zraková nebo sluchová paměť, oblast intermodality a seriality a další. Každý úkol v každé lekci má několik stupňů obtížnosti, takže dítě dělá sice stále stejnou lekci, ale její náročnost postupně stoupá. Například u grafomotorických cvičení dítě nejdříve dělá pohyb v rytmu říkanky, poté dělá stanovený pohyb po jednotlivých slovech procvičované říkanky a nakonec po jednotlivých slabikách, rovněž u percepčních cvičení stoupá jejich náročnost (např. se přidává více obrázků). Tím, že se procvičuje po celou dobru trvání jedné lekce (tj. 2-4 týdny) stále stejná oblast, dochází u dítěte ke správnému upevňování v mozku a rozvoji dané oblasti. Je to tedy taková systematická a neustálá „mozková masáž“, která u dítěte maximálně podpoří vývoj všech pro školu a pro život potřebných oblastí.

Dítě pracuje v programu se speciální „zajížděcí“ fixou, která zajistí také správný tlak na papír a díky svému tvaru podporuje u dítěte správný úchop.

Každé dítě dostane také Maxíkův deníček, do kterého rodiče zaznamenávají, jak se jim daří plnit jednotlivé úkoly, nebo tam můžou dítěti dávat motivační obrázky nebo razítka.

Při vstupu do programu se rodič s dítětem zavážou k pravidelné společné domácí práci. Možná je to pro řadu rodičů odrazující, ale věřte, že si na činnost brzo navyknete a že určitě každý je schopen pro své dítě vyšetřit 10 min denně na společnou práci. Navíc těchto 10min v předškolním období usnadní a také zkrátí budoucí domácí práci během školní docházky. S dobře připraveným dítětem se nemusíme doma tolik „trápit“ nad úkoly a příprava do školy je pak pro nás i pro dítě o mnoho jednodušší.

Pokud byste měli o program Maxík zájem, ráda vám poskytnu další informace nebo vás do programu přihlásím. Kontaktujte mě na telefonním čísle 607874919 nebo na mailu info@ludea.cz nebo zuzkasvobodova@seznam.cz. Budu ráda, když navštívíte také webové stránky www.ludea.cz.

Mgr. Zuzana Svobodová

Napsal/a: Zuzana Svobodová

Toto taky stojí za přečtení!

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist