Správná výslovnost před nástupem do školy, stihne se to?

Rubrika: Předškolní vzdělávání, Vývoj a výchova předškoláka

V předchozích článcích jsme se dozvěděli, jak probíhá logopedická péče a kdy je nejvhodnější čas na zahájení. Víme také, že v dnešní době musíme počítat s tím, že ambulance logopedů jsou přeplněné a na začátek terapie si budeme muset třeba i pár měsíců počkat. Dnes se blíže seznámíme s tím, proč je důležité, před nástupem do první třídy upravit chybnou výslovnost dítěte.

Cílem mnoha rodičů je, aby dítě před nástupem do školy umělo všechny hlásky správně vyslovit. A je to tak správně. To, že dítě umí hlásku správně vyslovit je základní dovednost, která předchází nácviku čtení písmen. Pokud to dítě nedokáže, čte potom např. slovo RUKA jako LUKA a to může být poměrně matoucí. Pokud dítě navíc ještě i hlásku neslyší, klidně i slovo LUKA takto napíše. Nevnímá rozdíl hlásek a nechápe, že dělá chybu. Z tohoto důvodu je důležité nácvik správné výslovnosti zvládnout ještě před nástupem do školy.

Jak můžeme dítěti pomoci, ještě před příchodem na logopedii?

Abychom úpravu výslovnosti urychlili, jako rodiče můžeme udělat několik jednoduchých kroků ještě před nástupem na logopedii.

Nácvik spolupráce

Prvním krokem může být návyk dítěte na řízenou spolupráci. Tedy budeme se snažit s dítětem několikrát za týden chvíli cíleně pracovat. Můžeme k tomu využít různé pracovní sešity pro předškoláky. Můžeme si také s dítětem jen číst a poté povídat o tom, co jsme četli. Dítě si tak navykne na cílenou a řízenou činnost.

Rozvoj sluchového vnímání

Jak už jsme si vysvětlili v prvním díle tohoto článku, aby dítě dokázalo hlásku říct, musí ji také rozlišit od ostatních hlásek. To můžeme ještě před příchodem s dítětem cvičit.

Jak na to?

Např. pokud dítě neumí vyslovit hlásku R, ale říká již správně L. Učíme ho tyto dva zvuky od sebe odlišit, stejně jako slabiky, ve kterých je tato hláska obsažena.

Ptáme se dítěte, „Je L a R stejný zvuk?“, stejně jako: „Je LA a RA stejný zvuk?“ Pokud dítě poví ano, víme, že zvuky od sebe neumí odlišit.

Je tedy dobré ho to naučit. A to tak, že dítě upozorníme na odlišnou výslovnost, tedy ukážeme, jak se obě hlásky vyslovují a že mluvidla dělají úplně jiné pohyby a zároveň můžeme použít také grafické zobrazení hlásky, tedy písmena. Dítě se pak při nácviku rozlišování hlásek opírá o sluchový, ale i zrakový vjem a jde mu to poté snadněji. Hlásku také ve výslovnosti zvýrazníme, tedy prodloužíme nebo zopakujeme, abychom dítěti usnadnili její vnímání. Např. rrrruka nebo lllllampa.

Úplně postačí, když si dítě ještě před nástupem na logopedii uvědomí, že hlásku říká chybně a že se správně vyslovuje jiným způsobem. Je poté více připravené ke spolupráci a chápe také důvod nácviku.

Přestože dítě hlásku neumí vyslovit, může se naučit rozlišit je sluchem.

Rozvoj obratnosti mluvidel

Někdy je však na pozadí chybné výslovnosti nedostatečná a oslabená pohyblivost mluvidel. Dítě tedy hlásku slyší, ale nedokáže ji vyslovit. Pak můžeme např. u samotné hlásky L nacvičovat správný pohyb jazykem ještě předtím, než na logopedii přijdeme. Jak se hláska správně vysloví, zjistíme snadno tak, že si ji sami vyzkoušíme říct.

Pečlivě vnímáme pohyby, které u toho musíme uskutečnit. Tak např. u hlásky Č musíme vyšpulit rty hodně dopředu, to mnoho dětí neumí. Tak např. tento pohyb můžeme začít s dítětem trénovat. Nebo hlásku L mnoho dětí říká chybně proto, že neumí zvednout jazyk za horní řezáky, i tento pohyb můžeme s dítětem hravě zvládnout doma nebo mu alespoň ukázat jak se hláska správně říká.

Pokud pohybové a sluchové dovednosti začneme s dítětem nacvičovat ještě před příchodem na terapii, zkrátíme tak délku terapie. Může se také stát, že právě tato drobná dovednost bude dítěti chybět ke správnému provedení hlásky a vy se tak můžete terapii klidně úplně vyhnout.

Vysvětlení smyslu a průběhu terapie

Setkávám se často s tím, že dítě, které ke mně přijde na logopedii, nemá tušení, kdo jsem, proč ke mně přišlo a co spolu budeme dělat. Mnoho dětí je udivených, když se jich zeptám, jestli přijdou zase. Vůbec netuší, že terapie bude trvat několik týdnů, spíše měsíců. Rodičům tedy doporučuji dítě na situaci dobře připravit. Vysvětlit jim, proč je důležité správně mluvit, poukázat na srozumitelnost řeči, vztah se čtením, stejně jako budoucí profesní život. Zároveň dítěti vysvětlit, jakým způsobem bude péče probíhat.

Logoped pracuje s mluvidly dítěte. V počáteční fázi vyvození hlásky jde o poměrně náročné cvičení, kdy dítě musí sledovat terapeuta, napodobit ho a zároveň být ochotné nechat si nastavit mluvidla do správné polohy. To se bohužel neobejde bez fyzického kontaktu. I na to je dobré dítě připravit. Tuto fázi však citlivý logoped neprovádí bez souhlasu dítěte, stejně jako ji neuskuteční hned na prvním sezení.

Jaké jsou možnosti prevence?

Z mého pohledu je však mnohem lepší soustředit se raději na prevenci, tedy předcházení vzniku poruchy řeči, aby dítě na logopedii vůbec nemuselo přijít. Příčin řečových vad je mnoho, většinu z nich však dokážeme dobře ovlivnit, a to již v kojeneckém období, kdy dítěti zajistíme správný přechod na tuhou stravu, vybereme vhodnou kojeneckou lahev, a také včas odstraníme dudlík. V pozdějším věku se pak soustředíme na podporu zrakového a sluchového vnímání, rozvoj motoriky a myšlení. Tedy na komponenty, které zásadně ovlivní vývoj řeči.

Nezapomínáme také na to, být dobrým mluvním vzorem, jelikož právě od nás rodičů, se dítě řeč učí. S dítětem je potřeba si často povídat a dávat mu co nejvíce prostor pro samostatné vyprávění. Když akrobat trénuje své skoky, učí se je pouze přímou zkušeností s nimi. Nestačilo by se jenom dívat, jak to dělá jiný akrobat. Stejně tak i dítě musí řeč samo používat. Procházet obdobím častým chyb, až se dopracuje k brilantnímu výkonu. Dávejme mu k tomu příležitost a umožněme mu, co nejčastější trénink.

martinakolmanovaMgr. Martina Kolmanová (klinická logopedka)

Jsem klinická logopedka s bohatou praxí a svou práci vnímám jako poslání. Ukazuji rodičům cestu, jak projít vývojem řeči dítěte tak, aby se vyhnuly zbytečnému klopýtnutí.

Na svém blogu Logopedie s úsměvem se zabývám zejména prevencí vzniku poruch řeči a za tímto účelem jsem také napsala dva e-booky: Jak na první lžičku? a Jak podpořit vývoj řeči dítěte od 0-3 let. V současné době se věnuji přípravě instruktážních videí určených pro domácí nácvik správné výslovnosti a také tvorbě pracovních sešitů pro nácvik jednotlivých hlásek.

Napsal/a: Martina Kolmanová

Toto taky stojí za přečtení!

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist