Školní zralost očima pedagoga i rodiče

Rubrika: Předškolní vzdělávání

Blíží se čas zápisů do prvních tříd, které jsou letos přesunuty až na duben, což vnímám z pozice pedagoga příznivě. Každý měsíc je totiž u školkového dítěte znát a během půl roku, který zbýval ke skutečnému nástupu do prvních tříd, mohl nastat radikální obrat a dítě mohlo velice dozrát. Nebo taky ne…

A právě o školní zralosti bych tady ráda napsala pár postřehů vycházejících z mé zkušenosti učitelky i matky.

Jedná se totiž o komplexní pohled, kde každá složka je důležitá a často u dítěte s výrazným „náskokem“, nadáním v jedné oblasti, se vyskytuje jako protipól výrazný „handicap“ v jiné oblasti.

Rodiče např. intelektově mimořádně nadaných dětí se pak mohou divit, proč je jejich dítěti navrhován odklad, nebo vyšetření v PPP. Většinou to tak bývá, protože je jejich dítě nevyzrálé např. sociálně, emocionálně, nebo je pracovně nesamostatné.

Ideální by bylo, kdyby se v první třídě sešly děti harmonicky rozvinuté, zralé ve všech oblastech.

Jak je to ve skutečnosti

Bohužel je běžná realita u prvňáčků taková, že do prvních tříd nastupuje stále více dětí nezralých, nesoustředěných, nesamostatných, s malými pracovními praktickými dovednostmi, což způsobuje značné potíže všem učitelům, kolektivu, i dětem samotným.

Přitom by často jen stačilo dát dítěti čas a nechat „ho dozrát“, zapracovat na vyváženém rozvoji ve všech oblastech školní zralosti, soustředit pozornost i na oblasti, v kterých je vidět nerovnováha.

4 druhy školní zralosti

Nejčastěji se ve školní zralosti objevují 4 základní okruhy, které je potřeba, aby dítě mělo plně rozvinuto, aby během školní docházky prospívalo bez šrámů na Duši a v radosti a lehkosti.

Zralost fyzická

 • váha cca 20 kg,
 • výška cca 110 cm,
 • výměna zubů,
 • „Filipínská míra“- dítě si dosáhne pravou rukou přes temeno hlavy na levé ucho

Zralost psychická

 • samostatnost
 • schopnost se soustředit, vnímat pokyny – pracovní zralost,
 • zájem o učení, poznávání nového,
 • rozvíjení sluchového, zrakového, analyticko-syntetického vnímání (hlásky ve slově, rozdíly v kresbě, pozorovací schopnosti),
 • rozvoj řeči, paměti (přepis, opis symbolů), základní znalosti,
 • grafomotorické základy (úchyt psacího náčiní, detailnost v kresbě, figurální kresba)

Zralost sociální a emocionální

 • opět samostatnost, zodpovědnost (přijetí následků svých činů)
 • pracovní zralost, vytrvalost
 • schopnost pracovat ve skupině, naslouchat i potřebám ostatních
 • respektovat pravidla a nastavení kolektivu
 • seberegulace: regulace svých přání, potřeb i chování přiměřeně věku a skupině
 • snášet odloučení od nejbližších

Zralost pracovní

 • samostatnost (znalost základních hygienických standardů- mytí rukou, utření zadečku, spláchnutí…)
 • zavázání si tkaničky
 • úklid, příprava, pracovní návyky…
 • praktičnost – umění si poradit s každodenními činnostmi (praktické návyky ze samostatného tvoření- stříhání, lepení, malování…)
 • hod, chycení míčku, skok na jedné noze- základní sportovní dovednosti

Z vlastní zkušenosti vnímám jako velmi důležitou samostatnost dítěte, schopnost se soustředit, vnímat a jednat dle instrukcí, praktičnost, pracovní zralost.

Je toho skutečně mnoho, ale mnohé se dá, pokud s dětmi doma společně pracujete, velice lehce a přirozeně rozvinout.

Jak podpořit školní zralost

Fyzickou zralost nelze příliš uspěchat. Přispět můžete pestrou a vyváženou stravou, nejlépe ze surovin z vlastních zdrojů, příjemným a pohodovým stolováním, rytmy v jídelních zvycích, rituály před jídlem…

Psychickou zralost můžete rozvinout pravidelným společným čtením z knih, mluvením o přečteném, o zhlédnuté pohádce, kreslením zážitku z divadla, z filmu, z výletu, zapojování dítěte do každodenních činností, plnění hravých úkolů v časopisech, tvoření si vlastních knížek, pracovních sešitů…

Sociální a emocionální zralost podpoříte společnými činnosti, výlety, návštěvami míst s větším počtem lidí, kde je potřeba přijmout a respektovat společná pravidla, účast na zájmových kroužcích, v mateřských centrech, návštěvami u prarodičů, přátel, zapojováním dětí do každodenních činností…

Pracovní zralost se podpoří prací, činnostmi rozvíjejícími jemnou motoriku, praktické myšlení, umění si poradit v nenadálých situacích, utřít po sobě podlahu, stůl, odnést si ze stolu nádobí, poklidit po práci, pokojíček, podílet se na úklidu – vysávat, utírat prach, čistit okna…

Je potřeba zapojovat děti do společných činností v rodině – vaření, mytí nádobí, úklid, práce na zahradě, u táty v dílně.

Je třeba dítě postavit do role zodpovědného hospodáře – vymezit dítěti ve vaší domácnosti zcela samostatný úkol (péče o domácího mazlíčka, odnášení koše, rovnání bot v předsíni…).

Je třeba podporovat v dítěti samostatné tvoření a vytváření, kreativitu – nechat ho kreslit, vystřihovat, lepit a zároveň po sobě i uklidit.

Je dobré dodržovat i určitý rytmus, režim – časovou pravidelnost. Nezapomínat zařazovat do každodenního života rituály – stále se opakující činnosti při vstávání, čištění zubů, oblékání, usínání…

A hlavně: jít dítěti příkladem – dítě se totiž nejvíce učí nápodobou. Nejúčinnější jsou věty typu: „Pojď, půjdeme to udělat spolu a správně.“ Pak dle míry samostatnosti mnohdy stačí jen naznačit, jak, a dítě zcela samostatně činí.

Za velice podnětnou vnímám knihu Lidmily Pekařové „Jak žít a nezbláznit se“ – doporučuji k přečtení.

Jak po přečtení tohoto článku vnímáte svoje dítě?

Vedete ho k samostatnosti a zodpovědnosti? Je rovnocenným členem vaší domácnosti v pomoci, v péči o její chod? Je vaše dítě praktické, zručné, má zažité grafomotorické zásady (inspirovat se lze v tomto videu: Zásady správného psaní v básničce)? Dokáže samostatně tvořit, udrží pozornost, dělá věci se zájmem, radostí, s nadšením?

Pokud ano, jste na dobré cestě k pohodovému překročení prahu nové etapy dítěte: školního vzdělávání, ať už si vyberete jakoukoliv formu, instituci, či přístup.

Přeji vám i vašim dětem, ať prožíváte tento přípravný čas a následný školní čas v hravosti, radosti, lehkosti a nadšení z objevování nových obzorů.

Ať je pro všechny vstup do první třídy vítanou podnětnou, rozvíjející zkušeností.

Toto taky stojí za přečtení!

Odvrátí nachlazení, pomohou při alergiích

Občas to vypadá, jako by se proti nám naše prostředí spiklo: pokud nás zrovna netrápí smogová situace z dopravy, přijdou

Čtu dál →

Recenze: Valentýnka a narozeniny

Ivana Peroutková píše nádherné příběhy pro děti. S jejími knihami se setkávám už poněkolikáté. Její příběhy o Aničce mě velice

Čtu dál →

Leona Kysilková: Chci z kluků vychovat samostatně myslící jedince

Leona se přiznala, že byla policajt a že veškeré snahy o výchovu bez křiku, příkazů, zákazů a uplácení u

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist