Praktické tipy pro přípravu a adaptaci dětí a rodičů

Rubrika: Předškolní vzdělávání

505864_playing_in_the_dirt_73V této kapitole uvedeme postupy pro přípravu a adaptaci dětí, které jsme vybrali v rámci našeho průzkumu nebo o nichž referovali pedagogičtí odborníci v kurzech dalšího vzdělávání. Jde přitom veskrze o opatření a návrhy, které už byly v různých mateřských školách aplikovány…

Výměna zkušeností mezi mateřskými školami, týkající se praktických postupů, je cenná. Proto zde uvádíme jejich výčet. Postupy jsme uspořádali podle průběhu roku v mateřské škole.
Chceme zdůraznit, že:
• ne všechny děti a rodiče potřebují všechno;
• a ne každá mateřská škola může všechno nabídnout.

Vždy se musí nalézt optimální soulad mezi potřebami rodiny a možnostmi a koncepcí mateřské školy. Například je možné využívat podnětů, porovnávat nové zkušenosti se starými a na základě toho zdokonalovat vzájemný soulad.

Opatření na podporu dětí

• Při přihlašování nových dětí se obrysy jejich nohou nakreslí na karton, vybarví se, označí jménem a viditelně se v mateřské škole připevní jako symbol pro nově přicházející děti; „starší“ děti si mohou také zhotovit obtisky nohou a porovnat je s ostatními.
• Nové děti jsou zvány k návštěvám.
• Už při přihlašování dostane dítě symbol skupiny, do které bude chodit, jakožto znak příslušnosti k této skupině.
• Předměty, které vlastníma rukama zhotovili rodiče při některé úvodní akci, dostanou pro dítě s sebou.
• Dítě si může v mateřské škole vybrat nějaký předmět a vzít si ho s sebou; při nástupu do mateřské školy ho zase přinese zpět.
• Výrobky, které dítě při své návštěvě samo vytvořilo, dostane s sebou.
• Dítě s sebou dostane znak na své oblečení.
• Dítě s sebou dostane předměty, které zhotovily učitelky.
• Předměty, které zhotovily „staré“ děti, dostanou rodiče pro dítě s sebou.
• K přípravě „zbytku skupiny“ se uskuteční rozhovor ve formě dětské konference. Starší děti budou přiděleny jednotlivým novým dětem jako „patroni“, mají se v počáteční době starat o svého „svěřence“ a obeznámit jej s místnostmi, materiály, denním řádem, činnostmi a seznámit se stejně starými dětmi.
• Pořídí se fotografie nových dětí a připevní se v mateřské škole na viditelné místo – jako upozornění pro ty „staré“ a pro učitelky, kdo nový přijde v příštím roce do skupiny.
• Situaci nových dětí má být během fáze přechodu věnováno obecně více pozornosti.
• Musí se zorganizovat slavnostní zahájení a seznámit s ním rodiče.
• Dopisy s pozvánkami na různé akce se adresují přímo novým dětem.

Nabídka podpory pro rodiče

• Nabídnout rodičům informace o mateřské škole.
• Seznámit rodiče s řádem školy, který obsahuje i informace o koncepci mateřské školy.
• Uspořádat den otevřených dveří.
• Už od podání přihlášky zvát nové rodiče adresně na akce pořádané mateřskou školou a pozvat je na rodičovskou schůzku.
• Dát novým rodičům informace ještě před podáním přihlášky.
• Týden, kdy se podávají přihlášky, kombinovat s nabídkami akcí pro děti.
• Dát rodičům budoucích žáků příležitost k získání zkušeností s mateřskou školou prostřednictvím klubu pro rodiče s dětmi, v jehož rámci mohou přicházet v určitý den v týdnu do mateřské školy rodiče s dětmi, které se na vstup do této školy připravují. Rodiče si mohou se svými dětmi hrát v některé třídě nebo na školním hřišti. K dispozici je jim i některá z učitelek.
• Informační rodičovská schůzka začátkem školního roku.
• Po úvodní rodičovské schůzce mohou jít rodiče s příslušnými učitelkami do budoucích místností skupiny a mohou tam v užším kroužku pokračovat v rozhovoru.
• Užitečné informace mohou noví rodiče získat i ze školního časopisu, který mnohé mateřské školy vydávají.
• Na začátku školního roku se speciálně pro nové rodiče pořádají odpolední setkání. V malých skupinkách rodičů dětí ze všech skupin je možné reflektovat témata týkající se zvládání přechodu.
• Učitelka a další pracovnice si rozdělí péči o nové rodiče tak, aby nebyl nikdo „přehlížen“.
• Rozhovory s rodiči už 4 až 6 týdnů po vstupu do mateřské školy a vzájemné informování o situaci dítěte v mateřské škole a doma a rovněž o situaci rodičů.
• V předjaří: Na rodičovské schůzce vyslechnout zkušenosti nových rodičů.
• Spolupráce s tělovýchovnými jednotami, dětskými kroužky, se skupinami matek a dětí, s poradnami, lidovými školami umění atd. podporuje společenské propojení obce a také důvěrné sblížení nových rodin s mateřskou školou.

Ve venkovských oblastech, na vesnici, je situace zcela odlišná než ve městě. Zde už se rodiny zpravidla znají, vyskytuje se méně problémů s „novými“ rodiči a dětmi a informace o mateřské škole jsou všeobecně známé. Úměrně tomu tam má samozřejmě smysl jenom část z navrhovaných opatření.

Jedná se o ukázku z knihy Poprvé v mateřské škole (autor: Niesel, Griebel)
vydal Portál, 2005

Napsal/a: Niesel, Griebel

Toto taky stojí za přečtení!

Tipy na dárky pro děti podle věku – zabaví se a rozvinou dovednosti

Lámete si hlavu s tím, co potěší nastávající, novopečené či už ostřílené rodiče, respektive jejich děti? Přečtěte si naše

Čtu dál →

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (3 vyjádření)

 • vicikovka

  Stará vojno, je vidět, že nemluvíš až tak moc z vlastních zkušeností. Dcera nastoupila do školky minulé září a právě do smíšené třídy. Ačkoli je moje dcerka opravdu šikovná, tak se samozřejmě zlepšila např. v oblékání (bere si příklad od starších spolužáků), šikanu jsem ve školce nezažila. Máš dost zvláštní představu o tom, jak to ve školce chodí. A další věc – Oblíbenci – také se mi nezdá, že by nějak výrazně učitelky dělaly mezi dětmi rozdíly. A do třetice výtka: neskákat cizím do řeči by snad měli naučit rodiče, nikoli školka. Proč by měla školka odstraňovat zlozvyky, které rodiče přehlíželi? Příprava pro vstup do ZŠ se dělá. Já mám občas dojem, že si mnozí dospělí chtějí udělat ze škol(ek) výchovný ústav a přenechává tak výchovu svých potomků výhradně na učitelích. To rodiče jsou zodpovědni za chování svých dětí, jsou málo důslední (většinou).

 • Stará vojna

  Ještě dodatek. Samozřejmě, že respektuji, aby nováčci byli zařazeni do skupin podle svého věku, ale rozhodně by neměli ti starší mít možnost dle svého rozmaru ovládat ty mladší.
  Velký význam má také spolupráce MŠ s učitelkami prvních tříd ZŠ, tedy jak by měla MŠ připravit své svěřence na vstup do ZŠ, které návyky potlačit a které rozvíjet. Tím hlavním je naučit děti správně držet tužku a odvyknout si skákat druhému do řeči.

 • Stará vojna

  Zdá se nám tato ukázka jako hrst nedomyšleností. Jsme si jisti, že v našich městských podmínkách se jak příprava, tak celá náplň MŠ prováděla už před léty daleko lépe. Rozhodně nepokládáme spojení nových a starých žáků za nějaký pokrok, naopak se tím vytvářejí podmínky k šikaně a dokonce za podpory učitelek. Ty mají obyčejně své oblíbence, které nechají dozírat na ostatní a tady už je jádro pudla. Kde je z nováčků vytvořena samostatná třída, je to sice pro učitelku náročnější, ale pro děti snazší.

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist