Obratnost mluvidel

Rubrika: Předškolní vzdělávání, Vývoj a výchova předškoláka

1188957_usmvZkusili jste si někdy uvědomit, kolik pohybů musí udělat mluvidla, než řeknete třeba jen „dobrý den“?

Aby dítě mohlo zřetelně mluvit, musí dosáhnout určité obratnosti mluvidel. Hry na čertíka (vyplazování jazyka, mrskání jazýčkem ze strany na stranu), olizování rtů do kruhu, snaha olíznout si špičku nosu nebo dosáhnout jazykem na bradu, špulení rtů a další zdánlivě dětinské hry jsou nesmírně účinným cvičením, které postupně zlepšuje jemnou motoriku (pohyblivost) mluvidel a usnadňuje tak napodobování správných artikulač­ních pohybů.

Nejlehčí jsou hlásky, které se tvoří pohyby rtů (B, P, M, F, V). Správné postavení mluvidel je také dobře vidět. Nejtěžší jsou hlásky R, Ř, kdy je třeba rozkmitat špíčku jazyka.

Pro dítě je také těžké opakovat hned celá slova. Proto si je zpočátku všelijak zkracuje, zjednodušuje, těžké hlásky vynechává (kytý – kytí – kytika – kytička, ­abíko – jabíko – jabíťko – jabíčko – jablíčko).

Některé hlásky také znějí dítěti zpočátku stejně nebo velmi podobně a nedají se ani moc dobře odlišit pomocí zraku (C, S, Z – postavení mluvidel je při všech třech naprosto stejné, zvukově je obtížně rozlišují často i děti před­školní. Přírodní zvuky (zvuky zvířat a další zvukomalebná slova) proto slouží nejen jako první, snadno zapamato­vatelná slova, ale i jako příležitost přesně a déle než v běžném slově vnímat jednu hlásku nebo slabiku. Při hře na zvuky také rodiče vyslovují většinou daleko přes­něji než v běžné řeči.

O nejběžnějších zvucích jsme se už zmínili. Pokud máte dojem, že dítě kolem třetího roku mluví méně zřetelně než jeho vrstevníci, můžete rozšířit běžnou škálu o další zvuky, které pomáhají lepšímu vnímání sykavek.

Š – jako mašinka, rty při tom špulíme, protože mašinka má kulatý komín.

Č – voláme kočičku, rty opět špulíme, protože kočička má kulatou hlavičku, je dobré doplnit vhodným obráz­kem.

Ž – prodloužený zvuk – bzučí jako čmelák, rty opět do kruhu, např. proto, že čmelák má kulatý vchod do hníz­dečka v zemi.

S – jako had, je dlouhý, proto uděláme dlouhé rty – rty roztažené doširoka, nebo: ceníme zoubky, protože se had zlobí.

C – opakovaný ostrý zvuk, jako cvrček.

Z – jako moucha.

Společným znakem všech sykavek jsou zuby u sebe, bez mezery. Pokud dítě napodobuje zvuky více méně přesně, nemusíme se zvlášť znepokojovat, ani když dítě zatím v řeči sykavky nepoužívá. Pokud se zatím zvuky nedaří, především nesmíme dát najevo znepokojení. Nevadí, že dítě nedokáže hlásku přesně vyslovit, zvyká si zatím přesně vnímat hláskový systém mateřského jazyka. Časem si konkrétní hlásky spojí s určitou před­stavou, která mu usnadní diferenciaci hlásek.

.: Dítě: vezmu si sálu. Matka: Ano, vezmi si šálu (lehce zdůrazní š), v tom slově je slyšet mašinku, ššš, šálu.

Pokud dítě už umí hlásku samostatně, obvykle opa­kuje slovo správně. Pokud ji ještě neumí, aspoň si uvě­domí rozdíl mezi oběma hláskami. Bohužel daleko ča­stěji slyšíme: Neříká se sála, ale šála. Dyť žíkám sála. Rozpoznání náročných hlásek zatím dítěti usnadníme dalšími informacemi. Občas si vezmeme zrcátko a podíváme se, jak je pusinka pěkně dokulata, obje­deme si našpulenou pusu prstem, prstem zkontrolu­jeme, jestli jsou zoubky opravdu u sebe. Zrak, hmat a název hlásky, navozující důvěrně známou představu např. kočičky, časem jistě povede k postupnému zpřes­ňování hlásek.

Znovu ale zdůrazňuji, tohle všechno musí být pro dítě zábavnou hrou. Nátlak (třeba i po dobrém: „Udělej ma­mince radost a já ti dám bonbónek.“) deformuje vztah dítěte k mluvení, vyvolává dojem, že něco není v po­řádku, připravuje dítě o jistotu. Nejste-li si proto jisti, zda rozvoj řeči postupuje přiměřeně, požádejte raději o kon­zultaci logopeda. Buď se zbavíte svých pochybností, nebo se drobné odchylky ve vývoji včas podchytí a podle možností odstraní individuálně zvolenými po­stupy.

Jedná se o ukázku z knihyVývoj dětské řeči krok za krokem, ze které je tato ukázka.
Vydalo nakladatelství Grada, 2010.

Napsal/a: Kutálková Dana

Toto taky stojí za přečtení!

Tipy na dárky pro děti podle věku – zabaví se a rozvinou dovednosti

Lámete si hlavu s tím, co potěší nastávající, novopečené či už ostřílené rodiče, respektive jejich děti? Přečtěte si naše

Čtu dál →

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist