Maminky „tříleťáků“ pozor!!! Blíží se zápisy do školek!

Rubrika: Předškolní vzdělávání

Maminky, které měly doma nedávno ještě malé miminko, mají teď doma najednou „tříleťáka“ a s ním by se měly vydat k zápisu do školky a vstoupit tak na mnoho a mnoho let do vzdělávací soustavy… Co vás tedy vlastně jako rodiče budoucích předškoláků čeká? Jaká máte práva, možnosti a povinnosti?

Předškolní vzdělávání, tedy mateřská škola, je nepovinná, tudíž povinnost jít k zápisu nemáte. Je to pouze vaše možnost a volba. Bohužel je tomu i naopak a mateřská škola není povinna vaše dítě přijmout. Možná se vám nyní situace v oblasti předškolního vzdělávání zdá být totálně beznadějná a všude vám říkají, že na školku nemáte nárok, že školky jsou přeplněné apod. Přece jenom ale určitá práva máte a já se pokusím vám v tomto článku srozumitelně vysvětlit, jak to tedy s tím přijímacím řízením do školky je.

Zápis

Přijímací řízení do školky podléhá stejnému správnímu řádu, stejně jako přijímací řízení třeba na vysokou školu. Je to sice humorné, ale opravdu je potřeba postupovat stejným způsobem (samozřejmě odpadá přijímací zkouška).

V první řadě musíte dodržet termín zápisu, který MŠ vyhlásí. Pokud přijdete po termínu, máte smůlu. Rovněž musíte respektovat systém přijímání přihlášek, který příslušná ředitelka stanoví – tj. komu a kdy přihlášky předávat, jaké přílohy doložit. Pokud šoupnete přihlášku nějaké učitelce nebo v malé obci sousedce, tak velmi riskujete, že se do přijímacího řízení vůbec nedostane. Dále musíte respektovat ředitelkou stanovený postup zápisu a doložit požadované přílohy.

Navštívit zápisů můžete, kolik jen chcete. Pokud vám někdo tvrdí, že ne, tak vám lže. Na podání přihlášky máte právo, pokud vám ji odmítnou vydat, porušují zákon!!!

Rozhodování o přijetí

O přijetí nemůže ředitelka MŠ rozhodnout jen tak podle oka, ale musí rozhodovat podle předem vyhlášených kritérií, se kterými vás musí také seznámit. Kritéria si také nemůže jen tak vymyslet, ale musí splňovat tři základní podmínky:

– musí být v souladu se školským zákonem

– nesmí být diskriminační

– musí umožňovat jasné rozhodování tak, aby se nemohlo stát, že se více dětí umístí na stejné úrovni… a co pak s tím?!

Mnoho kritérií, které školky vydávají, tyto podmínky vůbec nesplňují. Někde rozhodují losováním, někde podle trvalého bydliště rodičů (ne dítěte), jinde mají pouze uvedeno, že se přijímají děti jenom z dané obce a jinde, že se děti přijímají podle věku…

Např. u kritéria „Přijímáme děti podle věku od nejstaršího po nejmladší…“ a poté přijmou pouze děti s trvalým bydlištěm v dané obci a ostatní ne, i když jsou věkově starší než přijaté děti a argumentují tím, že: „Je přece jasné, že bereme děti jenom s trvalým bydlištěm.“ Tak jasné to tedy není a musí to být v kritériích. Určitě si kritéria o přijetí do MŠ pořádně přečtěte.  Pokud se vám něco nezdá, nebo něčemu nerozumíte, požádejte ředitelku o vysvětlení.

Podle zákona se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky –  letos jsou to děti, které se narodily do 31. 8. 2007.

Nicméně, toto ustanovení neznamená, že dítě do školky musí být přijaté, jak si mnozí rodiče myslí. Školka má stanovenou maximální kapacitu, kterou nemůže překročit a pokud je těchto dětí více, tak se opravdu nemusí dostat a školka je zcela oprávněně nepřijme.

Pokud se vám tedy stane, že vám „předškoláka“ do školky nevezmou, můžete uplatnit svoje zákonné právo na školku, pro dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a zažádat příslušný obecní úřad o umístění dítěte do mateřské školy. V tuto chvíli je to povinnost Obecního úřadu vám tuto školku zajistit. Bohužel se ale moc neradujte… zákon už neříká, kde by ta školka měla být, takže se může jednat klidně o školku se vzdáleností 100 km…  Většina obcí se snaží dítě do MŠ umístit v místě bydliště.  A pokud vám místo nenajdou, tak často, alespoň nějakým obnosem, přispívají na školku soukromou. Můžete je samozřejmě dát k soudu, ale ten se potáhne tak dlouho, že než rozhodne, tak máte dítě už na základní škole.

Nevzali nás, co teď?

Můžete se určitě odvolat, na to máte zákonné právo! Ovšem pokud ředitelka postupovala v souladu se správním řádem, tak její rozhodnutí Krajský úřad pravděpodobně potvrdí, protože místo opravdu není…

Ovšem, najdete-li nějakou chybu v kritériích – nejsou-li v souladu se zákonem, nebo jsou diskriminační a nejednoznačná, tak můžete podat podnět k přezkoumání celého přijímacího řízení.

Tento podnět předáte odboru školství příslušného Krajského úřadu a on se jím musí zabývat a také můžete informovat Českou školní inspekci. Pokud zjistí opravdu pochybení v celém systému přijímacího řízení, mohou rozhodnutí ředitelky prohlásit za neplatná a vyvolat tak „nové přijímací řízení“. Nicméně krátkodobá záležitost to asi nebude.

Někdy se ovšem osvědčí upozornit ředitelku na tento váš záměr a pak se někdy, jako zázrakem, nějaké to místečko najde – samozřejmě, pokud je vaše stížnost oprávněná. Pokud má ředitelka vše v pořádku a vaše dítě se opravdu nedostalo pro nedostatek míst, tak je „vyhrožování“ opravdu zbytečné a okrádáte o čas sebe i ji. V tomto případě je asi zbytečné i psát odvolání, protože místo prostě není a nebude…

Co nám tedy zbývá?

Čekat!!! Někdy se nějaké dítě před začátkem školního roku, i po začátku, anebo v průběhu roku odhlásí a vznikne tak volné místo, které je žádoucí zaplnit. Podle počtu dětí dostává školka peníze na mzdy, takže určitě budou shánět „náhradníky“ a navíc  – „naděje umírá poslední“ a pokud naděje umře, tak se musíte obrátit na soukromou instituci a brát to jako dočasnou investici a doufat v lepší zítřky.

Přeji pevné nervy a mnoho štěstí u zápisu.

Napsal/a: Zuzana Svobodová

Toto taky stojí za přečtení!

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (2 vyjádření)

 • Anonymní

  Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož data budou použita k vypracování případové studie v rámci mého studia na Masarykově univerzitě na téma „Analýza požadavků (potenciálních) zákazníků na druh a kvalitu služeb poskytovaných mateřskými školami“.
  Dotazník je anonymní. Za jeho vyplnění předem děkuji a prosím o pomoc se sdílením…
  http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/pruzkum-materskych-skol-v-br/

 • Anonymní

  Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož data budou použita k vypracování případové studie v rámci mého studia na Masarykově univerzitě na téma „Analýza požadavků (potenciálních) zákazníků na druh a kvalitu služeb poskytovaných mateřskými školami“.
  Dotazník je anonymní. Za jeho vyplnění předem děkuji a prosím o pomoc se sdílením…

  Průzkum mateřských škol v Brně | Vyplňto.cz – řešení i pro Váš internetový průzkum

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist