Individuální vzdělávací plán ve školce

Rubrika: Předškolní vzdělávání

Třídní vzdělávací programy v mateřských školách počítají s všestranným rozvojem dětí dle „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“. V každé školce se ale najdou děti, které potřebují v určité oblasti, nebo ve více oblastech, odlišný přístup. Pro tyto děti je možné sestavit tzv. Individuální vzdělávací plán. Rodiče si možná mohou klást následující otázky: Potřebuje moje dítě individuální plán? Mám o něj požádat? Pro koho je vhodný? Kdo ho sestavuje? Jak se v tomto případě postupuje? Odpovědi doufám najdete v tomto článku…

„Podle směrnice k integraci jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami 13 711/2001-24 je Individuální vzdělávací program pracovní materiál sloužící všem, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání integrovaného žáka. Vzniká na základě spolupráce mezi učitelem, pracovníkem provádějícím reedukaci, vedením školy, žákem a jeho rodiči (zákonnými zástupci), pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.“ (Zelinková, str. 220)

Přínos IVP je možné spatřovat především v následujících oblastech:

1)      Umožňuje dítěti pracovat podle svých schopností, individuálním tempem.

2)      Umožňuje učiteli pracovat s dítětem na úrovni, které ono dosahuje a je pro něho východiskem pro plánování konkrétních aktivit pro konkrétního žáka.

3)      Do přípravy IVP se zapojují i rodiče, kteří se tak stávají spoluodpovědnými za výsledky práce svého dítěte. Využívají svého práva ve vztahu k dítěti, ale také přebírají určitou zodpovědnost.

4)      Aktivní účast dítěte na plánu mění jeho roli, není již pasivním objektem působení učitele, ale přebírá rovněž určitou část zodpovědnosti na sebe. (Zelinková, str. 220-221)

IVP se zpravidla připravuje na základní škole pro děti se specifickými poruchami učení nebo pro individuálně integrované děti s určitým znevýhodněním nebo postižením.

Realizace IVP v mateřské škole není až tak běžnou záležitostí, přitom je jeho přínos pro dítě obrovský a i pro pedagoga je pak práce s daným dítětem efektivnější a smysluplnější.

Individuální vzdělávací plán je vhodné sestavit pro tzv. nadané děti, odkladové děti, děti s handicapem, děti s určitým oslabením nebo znevýhodněním ve vývoji, nebo může jít i o děti ze složitého socio-kulturního prostředí nebo o děti cizinců. Tyto děti potřebují v některých oblastech upravit klasický vzdělávací program, tak aby se mohly optimálně rozvíjet na horní hranici svých možností. Některému dítěti stačí individuální přístup v jedné oblasti, jiné potřebuje oblastí více.

Rozhodujícím slovem pro tvorbu IVP je SPOLUPRÁCE. Individuální plán není nikdy výmyslem jednoho nebo dvou osob, vždy je výsledkem domluvy a spolupráce rodičů, učitelů a odborníků příslušné oblasti.

Uvědomí-li si rodiče, že jejich dítě se v určité oblasti nevyvíjí přiměřeně jeho věku, nebo upozorní-li ho na to učitelé, je určitě nutné nejprve si zajistit konzultaci s odborníky – nejčastěji s pedagogicko-psychologickou poradnou, která posoudí vývoj dítěte a stanoví doporučení pro další výchovu a vzdělávání dítěte.

Dalším krokem je poté sestavení plánu týmem učitelů s konzultací odborníků. Jedná-li se o těžší postižení, obvykle se zapojí vhodné speciálně-pedagogické centrum, které doporučí i případné kompenzační pomůcky.

Plán pak učitelé konzultují a probírají s rodiči, zda tomu i rodič dobře rozumí, o co v plánu jde a na co se budeme společně zaměřovat.  Poté je plán realizován v průběhu normální vzdělávací činnosti a po čase (např. 3 měsíce) znovu vyhodnocován nebo upravován.

Možná se to zdá jako složitý proces, ale v praxi to zase tak náročné není. Neznamená to ani, že ostatní děti půjdou stranou, když učitel realizuje individuální plán se znevýhodněným dítětem, to není vůbec pravda. Často se stačí opravdu pořádně zamyslet nad daným dítětem a jeho problémem, sepsat si jeho silné stránky, oblasti, ve kterých je potřeba pomoci a zamyslet se nad tím, jak je posílit v běžném kolektivu, jaké kroky můžeme dělat normálně při každodenních činnostech a na co se zaměřit při řízené činnosti. Pokud takto přistoupíme k dítěti, je poté realizování individuálního plánu už poměrně snadné.

Správně vedený individuální plán v mateřské škole je základem pro další úspěšnou integraci znevýhodněného dítěte v základní škole nebo pro zvládnutí základní školy bez dalších problémů.

Napsal/a: Zuzana Svobodová

Toto taky stojí za přečtení!

Tipy na dárky pro děti podle věku – zabaví se a rozvinou dovednosti

Lámete si hlavu s tím, co potěší nastávající, novopečené či už ostřílené rodiče, respektive jejich děti? Přečtěte si naše

Čtu dál →

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist