Matka je jistá, a co otec? aneb Jak obstarat miminku tatínka

Rubrika: Partnerství a vztahy v rodině

818256_bigfriends2Zákon o rodině stanovuje bez jakýchkoli výjimek, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila. Tak i v případě, kdy žena otěhotní po umělém oplodnění vajíčkem jiné ženy, je po právní stránce matkou ona, ačkoli biologickou matkou je dárkyně vajíčka…

S určením otce je to už trochu složitější. Zákon stanovuje několik vyvratitelných domněnek, kdo je otcem dítěte.

1) manžel matky – Pokud je žena vdaná, napíše se do rodného listu dítěte jako otec manžel matky a to i když se dítě narodilo třeba den po svatbě. I pokud spolu manželé nežijí a oba tvrdí, že dítě není manželovo a jiný muž o sobě prohlásí, že je otcem dítěte, na věci to nic nemění a v rodném listě je uveden manžel matky jako otec.

2) bývalý manžel matky – Pokud manželství zanikne (rozvodem, smrtí manžela, prohlášením manžela za mrtvého) nebo je prohlášeno za neplatné (např. manželství mezi sourozenci nebo předky a potomky, manželství s vdanou ženou či ženatým mužem apod.) a dítě se narodí do 300 dní od zániku manželství, je do rodného listu zapsán matčin bývalý manžel, ledaže by se před narozením dítěte stihla matka znovu vdát – pak se zapíše jako otec manžel pozdější.
V případě, že by pozdější manžel s úspěchem své otcovství popřel, za otce se považuje manžel předchozí, je-li splněna podmínka narození dítěte do 300 dní od zániku manželství. I bývalý manžel má v takovém případě samozřejmě možnost své otcovství popřít.

3) muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů po narození dítěte – Není-li otec určen dle bodů ad 1, 2), resp. je-li žena svobodná, nebo se dítě narodilo po více než 300 dnech od zániku jejího manželství, může se s otcem dítěte dohodnout a otcovství lze uznat souhlasným prohlášením matky i otce před matrikou (nebo před soudem). Než se tak stane a otec bude určen, bude mít dítě v rodném listě zapsánu jen matku a bude mít i její příjmení.
Při souhlasném prohlášení o otcovství je třeba na matriku přinést rodný list dítěte, rodné listy obou rodičů a jejich občanské průkazy. Pokud je matka rozvedená, je nutno vzít i rozsudek o rozvodu s doložkou právní moci, pokud je vdova, je třeba přinést úmrtní list manžela. Při prohlášení o otcovství by rodiče zároveň měli učinit prohlášení o příjmení a jménu dítěte.

4) muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů v těhotenství matky – Pokud budoucí rodiče nejsou svoji a chtějí, aby dítě mělo v rodném listě otce a jeho příjmení uvedeno hned po narození, mohou uznat otcovství ještě v těhotenství matky (nesmí ale být dána domněnka otcovství ad 1, 2 – tedy žena nesmí být vdaná a dítě se nesmí narodit ani do 300 dní po zániku jejího manželství). Přitom se na matrice předkládá doklad o těhotenství (těhotenská průkazka) a dále rodné listy matky a otce a jejich občanské průkazy. Pokud je matka rozvedená, je nutno vzít i rozsudek o rozvodu s doložkou právní moci, pokud je vdova, je třeba přinést úmrtní list manžela. Zároveň s uznáním otcovství k nenarozenému dítěti zde učiní prohlášení o příjmení dítěte.
Pokud by se matka po prohlášení o otcovství provdala za jiného muže a dítě by se narodilo až po svatbě, do matriky by se zapsal manžel, nikoli otec, který otcovství před narozením dítěte (a před svatbou) uznal! Pokud by k jednomu dítěti uznalo otcovství více otců, matrika by zřejmě odmítla do rodného listu otce zapsat a musel by o něm rozhodnout soud.

Souhlasné prohlášení o otcovství (ad 3, 4) lze učinit před jakýmkoli matričním úřadem. Prohlášení nemusí činit oba rodiče současně. Již učiněné prohlášení o otcovství nelze odvolat, ale je možné podat žalobu na popření otcovství. Souhlasné prohlášení o otcovství není zpoplatněno.

Pokud jsou matka nebo otec dítěte nezletilí (nedosáhli-li 18ti let věku), mohou prohlášení o otcovství ad 3, 4) učinit jen před soudem.

Řízení o uznání otcovství před soudem se zahájí v případě, kdy otec nebyl určen na základě zákonné domněnky (ad 1, 2) ani nebylo otcovství uznáno před matričním úřadem (ad 3, 4). Řízení se koná u soudu, v jehož obvodu má dítě bydliště. Předseda soudu vyslechne muže, kterého matka označila za otce a pokud tento otcovství uzná, sepíše se o tom protokol a sdělí se to matrice, která muže zapíše do rodného listu dítěte jako otce. Pokud muž své otcovství neuzná, řízení je tím skončeno.

Pokud matka otce dítěte neuvede, nemůže ji k tomu nikdo donucovat, musí však počítat s možností, že muž, který se domnívá, že je otcem, podá žalobu na určení svého otcovství k dítěti, popř. že bude řízení zahájeno na návrh opatrovníka, kterého soud dítěti ustanoví.

Žaloba na určení otcovství
Pokud není otcovství určeno na základě zákonné domněnky (ad 1, 2, 3, 4), může se dítě (nezletilé prostřednictvím ustanoveného opatrovníka), matka i domnělý otec domáhat určení otcovství žalobou u soudu. Pokud žalobu podává dítě nebo matka (mohou i společně), jako žalovaný vystupuje muž, o němž tvrdí, že je otcem. Pokud je navrhovatelem muž, který tvrdí své otcovství, žalovanými jsou matka i dítě. Navrhovatel je dle § 11 odst. 2 písm. g) zákona o soudních poplatcích osvobozen od soudních poplatků.

Podání žaloby na určení otcovství (na rozdíl od žaloby na popření otcovství) není omezeno žádnou lhůtou (to znamená, že není-li otec v rodném listě zapsán, může být žaloba podána třeba i 20 let po narození dítěte).

Žalobu lze podat i proti muži, který již zemřel – místo něho vystupuje před soudem ustanovený opatrovník. Pokud muž, proti kterému žaloba směřuje, zemře v průběhu řízení, pokračuje se také s ustanoveným opatrovníkem.

S řízením o určení otcovství je ze zákona spojeno řízení o výchově a výživě nezletilého dítěte, což znamená, že soud, pokud určí otcovství, zároveň rozhodne i kterému z rodičů bude dítě svěřeno do výchovy a jak na jeho výživu má druhý rodič přispívat.

Zákon uvádí, že za otce dítěte se považuje muž, který s matkou dítěte souložil v rozhodné době – tj. v době 300 až 180 dní před porodem, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují. Navrhovatel tedy musí tvrdit a prokazovat, že k souloži v daném období došlo. Žalovaný prokazuje, že otcovství je vyloučeno, např. proto, že muž je neplodný nebo matka byla těhotná již v době soulože.

V praxi se hojně uplatní znalecké posudky, zejména znalecký posudek, prokazující, že tvrzený muž nemůže být otcem dítěte (je neplodný) nebo že jeho otcovství je vyloučeno na základě testů DNA. Testem DNA se může se 100% jistotou otcovství konkrétního muže vyloučit, ale ne určit. Pravděpodobnost, že muž je otcem dítěte se na základě genetických testů blíží 100%, ale nedosahuje jich. Pokud je pravděpodobnost otcovství stanovena nad 99,75%, považuje se ale otcovství za prakticky prokázané.

Pokud se chtějí rodiče dítěte soudní při vyhnout, ale chtějí si ověřit, že muž je skutečně biologickým otcem dítěte, existuje dnes i možnost zadat si zpracování DNA testů specializovaným firmám. Ty zašlou zájemci sadu na odebrání vzorku (krev nebo sliny) od muže, dítěte, popř. i matky a pak tyto vzorky zpracují v laboratoři a sdělí klientovi, zda je otcovství vyloučeno nebo jaká je pravděpodobnost, že dotyčný je otcem. Na internetu takovou možnost nabízí např. www.dnatest.cz za 7.990,- Kč, nebo www.identigene.cz, cena je 475 USD.

Příště (snad): popření otcovství, popř. pište tipy, co by vás z rodinného práva zajímalo.

Zdroj:
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Hrušková, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Komentář. 2.vydání. Praha: C.H.Beck, 2001
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 549/1991 o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
Internetové stránky městské části Prahy 12 – www.praha12.cz
Internetové stránky www.dnatest.cz a www.identigene.cz
vlastní zkušenost (2x uznání otcovství k nenarozenému dítěti)

Napsal/a: Katie

Toto taky stojí za přečtení!

Tipy na dárky pro děti podle věku – zabaví se a rozvinou dovednosti

Lámete si hlavu s tím, co potěší nastávající, novopečené či už ostřílené rodiče, respektive jejich děti? Přečtěte si naše

Čtu dál →

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (22 vyjádření)

 • Anonymní

  uvést otce. pokud ho víte, je trestné ho neuvést.radka2

 • Anonymní

  dobry den neni zapsan otec ditete socialni pracovnice me nuti abych uvedla otcovstvi nuti me, nechce mi vydat socialni davky co mam delat dekuji

 • Anonymní

  Dobrý den, mám již dvouletou dcerku. Otec je cizinec (z EU), ale není zapsaný v rodném listě. Nevídáme se a nemá o nás zájem. V případě, že by byl do RL zapsán můj nový přítel/manžel, jaká práva má biologický otec, pokud již 2 roky nejsme v kontaktu? Předem moc děkuji za odpověď, tuto možnost jsem v zákonech nenašla.
  Pavlína

 • Určit otcovství je dosti krkolomná věc.Jak pro matku tak i pro otce a naše zákony nahrávají spíše matce jako osobě,která bude pečovat o dítě a samozřejmě s láskou a citem.Záleží na obou jak se k tomu postaví.

 • Anonymní

  Mám před rozvodem,ale s přítelem čekáme miminko,jsem ve třetím měsíci,jak postupovat,aby v rodném listě byl zapsán jako otec přítel a ne manžel-podotýkám rozvod by měl proběhnout každou chvíli.

 • Otcovství nelze určit jednostranně (matkou) – to by bylo „označených“ otců, kteří by vůbec netušili, že mají potomky. :-)))

  Jak je uvedeno v článku – postupuje se podle bodů 3 nebo 4 – tzn., že před porodem nebo po porodu rodiče spolu zajdou na matriku a podepíší „souhlasné prohlášení rodičů“ – až na základě tohoto prohlášení bude otec zapsán do rodného listu dítěte (buď při narození – pokud rodiše podepíší prohlášení před porodem nebo po narození dítěte).

  Pokud bude partnerka trvat na odcovství a on je vylučovat – pak jí nezbyde než podat žalobu na určení otcovství. Pak o otcovství rozhodne soud (třeba na základě výsledků DNA).

 • Anonymní

  Příteli sdělila jeho bývalá partnerka, že s ním čeká dítě, termín početí to nevylučuje, nicméně v tu dobu udržovala pohlavní styk i s jiným mužem. Nejdříve těhotenství oznámila právě tomuto muži, který ji vzápětí opustil, načež přiřkla otcovství příteli. Ten neví, co má dělat, neboť bývalá partnerka je drogově závislá a drogy i přes těhotenství nadále užívá. Pokud by dítě bylo jeho, chtěl by jej získat do své péče, v opačném případě však neshledává důvod, proč pečovat o cizího potomka. Může jeho bývalá partnerka uvést do RL dítěte jeho jako otce jen tak či o otcovství musí rozhodnout soud? Jak dál postupovat?

 • Pro anonymní XXX: Tyto případy se řeší přes soud – čím dřív, tím líp. Z vlastní zkušenosti doporučuji zajít na sociálku, kde to s Vámi pro soud sepíší a vše Vám vysvětlí. Obrňte se trpělivostí – čeká se třeba i rok, než přijde předvolání k soudu. Po určení otcovství u soudu (buď muž otcovství dobrovolně uzná, když ne, přijdou na řadu testy DNA) dítěti matrika vystaví nový rodný list, kde je už zapsán i otec. Potom se opět přes soud řeší alimenty – otec je musí doplatit i zpětně. Přeji hladký průběh a pevné nervy…

 • Anonymní

  Dobry den..Chtela jsem se zeptat.Mam mesicni narozenou holcicku.V rodnem liste neni uveden otec,protoze je ve vezeni.On mi psal,ze otcovstvi priznat nechce,i kdyz vi,ze je to jeho dite.Ale ja chci aby uveden v rodnem liste byl.Neyvchazim s nim zrovna moc dobre,tak nevim jak mam postupovat.
  Predem dekuji za rady.dekuji XXX

 • Som zo Slovenska a moje ceska priatelka odmieta uznanie otcovstva jeste nenarodenemu diteti. Nezhodli sme sa a vraj ma nepotrebuje. Nechcem prist o dite. Muzu ako cizinec vznest zalobu na urceni otcovstvi v Ceske republike? Mam vubec sanci, ze bych mohl to dite vidat?
  Poradte. Som z toho spatny. Dakujem

 • Anonymní

  Otěhotněla jsem 3 týdny před rozvodem s novým partnerem, tudíž se dítě narodí dříve než za 300dní a v rodném listě by měl být podle všeho bývalý manžel jako otec. Je možné ještě před narozením dítěte a ne až po něm, aby otcovství bývalý manžel popřel a nový partner uznal, aby mohl být zapsán hned od začátku v rodném listě? O novém sňatku zatím neuvažuji. Navíc bývalý manžel je neplodný, tudíž jeho otcovství je tak jako tak vyloučeno. Děkuji za odpověď

 • Pro Matěje
  Jediné, co můžete udělat, pokud matka dítěte nebude chtít dobrovolně před matrikou prohlásit, že jste otcem dítěte, je podat žalobu o určení otcovství u soudu. Uznat otcovství dodatečně lze, ale jen pokud prohlášení o otcovství učiní oba rodiče – jen na základě prohlášení muže to není možné (naopak jen na základě prohlášení ženy také ne).

  Teprve po vyřešení otcovství lze řešit styk s dítětem – než budete označen pravomocně za otce, nemáte k dítěti právně žádná práva ani povinnosti.

  Vzor žaloby na určení otcovství naleznete na internetu, např. zde:
  http://rodina.juristic.cz/61913/clanek/rodina2

 • Pro Matěje (a anonymního před ním) – napište své dotazy do poradny „Právní“ (modrý úsek levého sloupce na této straně), tam vám Katie určitě odpoví.

 • Anonymní

  Co dělat,když se mi narodil syn se slečnou,která po něm semnou velice toužila a během posledních 4 měsíců těhotenství,kdy já sem začal vykonávat nové zaměstnání,časově dost náročné se vše změnilo a nakonec mě ani neuvedla jako otce do rodného listu stím,že už o ně prý nestojím,že je už nemám rád a pod.Přiznám,času sem měl opravdu málo,ale nic jiného se zmé strany nezměnilo.Měsíc před porodem semnou přestala úplně komunikovat a upnula se na své rodiče,kteří jí samozřejmě podporovali vtom,že já sem ten špatný.14 dní před porodem sem se dozvěděl,že mě neuvede jako otce..že kolonku otcovství nechá prázdnou..prý vyšší finanční dávky od státu,což jí poradila její maminka.V den,kdy měla rodit sem volal do porodnice,zda tam už není a bylo mi sděleno,že už tam leží 2 dny.Okamžitě sem se tam rozjel.Když mě uviděla,okamžitě přišlo objetí a slzy,jenže další den už to zase bylo stejné.Následující den jí propustili domů k rodičům a já jí od té doby jen těžko kontaktuji a to jen formou sms.Malému bude za pár dní měsíc a já ho skoro neznám,ale její rodiče ho mají každý den.Když jí požádám,že bych chtěl svého syna vidět,řekne mi,že já sem neměl čas,když byla těhotná a ona ho nemá teď..to vše za podpory jejich rodičů.Nového partnera nemá,to vím jistě,ale má svojí maminku,co jí radí,aby mi malého neukazovala.Rád bych dodatečně uznal otcovství a nevím,zda je to možné,když biologickým otcem sem na 100%,ale ona si to nepřeje.Je to nějak možné?Něco sem si tu přečetl,ale rád bych radu s velkým „R“. MATĚJ:-)

 • Anonymní

  Všude se uvádí zákonná lhůta 6 měsíců o zpochybnění otcovství, ale jak postupovat v případě, když žena oznámí muži s kterým žije ve společné domácnosti a mají 1,5 leté dítě, že otec je její bývalý přítel se kterým se scházela a stěhuje se k němu. Do týdne došlo ke změně jména i příjmení dítěte. I když u soudu matka potvrdila, že otcem je někdo jiný, alimenty platí ten, kdo se o dítě po narození staral a podle zákona nevyužil právo do určité doby si ověřit otcovství zkouškou DNA, ale kdo by o ni žádal, když vše vypadá normálně. Pravý otec zkoušku DNA odmítl a rozsudek zní „lepší nějaký otec než žádný „ a tak platí alimenty ten co miloval, věřil a byl podvedený. Prosím o radu jak z toho ven.Ina

 • Až se dítě narodí, můžete podat žalobu na určení otcovství proti matce a dítěti,jak jsem popisovala v článku. DNA dítěte je dle mého názoru možno odebrat v podstatě ihned po narození (teoreticky vzato by to šlo i dříve), v zákoně není stanoveno nějaké věkové omezení.

 • Pomněnka

  p. Vejvodo, nejsem si jistá, ale myslím, že se testy otcovství provádějí až v roce dítěte, ale vážně si nejsem jistá.

 • Pomněnka

  p. Vejvodo, nejsem si jistá, ale myslím, že se testy otcovství provádějí až v roce dítěte, ale vážně si nejsem jistá.

 • Anonymní

  Dobrý den,moje „parterka“mi ke konci těhotenství oznámila,že nejsem otcem nastávajícího potomka a tudíž mě nebude uznávat jako otce.Po pravdě to se mnou otřáslo,ale nejsem si jist jestli si to moje“partnerka nevymyslela.Trpí psych. poruchou,kterou neléčí a již několikrát se ukázalo že si vymýšlí.Zajímalo by mě kdy je možno odebrat DNA potomka a mít v této věci konečně jasno.Díky za brzkou odpověď.S pozdravem p.Vejvoda

 • No – to si teda myslím, že tyhle věci moc lidí(chlapů:-)) neví – že když jsou „manželé“, že budou automaticky „otcové“, ať chtějí nebo ne….někdy je to opravdu proti zdravému selskému rozumu, ale kdyby měli všichni lidi zdravý selský rozum, tak by asi nebylo třeba soudů, že…

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist