Bezpečná vazba – stabilní základ osobnosti

Rubrika: Partnerství a vztahy v rodině, Výchovné tipy

Hovoříme-li v češtině o vazbě, musíme rozlišovat, zda máme na mysli vazbu (vztah) rodičů k dítěti, nebo dítěte k rodičům.

Americká angličtina zde používá dva různé pojmy: vazba rodičů k dítěti (bonding) zahrnuje připravenost rodičů emocionálně se vcítit do dítěte, vnímat jeho signály a pečovat o ně způsobem odpovídajícím jeho potřebám, dát mu jistotu a bezpečí. Vazba dítěte na blízkou osobu (attachment), zpravidla na rodiče, znamená, že se k nim dítě obrací, když hledá ochranu a jistotu. Vazba ze strany dítěte je tedy spíše bezpečnostním systémem, zatímco u blízké osoby představuje systém péče a ochrany. Tímto způsobem se již u kojence vytváří pocit apriorní důvěry, který mu pak je po celý život k dispozici jako stabilní základ jeho osobnosti.

Vazba pro přežití

Bezpečná vazba dítěte je pro jeho přežití stejně základní jako vzduch k dýchání a potrava. Můžeme také říci, že emocionální vazba zajišťuje přežití a rozvoj kojence. Představme si, jak lidé v době kamenné ve velkých tlupách táhli krajem. Pro kojence tehdy bylo nadmíru důležité, aby pomocí pláče, voláním či přimknutím se ukázal svou potřebu vazby, aby jej jeho blízká osoba vzala s sebou, když tlupa táhla dál nebo hrozilo nebezpečí. Pokud se kojenec takto projevil a blízká osoba jeho signály pochopila a odpovídajícím způsobem na ně reagovala, když například matka vzala kojence do náruče a nesla jej na cestě, mohl přežít. Pokud matka jeho signály ignorovala a nechala jej samotného a odešla, znamenalo to pro něj jistou smrt: padl za oběť prvnímu dravému zvířeti nebo zemřel žízní a hlady.

Z tohoto důvodu bylo v dějinách evoluce již záhy velmi významné – jak pro mnohé zvířecí druhy, tak pro člověka – vytvořit potřebu vazby a vyvinout příslušné chování. Dokonce i pro mláďata, která jsou ihned po porodu dostatečně zralá na to, aby následovala samici, a tedy sama aktivně vazbu vytvářela, znamená ochrana matky větší jistotu přežití. Pro všechna mláďata, včetně lidských, která pro svou fyzickou nezralost nemohou sama matku následovat, a jsou tedy zcela závislá na tom, aby je vzala s sebou, znamená signalizování potřeby vazby rozhodující podmínku přežití – vedle zajištění dostatku potravy.

Potřeba vazby při strachu či odloučení

Potřeba kojence získat emocionální jistotu tělesným kontaktem s blízkou osobou není aktivní stále. Zvláště silně se projevuje, když se kojenec cítí sám nebo zažívá strach. Odloučení od blízké osoby je jednou z hlavních událostí, které u kojence aktivují potřebu vazby, ale tuto potřebu mohou vyvolat také jiné zážitky, které kojenci nahánějí strach. Jsou to situace, které se odehrávají v jeho okolí a mohou jej vylekat, jako například štěkot psa či hlasitá slova rodičů, později, ale také již v průběhu prvního roku života, nepříjemné sny a noční můry. Zkušenost nahánějící strach tedy může přijít jak zvenčí, tak i z nitra. Kojenec to nerozlišuje, jeho potřeba vazby bude v obou případech probuzena a on bude aktivně hledat tělesný kontakt s blízkou osobou nebo osobami. Tělesný kontakt dokáže potřebu uspokojit nejlépe – při větším vzrušení nestačí utišovat kojence slovy, ve všech kulturách se potřeba vazby nejlépe uspokojuje tělesným kontaktem.

Tělesná blízkost kojenci také signalizuje, že jej jeho lidé berou k sobě, utiší jej a poskytnou mu ochranu před nebezpečím. Díky tomu se cítí a je „v bezpečí“. Ve všech dobách takto vzrůstala šance kojence na přežití.

Jedná se o ukázku z knihy Bezpečná výchova.
Vydalo nakladatelství Portál, 2012.

Napsal/a: Karl Heinz Brisch

Toto taky stojí za přečtení!

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist