Jednorázový rodičovský příspěvek v měsíci narození dítěte

Rubrika: Tipy pro rodinu

736150_kissZačátkem tohoto týdne se v médiích rozpoutala debata o jednorázovém rodičovském příspěvku, který některé úřady práce matkám vyplácely, jiné o něm neměly nejmenší tušení. Po reportáži, kterou uvedla TV Nova 15. 2. 2006 se touto problematikou začalo zabývat Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Dnes vyšla tisková zpráva, kterou si tu dovoluji zveřejnit…

Kromě toho, že se v ní dočtete, že výše uvedená dávka je „omyl“ a vyplácet se už dál nebude, je v druhé části tiskové zprávy jasně vysvětleno, jaké dávky jsou v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím, resp. péčí o nezletilé dítě, vypláceny.

Souběh mateřské a rodičovského příspěvku není možný

(Tisková zpráva, Praha 17. 2. 2006)

Od 17. února 2006 by neměly žádné úřady práce vyplácet jednorázově rodičovský příspěvek (RP) matkám, které pobírají po celý kalendářní měsíc peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Souběh pobírání PPM a rodičovského
příspěvku není možný
, a to ani v prvním měsíci narození dítěte.
Podmínky nároku na rodičovský příspěvek se v průběhu doby několikrát měnily. Často se jednalo i o nahodilé dílčí úpravy. Výsledkem je, že ustanovení upravující podmínky nároku na tuto dávku začala být velmi komplikovaná. V některých případech tak mohlo dojít k výkladu zákona různými způsoby.
Komplikace způsobily především postupné změny podmínek, jejichž cílem bylo ulehčit rodičům sloučení profesních a rodičovských rolí. Lidem, pobírajícím RP, změna zákona umožnila neomezený přivýdělek a umisťování dětí do předškolních zařízení, aniž by ztratili na tuto dávku nárok. Problémy vyvolává zejména skutečnost, že zákon na jedné straně stanoví podmínky nároku a na druhé straně
řadu výjimek z těchto podmínek.
Rozdílný výklad zákona o státní sociální podpoře byl příčinou toho, že některé úřady práce vyplácely maminkám jednorázově rodičovský příspěvek v prvním měsíci života dítěte. Tato skutečnost vyvolala řadu dotazů a stížností ze strany matek, které tuto dávku nedostaly. Aby Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zabránilo dalším problémům, celou věc patřičně prošetřilo. Je
nesporné, že peněžitá pomoc v mateřství je dávkou, která zabezpečuje ženu v době těhotenství a mateřství. Proto také vždy platilo pravidlo, že rodičovský
příspěvek náleží až poté, co skončí nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Zákon umožňuje souběh těchto dávek jen v případech, kdy je peněžitá pomoc v mateřství nižší než rodičovský příspěvek (ten se poskytuje ve výši rozdílu mezi
těmito dávkami) anebo je-li nárok na peněžitou pomoc v mateřství jen po část měsíce.
Výsledkem je jednoznačné stanovisko, že souběh pobírání peněžité pomoci v mateřství po celý kalendářní měsíc a rodičovského příspěvku ve stejném měsíci není možný, a to ani v prvním měsíci narození dítěte. MPSV tuto informaci sdělilo všem úřadům práce. Matky, které jednorázově rodičovský příspěvek dostaly za kalendářní měsíc, ve kterém se dítě narodilo, a pokud jim v tomto měsíci náležela peněžitá pomoc v mateřství po celý kalendářní měsíc, nebudou muset tuto dávku zpětně vracet, protože ji pobíraly v dobré víře.
Prvních 28 týdnů dostává matka peněžitou pomoc v mateřství
, která se vyplácí z nemocenského pojištění a činí 69 % denního vyměřovacího základu (vypočítává se z příjmů za předchozích 12 kalendářních měsíců). Matka
samoživitelka a matka, která porodila více dětí najednou, pobírá tuto dávku 37 týdnů. Žena může dávku začít pobírat 6 maximálně 8 týdnů před plánovaným
termínem porodu. V době, kdy tuto dávku dostává, je na mateřské dovolené.
V případě, že je PPM nižší než rodičovský příspěvek, doplatí příslušný úřad práce rozdíl do výše RP. V kalendářním měsíci, během kterého ženě skončí nárok na
peněžitou pomoc v mateřství (například 25. dne v měsíci), má už za tento měsíc nárok na rodičovský příspěvek.
Aby žena mohla PPM dostávat, musí být v posledních dvou letech před porodem minimálně 270 dní nemocensky pojištěná. V případě, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství a je nemocensky pojištěná – například nastoupila do zaměstnání v 7. měsíci těhotenství – pak bude dostávat nemocenské 6 týdnů před porodem a pak v šestinedělí. Při uplatňování výplaty peněžité pomoci v
mateřství platí stejný postup jako při pobírání nemocenské. To znamená, že se matka musí obrátit na zaměstnavatele nebo příslušnou okresní správu sociálního
zabezpečení.
Peněžitou pomoc v mateřství může v současné době dostávat pouze žena. Muž může pobírat tuto dávku v omezeném počtu případů (např. je-li osamělý nebo matka nesmí o dítě ze zdravotních důvodů pečovat). Pokud se
partneři dohodnou, že s dítětem zůstane doma muž a matka dítěte nepobírá PPM, bude mu stát od prvního dne vyplácet rodičovský příspěvek. Aby MPSV tuto
nerovnost napravilo, zahrnulo do návrhu nového zákona o nemocenském pojištění pozitivní změnu. Podle nové právní úpravy se PPM zvýší na 70 % denního vyměřovacího základu a budou ji moci čerpat i otcové, a to od 7.
týdne věku dítěte, pokud tuto dávku nebude pobírat matka dítěte. Návrh zákona vrátil dne 9. 2. 2006 Senát s pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovně.
Účinnost by měl nabýt 1. ledna 2007.
Od narození dítěte (pokud matka nepobírá PPM) nebo po skončení výplaty peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského poskytuje stát rodičům rodičovský příspěvek. V té době jsou na rodičovské dovolené. Výše dávky činí 1,54násobku životního minima na osobní potřeby rodiče. Dnes je to 3 696 Kč. Na tuto dávku, kterou může pobírat kterýkoli z rodičů, pokud zůstane s dítětem doma, má nárok rodič, který řádně a celodenně pečuje o dítě, a to do čtyř let věku dítěte, nebo do sedmi, je-li zdravotně postižené. Rodičovská dovolená trvá do tří let věku dítěte. Čtvrtý rok, chce-li být rodič s dítětem doma, musí požádat zaměstnavatele o neplacené volno.
Rodičovský příspěvek patří mezi dávky státní sociální podpory. Vyplácejí ho úřady práce (v Praze úřady městských částí). V prosinci 2005 ho pobíralo
288 742 lidí
. Z toho přibližně 1,45 % tvořili muži.
Rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek, si mohou neomezeně přivydělávat. Musí však v době této výdělečné činnosti zabezpečit péči o dítě jinou zletilou osobou. Od února 2006 mohou děti starší 3 let, o které rodič osobně celodenně a řádně pečuje, navštěvovat mateřskou školu nebo obdobné zařízení každý den, a to maximálně na čtyři hodiny, aniž by jejich rodiče ztratili nárok na rodičovský příspěvek.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí MPSV

Napsal/a: redakce (Petra)

Toto taky stojí za přečtení!

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (8 vyjádření)

 • Želvíček
  Želvíček

  Bobino, Jarmuschko, naše mamka mi vyprávěla, jak její kolegyně přinesla do práce složenku, kterou jí poslal finančák, jelikož měla nedoplatek na dani z nemovitosti a teď se podržte, částka byla 0,20Kč. Tohle bohužel není fór, ale realita.

 • Jarmuschko,tak s tím penále máš pravdu.Ještě asi před 5ti lety neposílala ČSSZ výpisy o placení zdr.pojištění a jakmile to začli dělat,přišel manželovi výpis i s penálem snad za 3 roky.Naštěstí to byla částka okolo 300kč,ale naštve to.

 • Jarmuschka
  Jarmuschka

  Kicul, nebudou, to už jim zůstane…

  Bobino, máš pravdu – švagrová nechtěně nezaplatila zdravotní pojištění za 2 dny (přestup od jednoho ke druhému zaměstnavateli) – vytáhli to na ni těsně před promlčecí lhůtou, s „pěkným“ penále…
  A ještě bych se tu mohla rozepsat o úhradách faktur zdravotními pojišťovnami s dvouměsíčním zpožděním, ale to bych se jen rozčílila… :o(

 • Mě hned zarazilo to, že to je jen pro děti narozené od ledna 2004. Přišlo mi to nespravedlivé pro nás, které máme děti narozené v roce 2003. Nějak jsem to celý nepochopila, proč by měli matky, které rodily o rok později dostat něco navíc? Nějaký logický důvod mi tam chyběl a teď se to vysvětlilo – byl to omyl…prostě normálka…
  Ale stejně by mě zajímalo, jak teď budou dostávat ty vyplacené příspěvky zpátky, hlavně od méně přizpůsobivé skupiny lidí :-))

 • Jarmuschko,tak já jsem pohořela na té promlčecí lhůtě.Když jim máš něco zaplatit ty,tak si vzpomenou i po 5ti létech,ale když chceš něco ty,tak to raději zruší a hotovo.My máme fakt zákonodárce borce,samý odborník.

 • Jarmuschka
  Jarmuschka

  já vím, erčo, minimálně by mě utloukli na promlčecí lhůtě… když mají holčičky už 15 měsíců…
  ale už se úplně bojím, když tady byla taková škvírka, co všechno by se dalo dohledat v jiných, „větších“ zákonech…

 • jarmuschko neboj pan ministr ti to tak vysvětlí, že si budeš myslet, že jim máš ještě něco zaplatit. 🙂
  musela jsem se moc soustředit, a něco číst i 2x abych vše správně pochopila a někam se v tom jejich článku zařadila.

 • Jarmuschka
  Jarmuschka

  A co já, když jsem mateřskou dovolenou začala čerpat až s termínem narození holčiček (předčasný termín porodu)…!?
  Před tím jsem pobírala nemocenskou…
  Jsem zase speciální případ…

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist