Je vhodné osamělé matce sdělit, že její dítě „potřebuje otce“?

Rubrika: Tipy pro rodinu

836466_my_boyŘíká se, že matka vede k člověku a otec k lidem. Tradiční, historické pojetí otce jako autority přicházející až v době, kdy dítě rozum bere nebo spíše onen rozum již vzalo, je dnes překonáno. Zdůrazňuje se význam otce od prvních chvil života. Na druhé straně, v roce 2005 se třetina ze všech narozených dětí narodila neprovdaným matkám…

V roce 2006 jsou výsledky obdobné s tím, že v některých krajích již jde o polovinu z narozených dětí. Objektivně nutno poznamenat, že to zdaleka nemusí znamenat rezignaci na otcovskou roli. Nikdo nikdy zcela přesně nezjistí, kolik z neprovdaných matek je skutečně „single“ a kolik z nich žije s otcem dítěte nebo jiným mužem v určité formě partnerského a rodičovského svazku. Odhaduje se, že popření soužití s takovým partnerem přináší matce na sociálních dávkách v průměru zhruba 4000 Kč měsíčně. To je částka, pro kterou je značná část populace ochotna konat určité partnerské kompromisy.

Řada autorů překonává původní psychoanalytickou inspiraci. Z jiných názorových pozic vnímá identifikaci syna s otcem jako základ pro přijetí mužské role. Jak ve vztahu k synovi, tak ve vztahu k dceři zdůrazňují důležitost ztotožnění s rodičem stejného pohlaví i nezbytnost mít možnost odlišení se od rodiče pohlaví odlišného. Otec je impulzem pro sociální učení dítěte, ovlivňuje jeho profesionální zájmy i vývoj, podílí se na vytváření jeho sexuální role. Chlapce v optimálním případě vychovává k mužnosti, podílí se na výchově děvčete k vycházení s muži a k femininnímu chování. U dětí „bez otců“ se objevuje závislost na matce, pasivita, podřídivost spojená s agresivní image. Někdy se hovoří o karenci autority. Ta postihuje osobnost, projevy chování i mezilidské vztahy. V neúplných rodinách synů vyrůstajících pouze s matkou roste víc problémových jedinců než v rodinách úplných. Častější je závislost na alkoholu a jiných drogách, delikvence, „syndrom chlapáctví“ s projevy hrubosti a karikaturou mužnosti… To je jeden, možno říci statisticky podložený pohled.

Existuje i druhý. Agentura GfK uskutečnila na základě zadání časopisu Reader’s Digest Výběr v roce 2007 průzkum u reprezentativního vzorku populace ve věku od 14 do 18 let. Úkolem bylo v různých aspektech souvisejících s výchovou oznámkovat jak otce, tak i matku. Celková známka pro matky vyšla tři mínus, pro otce čtyři mínus. Pomineme-li specifickou kategorii „řízení auta“, ženy si udržovaly zhruba shodnou převahu prakticky ve všech sledovaných sférách. Například lépe komunikují, lépe naslouchají, lépe projevují svůj zájem, mají větší snahu trávit s dětmi volný čas. Kritičtější, a to jak vůči matkám, tak i vůči otcům, jsou synové než dcery. Přes značně kritický tón a nepříliš povzbudivé výsledky klasifikace nelze ani u této, ve smyslu zvýšené kritičnosti rizikové skupiny najít programové odmítání jednoho nebo dokonce obou rodičů. Teenageři si přejí chápající rodiče, přičemž těm vlastním při hodnocení sečtou všechny možné i nemožné, faktické nebo smyšlené hříchy. Model přístupu se zdá být podobný nebo snad dokonce přejatý od rodičů, kteří si na děti stěžují, ale obrazně řečeno „vycedili by za ně i poslední kapku krve“.

Ze sledování jednotlivých případů (kazuistik) je jasné to, co bylo ostatně možno i předpokládat. Čím mladší je dítě, které otce ztratilo nebo s ním vůbec nežilo, tím je delší otcovská deprivace. Tím závažnější mohou být disharmonické projevy dítěte, nezřídka zabíhající až k psychopatologii. Z toho, co je zde uvedeno, je snad dostatečně zřejmé, že podíl otce na výchově nepodceňujeme. Na druhé straně se v poradenské praxi opakovaně setkávám s matkami, které traumatizují rady typu: „Nezůstávej sama, dítě potřebuje tátu!“ To je sice v zásadě pravda, ale táta není vitamin, který lze pořídit v lékárně, navíc se zárukou kvalitního působení. Odhaduje se, že v ČR je kolem 120 000 žen s dětmi, které by měly zájem o kvalitního partnera, a přesto zůstávají samy. K tomu je třeba přičíst alespoň některé neprovdané matky, v jejichž životní historii není rozvod. Pravděpodobnost nalezení partnera u rozvedených žen je podle analýz seznamování prostřednictvím počítače zhruba poloviční než u žen svobodných a bezdětných. U rozvedených s jedním dítětem klesá pravděpodobnost oproti optimální výběrové kategorii na třetinu. U žen s dvěma dětmi na 15 %.

Bonmot jedné z klientek poradny „Muž po čtyřicítce je buď ženatý, zadaný, mrtvý, nebo psychopatický,“ má racionální jádro v tom, že problematičtí mužové se na seznamovací trh opakovaně vracejí. V manželství nevydrží. Navíc, a to je třeba zdůraznit – zejména ve vztahu k synovi jejich potenciální partnerky, ne každý z nich je schopen akceptovat cizí dítě. Adaptabilita dívek na svéráz nového partnera matky je přece jen vyšší.

Matky v roli „mámy i táty“ nezůstávají obvykle programově samy. Jejich single styl je spíše poznaná nutnost. O kladném vlivu otců na výchovné působení na děti jsou informovány. Čím méně jim budou připomínány možné odchylky jejich rodinné konstelace od normy, tím lépe. K uvedeným důvodům tohoto respektu k matce v stěží řešitelné situaci přidáme ještě jeden důvod sociobiologický. Na základě rozborů matrik od 18. století do dneška se zjistilo, že v dobách, kdy matky prožívají zvýšený stres, se rodí se méně chlapců.
Tlak přirozeného výběru nedbá na jedince.
Přežít lze pouze za předpokladu uchování genů. Z tohoto hlediska je úspěšnější to řešení, jež umožňuje geny maximálně šířit. Řečeno zjednodušeně – deset žen a jeden muž bude mít zřejmě víc potomků než deset mužů a jedna žena. Stres vyvolává zvýšenou produkci některých hormonů. Ty procházejí přes placentu do vyvíjejícího se zárodku. Nové hormonální podmínky přežije spíše zárodek ženský než mužský. Pro již narozené muže z toho plyne alespoň jedna dobrá zpráva. Když se v populaci rodí méně chlapců, pak ti, kteří se narodí, žijí nadprůměrně dlouho. Platí to ovšem i naopak.

Jedná se o ukázku z knihy Vztah matky a syna
(autor:
vydala Grada Publishing, 2008

Napsal/a: PhDr. Tomáš Novák, Blanka Dvořáčková

Toto taky stojí za přečtení!

10 pravidel, jak oblékat děti v zimě

Venku přituhuje, nejen na horách napadla sněhová pokrývka. Zatímco my poznáme, kdy je nám zima nebo naopak příliš teplo

Čtu dál →

Tipy, jak zabavit děti na zahradě v zimě i v létě

Zahrada je pro děti osobitým útočištěm, kde mohou stále něco nového objevovat. Stačí pár vychytávek, nezbytných komponentů i vhodný

Čtu dál →

Tipy na dárky pro děti podle věku – zabaví se a rozvinou dovednosti

Lámete si hlavu s tím, co potěší nastávající, novopečené či už ostřílené rodiče, respektive jejich děti? Přečtěte si naše

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (1 vyjádření)

  • Určitě je to vhodné poradit matce,aby se pokusila kontaktovat otce,nejen z finančního hladiska,ale také aby viděl,že péče o dítě není zase tak jednoduchá jak si myslel.Záleží také jestli matka ho má také ráda a mohla by s ním strávit zbytek života nebo se jednalo jen o úlet.Těžko soudit já jsem v této situaci díky bohu nebyla.I když láska nechodí po horách,ale po lidech.Hezké počasí a príma den.!!!!!!!!!!

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist