Co přináší změny v péči o děti se závažnými metabolickými poruchami

Rubrika: Tipy pro rodinu

898215_family_Co mohou očekávat rodiny, které pečují o děti se závažnými metabolickými poruchami od změn zákonů v rámci Parlamentem schváleného zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů?

V rámci zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů byly novelizovány mimo jiné i zákony, které se týkají postavení osob, které pečují v domácím prostředí o děti se zdravotním postižením. Jedná se o zákon o důchodovém pojištění a zákon o veřejném zdravotním pojištění.

Změnou těchto zákonů bylo reagováno především na situace dětí a pečujících v případech, že se jedná o onemocnění, vyžadující trvalý dohled nad dodržováním léčebného a dietního režimu. Děti, které trpí závažnými metabolickými poruchami, jako je například fenylkentonurie, celiakie či diabetes, vyžadují především v raném věku velmi intenzivní péči směřovanou k vytvoření správných životních návyků, a to především v oblasti stravování. Nesprávné stravování u těchto dětí zhoršuje zdravotní stav a může vést k trvalým následkům.
Z toho důvodu, že kritéria posouzení dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, podle nichž je určován stupeň závislosti na pomoci jiné osoby, jsou stanovena
tak, že musí postihnout v zásadě i mnohem obtížnější způsoby zabezpečení péče, byly takto nemocné děti obvykle zařazeny do tzv. stupně I., tj. lehké závislosti. V těchto případech se doposud nepočítalo s tím, že by pečující museli zůstávat s dítětem celodenně. Celodenní péče se předpokládala až od II. stupně, tj. tzv. středně těžké závislosti. Zákon o sociálních službách rozlišuje celkem čtyři stupně.

Děti, které trpí metabolickými poruchami nebo jinými obdobnými nemocemi jsou na rozdíl od svých vrstevníků limitovány v některých aktivitách.

Cílem navržených změn je umožnit pečujícím plně se věnovat dětem i v těchto případech. Musí mít možnost osobně a celodenně o dítě pečovat s tím, že po dobu péče budou chráněni z hlediska zdravotního a sociálního pojištění. To platí do věku dítěte, ve kterém se podle poznatků lékařské vědy předpokládá taková míra samostatnosti, že dítě je již schopno zvládat dodržování léčebného a dietního režimu víceméně samostatně.

  Od 1. ledna 2008 bude situace dětí a pečujících řešena následujícím způsobem:

 • Pokud je dítě posouzeno v I. stupni (lehká závislost) a je mu přiznán příspěvek na péči, potom se pečující osoba (obvykle jeden z rodičů) může rozhodnout podle individuální situace, že zůstane s dítětem doma a bude
  o něj osobně pečovat.
 • Systém posouzení dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, který je upraven v zákoně o sociálních službách a v prováděcí vyhlášce, bude metodicky nastaven tak, aby bylo možné objektivně posoudit individuální situaci dítěte i v případech závažných metabolických poruch či jiných onemocnění s obdobnými dopady.
 • V těchto případech pečující osoba obvykle zůstává s dítětem doma do věku 7 let a pobírá rodičovský příspěvek podle zákona o státní sociální podpoře.
 • Jak již bylo uvedeno výše, věk 7 let nebyl uznán dostatečným pro vytvoření správných životních návyků u takto nemocných dětí, a tudíž je nově upravena následná doba, a to až do 10 let věku dítěte.
 • To znamená, že pokud se pečující osoba rozhodne i po dovršení 7 let věku dítěte nadále osobně o dítě pečovat až do 10 let věku dítěte, bude za ni stát platit zdravotní pojištění a doba péče je považována za náhradní dobu
  pro účely důchodového pojištění.
 • Je potřeba zdůraznit, že finanční dávkové nároky v rámci státní sociální podpory či sociálních služeb nejsou proti stávající právní úpravě nijak měněny. Stejně tak se nemění řešení situace v rodinách, kde pečují o děti nebo jiné rodinné příslušníky, kteří jsou považováni za závislé na pomoci jiné osoby ve vyšších stupních.
Jiří Sezemský
vedoucí oddělení styků s veřejností

Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5. října 2007

Napsal/a: Jiří Sezemský

Toto taky stojí za přečtení!

Zařizujete svým dětem společný pokoj? Poradíme vám, jak na to

Pro rodiče je často náročným úkolem zařídit pokoj pro jednu svou ratolest. Zvážit všechny jeho potřeby, které musí s

Čtu dál →
muzikál Mauglí na Mall.tv

Muzikál Mauglí bude k vidění na Mall.tv

Muzikál Mauglí Ondřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové v režii dua Skutr uvádí pražské Divadlo Kalich od září roku 2013. Od

Čtu dál →

Hledáte parťáka pro své koníčky? Zkuste to se svými dětmi

Malé děti znamenají ve většině případů sice menší starosti než ty velké, ale přece jen většina rodičů – a

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist