Pochod Prahou Nadace Naše dítě proti týrání dětí

Rubrika: Pomoc

Od roku 1993, kdy byla založena Nadace Naše dítě, je jejím hlavním cílem a posláním ochrana práv, zdraví a životů dětí, které se často stávají oběťmi hrubého násilí, trýznění a bolestivého utrpení. Přes veškerou snahu odborníků ze všech oblastí ochrany dětí je situace v ČR stále velmi vážná a desítky tisíc dětí prožívají smutné a těžké dětství.

V uplynulém roce bylo českými úřady zaznamenáno téměř 6 000 případů násilí na dětech. Jedná se o situace, kdy se lékaři, policie či sociální pracovníci dozvěděli od příbuzných nebo blízkých obětí o násilí páchaném na nezletilých. Další tisíce případů týrání a zneužívání dětí zůstávají utajeny. Jak dokládají statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí, nejčastěji se násilné činy páchané na dětech a odhalené v roce 2010 udály v úplných rodinách, kde se děti staly obětí násilí způsobeného vlastními rodiči.

U příležitosti dvou významných dnů v oblasti ochrany dětí, kterými jsou 19. a 20. listopad, letos Nadace Naše dítě upozornila na nutnost pomoci týraným a zneužívaným dětem veřejným pochodem Prahou. 19. listopad je Světovým dnem prevence týrání a zneužívání dětí. Byl vyhlášen Nadací ženského světového summitu a mezinárodní koalicí 150 nevládních organizací z 60 zemí světa a Česká republika si jej připomíná od roku 2001. Letos již také uplynulo dvaadvacet let od vzniku Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. listopadu 1989 Valným shromážděním OSN v New Yorku.

Osobní záštitu pochodu Prahou Nadace Naše dítě proti týrání dětí udělila předsedkyně poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová, která společně s ředitelkou Nadace Naše dítě Zuzanou Baudyšovou a dalšími účastníky v rámci pochodu zároveň zapálila symbolickou svíčku za děti, které na následky týrání zemřely. Připomeňme, že podle policejních statistik byla v roce 2010 úmyslným trestným činem způsobena smrt 13 dětem, z toho 12 dětí se stalo obětí vraždy a 1 dítě obětí trestného činu týrání svěřené osoby. V dalších 13 případech byla v roce 2010 dětem způsobena smrt z nedbalosti.

„Nadace Naše dítě považuje za nezbytné opakovaně upozorňovat na nutnost ochrany práv a životů dětí. Za uplynulé roky se veřejnost stala více všímavou. Lidé jsou pozornější a vnímavější k násilí na dětech. Pokud se ve Vašem okolí či rodině setkáte i třeba jen s podezřením na týrání nebo zneužívání dětí, neváhejte kontaktovat příslušné úřady a případ oznámit. Můžete zachránit život dítěte. Děkujeme vám, že nejste lhostejní,“ říká ředitelka nadace Zuzana Baudyšová.

Zároveň připomíná tzv. oznamovací povinnost, kterou má každý občan ČR. „Je důležité, abychom si byli vědomi a dokázali naplnit zákonem uloženou oznamovací povinnost, podle které musí každý o zjištěném násilí páchaném na dítěti informovat příslušné instituce, kterými jsou například policie, oddělení sociálně právní ochrany dětí nebo lze se také obrátit na neziskové organizace nebo obecní úřad a podobně. Je nezbytné konat a neotáčet se zády,“ dodává Zuzana Baudyšová.

18 let Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě letos vstoupila do své plnoletosti. Jejím cílem a posláním je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným a opuštěným dětem. Za 18 let již přerozdělila ve prospěch ohrožených dětí finanční prostředky přesahující částku 230 milionů korun.

Nadace založila a deset let stála v čele linek krizové intervence: Linky bezpečí pro děti v tísni, linky Vzkaz domů a Rodičovské linky. Založila a provozuje Linku právní pomoci zdarma poskytující právní poradenství v oblasti rodinného práva. Dále linku Internet Hotline zaměřenou na ochranu dětí na internetu především před dětskou pornografií a prostitucí.

Nadace opakovaně pořádá řadu osvětových kampaní proti týrání a zneužívání dětí. V této oblasti spolupracuje také s českými i zahraničními organizacemi na ochranu dětí a snaží se prosazovat legislativní změny vedoucí ke zvýšení ochrany práv, zdraví a životů dětí. V posledních dvou letech se také věnuje vzdělávání a osvětě směrem ke stávajícím a budoucím rodičům prostřednictvím seminářů Pozitivní rodičovství, které zahrnují přednášky předních dětských psychologů, pedagogů a dalších odborníků z oblasti výchovy dětí.

Více informací o činnosti Nadace Naše dítě naleznete na www.nasedite.cz.

Napsal/a: Tisková zpráva

Toto taky stojí za přečtení!

Kam s dětmi za lyžováním? V italském středisku Passo Tonale děti milují!

Italové děti milují, to je obecně známo. A udělají pro ně první poslední. Lyžařské středisko Passo Tonale vás o

Čtu dál →
Jak dětem ulevit od ucpaného nosu

Jak dětem jednoduše ulevíte od ucpaného nosu

Milé maminky, jsou Vaše děti často nachlazené? Teče jim z nosu, v noci mají ucpaný nos a těžce se jim dýchá? Pomozte

Čtu dál →

Môžem dať dieťatku jesť hocičo?

Môžem dať dieťatku pribináčika? Alebo zákusok? Alebo kupovanú nočnú kašu? V mamičkovských internetových skupinách sa pravidelne objavujú otázky, či to alebo

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist