Neutuchající práce „Nadace Naše dítě“

Rubrika: Pomoc, Předškolní vzdělávání, Základní školy

Nadace „Naše dítě“ slaví plnoletost a při této příležitosti seznámila veřejnost s různými statistikami a výzkumem o přístupu učitelům k fyzickým trestům.

Od roku 1993, kdy byla Nadace Naše dítě založena, uplynulo již 18 let, během nichž bylo přerozděleno 230 milionů korun. Založila a provozuje Linku právní pomoci zdarma poskytující právní poradenství v oblasti rodinného práva, dále linku Internet Hotline zaměřenou na ochranu dětí na internetu především před dětskou pornografií a prostitucí. Nadace neustále veřejnost seznamuje se statistikami, které podle slov ředitelky Zuzany Baudyšové velmi pomáhají a díky nim lze lépe pracovat s problematikou zneužívání a týrání dětí. V uplynulém roce bylo zaznamenáno českými úřady skoro 6000 případů násilí na dětech, další tisíce případů týrání a zneužívání dětí zůstávají utajeny. Jak dokládají statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí odhalené v roce 2010, tak se nejčastěji násilné činy páchané na dětech udály v úplných rodinách. Kampaň Rady Evropy proti sexuálnímu zneužívání dětí uvádí, že 1 z 5 dětí se setká s nějakou formou sexuálního zneužívání. Podle slov Ing. Zuzany Baudyšové existují dvě formy obtěžování: kontaktové (zneužívání „natvrdo“), nekontaktové (pouštění porno filmů, sexuální hovory).

Výzkum prováděný Sexuologický ústavem odhalil, že 10-20% dětí přiznalo sexuální zneužití.

  • 60% agresorů je z blízkého okolí (56 % vlastní otec, 23 % nevlastní otec a 10 % dědeček)
  • 30% má na svědomí známá, příbuzná osoba
  • 10% tvoří deviantní osoby

Byly odhaleny nejčastější příčiny zneužívání dětí:

  • Puritánská výchova
  • Dysfunkční rodiny (alkoholismus, časté střídání partnerů)
  • Uvolněná výchova neučící děti poznat hranice intimity

K této statistice se vyjádřila ředitelka Zuzana Baudyšová slovy, že pokud se teď řeší problém zavedení sexuální výchovy do škol, pak ona je jednoznačně PRO! Zároveň jako největší ochranu dítěte považuje dobrou funkční rodinu.

Trestají učitelé své děti více než ostatní rodiče?

Jsou učitelé shovívavější k fyzickým trestům než ostatní rodiče? Na tuto otázku hledala odpověď agentura GfK Czech, která vypracovala pro Nadaci Naše dítě výzkum, že kterého vyplynulo, že k fyzickému trestu se ve výjimečných případech uchyluje o 10 procent učitelů více, než ostatních rodičů. 87% rodičů – učitelů přiznalo, že dítě uhodilo, z ostatních rodičů sáhlo po potrestání 75%.

Celkově kleslo trestání dětí oproti předešlé generaci, z výsledků totiž vyplynulo, že ze starší generace rodičů použilo trestání 97%, přičemž 19% tak činilo často a 39% občas. Dnešní generace rodičů již děti trestá méně.

Nejčastějším trestem u rodičů – učitelů (47%) je zákaz oblíbené činnosti, zejména tv, her na počítači, k této formě trestu se také nejvíce uchylují ostatní rodiče (41%). Učitelé dvakrát častěji než ostatní rodiče přistupují k domluvě a k vysvětlení prohřešku (30% rodiče – učitelé, 15% ostatní rodiče).

Ve škole se nejčastěji trestá ústním pokáráním. 65% dotázaných pedagogů si uvědomuje, že trest není výchovnou metodou, ale v některých případech jej však považuje za nejlepší řešení.

Nejčastějším trestem ve škole je ústní pokárání, dále zavolání rodičů do školy a třídní důtka, pohlavek za přijatelný považuje každý čtvrtý dotázaný pedagog a stejné množství tuto formu trestu již použilo. U dětí na prvním stupni 16% vyučujících potrestalo dítě pohlavkem. Na druhém stupni se nejčastěji kárá slovně, ale u těchto starších žáků se učitelé častěji uchylují k fyzickému trestu (34%).

Zuzana Baudyšová se k této věci vyjádřila takto: “Ač jsem nepřítelem fyzických trestů, jsou chvíle, kdy to chápu. Děti to nemají jednoduché, naopak dnešní doba je pro ně velmi těžká. Škola jim nenahradí to, co má přijít z rodiny.“ Zároveň se ředitelka pozastavila nad povoláním pedagoga se slovy: “Není jednoduché být učitelem, byť je to krásné poslání.“

Neopomenu zmínit brožurku KIKO A RUKA, kterou distribuuje i Nadace Naše dítě a tato příručka se objeví v knihovnách, zároveň v MŠ a snad na ZŠ. Tato pohádka je nápomocná při odhalení sexuálního zneužívání. Vysvětluje dětem pravidlo „tady se nedotýkej“! Toto pravidlo bylo vytvořeno ve snaze pomoci rodičům, pedagogům a pečovatelům začít s dětmi diskutovat o tématu sexuálního zneužívání. Může sloužit jako nástroj prevence.

Dopisy Ježíškovi

Jelikož se blíží mílovými kroky vánoční svátky, udělejte Vánoce veselejší i dětem z dětských domovů, a to společně s Nadací Naše dítě prostřednictvím vánočního projektu Dopisy Ježíškovi. Můžete splnit vánoční přání téměř stům dětí ze 14 dětských domovů z různých míst České republiky. Vánoční strom zdobí letos 470 dětských přání (např. nářadí, činky) a tajných snů. Dopisy Ježíškovi můžete najít v předvánočním období od 18. listopadu 2011 do 20. prosince 2011 v prostorách Obchodního centra Europark v Praze Štěrboholy. Stačí přijít, vybrat přání a zakoupit dětem některý z vysněných dárků. Dárky budou poté slavnostně zabaleny a rozvezeny do dětských domovů. Patronkou Nadace Naše dítě a tohoto projektu je dlouhá léta Helena Vondráčková. Nezapomeňte proto 3. prosince 2011 od 14.00 hod. navštívit OC Europark Praha Štěrboholy, jelikož zde bude probíhat pěvecké vystoupení s autogramiádou patronky projektu a letos tuto akci přijde podpořit i herečka Markéta Hrubešová a rosnička Radka Kocurová.

Plnit přání dětí z dětských domovů je krásným vyjádřením lidské sounáležitosti. Víme všichni, že si každé dítě zaslouží šťastnou a spokojenou rodinu, což je bohužel v mnoha případech velmi těžké. V předvánočním čase přijďte a společně s námi vyjádřete podporu opuštěným dětem alespoň tím, že jim splníte jejich vánoční přání, která se dají splnit snadno.“ zve Zuzana Baudyšová.


Více na www.nasedite.cz.

Napsal/a: Pavlína Ticháčková

Toto taky stojí za přečtení!

Co pomáhá na dětský kašel?

Listy opadaly, teploty se střídají, vládu nad počasím převzal podzim. Děti tráví několik hodin denně v kolektivu, kde není nouze

Čtu dál →

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist