Haló, tady linka důvěry…

Rubrika: Pomoc, Pro bezpečí vašich dětí

Touto větou začalo v uplynulém roce 2013 více než 3000 telefonátů, které přijala Linka důvěry Dětského krizového centra. O tom, že je stále velmi důležitým pomocníkem v překonávání krizových životních situací svědčí fakt, že možnosti kontaktování využilo o 15% více klientů než v roce předchozím. Ostatně, Linka důvěry DKC hlásí nárůst telefonátů každoročně.

Lidský život je zatížen spoustou problémů a každý se s nimi snaží poprat po svém. Na některé člověk prostě už nestačí sám, vlastní vyrovnávací strategie selhaly a začíná pociťovat potřebu profesionální pomoci. V tuto chvílí však před ním vyvstává dilema, na koho se vlastně obrátit? Ne každý je schopen hovořit o složitých životních peripetiích tváří v tvář odborníkovi. Zvlášť citlivé bývají témata týkající se bezprostředně dětí. Ať už jsou děti v rolích iniciátorů volání, či volá nějaká dospělá osoba řešící problém, který se k dětem vztahuje.

Po celé České republice funguje síť krizových center a k nim se vážících linek důvěry, které poskytují pomoc lidem v obtížné životní situaci. Linka důvěry Dětského krizového centra je na tomto poli velmi stabilní institucí s dlouhodobým záběrem. Svou činnost zahájila již v roce 1996, od té doby přijala přes 40.000 kontaktů. Její společenský přínos je neoddiskutovatelný. Slouží jako významný záchytný bod syndromu týraného, zneužívaného či zanedbávaného dítěte, čímž významně přispívá k odhalení ohrožených dětí.

„Syndrom týraného dítěte je v naší společnosti tradičně velmi citlivým tématem. Děti jsou ohroženou skupinou, jejich psychika není dostatečně emočně stabilní, mnohdy jsou zastrašovány a nedokáží si samy pomoci,“ říká PhDr. Zora Dušková, ředitelka DKC. „Linka důvěry je tedy první záchytný bod, ke kterému se děti mohou upnout s vědomím, že je nikdo neodsoudí a že zůstanou v naprosté anonymitě. V kontaktech jsou řešena velmi závažná témata týkající se sexuálního zneužívání nezletilých, nechtěného těhotenství mladistvých, „vyhození“ klientů z rodiny a též sebevražedných a sebepoškozujících tendencí klientů,“ dodává Zora Dušková.

Volající mohou využívat nejen non-stop telefonického spojení, ale také emailového poradenství, skype hovorů a chatu, čímž se služba významně přiblížila žádané formě komunikace dnešních dětí a mladých lidí. Na Linku důvěry se lze také připojit přímo přes webové stránky DKC: http://www.ditekrize.cz/.

Cílem Linky důvěry DKC není jen poskytování bezprostřední odborné pomoci, ale také rozšiřování informací o její existenci do povědomí veřejnosti, potažmo cílové skupiny. Proto Dětské krizové centrum připravilo šest komiksů určených dětem. Díky mnohaletým zkušenostem odborných pracovníků DKC bylo vyselektováno 6 hlavních krizových témat, které děti aktuálně prožívají: kybegrooming (nebezpečí internetu), fyzické týrání, sexuální zneužívání, vyhrocené rozvodové spory, domácí násilí a šikana. Každý z komiksů se snaží srozumitelnou formou prezentovat krátký příběh, kterému dětská duše porozumí a ztotožní se s ním. Jsou zde také uvedeny kontakty na DKC a Linku důvěry. Komiksy mohly vzniknout díky podpoře finanční sbírky Pomozte dětem, kterou organizuje Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. „Nárůst kontaktů Linky důvěry si vysvětlujeme právě také pozitivním efektem distribuovaných komiksových příběhů,“ říká Zora Dušková. „Je skvělé, že kontakty se touto formou dostanou k dětem, které poté mohou vyhledat odbornou pomoc. Jinak by o nás možná nevěděly a svou situaci mohly řešit způsobem, který může být pro jejich další existenci velmi nebezpečný. Anebo by naopak pro zlepšení krize neudělaly nic a dál se trápily obavami v zdánlivě bezvýchodné situaci,“ dodává.

Krizové situace se objevují a stále objevovat budou. Důležité je, aby člověk své krize aktivně řešil a nenechával je bez povšimnutí. Každá krize je nebezpečím a novou příležitostí zároveň. Nikdy nevíme, kam nás může posunout a co nového do života přinést. Nesmíme být slepí ani k problémům dětí, ať už v blízkém či širším okolí.

Napsal/a: DKC

Toto taky stojí za přečtení!

Venkovní únikové hry Hunter Games: objevte parádní zábavu

Baví vás klasické únikovky? Vzrušující příběhy a plnění úkolů? Přemýšlíte, kde se dá zažít ta nejlepší úniková hra v

Čtu dál →

Jak strávit víkend s dětmi v Praze?

Praha je tak kouzelné místo nejen díky své stovce věží nebo památek, ale také proto, že je zde nekonečné

Čtu dál →

Spoření pro děti: jaké máte možnosti?

S novým přírůstkem do rodiny je čas začít myslet na budoucnost. Chcete-li svým ratolestem zajistit lepší start do života, neměli

Čtu dál →

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist