Čistota prádla pod mikroskopem

Rubrika: Domácnost a bydlení

Pro většinu lidí je praní prádla tak samozřejmou činností, že se nad ní ani nezamýšlí. Pod dojmem mediálních reklam musí být bílá běloskvoucí a nebo bělejší, aby prádlo bylo čistější.
Otázka zní, zda takovéto hodnocení vypraného prádla je postačující. Na vyprané prádlo užívané ve zdravotnictví jsou kriteria poněkud přísnější…

Podle Vyhl. č. 440/2000 Sb. prádlo nesmí obsahovat zbytky prostředků na praní a dezinfekce. Dodržování této zásady by mělo být samozřejmostí především v případě kojeneckého a dětského prádla. Bohužel zkušenosti ukazují, že tomu tak není. Různé problémy u dětí, vyrážky, respektive alergie souvisící s prostředky na praní, jsou celkem častým problém, a proto snad stojí za to věnovat této otázce trochu pozornosti z poněkud jiného úhlu pohledu, než tomu bývá v mediálních reklamách obvyklé.

Co může škodit pokožce z prostředků na praní?

Vyrážky, alergie nebo podráždění mohou způsobit jen takové složky prostředku na praní, které zůstaly v prádle a tak se dostaly do styku s pokožkou. Příčiny mohou být v podstatě dvě.

V prvé řadě se může jednat o nedostatečné vymáchání prádla, ke kterému vede předávkování prostředku na praní, případně nedostatečné množstvím vody v pračce v průběhu máchání. Obvyklou příčinou zbytečně velké navážky prostředků na praní je tzv. úsporný program. Tímto programem se obvykle pere menší objem prádla. Pračka v tomto případě napustí méně vody, ale na příslušné snížení dávky prostředku na praní se obvykle zapomene. Ale i ucpané sítko před čerpadlem vody z pračky se může stát zdrojem mnoha nepříjemností.

Druhá cesta kontaktu složek prostředku na praní s pokožkou je způsobena jejich vylučováním z roztoku. Některé prostředky obsahují nerozpustné částice již ve své kompozici. Za příklad mohou posloužit zeolity. Jiné součásti prostředků na praní jako polykřemičitany (metasilikáty) a nebo určité typy polyfosfátů jsou náchylné k vytváření nerozpustných forem a tím k vytváření základu usazenin. Do této skupiny patří také medializovaný vodní kámen. Vyloučené sraženiny se do prádla dostávají tím, že se již v lázni chytají na vlákna. Také při energickém odstředění prádla dochází k jejich uvíznutí v tkanině. Optimální stav je, když převážná část lázně je z pračky vyčerpána před odstředěním prádla. V opačném případě je prádlo přitisknuto odstředivou silou ke stěně bubnu a vrstva prádla potom slouží jako filtr.

Máchání prádla

Představuje velmi důležitou součást celého procesu praní. Bohužel v podmínkách domácnosti
je kontrola velmi obtížná. V mnohých případech nelze vodu z máchání zkontrolovat vůbec, protože hadice je neprůhledné a voda odtéká přímo do odpadu.. Nicméně ale voda z posledního máchání, případně z odstředění, pokud nebylo použito aviváže, je čirá a bez stabilní pěny.

Základem úspěšného vyprání a vymáchání prádla je dodržování dávkování prostředku na praní podle údajů uvedených výrobcem. V tomto případě platí dvojnásob, že někdy méně může znamenat více, zvláště v případě úsporných programů. Pravidelnou kontrolou a čištěním sítka před filtrem lze také předejít mnoha problémům. Zanešené a nebo dokonce ucpané sítko funguje jako zátka. Brání cirkulaci vody během jednotlivých fází praní, které určuje program a vede nejenom k špatnému vyprání, nedostatečnému vymáchání, ale může způsobit i vážné poškození pračky.

Nerozpustné zbytky prostředků na praní v prádle

Představují závažnější problém. K jejich odstranění nestačí ani několikanásobné vymáchání
prádla. O těchto usazeninách pomlčuje většina výrobců a dodavatelů prostředků na praní.
Ze skutečně kvalitního prostředku na praní by prádlo po 25ti vypráních ve středně tvrdé vodě nemělo obsahovat více než 1 % vyloučených anorganických zbytků. Bělost prádla lze celkem snadno zajistit navýšením opticky zjasňujících prostředků v přípravku na praní. S vylučováním nerozpustných zbytků už to tak jednoduché není. Pro zajímavost stojí za to zjistit si uvedené kriterium u výrobce svého oblíbeného prášku na praní. Na druhé straně se o úrovni vypraného prádla i z pohledu vyloučených složek z lázně na praní může přesvědčit každý sám.

Pokud se podíváte na svůj kapesník a nebo bavlněnou košili proti světlu, měli byste vidět osnovu tkaniny bez tmavých ostrůvků. Mezi jednotlivými vlákny v závislosti na jejich hustotě proniká světlo. Vylučováním různých složek v průběhu praní se osnova tkaniny zanáší. Výsledek tohoto procesu je v mnohonásobném zvětšení zachycen na následujících obrázcích.

čistá a zanešená tkanina

K takovémuto zanešení, kterému se odborně nazývané inkrustace, nedojde po jednom praní.
Opakováním praní však vyloučené sedimenty postupně ulpívající na vlákně mění charakter a povahu prádla. Prádlo postupně žloutne a nebo šedne, barvy ztrácí svůj jas, froté ručníky se stávají hrubé, jsou méně nasáklivé a špatně se suší. Při manipulaci s prádlem se uvolňuje prach. Na prádle se hromadí skvrny a často i pachy. Roste spotřeba prostředků na praní při současném poklesu účinku. Vysvětlení tohoto jevu je prosté.

Usazené nerozpustné zbytky prostředku na sebe totiž poutají špíny a pachy jinými silami, než je tomu v případě přirozeného vlákna. Proto změna prostředku na praní a nebo zvýšení navážky obvykle nepřináší okamžitý očekávaný výsledek.

V naší laboratoři byl učiněn pokus, kdy prostěradlo s 20,1 % inkrustací bylo rozděleno na dvě části. Prvá byla zbavena usazených zbytků (inkrustací) na hodnotu 0,1 %. Potom byly obě části vneseny do obarvené lázně na praní a vyprány. Výsledek zachycuje následující obrázek.

Hodnota 20,1% uvedená na obrázku vzorku znamená,
že spálením 100 g tohoto vzorku při teplotě 900°C vznikne 20,1 g popela, což představuje míru vyloučených anorganických složek z lázní na praní
vázaných ve vzorku prádla.

(Kliknutím lze obrázek zvěšit.)

Usazeniny v prádle změnily vlastnosti vláken do takové míry, že došlo k mohutné adsorpci barviva, zatímco regenerovaná část (0,1 %) zůstala čistá. To ovšem ukazuje, že se může stejným způsobem na zanesené vlákno vázat řada dalších chemikálií a nebo typů špíny, které nemusí být okem ani viditelné. Příkladem jsou sloučeniny chloru, kterých se používá na bělení. Nejznámější komerční název bělícího prostředku je Savo.

Zbavit se chloru z inkrustovaného prádla praním je prakticky nemožné. Přestože v odborné literatuře jsou popsány škodlivé účinky takovéto kombinace, jsou čistící a bělící prostředky na bázi chloru v domácnostech stále oblíbené. Dokonce jsou látky tohoto typu součástí i některých prostředků na praní. Tyto výrobky jsou obvykle určeny na praní bílého a nebo stálobarevného prádla.

Vyloučené nerozpustné složky lázní na praní mohou plnit i další nepříjemnou roli. Za určitých okolností se mohou stát dopravním prostředkem dalších škodlivin. Pro ilustraci alespoň jeden příklad z praxe.
Na jedné průmyslové prádelně, kde byl problém s inkrustacemi prádla, bylo zaparkováno auto v dosahu výstupu ventilátoru, který odsával vzduch od mandlu.

Na pravém obrázku je fotografie stěrače ve stínu a na levém na slunci. Změna barvy svědčí o tom, že stěrač byl kontaminován prachem nesoucím složky odvozené od sloučenin plnících funkci optických zjasňovačů v prostředcích na praní. Tyto látky jsou z chemického pohledu deriváty stilbenu. O některých derivátech stilbenu je známo, že fungují jako ženské pohlavní hormony. Faktem je, že na čistém vlákně, jsou optické zjasňovače vázány velmi pevně, ale na vlákně obaleném sedimentem se vyloučí na jeho povrchu a mechanickou námahou vlákna se odlupují.

Z uvedených příkladů je zřejmé, že potenciální zdroj různých kožních, ale řady i dalších zdravotních problémů, se může ukrývat v prádle, do kterého se dostává poznenáhlu a tím také bez povšimnutí. V tom také spočívá hlavní nebezpečí.

Jak zbavit prádlo vyloučených složek

V prvé řadě je třeba se zmínit jak alespoň orientačně toto nebezpečí zjistit. K vylučování sraženin nedochází jenom do prádla, ale také do pračky. Stav pračky, míra jejího zanešení vypovídá mnohé o stavu prádla. V zanešené pračce se prádlo nikdy dokonale nevypere. Stačí se podívat na vnější povrch bubnu a nebo vany. Pokud na něm jsou patrné usazeniny, je velká pravděpodobnost, že jsou i v prádle. Prakticky je možné ověřit stav prádla jednoduchou zkouškou.

Zkuste vzít vyprané prádlo, znovu ho vložit do pračky, nastavit programátor na program praní „bez předpírky na 40°C“ a do pračky nalít místo prostředku na praní čtvrt litru octa. Pokud lázeň při praní začne pěnit, jsou v pračce i prádle obsaženy tenzidy, které jinak nosíte na sobě a v kontaktu s pokožkou se tak ocitají převážnou část dne. Program v každém případě nechte proběhnout do konce a pokud je to možné, zkontrolujte si vodu, která po kyselé lázni z pračky vytéká. Zkontrolujte si také sítko u čerpadla. Ve většině případů tam budou úlomky vyloučených sedimentů z pračky.

K dokonalému odstranění těchto nečistot jak z prádla, tak z pračky se osvědčil deinkrustační prostředek, který dodává na trh společnost DonGemini s.r.o. Tímto prostředkem se odstraňují vyloučené zbytky prostředků na praní a regenerují se přírodní vlastnosti vlákna. Snižuje se prášivost prádla, upravuje alkalita a zvyšuje účinnost praní. Více podrobností lze nalézt na stránkách www.DonGemini.cz v kapitole návody a publikace.

Zachování přírodních vlastností vláken prádla je cesta ke snižování zbytečného rizika pro každého, hlavně pro děti. Vždyť mikroklima vytvořené prádlem představuje první, ale i dominantní kontakt s okolním prostředím. Z pohledu zdravotnictví je tak bílé, či běloskvoucí jen jednou stránkou hodnocení čistoty prádla.

Snad se tímto článkem podařilo alespoň trochu osvětlit proč.

Autorem článku je Ing. Jan Kostkan
kontakt: obchod@don-gemini.cz
www.DonGemini.cz

Napsal/a: Komerční sdělení

Toto taky stojí za přečtení!

Zpříjemněte dětem koupání. Tady je 5 tipů!

Přístup k vodě se u dětí liší podobně jako náhled společnosti na koprovou omáčku. Zatímco jedny nemůžete dostat z vany, druhé

Čtu dál →

Jak vybrat přebalovací tašku na kočárek

Čekáte miminko a hledáte tašku na kočárek? Co všechno byste měli v takovém případě zvážit a proč maminkám nestačí

Čtu dál →

10 pravidel, jak oblékat děti v zimě

Venku přituhuje, nejen na horách napadla sněhová pokrývka. Zatímco my poznáme, kdy je nám zima nebo naopak příliš teplo

Čtu dál →

Odpovědi, názory, dotazy, postřehy čtenářů (50 vyjádření)

 • Ahoj Vandul, možná se nebude konvice ničit vodním kamenem, ale předčasným vypínáním se zničí zcela určitě taky a to docela brzy(vlastní zkušenost). Takže to bych radši nedoporučovala 🙂

 • Jorgo, tak to máte natvrdo :)). Já ji čistím většinou až když si všimnu, že je poněkud zapatlaná. Takže ne kvůli vodnímu kameni, ale kvůli provozní špíně (smajlík co se stydí). Někde jsem četla, že konev se tak nezanáší, když vypínáš vodu dřív, než se začne vařit. Třeba na rozpustné kafíčko, které nepotřebuje zalít vroucí vodou. Nevím co je na tom pravdy, alespoň to ale šetří elektřinu.

 • Vandulo, varnou konvici, čistíme každý týden a i to je asi málo, tak to asi bude špatný, co?
  Pradlenko, děkuju za tip, zkusím tam zavolat.

 • Pradlenka

  Na tvrdost vody je nejlepší se zeptat na příslušné vodárně dané lokality. Najde se v telefonním seznamu pod Vodovody a kanalizace.

 • Jorgo, doma to asi nezjistíš, jsou na to takový papírky. Ale napovědět by ti mohla třeba varná konvice, kolik v ní máš usazenin. Nebo vodovodní kohoutky.

 • Nevím, jak moc to sem patří, ale chtěla bych se zeptat, jak poznám, jestli mi z kohoutku teče tvrdá nebo měkká voda?
  Dá se to zjistit nějak podomácku?

 • Pradlenko děkuju za odpověď,

  ptala jsem se proto, že do pracího gelu se prý nemá přidávat nic kyselého (třeba ten deinkrustátor), aby se nezničily enzymy. Tak jsem se chtěla ujistit, že v jaru to nevadí.

  Jinak vlasy si oplachuju octovou vodou. Oplachování nádobí až na závěr by asi bylo lepší, ale kdo se s tím má dělat :))).

 • Pradlenka

  Dobrý večer Vendulko,
  ale vůbec nic se nestane. Nejvyšší inštance je pokus. Já si pamatuje ještě od babičky, že když jsem byla malé holka, tak mi splachovala vlasy octovou vodou, aby byly lesklé a hebké. Spíše bych myslela, zda by nebylo lepší oplachovat nádobí umyté nádobí v octové vodě, ale nejsem si jista.

 • Pradlenko, mám takový hloupý dotaz. Zvykla jsem si přidávat do prostředku na mytí nádobí ocet. Zdá se mi to všechno takové pěkně nablýskané po něm. Můžu ho přidat i to toho Vašeho „jaru“?

 • Pradlenka

  Pro Catharinu.
  Pokud se polijete deinkrustátorem, tak budete mít opravdu pouze nepříjemný pocit a to v místě, když na rukou budete mít záděrku. Postižené místo stačí opláchnout vodou a vše bude OK. Kůže a prsty Vám zůstanou. Hlavně prosím pozor na děti a oči. To by bylo horší. Prosím o pozorné přečtení návodu na odale. Pro zajímavost sledujte co Vám z pračky vyteče při čištění.
  Když to samozřejmě technické podmínky dovolují.

 • Catharine

  Dneska mi přišel deinkrustátor, hned jsem poctivě přečetla návod , nalila do pračky a taky se úspěšně polila. Kupodivu nemám žádné následky i když jsem v první chvíli myslela, že mi to sežere ruku. Tak a ted se můžete zasmát cizí nešikovnosti.

 • Petro, díky. Ráda si počkám. Ať vše klapne, jak to má být a dobrá věc se podaří.

 • Petra Vymětalová

  Pro ty, kteří se ptali na možnost objednat si výrobky DonGemini prostřednictvím našich stránek mám dobrou i špatnou zprávu.
  Dobrá – pracuje se na tom 🙂
  Špatná – vyřízení administrativních záležitostí kolem zabere trochu času.

  Takže pokud na to nespěcháte, brzy snad budete moci nakupovat přímo u nás.

 • No jo, jsem dneska nějaká unavená, jdu spát. díky 🙂

 • Anonymní

  To Kicul:

  vždyť tam je:

  * Drogerie Bryksova 66, Praha 9 (konečná metra B Černý Most)

 • Ty rukavice jsem koupila ve zdravotních potřebách, ale jsou docela drahý. Když nemáš ekzém, tak je to pro tebe možná zbytečný. Díky za výpis prodejen, taky bych brala, kdyby to bylo na kraji Prahy směrem Černý most. Škoda, zůstanu asi u dobírky.

 • Ahoj a díky. Ale je jich dost málo, pro mě přes celou Prahu. Něco blíž by to chtělo :))).

 • Anonymní

  TO Kicul a Vandula:
  Ahoj, koukal jsem na ty jejich stránky a našel jsem tohle:

  Referenční prodejny:

  * Drogerie Bryksova 66, Praha 9 (konečná metra B Černý Most)
  * Interglobal 162, Koněvova 162, Praha 3
  * Drogerie Anna Pokorná, Sv. Čecha 19, Třebíč
  * Sylfa přírodní textil, Korunní 83, 13000 Praha 3

  je to tady:

  http://www.dongemini.cz/reference.htm

 • Pradlenko, rozhodně jsem Don Gemini nepodezírala ze způsobování alergií, na to máme jiné experty na trhu :))). Jen mě zajímalo to vysoušení rukou, a na to jsi mi vlastně odpověděla, takže díky.

 • Pradlenka

  Prosím, Calgon v žádném případě nepřidávejte ke zn. DonGemini, Persan nebo Sea Wind. Je tam naprosto zbytečný. Podívejte se na složení, uvedené výrobcem na krabičce a pochopíte sami.

Co na to říkáte?

Vaši e-mailovou adresu si necháme pro sebe.

Sdílet
Sdílet
TOPlist